Viede i Nesodden 1780-1792 

 

År Trolovet Kopulert Kirke Brugdom forn Brugdom farsnavn Brugdom bosted  Alder Brugdom stilling Brud fornavn Brud farsnavn Brud bosted Alder Brud stilling Kausjonist 1 Kausjonist 2 Andre opplysninger Kommentar transkribering
1780 24.apr 01.jan 1781   Kort Davelsberg Drøbak     Kirstine Berner Ildjernet   jomfru Jens Paulsberg Tosten Hoff    
1780 17.jun 11.jul   Johannes  Larsen Løes   soldat Mari Klemetsdatter Løes   pike Mikael Hansen Løes, lensmann Kristoffer olsen Flateby    
1780 17.jun 07.jul   Kristen Bårdsen Fundingrud   enkemann Abigael Pedersdatter Bakker i Frogn   pike Ansten Engebretsen Hokholt Gunder Pedersen Skau i Frogn    
1780 17.jul 15.des   Håvel Larsen Skoklefald   enkemann Maria Trondsdatter Toje   pike Paul Thorsen Berger Nils Hansen Toje    
1780 14.aug 08.okt   Nils  Hansen Lunder søndre i Askim   ungkar og soldat Mari Jakobsdatter Grønmo i Oppegård   pike Peder Halvorsen Oppegård Johannes Klemetsen Strønæs fra Trøgstad    
1780 19.aug 10.nov   Nils Hansen Storerud   ungkar Anne Olsdatter Loftu   pike Ole Rud Gunder Grøstad    
1780 30.sep 18.nov   Kristian Larsen Krange   ungkar Anne Pedersdatter Krange   pike Nils Kuås Gunder Grøstad    
1780 27.nov 5.feb 1781   Hans Aslaksen Blylaget   ungkar og soldat Oline Jakobsdatter Blylaget   pike Gunder Grøstad Kristen Krange    
1780   08.des   Ole Svendsen Rud   enkemann Sara Bierrom     jomfru Løytnant Bierrom Hr. Lars Haaning I følge allernådigste vielsesbrev av 2 desember   
1781 07.jan 04.mar   Jens Evensen Vasbon   ungkar Anne Margrethe Isaksdatter Langstrøm   pike Kristoffer Kollebon Hågen Hvitebjørn    
1781 16.feb 05.mar   Jens Olsen Kirkeviken   ungkar og landvern Gunhild Pedersdatter Kirkeviken   enke Mikael Hansen Løes, lensmann Lars Bergersen Torget    
1781   28.feb   Lars Larsen Grimstad, kruttmester     Signeur, kruttmester Magdalena Halvorsdatter Bjørnstad   jomfru Adam Steen, kjøpmann fra Xiania Jens Edlevsen, kjøpmann fra Xiania I følge allernådigste vielsesbrev av 10 desember   
1781 18.mar 10.apr   Knut Kristensen lie   enkemann Margrethe Larsdatter Grimstad     pike Lars Larsen Grimstad, kruttmester Ole Olsen Kanthugger    
1781 07.apr 02.jul   Svend Jensen Dal i Ås sogn (Frogn)   enkemann Maren Kristoffersdatter Røer øvre   pike Peder Torgersen Sørby Abraham Hansen Fjeld    
1781 08.apr 29.jul   Hans Karlsen Kopperud (Frogn)   ungkar Karen Larsdatter Agnor   pike Gunder Munkerud Hans Gulbjørnrud    
1781 01.mai 30.sep   Jakob Olsen Kirkeviken   ungkar Mette Larsdatter Sørby   pike Peder Torgersen Sørby lensmann Hansen    
1781 22.jul 02.sep   Svend Johannesen Skotbu (Kroer)   Ungkar og tambur Anne Pedersdatter Greverud   pike Kristian Granerud Jakob Grønmo    
1781   28.sep   Nils Mortensen Hoff Høland   kvartermester ved major Harboes dragonkompani Berthe Eriksen Høland   jomfru Monsr. Eriksen fra Ullevål kvartermester Kristoffer Hoff Copuleret i følge allernådigst  vielsesbrev av 03.nov hjemme på Greverud østre,  
1781 09.sep 28.okt   Morten Olsen Kanthugger     ungkar Marthe Kristensdatter Lie   Pike Lars Grimstad, kruttmester Ole Olsen Kanthugger    
1781 17.nov 28.des   Anders  Kristoffersen Røer   ungkar og dragon Marthe Kristoffersdatter Flateby   pike Mikkel Hansen, lensmann Peder Torgersen Sørby    
1781 24.nov 11.jan 1782   Bent Hansen Garder   ungkar og dragon Kirstine Hansdatter Hasle   pike Baltzer Garder Nils Pedersen Glenne    
1782 02.jun 24.jun   Even Olsen Vasbon   ungkar og soldat Kari Ellefsdatter Oppegård vestre   pike Kristoffer Jonsen Kollebon Knut Kristensen Lie    
1782 13.nov 06.des   Lars Olsen Grøstad   Ungkar og tambur Marthe Olsdatter Grøstad   pike Gunder Tostensen Grøstad Ole Svendsen Rud    
1783 04.jan 31.jan   Tarald Kristensen Fjeld   ungkar Margrethe Olsdatter Møkkerud   pike Ellef Jensen Gjøfjeld Hans Olsen Gulbjørnrud    
1783 05.jan 16.feb   Nils Nilsen Kråkstad sogn   ungkar Marthe Isaksdatter Langstrøm   pike Kristoffer Kollebon Hågen Hvirebjørn    
1783 17.apr 29.mai   Ole Kristoffersen     ungkar og provisor Helle Kristine Halvorsdatter Bjørnstad   pike Lars Grimstad, kruttmester Ole Olsen Kanthugger    
1783 13.nov 30.des   Engebret Olsen Møkkerud   ungkar og soldat Maria Gundersdatter Munkerud   pike Ellef Jensen Gjøfjeld Peder Jensen Svestad    
1783 15.nov 27.des   Kristian Pedersen Holmen   ungkar Kari  Nilsdatter Holmen   pike Nils Gulbrandsen Sandbugten Amund Tostensen Holmen    
1784 02.feb   N Lars Olsen Hokholt   ungkar og soldat Margrethe Hansdatter Hokholt   pike Ansten Engebretsen Hokholt Kristen Krange Ao 1784 den 30 juny var etter lovlig innkallelse disse trolovede nemlig Lars Olsen og Margrethe Hansdatter hos meg i følge foorordningene av 19.feb 1783, og i medhjelperens nærværelse declarerede at de var enige i at forlange deres trolovelse igjen opphevet, siden de fornemmer de ei med ___ ekte kjærlighet kan bo hos hverandre, altså deres ekteskap måtte desmere komme til å forsynde seg mot Gud og forøke et ulykksalig liv som deres ytterlige armod og trange tid ___ nok kunne forvolde, Thi ble da, etter en tilbørlig formaningstale om at si dem forlikt igjen, omsider deres trolovelse etter deres felles begjæring erklært for opphevet med den betingelse at Lars Olsen skal i de 3 første år  årlig betale til deres felles barn som nå er 10 uker gammelt __ ___ Berthe Larsdatter 5 rd, de 2 år deretter årlig 4 rd, og i barnets 6 år 3 rd og så fremdeles til moren Margrethe Hansdatter, såframt Gud lar barnet og faren leve, dette til bekreftelse å være en lovgyldig ophevelsesforretning overenstemmende med den allegerede forords 3 paragraf. Underskrives dette ved Nesodden prestegård den 30 juni 1784 L. Haaning. De trolovede med påholden penn: Lars Olsen nå på Møkkerud, Margrethe Hansdatter nå på Skaubråten. Medhjelpere til vitterlighet: Gunder Tostensen Grøstad, Johannes Ellefsen Sandaker.  
1784 21.feb 03.apr N Ole Hansen Berger   ungkar og soldat Mette Nilsdatter Berger   pike Hans Kristoffersen Røer øvre Kristoffer Olsen Flateby vestre    
1784 24.feb 31.mar N Ener Ellefsen Prestegården   soldat og ungkar Anne Klemetsdatter Løes vestre   pike Ole Svendsen Rud Jørgen Nilsen Kirkeviken    
1784 19.mai 24.jun N Ole  Jørgensen Fjeld   ungkar og reg.dreng Marthe Larsdatter Fjeld   pike Abraham Hansen Fjeld Johannes Larsen løes    
1784 25.sep 24.jun N Lars Bergersen Kirkeviken   enkemann Else Maria Hansdatter Flateby   pike Hans Kristoffersen Røer Ole Olsen Berger    
1784 15.des 16.jan 1785 O Paul Andersen Nes i Enebakk   ungkar Kristense Arnesdatter Tusse   pike Nils Johannesen Flåtestad Peder Arvesen Sætre    
1785 15.jan 04.feb N Hans Olsen Møkkerud   ungkar Anne Kristoffersdatter Møkkerud   pike Ellef Jensen Gjøfjeld Gunder Halvorsen Munkerud    
1785 12.mar 03.apr O Nils Nilsen Sandbukten   ungkar Dorthe Paulsdatter Holmen   pike kruttmester Grimstad Hågen Hvitebjørn    
1785 13.aug   Pr.g Johan Hansen Ås sogn   ungkar Gunhild Olsdatter Oppegård søndre   pike     opphevet igjen den 2.aug. Testes: Rosing, trolovede: Johan Hansen, Gunhild Olsdatter. Medhjelpere: Hans Røer, Kristian Granerud.  
1785 22.mai 20.aug ON Mathis Jørgensen Vassum   ungkar Marthe Gundersdatter Sjødal   pike Jakob Grimo Peder Oppegård østre    
1785 02.nov 10.des N Ole Olsen Møkkerud   ungkar Mari Kristoffersdatter Gjøfjeld   pike Kristoffer Støcker fra Drøbak Anders Monsen Grisebu trolovet på Gjøfjeld  
1785 desember 03.mar 1786 N Kristian Hansen Ildjernet   ungkar Kari Halvorsdatter Ildjernet   pike Johannes Ellefsen Sandaker Paul Hansen Flateby østre    
1786 februar 11.mar N Knut Svendsen Høvik   ungkar og soldat Berthe Kristensdatter Høvik   pike Jørgen Nilsen Kontra Lars Bergersen Kirkeviken    
1786 februar 13.mar N Johannes  Johannesen Oppegård vestre   ungkar Aleth Knutsdatter Oppegård vestre   pike Kristian Ellefsen Oppegård vestre Peder Halvorsen Oppegård østre    
1786 19.nov 14.jan 1787 O Ole Olsen Åsen østre   ungkar Berthe Hansdatter Åsen østre     Hågen Olsen Hvitebjørn Jakob Jakobsen Grimo    
1786 27.des 21.jan 1787 N Mons Jonsen Blankemyr   enkemann Ambjør Hansdatter     enke Halvor Olsen Hasle Ole Svendsen Rud    
1786 28.des 28.feb 1787 N Hans Isaksen Svestad     Maria Hansdatter Garder     Abraham Fjeld Johannes Sandaker    
1787   13.mar   Otmar    Ekeberg     Anne Nilsdatter To            
1787   22.okt   Lars Kristensen Berger     Helvig Ellefsdatter Berger            
1787   28.des   Svend Kristensen Rudstrand     Mari Larsdatter Rudstrand            
1787   15.jun   Nils Mortensen Sætre     Mari Arnesdatter Sætre            
1787   21.okt   Nils Nilsen Sandbukten     Marthe Maria   Kruttmøllen            
1788   17.apr   Bård Aslaksen       Maria Engebretsdatter Prestegården            
1788   05.okt   Lars Larsen Prestegården     Kirstine Jonsdatter Svestad            
1788   30.nov   Halvor Olsen Hasle     Ingeborg Kristensdatter Krange            
1788   27.des   Ole  Jonsen Haslum     Abigael Pedersdatter Fundingrud            
1788   02.des   Hans Hansen Garderengen     Maren  Engebretsdatter              
1789   02.jul   Lars Larsen Prinsdal     Malene Jonsdatter Ormerud            
1790   01.mar O Kristian Hansen       Berthe Mikkelsdatter Dal            
1790   20.aug   Halvor Olsen Hasle     Maren Anstensdatter Hokholt            
1790   28.nov   Jørgen Bjørnsen Abelsjø-eie     Marthe Arnesdatter Sætrebråten            
1790   09.des   Nils Larsen Berget     Marthe Johannesdatter Røer            
1790   03.jun   Knut Pedersen       Marthe Olsdatter Sandbukten            
1790   18.jul   Knut Olsen Bråten     Rønnaug Knutsdatter Kontra            
1790   24.mar   Engebret Hansen Holstad (Halstad?)     Abigael Halvorsdatter Askhaug (Nordby)            
1791   15.mai   Jørgen Knutsen Skoklefaldstrand     Anne Olsdatter Skoklefaldstrand            
1791   06.okt   Peder Kristoffersen Røer   lensmann Mari Olsdatter Skoklefald            
1791 13.nov     Arne Knutsen       Marthe Larsdatter Greverud            

 

Slutt

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net