1850 -  

 

Aar 1850 den 23de Marts blev en Extraret sat paa Øen Ildjernet ved Næs-

odden til en Behandling af den private Thingsag, anlagt af [Nordrehaugs]

Fattigvæsen mod Næsoddens do; betjent af edsorne Fuldmægtig S. P. Schjødt i Overvær

af underskrevne Vidner.

 

Hvorda ! Citantskabets Sagfører Rogstad mødte og bemærkede, at han var kommen til Kiend-

skab om, at Even Ildjernet, som efter Sagens Documenter ft antages at opholde sig paa Rom-

merike nu skal opholde sig her paa Ildjernet, men formedelst Alderdom ikke antages at kunne

fremmøde ved Thinget, hvilket var bleven mældt Compt. paa sidste Vaarthing og bekræftet af

Flere, hvorfor det fandtes hensigtsmæssigt at foranledige ham afhørt her paa Stedet. Idet

Compt. derfor nu efter Anledning fremstillede bemeldte Even Ildjernet og bemærkede, at det var

efter Overlæg med Indstevntes befalede Sagfører, at nærværende Session holdtes, begjærede han Even

Ildjernet  edfæsted og examineret efter den Anledning kan nærmere vilde paapege til Oplysning om

Angjeldende Jacob Knudsens Ophold her paa Næsodden.

For Næsoddens Vedkommende var Hoelstad tilstæde og forbeholdt alt Lovligt

i det han til fornøden Afbenyttelse fremleverede Sagens Documenter .

Vidnet Even Gudmundsen Ildjernet fremstod, sagde sig over 70 Aar gl, præpareredes og edfæstede

samt forklarede, at den forbemeldte Jacob Knudsen for mange Aar tilbage – som det forekommes

Vidnet sc: mellem Aarene 1805 og 1807 – fra og til opholdt sig her paa Ildjernet. Om han

havde fast Tjeneste her eller blot Dagarbeide mindes ikke, ligesaalidt som det minds

eller bides om han her opholdt sig andre Steder paa Næsodden, end hersteds. Det forholder Vidnet

som en Drøm, at det var omtalt, at Jacob af gamle Bakke skulde være

jaget fra Ildjernet, medens Vidnet engang var fraværende paa Næs i Rommerike.-

Retten blev derpaa hævet, da ingen af Parterne havde mer at tilføre.

 

    S. Schjøtz        Carl G. Bakke        Carl Johan Christiansen m. p. P.

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0008), 1844-1855, folie 300b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40250/308/

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net