Viede i Nesodden 1750-1768 

 

År Trolovet Kopulert Kirke Brugdom forn Brugdom farsnavn Brugdom bosted  Alder Brugdom stilling Brud fornavn Brud farsnavn Brud bosted Alder Brud stilling Kausjonist 1 Kausjonist 2 Andre opplysninger Kommentar transkribering
1750   08.feb hj. Peder  Pedersen Nøstvedt     Karen Mikkelsdatter Sætre         Viet hj. Oppeg.s.etter kongl.bevl.  
1750 08.mar 02.jul   Svend   Munkerud     Åse Jensdatter Loftu     Vevbjørn Gjøfjeld Jens Svestad    
1750 15.mar 14.jun   Ole Nilsen Glenne      Inger Olsdatter Agnor     Hans Granerud Jens Svestad    
1750 12.apr 23.aug   Hans Pedersen       Anne Svendsdatter Dal     Mikkel Dal Halvor Oppegård    
1750   28.jun   Knut Nilsen       Sissel Kristoffersdatter Tusse         Knut Nilsen fra Ski sogn, copulert etter foregående trolovelse  
1750 05.jul 29.sep   Syver Thorersen       Martha Bergersdatter Toppen     Vebjørn Gjøfjeld Kristoffer Hethøl    
1750 19.jul 06.sep   Jørgen Jørgensen       Karen  Olsdatter Lie     Halvor Grimo Halvor Oppegård    
1750 02.aug 06.sep   Ole Evensen       Lisbeth Andersdatter Oppegård     Mikkel Dal Halvor Oppegård    
1751 10.mar 11.jul   Søren Bergersen Toppen     Maren Nilsdatter Storerud     Vebjørn Gjøfjeld Jens Svestad    
1751 09.mai 19.sep   Ole  Pedersen Kruttmøllen     Maren Eriksdatter Kruttmøllen     Halvor Grimo Peder Ljan    
1751 20.mai 20.jan   Nils Olsen       Maren Nilsdatter Fjeld     Hans Granerud Svend Rud    
1751   03.jan   Nils Hansen       Katharina Sørensdatter Hokholt         copulert etter foregående trolovelse  
1751 01.aug 23.okt   Hans Larsen  Dal     Inger Hågensdatter Sjødal     Halvor Oppegård Syver Oppegård    
1751 02.okt 07.nov   Ole Pedersen Oksvald     Gunhild Svendsdatter       Hans Flateby Aslak Sandaker    
1752 22.jun 17.sep   Fredrik Halvorsen     Hobroe (Danmark?) Ragnhild Nilsdatter Hobroe (Danmark?)     Mathias Ildjernet Adam Hansen trolovet "udi" Ildjernet, begge fra Hobroe (Danmark?)  
1752 08.okt 11.feb.1753   Ole Eriksen       Anne Olsdatter       Nils Ormerud Kristoffer Fløysbon trolovet ved Oppegård  
1752 19.okt 6.jan.1753   Rasmus Rasmussen Fjellstrand     Ellen  Olsdatter Skoklefald     Aslak Sandaker Svend Berger    
1752 19.nov 14.jan.1753   Peder Pedersen Lie     Kirstin Olsdatter       Halvor Grimo Lars Li    
1753 09.feb 26.apr   Peter Andersen Hammer       Karen Gundersdatter Langset       Høyvelbåren Hr. General Askild Fleicher Hr. Major Brochelman    
1753 08.mai 24.jun   Johannes  Hansen Sjødal     Karen Eriksdatter Sætre     Johan Nøstvedt Kristen Haugbro    
1753 08.mai 01.jul   Hågen Hansen Oppegård søndre     Anne Pedersdatter Oppegård søndre     Halvor Grimo Syver Oppegård    
1753 02.jun 08.jul   Hågen Jørgensen       Anne Jakobsdatter       Kristoffer Røer Nikolai Hasle    
1753 09.sep 07.okt   Jens Rasmussen Grisebu     Maria Lucasdatter       Kristoffer Paasche i Grisebu Vebjørn Gjøfjeld    
1753 29.okt 09.des   Hans Jensen       Margretha Henrikka Arnesdatter       Kristoffer Munkerud Ole Agnor    
1753 30.okt 3 juledag   Peder Kristoffersen Skuterud i Ås     Anniken Simensdatter Greverud vestre   enke Jens Sundby i Frogn Anders Kurud    
1754 07.mar 26.mai   Anders Jørgensen       Berthe Halvorsdatter Grimo     Syver Oppegård Halvor Oppegård    
1754 11.mar 24.jun   Jakob Jakobsen       Martha Halvorsdatter Grimo     Hågen Sjødal Anders Kurud    
1754 16.apr 19.mai   Anders Larsen       Karen Syversdatter Oppegård     Hågen Sjødal Anders Kurud    
1754 17.jun 04.aug   Halvor Thoresen       Ingeborg Torstensdatter       Halvor Solberg Ole Larsen Oksvald    
1754 01.sep 01.des   Asle Pedersen Skoklefaldstrand     Maren  Olsdatter       Halvor Solberg Ole Larsen Oksvald Maren Olsdatter fra Xiania  
1754 29.sep 17.nov   Kristoffer Olsen  Rud     Anne Olsdatter Agnor     Hans Granerud Jens Svestad    
1754 19.okt 3 juledag   Asle Aslesen Stranden     Berthe Svendsdatter       Ole Pedersen Ole Torget    
1754 20.okt 01.des   Ole Jonsen       Anniken Jørgensdatter Ellingstad     Jon Røer Ole Torget    
1754 20.okt 29.des   Peder Jensen Blankemyr     Karen  Halvorsdatter Solberg     Gunder Grøstad Svend Berger    
1754 22.des 16.feb.1755   Jon Pedersen Gjøfjeld     Anne Olsdatter       Halvor Solberg Aslak Sandaker    
1755 06.jan 06.apr   Jørgen Aslaksen Bleksli     Ellen  Andersdatter       Ole Jonsen Lars Ravnsborg    
1755 07.jan 31.jan   Aslak Hansen Krange     Bente Pedersdatter Sandaker     Svend Berger Peder Skuterud    
1755 13.jan 23.feb   Kristoffer Hansen Greverud     Gunhild Olsdatter       Peder Greverud Hans Flåtestad    
1755 13.apr 27.apr   Nils Larsen Hvitebjørn     Thore Pedersdatter Hasle     Peder Stubljan Hans Larsen Vasbon    
1755 17.apr 13.jul   Vebjørn Olsen Gjøfjeld     Mari  Ellefsdatter       Simen Knardal Lars Gulbjørnrud Trolovet i Grisebu  
1755 20.apr 08.jun   Ole Hansen To     Anne  Hansdatter Flateby     Halvor Solberg Svend Berger    
1755 02.aug 28.sep   Ole Halvorsen       Berthe Eliasdatter Kurud     Syver Oppegård Halvor Oppegård østre    
1755 16.aug 07.sep   Nils  Olsen       Maren Andersdatter       Jørgen Skau Nils Hokholt    
1755 02.sep 19.okt   Elias Adamsen Ildjernet     Andrea  Mikkelsdatter       Tosten Hoff fra Drøbak Samuel Samuelsen fra Drøbak    
1755 14.sep 3 juledag   Arne  Kristensen Foss     Marthe Sjøfarsdatter Ormerud     Kristoffer Kollebon Hans Prinsdal Arne Kristensen fra Foss i Ski sogn  
1756 15.jan 15.feb   Kristen Helgesen Nordby     Mari  Larsdatter Berget     Svend Nordby Hans Nygård Trolovet i Oppegård  
1756 15.aug 05.sep   Gunder Bergersen       Inger  Pedersdatter Gjøfjeld     Aslak Møkkerud Lars Gulbjørnrud    
1756 28.sep 07.nov   Nils Engebretsen Ljan     Ellen  Evensdatter Lie   enke Kristen Ljan Lars Li    
1757 25.mai 18.jul   Klemet Hansen Åros (Åros i Røyken)     Anne Iversdatter Sørby     Kristoffer Røer Jon Sørby    
1757 30.sep 23.okt   Ole Nilsen Ensjø (Ensjø i Ski)     Ragnhild Nilsdatter Ormerud     Kristian Ljan Hans Ekornrud    
1757 04.okt 09.nov   Hans Johannesen Tangen     Johanna Kathrina Jørgensdatter Ildjernet     Jon Klokker Hans Ildjernet    
1757 01.des 01.jan   Ole Jensen       Mari Levorsdatter       Ole To Hans Ildjernet    
1757 03.des     Stefan Olsen       Mari  Olsdatter Sørby     Peder Prestegården Nils Larsen Torget Stefan Olsen døde 14 dager etter trolovelsen  
1757 12.des 13.jan 1758   Søren Albertsen Røer     Martha Pedersdatter       Hr.Paul Røer Kristoffer Røer    
1758 19.apr 05.nov   Kristoffer Jonsen Sætrebråten     Berthe Kristoffersdatter Kollebon     Erik Sætre Anders Kurud    
1758 12.mai 02.jul   Villum Olsen       Anne Olsdatter Røer     Nils Torget Peder Mien    
1758 17.sep 3.feb 1759   Arne Kristensen Foss (Foss i Ski)     Gunhild Hågensdatter Sjødal     Nils Bjerke Hans Oppegård    
1759 20.nov 1.jan 1760   Erik Hansen Flateby     Kristine Rasmusdatter Løes     Kristen Hasle Ole To    
1760 17.apr 19.okt   Bård Olsen Agnor     Martha Jensdatter Svestad     Kristoffer Røer Engebret Granerud Viet etter kngl.bv. Søskenbarn  
1760 17.sep 10.okt   Johan Gabriel Silckemuller Ildjernet     Matha Maria Børresdatter       Mathias Ildjernet Fredrik Hansen, Monsr. Fredrik Hansen, kjøpmann fra Randers    
1761 19.jan 12.apr   Hans Kristensen Vasbon     Anne Engebetsdatter Lie     Nils Ormerud Peder Haugbro    
1761 13.mai 09.aug   Torger Hansen Lie     Elisabeth Fredriksdatter Kruttmøllen     Kruttmester Mr. Nikolai Preus Kristoffer Kollebon    
1761 05.jul 09.aug   Nils Gulbrandsen Akers sogn   enkemann Pernille Olsdatter Grimo     Halvor Oppegård Hans Larsen Oppegård    
1762 02.feb 11.jul   Ole Paulsen Tangen   enkemann Gunhild Nilsdatter Prestegården     Kristoffer Røer Svend Rud    
1762 02.sep 01.jan 1763   Ole Arnesen       Boel Rasmusdatter Torget     Halvor Solberg Klemet Røer    
1763 27.des 1762 17.jul   Henrik Gulbrandsen       Mette Olsdatter       Hans Larsen Oppegård vestre Jakob Grimo Trolovet på Oppegård søndre  
1763 01.jan 03.feb   Jens Pedersen Fjeld     Karen Olsdatter Granerud     Svend Rud Jens Svestad    
1763 13.jan 27.feb   Mogens Jonsen       Mari  Olsdatter Granerud     Engebret Granerud Hans Fjeld    
1763 01.jan 12.jun   Lars Larsen Gulbjørnrud     Barbro Olsdatter Agnor     Jørgen Skau Ole Møkkerud    
1763 01.jan 24.jun   Gulbrand Svendsen Stranden     Berthe Aslaksdatter Skoklefald     Kristoffer Røer Hans Fjeld    
1763 17.apr 17.jul   Paul Hansen Ski sogn   soldat Karen Jonsdatter Sætrebråten     Peder Greverud Peder Haugbro    
1763 19.nov 02. feb 1764   Engebret Eriksen Store Ljan     Guri Torkildsdatter Store Ljan     Kristian Ljan Nils Ormerud    
1764 08.jan 08.apr   Torger Hansen       Boel Enersdatter Dal     Simen Sjøskogen Svend Hovland    
1764 14.jan 04.mar   Peder Pedersen     soldat Ragnhild Olsdatter Hasle     Mikkel Dal Svend Munkerud    
1764 25.feb 18.mar   Anders Olsen Røer     Thore  Andersdatter       Nils Kirkevik Hågen Toje    
1764 10.apr 14.jul   Lars Olsen Røer     Susanna Olsdatter Røer     Paul Urianstad Gunder To    
1764 13.apr 14.jul   Jon Davidsen       Anniken Olsdatter Skoklefald     Hans Oksvald Hågen Toje    
1764 03.mai 21.okt   Hans Rasmussen Løes     Else Andersdatter Flateby   enke Kristoffer Røer Hans Fjeld    
1764 12.jul 08.nov   Gunder Hansen To   dragon Ragnhild Pedersdatter Solberg   enke Kristoffer Røer Kristoffer Flateby    
1764 29.jul 07.okt   Jakob Halvorsen Grimo     Ingeborg Nilsdatter Ormerud     Anders Kurud Kristoffer Kollebon    
1764   07.sep   Søren Røed, fogd over Xiania, Follo, Aker og Asker         Aleth Bøle         Sr Søren Hansen, proviantforvalter Hr. Auditeur og sorenskriver Sr. Hans Kristian Giessing Viet i huset på Skoklefald etter kongelig bevilling.  
1764 26.sep 24.okt   Nils Nilsen Kjærnes   soldat Martha Kristoffersdatter Sjødal     Lars Skau Halvor Nesset    
1764 07.nov     Jens Eriksen  Sætre     Karen Larsdatter Sjødal     Anders Kurud Peder Greverud    
1765 05.jan 02.feb   Mogens Jensen Blankemyr   enkemann Karen Jensdatter Berger     Bent Krange Søren Grøstad    
1765 09.mar 22.jun   Hans Bergersen Toppen     Ellen  Jensdatter Spro     Kristoffer Hethøl Hans Storerud    
1765 21.jul 29.sep   Abraham Nilsen Storerud     Anne Larsdatter Granerud     Peder Gullerud Ole Glenne    
1765 25.okt 01.des   Jon Pedersen     enkemann Ragnhild Bergersdatter Toppen   pike Jens Svestad Ole Møkkerud    
1765   19.des   Sr. Paul Røer         Petronelle Wold         Frants Kjekstad Nils Wold Viet i huset etter kong.bevilling  
1766 11.jan 16.mar   Svend Aslaksen Kjensli   dragon Mari Hansdatter Hasle   pike Hans Fjeld Kristen Hasle    
1766 26.jan 15.jun   Ole Amundsen Oppegård   enkemann Ingeborg Bjørnsdatter Oppegård   enke Jakob Grimo Peter Bekkensten    
1766 19.feb 22.mar   Anders Jonsen     soldat Karen Kristensdatter     pike Peder Stokholm Gunder Solberg    
1766 19.mar 25.jun   Peder Paulsen Engeland (i Røyken)   enkemann Guri Olsdatter Rud   pike Gunder Grøstad Hans Bjørnstad fra Røyken    
1766 22.mar 06.jul   Lars Jensen Møller     enkemann Tore Arnesdatter Lie   pike Halvor Bjørnstad,kruttmester Simen Tambs?, fullmektig ved Ljan    
1766 17.jul 15.okt   Lars Hansen Hasle   ungkar og soldat Johanne Karstensdatter Hasle   pike Bent Krange Søren Grøstad    
1766 16.sep 10.okt   Hans  Pedersen Ildjernet     Anne Nilsdatter Ildjernet   pike, tjenende hos Bendicke på Ildjernet Monsr. H. Bendicke Hans Fjeld    
1766 25.sep 14.des   Østen Jonsen Berger   dragon Ragnhild Pedersdatter Skoklefald   pike Paul Røer Frants Kjekstad    
1766 12.des 13.feb 1767   Ole Jonsen Berger   dragon Abigael Ellefsdatter Røer   pike Hans Fjeld Karsten Berger   en ukjent datter av Ellef Enersen?
1767 09.jul 03.nov   Kristen Hansen Hasle   ungkar  Lisbeth Bentsdatter Krange   pike Søren Grøstad Bent Krange    
1767 06.sep 01.nov   Nils Aslaksen Kjensli   ungkar  Mari Andersdatter Kjensli   pike Karsten Berger Peder Stokhom    
1767 23.okt 15.nov   Anders Ellefsen Granerudstøa   ungkar Kari Jensdatter Fjeld   pike Engebret Granerud Paul Urianstad    
1767 31.okt 29.nov   Jakob Svendsen Nesset   ungkarl Anne Svendsdatter Munkerud   pike Hans Storeru Ole Møkkerud    
1768 19.mar 24.apr   Ole Aslaksen Kuås   soldat Ambjør Hansdatter Hasle   pike Peder skuterud Jon Hokholt    
1768 12.jun 30.okt   Søren Albertsen Sollia   enkemann Sigrid Olsdatter Gjøfjeld   pike Anders Grisebu Gunder Grøstad    
1768 21.okt 13.des   Lars Larsen Xiania   enkemann Marthe Salmonsdatter Prestegården            
1768 18.nov 22.jan 1769   Knut Kristensen Li   ungkar Kari Olsdatter Hvitebjørn   pike Kristoffer Kollebon Isak Andersen, fullmektig ved Ljansbruket    
1768 24.nov 08.jan 1769   Truls Hansen     dragon Gunhild Andersdatter Kurud   pike Jens Pedersen Rustad fra Enebakk Jørgen Hansen Saltvedt fra Enebakk    
1768 27.des 19.feb 1769   Nils Johannesen Greverud   soldat Anne Hansdatter Greverud   pike Erik Sætre Jens Sætre    

 

Slutt

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net