Sven Ingvald Tjernshaugens (1885-1972) morsslekt 

 

GENERASJON 1

  

1, Anne Emilie Hansdatter Krange

 

Født 24.4.1854 på Søndre Krange. Døpt i Nesodden kirke den 11.6.1854. Konfirmert 10.10.1869 i Nesodden kirke. Gift med Karl Severin Svendsen Høybråten den 10.10.1869 i Nesodden kirke. Gårdkone på Høybråten. Død 9.12.1896 på Høybråten, begravet ved Nesodden kirke den 17.12.1896.

 

 

Sven Ingvald Tjernshaugens foreldre , Karl Severin Svendsen Høybråten (1847-1908) og Anne Emilie Hansdatter Krange (1854-1896).

 

 

De 9 barna til Karl Severin Svendsen Høybråten (1847-1908) og Anne Emilie Hansdatter Krange (1854-1896).

 

Foran fra venstre :

·          Mathilde (1878-1957), gift 1908med Johan Kristiansen Nylenna (1868-1954).

·          EliseKonstance (1888-1977), gift med Karl Johan Hansen Beksrud (1878-1957).

·          Anna (1890-1965), gift med Petter Omsland (1870-1939).

Bak fra venstre :

·          Aksel Karlsen Hauge (1882-1954), gift med Dina Nyborg (1885-1978).Barn : Birger og Villy Karlsen. 

·          Thorvald (1880-1952), ble aldri gift, og bodde hos sin søster Anna Omsland, ingen etterkommere.

·          Johan Bernhard (1893-?), gift medCharlotte Karlsen.

·          HansSeverin Høybråten (1874-1956), gift med Anna Andresen (1877-1953).

·          Otto Bertrand Krange (1891-1929), gift med Evy Ovidie Mikaelsdatter (1889-1979).

·          Svend Ingvald Tjernshaugen (1885-1973), gift med Lina Josefine (1887-1975).

Barn:

 

Hans Severin Høybråten (1874-1956), gift med Anna Andresen (1877-1953).

Mathilde (1878-1957), gift 1908 med Johan Kristiansen Nylenna (1868-1954).

Thorvald (1880-1952), ble aldri gift, og bodde hos sin søster Anna Omsland, ingen etterkommere.

Aksel Karlsen Hauge (1882-1954), gift med Dina Nyborg (1885-1978). Barn: Birger og Willy Karlsen. 

Svend Ingvald Tjernshaugen (1885-1973), gift med Lina Josefine (1887-1975).

Elise Konstance (1888-1977), gift med Karl Johan Hansen Beksrud (1878-1957).

Anna (1890-1965), gift med Petter Omsland (1870-1939).

Otto Bertrand Krange (1891-1929), gift med Evy Ovidie Mikaelsdatter (1889-1979).

Johan Bernhard (1893-?), gift med Charlotte Karlsen. Drev bilverksted på Storsand i Hurum.

 

 

GENERASJON 2

 

2, Hans Bentsen Krange

 

Født 12.8.1811 på Krange, døpt 25.8.1811 i Nesodden Kirke. Konfirmert 1826 i Nesodden kirke. Gift med Karen Olsdatter Beksrud (nr.3) den 17.9.1853 i Nesodden kirke. Død 2.3.1890 på Søndre Krange, begravet 8.3.1890 ved Nesodden kirke, han var da gift gårdmann på Søndre Krange.

 

Barn:

 

Anne Emilie (nr.1).

Hanna, født 1861.

Olaus Granerud (Olaus Bernhard Hansen Krange) f. 1856, gift med Julie Mathilde Klypen (Tjernshaugen). Olaus ble innsatt som universalarving på N. Granerud av sin tante og onkel Johannes Iversen Granerud og Kristiane Bentsdatter Krange. Olaus overtok N. Granerud 1884. Barn: Ingeborg f. 1886, Hans Otto f. 1887, Ragnhild Marie f. 1889, Karl (28.2.1881-19.2.1971).

Johan (9.7.1859-30.1.1933), gift med Thorvaldsen, fikk sammen med brødrene Olaus og Karl skjøte på S. Krange i 1888, de drev gården sammen til 1910.

Karl f. 1863, gift med Hanna Hansen Garder, foreldre til Osvald Granerud. Karl solgte sin del av S. Krange i 1910 til broren Johan.

Hansine, gift med Jørgen Hasle.

 

 

3, Karen Olsdatter Beksrud

 

Født 4.10.1830 på Nyborg under Fjeld/Granerud. Døpt 24.10.1830 i Nesodden kirke, foreldre var husmann Ole Sandersen og Anne Hansdatter Granerudplass* (*Kristian Iversen Granerud eide Nyborg fra på denne tiden, Nyborg ble derfor innført i kirkebøkene som "Granerudplass" eller "Granerudeie"). Karen var bosatt med foreldrene Alexander Hansen og Kirstine Hansdatter på plassen fra 1830 til 1850. Da flyttet familien til Beksrud.

 

Karen Olsdatter ble konfirmert 1845 i Nesodden kirke. På Beksrud bodde hun til 1853 da hun den 29.9 gifter seg med gårdbruker Hans Bentsen Krange (nr.2) i Nesodden kirke. Karen døde som enke 79 år gammel på Krange. Begravet den 29.9.1909.

 

Barn: se nr.2.

 

 

GENERASJON 3

 

4, Bent Kristensen Krange

 

Født 1774, døpt 20.1.1774 i Nesodden kirke. Konfirmert 1786 i Nesodden kirke, presten førte inn konfirmantenes egenskaper og Bent Krange ble gitt karakteristikken ”vittig”. Gift med Elisabeth Andersdatter Garder (Sagstua under Garder) (nr.5) den 5.1.1805 i Frogn kirke. Død 9.2.1857 på Søndre Krange, livøremannen Bent Kristensen Krange ble begravet 89 år gammel ved Nesodden Kirke. Bent var gårdbruker på Krange.

 

Barn:

 

Hans Bentsen Krange (nr.2).

Andreas Granerud. Kjøpte Mellom Granerud av svogeren Johannes Iversen Granerud. Andreas døde i 1900.

Kristiane Granerud. Gift med Johannes Iversen Nordre Granerud.

 

 

5, Elisabeth Andersdatter Sagstuen

 

Født 1780 på Sagstuen under Garder i Frogn, døpt i Nesodden kirke den 15.3.1780. Elisabeth Andersdatter Gardereie ble konfirmert i Drøbak kirke i 1794. Ved folketellingen i 1801 er hun tjenestepike på Nord-Dal i Frogn.  Ungkar Bent Kristensen (nr.4) Nesodden, og piken Elisabeth Andersdatter Garder ble gift i Frogn kirke den 5.1.1805. Etter vielsen ble hun gårdkone på S. Krange. Død den 22.1.1853 på Søndre Krange, begravet den 31.3.1853 ved Nesodden kirke som 72 år gammel gårdmannskone.

 

Barn: se nr. 4

 

 

6, Ole Alexandersen (Sandersen) Beksrud

 

Født 1797 på plassen Kløfta under Munkerud, døpt den 23.7.1797 i Nesodden kirke. Konfirmert 1813 i Moss: Ole Alexandersen, 16 år, Nesodden.

 

Den 29. juni 1817 begikk Ole Alexandersen og en annen person tyverier fra gården Røstad i Råde i Østfold, hvor de deretter tok seg over fjorden og streifet oppetter bygdene.

På Kongsberg var det marked den 7. juli og her fikk de solgt mesteparten av tyvegodset, før de på sin vei videre mot Numedal ble stoppet og tatt i arrest av lensmannen i Flesberg. Lensmannen tok Ole og kameraten i forvaring inntil videre og satte de to i arbeid.

Ole ble plassert hos klokkeren og Edvard, som kameraten het, hos lensmannen.

Begge rømte, og begikk samtidig nye lovbrudd. Ole stjal et lommeur fra klokkeren gjennom et ulåst vindu, og Edvard stjal et bomullstørkle fra Lensmannen. 

De ble senere fakket og stilt for retten på Kongsberg hvor Ole Alexandersen ble dømt til 3 måneder på tukthuset i Christiania.

Mesteparten av dommen mot Ole Alexandersen kan leses her >>>

 

Ole Alexandersen flyttet fra Råde i Østfold til Nesodden i 1820. Nesoddens historie bind 2, s. 57-58 forteller om da lensmann Ole Peter Røer i 1820 var innom gården Berger for å innbringe løsgjengere, og hvor han fant tre karer i full sving med å grave grøfter:" Den 23 år gamle Ole Alexandersen var den siste av de innbrakte. Han var født på Kløfta på Nesodden, men hadde i mange år vært i tjeneste i Østfold. Han var konfirmert i Moss, så han hadde altså vært ute i tjeneste før konfirmasjonsalderen.Han måtte innrømme for lensmannen at han ikke hadde noen uklanderlig bakgrunn - han hadde tre måneders opphold på tukthuset for tyveri bak seg.Nå hadde han begitt seg til sin mor og søster i hjembygda.Når han nå var brakt inn på lensmannsgården for å forklare seg, måtte han forsikre lensmannen om at han skulle skikke seg bedre heretter. Han mente han kunne få fast tjeneste hos Kristoffer Sørbye. Det måtte han ordne innen åtte dager, sa lensmannen. Det gikk nok i orden, for presten førte ham inn i kirkeboken som tilbakeflyttet fra Råde prestegjeld”.

 

Ungkaren Ole Alexandersen Storrud 27 år og piken Anne Hansdatter Svestad 22 år ble gift i Nesodden kirke den 7.8.1824. Fra 1824 til 1850 husmann på Nyborg under Fjeld/Granerud, fra 1850 til 1869 husmann på Beksrud under Nyborg. Ole Alexandersen døde Beksrud i 1869 og ble begravet ved Nesodden kirke 23.7.1869.

 

 

Barn:

 

Karen (nr.3).

Anne Helene Olsdatter, f. 1824 på Nyborg, Anne Helene Olsdatter Nyborg under Granerud ble konfirmert i Nesodden kirke 1839. Gift 1845 med Johan Nilsen Beksrud, begge bosatt på Beksrud. Ekteparet var 1850 bosatt på Granerudlabråten. Året etter er de bosatt på Fjeldstrand under Fjeld. 1856 til 1858 er de bosatt på Sagkroken under Sørby. De er i 1865 inderster på Svenskerud av Granerud, der er de fortsatt i 1870. De hadde flere barn.

Jens Olsen, f. 1827

Hans, f. 1833 på Nyborg. Omkring 1856 flyttet Hans Olsen Beksrud til Moss, han reiste trolig i sammen med Ole Pedersen Ommen. Han flyttet tilbake til foreldrene på Beksrud i 1865, hans yrke ble da oppgitt til sjømann.

Samme år giftet han seg på Nesodden med Maren Helene Hansdatter fra Gjøfjeldbråten. Mellom 1865 og 1875 var paret bosatt på plassen Løkka under Nyborg. Ved folketellingen i 1875 er Hans Olsen med familie bosatt på Lillengen av Gjøfjeld. Hans Olsen blir da titulert som gårdbruker og fraktemann. Familien ble boende på Lillengen hvor de hadde mange barn. Hans Olsen døde på Lillengen i 1902.

Maren, f. 1837 på Nyborg. Maren bodde i Granerudstøen da hun i 1855 fikk datteren Maren utenfor ekteskap. Barnets far var en ølkjører fra Drammen, Erik Eriksen. Barnet ble satt bort til folkene på Svestadlabråten(hun ble i 1880 gift med Adolf Andersen fra Rognskjær, senere bosatt på Torghagen i Spro). Året etter er Maren bosatt på Beksrud da hun gifter seg med båtfører Johan Olsen. Han er da bosatt på Granerud (trolig Granerudstøen). Maren og Johan flytter så til Korsveien på Svestad hvor de bor i mange år. Johan døde i 1891, Maren levde så i Korsveien som føderådskone til hun i 1905 emigrerer til Canada med mange av barna.

Andreas, f. 1839 på Nyborg. Han er i 1865 bosatt med foreldrene på Beksrud. Andreas gifter seg 1867 med Anne Kathrine Kristiansdatter som da oppholdt seg på Granerud, opprinnelig kom hun fra plassen Dammyra under Fjeld. Dette ekteparet flyttet til Onsøy i Øf 1869, det ble da opplyst at Andreas var fisker av yrke. De flytter tilbake til Nesodden i 1874 og året etter er Andreas husmann med jord på plassen Dammyra, barndomshjemmet til kona. De har da 3 barn. Familien flyttet 1876 til Kristiania.

dødfødt barn, f. 1842

Julia Olsdatter, f. 1845, død 1845

Magnus Olsen, f. 1847 på Nyborg. Bosatt med foreldrene på Beksrud i 1865. Ble gift 1868 med Maria Gundersdatter fra Eidskog. Etter giftermålet flyttet de til Svenskerud hvor det første barnet ble født, straks etter flyttet de til Fjeldstrand under Fjeld hvor de var bosatt til omkring 1872. Magnus var fisker av yrke den perioden de bodde på Fjeldstrand. Magnus, kona og 3 barn emigrerte til Quebec i Canada sommeren 1873.

Ellevine Anne Olava, f. 1851 i Beksrud, bosatt med foreldrene i Beksrud 1865. Hun ble gift 1871 med matros Johan Laurits Hansen fra Løkka under Nyborg. Ekteparet er bosatt på Beksrud til etter 1886. I 1888 er de bosatt på Grønvold i Spro hvor de blir til etter 1894. Fra omkring 1900 er de bosatt på Hammeren i Spro.

 

 

7, Anne Hansdatter Berget

 

Født 1803 på Høyby på Lunner, Hadeland. Døpt 20.3.1803 i Lunner kirke. Konfirmert i Nesodden kirke 20.3.1818, hennes foreldre: Hans Knudsen og Mari Andersdatter Berget (under Røer gård). Ungkarl Ole Alexandersen Storerud (nr.6) 27 år og piken Anne Hansdatter Svestad 22 år ble gift i Nesodden kirke den7.8.1824. Anne Hansdatter var tjenestejente på Svestad gård ved vielsen. Ekteparet flyttet til Nyborg under Fjeld, var husmannsfolk der til de flyttet videre til Beksrud under Nyborg. Død som enke 20.3.1885 på ”Beksrud Nyborgeie”, begravet ved Nesodden kirke den 28.3.1885.

 

Barn: se nr. 6.

 

 

GENERASJON 4

 

8, Kristen Hansen Kuås, S. Hasle og Krange

 

Født 1739 på Kuås, døpt 29.1.1739 i Nesodden kirke sammen med tvillingsøsteren Ambjørg, konfirmert 18 år gammel 1757 i Nesodden Kirke, han var da fortsatt bosatt på Kuås. Ungkar Kristen Hansen Hasle og piken Lisbeth Bentsdatter Krange (nr.9) gifter seg i Nesodden kirke den 3.11.1769. han var da bosatt på Søndre Krange. Død 16.10.1821 på Krange, da han ble begravet ved Nesodden kirke 23.10.1821 er han 77 år gammel og nevnes som inderst fra Krange.

 

Kristen Hansen fikk bygselseddel på Krange i 1767, og beholdt den til 1810.Da Kristen i 1809 hadde mistet sin kone og en voksen sønn og selv var henved 70 år, oppgav han gården og delte den i tre deler,nordre Krange, søndre Krange og Blylaget.

 

Barn:

 

Bent Kristensen Krange (nr.4).

Hans, død 1809, 26 år, gift.

Gunhild Marie Blylaget, gift 1. gang i 1800 med Nils Kristiansen (død 1814, 43 år gammel) som 1810 fikk skjøte på Blylaget av svigerfaren. Gunhild Marie giftet seg 2. gang i 1815 med Ole Nilsen Loftu som døde 29 år gammel i 1820. Gunhild giftet seg 3. gang i 1821 med Svend Borgersen (død 1835, 50 år gammel). Gunhild døde 58 år gammel i 1834. Hun hadde flere barn. Det ble drevet gjestgiveri i Gunhilds tid på Blylaget.

Ambjørg (død 81 år gammel i 1852), gift 1800 med Jens Andersen fra Sagstuen som kjøpte Nordre Krange i 1810. Han døde i 1871 etter å ha vært blind i 14 år. Barn: Kristian Østre Krange, Andreas Ruud, Lena Kuås.

 

 

9, Elisabeth Bentsdatter Krange

 

Født 1743 på Krange, døpt 20.10.1743 i Nesodden kirke. Konfirmert 1759 i Oppegård kirke. Ungkar Kristen Hansen Hasle (nr.8) og piken Lisbeth Bentsdatter Krange gifter seg i Nesodden kirke den 3.11.1769. Begravet 65 år gammel den 16.2.1808 ved Nesodden kirke.

 

Barn: se nr. 8.

 

 

10, Anders Ellefsen Sagstua

 

Født ca 1741, trolig i Ås eller Frogn. Anders Ellefsen er bosatt på Hogstvet i Ås da han står til konfirmasjon i 1756. Anders var husmann og skredder. Viet 15.11.1767 i Nesodden kirke med Kari Jensdatter Fjeld. Ved vielsen er de bosatt i Granerudstøen hvor ekteparet er bosatt til omkring 1771. Deretter er ekteparet på Urianstad under Fjeld før de i 1774 blir husmannsfolk på Sagstua under Garder. Der dør Anders Ellefsen 68 år gammel i 1808. Han ble begravet ved Frogn kirke. Året etter dør hans kone Kari. Ved folketellingen i 1801 er husmannen og skredderen bosatt på Sagstuen sammen med deres 28 årige ugifte datter Marie og den 13 år gamle tjenestedrengen Hans Aslaksen.

 

Barn:

 

Elisabeth Andersdatter (nr.5).

Jens f. 1768 i Granerudstøen, død 1770 i Granerudstøen.

Jens f. 1776 i Sagstuen u Garder. Gift med Ambjør Kristensdatter, (trolovet 2.7.1800), datter av Kristen Hansen Hasle og Elisabeth Bentsdatter Krange.

Else f. 1770 i Granerudstøen. Gift med Abraham Hansen, bosatt under Granerud. De hadde datteren Anne hvor det under hennes konfirmasjon i 1818 blir opplyst at hennes dåp ikke finnes i kirkeboken. Else og Abraham hadde også døtrene Karen som var født i 1807 og Maria som var født på Sagstuen i 1897. Abraham Hansen kom fra Garderbråten.

Hans (tvilling) f. 1773 på Urianstad.

Mari (tvilling) f. 1773 på Urianstad. Hun ble gift med Engebret Olsen Kai i Frogn.

 

 

11, Kari Jensdatter Fjeld

 

Født 1736 på Fjeld, døpt 29.1.1736 i Nesodden kirke med foreldrene Kari, Jens Nilsen og Eli Bjørnsdatter på Fjeld. Karen Jensdatter Fjeld ble konfirmert 1751 i Nesodden kirke. trolovet 23.10.1767, viet 15.11.1767 i Nesodden kirke, Anders Granerudstøen og Kari Jensdatter Fjeld. Hun var bosatt i Granerudstøen i årene etter vielsen, senere på Urianstad under Fjeld og fra 1774 var hun husmannskone på Sagstua under Garder. Hun døde 74 år gammel der i 1809, og ble begravet ved Frogn kirke samme år.

 

Kari Jensdatters far, Jens Nilsen døde på N. Hasle i 1744, hun vokste derfor trolig opp hos morsfamilien på Fjeld. Moren Eli Bjørnsdatter er i hvertfall nevnt som fadder med bosted Fjeld etter 1744.

 

Barn: se nr.10.

 

 

12, Alexander (Sander) Hansen

 

Døpt 1761 i Gjerstad, Aust-Agder av foreldre Hans Svendsen fra Kragerø og Sybilla Johannesdatter. Ved dåpen oppholdt de seg på gården Moe i Gjerstad. Han ble konfirmert 1785 på tukthuset i Christiania hvor han var fra 12 november 1783 til 15 september 1785 etter å ha blitt arrestert i Arendal for løsgjengeri, ha hadde da i flere år oppholdt seg i områdene i og utenfor Arendal hvor han hadde gått rundt og tigget.

 

Av politirettssaken fra Arendal skjønner man at Alexander og foreldrene var av tater og omstreiferslekt, rettsaken gir også mange innblikk inn i samfunnet den gang. Avskrift fra rettsaken mot Alexander Hansen kan leses her >>>

 

Alexander var om lag 21-22 år da han ble arrestert og av utseende beskrives han slik: ”af Statue liden og undersat meget hinkende paa den ene venstre fod klæd en gammel pralted blaae Klædes trøye

og dito Buxer barbenet”. 

 

Hvor det ble av Alexander da han slapp ut fra tukthuset i 1785 er ukjent fram til han dukker opp på Nesodden 8 år senere. Han var da gift med Kirstine (nr.13) og bosatt på Ødegården under Myklerud da de i 1793 hadde datteren Sibylle til dåp i Nesodden kirke. 5 år senere, i 1797 er de bosatt på Kløfta under Munkerud når sønnen Ole (nr.6) bæres til dåp. Denne dåpen er den siste kilden som er funnet som omhandler Alexander Hansen.

 

Ved folketellingen 1801 er familien ikke å finne. De var trolig fortsatt bosatt på Kløfta, det kan virke som om denne plassen ble oversett under tellingen. Det har også vært umulig å finne giftermålet mellom Alexander og Kirstine på Østlandet. Trolig ble de viet på Nesodden rett før 1793, i disse årene er det store mangler i kirkeboken og spesielt vielser glimrer med sitt fravær. Alexander må ha forsvunnet fra Nesodden før 1820 da han ikke nevnes når sønnen Ole det året forklarer for lensmannen at han er kommet til Nesodden for å besøke sin mor og søster (se nr.6). Alexander var i alle fall død da kona Kirstine dør som enke og fattiglem i 1841, og var trolig også død før 1820.

 

Barn:

 

Ole (nr.6),

Sybille, født 1793 på Ødegården under Myklerud, konfirmert på Kopperud i Frogn i 1810. Hun fikk sønnen Kristian utenfor ekteskap i 1817. Hun var da bosatt på Storerud, barnefar var Anders Olsen Storerud. Sybille døde ugift 28 år gammel i 1820. Den uekte sønnen Kristian ble konfirmert i 1832 og var da uten fast oppholdssted.

 

 

13, Kirstine Olsdatter

 

Bosted 1793: Ødegården under Myklerud da hun har datteren Sybille til dåp. Bosted 1797: Kløfta under Munkerud. Bosted 1820: Berget under Røer. Kirstine Hansdatter ble begravet 87 år gammel som enke og fattiglem i 1741. Bosted ved begravelsen ble oppgitt til Granerudplass. Dette kan godt være på Nyborg hvor sønnen er husmann fordi Kristian Iversen Granerud eide Nyborg fra på denne tiden, Nyborg ble derfor innført i kirkebøkene som "Granerudplass" eller "Granerudeie.

 

Barn: se nr. 12

 

14, Hans Knudsen Høyby, Berget

 

Født 1774 på Høyby i Lunner, Hadeland. Døpt 4.9.1774 i Lunner kirke. Konfirmert 6.11.1791 i Lunner. Ungkar Hans Knudsen Høyby og piken Mari Andersdatter Haga ble gift i Lunner kirke den 12.6.1800. Ved folketellingen i 1801 er familien bønder og gårdbrukere på Høyby (trolig det bruket som ble kalt for Nerby/Fjerdingen). Sammen med dem bor Hans Knudsens mor (nr.29), datteren Karen og en tjenestejente.

 

I 1811 flyttet familien til Nesodden og ble husmenn på plassen Berget under Røer. Årsaken til dette er ukjent. Hans Knudsen Høyby døde 42 år gammel som inderst på Berget i 1819 og begravet ved Nesodden kirke.

 

Barn:

 

Anne (nr.7)

Karen, sammen med foreldrene på Høyby i 1801.

Knut, f. 1805 Lunner Hadeland, konfirmert 1822 på Nesodden. Flyttet til Aker i 1824 som pottemakerdreng. Senere kjøpte han Søndre Myklerud med Ødegården og Rustad. Han solgte etter hvert S. Myklerud, deretter Ødegården. Han beholdt Rustad hvor han drev som pottemaker. Knut Hansen Høyby døde på Rustad i 1880. Han var gift 2 ganger, først gang i Oslo Domkirke med Anne Marie Andersen fra Kristiania i 1830, Hans var da bosatt på Holmen i Kristiania. Han ble deretter gift på Nesodden i 1856 med Elisabeth (Lisa) Andersdatter fra Hobøl, sistnevnte døde som enke og fattiglem på Ødegården i 1902.

Anders, f. 1808 Lunner Hadeland. Han var tjenestekar på Grøstad da han i 1833 ble gift med Ingeborg Knutsdatter Munkerud. De flyttet til Holmen i Kristiania i 1834 (hvor broren Knut også bodde på denne tiden). Anders Hansen og Ingeborg Knutsdatter flytter 1855 fra Holmen i Kristiania til Saga under Sørby med 4 sønner. Anders var skipstømmermann og var med på skipsbyggingen ved Sørbystrand, det yngste barnet blir døpt på Nesodden, sønnene var: Hans Kristian ble skipstømmermann på Saga ved Sørby, flyttet til Drøbak.Hans Kristian ble sjømann og seiler ute mellom 1868 til han mønstrer av i 1887, han var gift og skilt, han dør som fattiglem av syfilis på hos Valborg Johannesen på Sandaker 1895. Martin Gunerius Andersen, f. 1841 i Kristiania, gikk tidlig til sjøs, han ble gift med Valborg Helene Johannesdatter fra Sørbystrand, Martin gikk på navigasjonsskolen vinteren 1866 og mønstret på som 2. styrmann på en skute eid av Røer, og siden ble det mange år på sjøen inntil han gikk gjennom isen på Bunnefjorden og druknet i 1873. Gustav MariniusAndersen f. 1843 i Kristiania. Sjømann, han ble gift med Helene Julie Andreasdatter fra Kirkevika, men blir enkemann etter to år, han giftet seg på nytt 1872 med Karen Oline Kristiansdatter fra Drøbak, de bor først på Sørby men flytter så til Drøbak hvor han dør i 1916.  Julius August Andersen f. 1847 i Kristiania, druknet 14 år gammel i desember 1862.

Inger Karine, f. 1811 på vei under flytting fra Hadeland til Nesodden, fiskerkone i Skjælvika ved Spro, gift med Abraham Hansen skjælvika. Hun ble tidlig enke. Død 1876 i Skjælvika. Flere av denne familien flyttet til Tjøme.

Ingeborg, f. 1818, død 1821.

 

 

15, Mari Andersdatter Haga

 

Født 1778 på Haga i Lunner, døpt i Lunner kirke den 24.5.1778. Konfirmert 1794 i Lunner kirke. Ungkar Hans Knudsen Høyby og piken Mari Andersdatter Haga ble gift i Lunner kirke den 12.6.1800. Ved folketellingen i 1801 er familien bønder og gårdbrukere på Høyby (trolig det bruket som ble kalt for Nerby/Fjerdingen).

Se nr. 15 for mer. Mari dør hos sønnen Knut på Myklerud i 1847, ved begravelsen blir det opplyst at hun var kone. Hun må derfor ha giftet seg på nytt etter at ektemannen (nr.14) døde i 1819. Det er derfor en mulighet for at Mari Andersdatter er identisk med Mari Andersdatter som gifter seg 55 år gammel i 1833 med smeden Johannes Løvestad på Smedsrud under Røer. Oppgitt alder passer med hennes fødselsår 1778.

 

Barn: se nr. 14.

 

 

GENERASJON 5

 

16, Hans Hansen Grøstad, Kuås, S. Hasle

 

Født ca 1701. Hans Hansen Grøstad og Ambjør Kristensdatter Kuås gifter seg i Nesodden kirke den 6.10.1726. Død 1762 på Søndre Hasle, begravet 1.1.1763 ved Nesodden kirke. Hans alder ble da regnet til 63 år og 8 måneder.

 

Hans fra Grøstad fikk skjøte på Hasle 1760, muligens overtok han gården før. Bodde først Grøstad, så Kuås, så på Grøstad og sist på Hasle.

 

Barn:

 

Kristen Hansen (nr.8).

Ambjørg Hansdatter, til Kuås.

Lars Hansen Søndre Hasle, død 58 år gammel i 1786. Gift med Johanne Kristensdatter Nordre Hasle.

Nils Hansen Kuås, han fikk skjøte på Kuås i 1778 og drev gården til han døde i 1809. Gift med Johanne Halvardsdatter (død 89 og et halvt år gammel i 1838).

 

 

17, Ambjørg Kristensdatter Kuås, Grøstad, S. Hasle

 

Hans Hansen Grøstad og Ambjør Kristensdatter Kuås gifter seg i Nesodden kirke den 6.10.1726.

Hun var bondekone på Kuås og S. Hasle. Begravet 65 år gammel i 1763.

 

Barn: se nr. 16

 

 

18, Bent Hansen Krange

 

Født 1721, døpt i Nesodden kirke den 20.11.1721. Bent Hansen Krange ble konfirmert 1738 i Nesodden kirke. Bent Hansen Krange og Ingeborg Karlsdatter Berger (nr.19) ble gift i Nesodden kirke den 14.11.1742. Bent Hansen Krange ble begravet 45 og et halvt år gammel ved Nesodden kirke den 30.5.1767.

 

Bent Hansen drev gården Krange fra 1741 til han døde i 1767.

 

Barn:

 

Elisabeth (nr.9).

Anne, gift 20.7.1771 med enkemannen Hans Nilsen Storrud. Anne døde 27 år gammel i 1773, trolig i koppe-epedemien som da herjet.

 

 

19, Ingeborg Karlsdatter Berger

 

Født 1709 på Berger, døpt i Nesodden kirke samme år. Bent Hansen Krange (nr.18) og Ingeborg Karlsdatter Berger ble gift den 14.11.1742 i Nesodden kirke. Begravet i slutten av 1758 ved Nesodden kirke, hun var da oppgitt å være 48 år og 10 måneder gammel.

 

Barn: se nr. 18.

 

 

20, Ellef Enersen, Horgenplass, Børsumplass, Røerbråten, Berget, Nordre Jaer og Haukemyr

 

Født ca 1716. Ellef Enersen Horgenplass i Frogn og Maren Pedersdatter Rådim ble gift i Kråkstad kirke den 28.10.1739. Dette husmannsparets bosteder var 1749-1756: Hogstvetplass i Ås, 1759-1764: Børsumplass i Ås, 1766-1770: Røerbråten, Nesodden, 1771-1775: Berget under Røer, Nesodden, 1779-1784: Nordre Jaer under Nesodden prestegård, 1787-1792: Haukemyr under Berger, Nesodden.

 

Ellef Enersen døde 76 år gammel på Haukemyr under Berger, han ble begravet ved Nesodden kirke den 15.7.1792.

 

Ved vielsen 1739 på Rådim blir han kalt Ellef Enersen Horgenplass , det kan da ha vært Årungstua eller Myrvoll. Han kom fra en av disse plassene u Horgen, giftet seg på Rådim i Kråkstad og bodde på Rådim i 1740 da de fikk datteren Maria der. Hvem Ellefs foreldre er, er usikkert. Men den eneste som kan passe til nå er en Einar som var på gården Haver i Frognmellom 1700-10, da hadde Haver blitt så dårlig stelt i mange år at ingen bønder ville drive der, derfor ble den bygsletbort til husmenn. Han passer her med tanke på tid og sted.

 

Barn:

 

Anders (nr.10).

Maria, døpt. 13.1.1740 Rådim i Kråkstad, konfirmert 1756 Hogstveteie i Ås, begravet 12.6.1764 i Ås: Maria Ellefsdatter Børsumeie, 24 år. Konfirmert 1756 fra Hogstveteie i Ås. Begravet 12.6.1764 i Ås: Maria Ellefsdatter Børsumeie, 24 år.

Johannes, født ca 1746 i Ås eller Frogn. Konfirmert 1763 i Ås: Johannes Ellefsen Bjerkeskog, 18 år. Bosatt på Berget under Røer i 1771. Trolovet 9.7.1774, viet 13.8 i Nesodden kirke: tambur Johannes Ellefsen Berget og Berthe Hansdatter Fjeld. Nils Larsen Kirkeviken kjøpte 1775 Nordre Sandaker, han solgte igjen straks til Johannes Ellefsen. Johannes Ellefsen og Berthe Hansdatter kjøpte dette året Rud og flyttet dit. De solgte Nordre Sandaker i 1803. ingen barn, pleiedatter Boel Baltzerdatter Garder, datter av Baltzer Engbretsen Garder (Granerud), hun var gift med Iver Kristiansen Granerud. Johannes Ellefsen Rud døde 1820. Johannes var en dyktig mann som arbeidet seg opp fra husmann til gårdmann.

Anne, døpt 7.9.1749 i Ås: Ellef Hogstveteies barn: Anne. Denne Anne må ha dødd i perioden 1749-7.2.1751, begravelsesinnførsler i kirkeboken for Ås mangler for perioden 1749-1751.

Anne, døpt 7.2.1751 i Ås: Ellef Hogstveteies barn: Anne. Konfirmert 1766 i Nesodden kirke: Anne Ellevsdatter Røer, 15,[bosatt på Røerbråten], begravet 13.6.1772 ved Nesodden kirke: Ane Ellevsdatter Berget, 22 år.

Ener, døpt 1753 i Ås: Ener, Ellef Enersen Hoxtvets barn. Konfirmert 1770 i Nesodden kirke: Einer Ellevsen Røer, 15. Bosatt på Berget under Røer i perioden 1771-1775. På Nesodden Prestegård 1781-1784. Overtok av svigerfaren Rasmus Klemetsen gården Vestre Løes i 1800 og var der til sin død i 1830. Som broren var han en dyktig mann og arbeidet seg opp fra husmann til gårdmann.

Helvig, døpt 1759 i Ås: Helvig, Ellef Enersen Børsumeie. Konfirmert i Nesodden kirke 1774: Helvig Berget. Bosatt på Nordre Jaer i 1779 og 1781. Lars Kristensen Berger og Helvig Ellefsdatter Berger (plassen Haukemyr) ble gift i Nesodden kirke den 22.10.1787. Barn: Hans f. 1788 Haukemyr, Anne Maria f. 1791 Haukemyr, Ellef f. 1795 Haukemyr(død 1801 på Haukemyr). I 1792 døde Helvigs far Ellef Enersen, han bodde da med datterens familie på Haukemyr. 1801 er Helvig m mann og barn inderster på N. Sandaker som hennes bror da eide. Gården ble solgt 1803. I 1818 bor Helvig på en plass under To gård da sønnen Ole Larsen blir konfirmert. 1821 døde Helvig Ellefsdatter 70 år gammel på en plass under Flateby.

Maria, døpt 1764 i Ås: Maria, Ellef Enersen Børsumeiebegravet den 7.3.1766 ved Nesodden kirke: Maria Ellevsdatter Røerbråten, 2 år og 4 måneder gammel.

 

 

21, Mari Pedersdatter

 

Født ca 1710. Ellef Enersen Horgenplass i Frogn og Maren Pedersdatter Rådim ble gift i Kråkstad kirke den 28.10.1739. Død 1784 som 74 år gammel husmannskone på Nordre Jaer, begravet ved Nesodden kirke den 30.11.1784. Se ellers nr. 20 for bosteder.

 

Barn: se nr. 20.

 

 

22, Jens Nilsen Nordre Hasle

 

Født ca 1704. Jens Nilsen og Eli Bjørnsdatter Fjeld ble gift i Nesodden kirke den 1.11.1730. Jens Nilsen Nordre Hasle ble begravet 40 år gammel i 1744. Før han døde rakk han bare å få datteren Kari (nr.11). Hun flyttet med moren tilbake til familien på gården Fjeld.

 

Jens Nilsen drev Nordre Hasle fra 1735 til han døde i 1744, 40 år gammel.Boet slapp ethvert åbotsansvar da husene var nedråtnet. En Kaptein Ermandinger kjøpte hele gården i 1744 og bygde opp nye hus her.

 

Barn:

 

Kari Jensdatter (nr.11).

 

 

23, Eli Bjørnsdatter Fjeld

 

Født ca 1708, mulig på Gullerud i Frogn. Jens Nilsen og Eli Bjørnsdatter Fjeld ble gift i Nesodden kirke den 1.11.1730. Da ektemannen Jens Nilsen (nr.22) døde bare 40 år gammel på Nordre Hasle flyttet enken Eli Bjørnsdatter tilbake til familien på gården Fjeld med datteren Kari (nr.11). Den 62 år og 8 måneder gamle enken Eli Bjørnsdatter Fjeld ble begravet ved Nesodden kirke den 28.1.1770.

 

Barn: se nr. 22.

 

 

24, Hans Svendsen

 

Døpt 1724 i Kragerø, gift 3.9.1759 i Kragerø m nr. 25 (han er innført som Hans VIRTSEN). Ved dåpen av sønnen Alexander 1761 i Gjerstad i Aust-Agder oppgis han å være fra Kragerø. Under rettsaken mot sønnen Alexander (nr.12) >>> i Arendal blir det opplyst at Hans Svendsen av profesjon var vevskjebinder, dette var et yrke som taterne var kjent for. Samme kilde forteller også at Hans for det meste oppholdt seg i Sannikkedal, hadde før bodd i Kragerø og at han da (1783) skulle befinne seg i Vegårshei (AA).

 

 

25, Sybilla Johannesdatter

 

Gift 3.9.1759 i Kragerø med nr.24 Hans Svendsen. Ved dåpen av sønnen Alexander 1761 i Gjerstad i Aust-Agder oppgis hun å være fra Kragerø. . Under rettsaken mot sønnen Alexander (nr.12) >>>i Arendal ble det opplyst at hun var hektemaker, et typisk taterarbeide, samt at hun ernærte seg ved tigging omkring i by og bygd. Under rettsaken i 1783 hadde hun tilhold på en plass kalt Haugene eller Slagghaugen under Barbu gård i Tromøy sogn utenfor Arendal.

 

 

28, Knut Pedersen Kalvedalen, Fjerdingen av Høyby

 

Født ca 1737. Knud Pedersen Kalvedalen på Hågenstadeie i Jevnaker og Anne Pedersdatter Røysum ble gift den 11.9.1766 i Gran kirke på Hadeland. Død 1800 på Høyby i Lunner, begravet den 19.2.1800 ved Lunner kirke.

 

Knud Pedersen kom til det bruket under Høyby som kaltes for Fjerdingen (nå Nerby) fra Kalvedalen. Kalvedalen er det dalføret som går vestover fra tjernsvika Kalven i Avalsjøen på Hadelands østås, rett nord for Snellingen i Lunner. Dette området hørte til Håkenstad, Håkenstadseter ligger et stykke opp (vest) i dalen. Det var skifte etter Knud Pedersen på Høyby 24.3.1800, to barn, Hans og Kari arver.

 

Barn:

 

Hans (nr.14).

Peder Knudsen, døpt fra Fjerdingen 24.5.1767, begravd fra Høyby 13.8.1775, blodgang.

Kari Knudsdatter, døpt fra Høyby 27.8.1769, begravd 24.6.1770, 3/4 år, kopper.

Fredrik Knutsen, døpt fra Fjerdingen 8.9.1771, begravd Høyby 13.8.1775, blodgang.

Peder Knudsen, døpt fra Høyby 4.1.1778, begravd 15.5.1780.

Kari Knudsdatter, døpt fra Høyby 14.1.1781, gift Lunner kirke 26.12.1800 m Erik Hansen Rya (1773-1819), g2 Lunner kirke 4.1.1820 med Ole Jacobsen Gagnum.

Peder Knudsen, døpt fra Høyby 15.8.1774, begravd 29.1.1786.

 

 

29, Anne Pedersdatter Røysum, Fjerdingen av Høyby

 

Født 1745 på Røysum på Gran, Hadeland. Døpt 4.4.1745, Gran på Hadeland. Knud Pedersen Kalvedalen på Hågenstadeie i Jevnaker og Anne Pedersdatter Røysum ble gift den 11.9.1766 i Gran kirke på Hadeland.

 

Anne Pedersdatter blir i 1801 tellingen kalt for Anne Hansdatter, dette kan komme av at hennes stefar fra to års alder av var Hans Torsensen fra Sandungen i Nordmarka.

 

Barn: se nr. 28.

 

 

30, Anders Jensen Haga

 

Født1745 på Hallum i Lunner, Hadeland. Døpt 25.7.1745 i Lunner kirke. Anders Jensen Haga og Inger Gudmundsdatter Lunner ble gift den 18.2.1772 i Lunner kirke. Ved folketellingen i 1801 er de bosatt som gårdbrukere og selveiere på gården Haga i Lunner.  Død som vilkårsmann på Haga 1.12.1829. Begravet 15.12.1829.

 

Barn:

 

Mari Andersdatter, (nr.15).

Gudmund.

Jens.

Lage.

 

 

31, Inger Gudmundsdatter

 

Døpt23.5.1745 i Lunner kirke, Hadeland. Anders Jensen Haga og Inger Gudmundsdatter Lunner ble gift den 18.2.1772 i Lunner kirke. Ved folketellingen i 1801 er de bosatt som gårdbrukere og selveiere på gården Haga i Lunner. Død 15.7.1829 på Haga, begravet 2.8.1829.

 

Barn: se nr. 30.

 

 

GENERASJON 6

 

32, Hans Aslaksen Grøstad

 

Hans Aslaksen Grøstad nevnes første gang på gården i 1707. Han hadde gården til han døde i 1743, 75 år gammel.

 

Barn:

 

Hans (nr.16).

Søren, han fikk bygselseddel på S. Grøstad i 1739 og skjøte på gården i 1744. Han og hans kone døde i koppe-epedemien 1773. Deres sønn Hans Sørensen hadde gården fra 1773 til 1780.

Gunhild, gift med Ole Jensen Loftu. Gunhild døde samtidig med foreldrene i koppe-epedemien 1773.

 

 

34, Kristen Hansen Kuås

 

Født ca 1652, Kristen Hansen Kuås ble begravet 82 år gammel den 15.8.1734 ved Nesodden kirke.

 

Oppsitter på Kuås, Nesodden 1695-1720, muligens før. Han fikk skjøte på gården i 1712. Medlem av matrikuleringskommisjonen i 1723.

 

Barn:

 

Ambjørg (nr.17).

Hans Kristensen Kuås, han var oppsitter på Kuås fra 1720 årene til han døde 60 år gammel i 1746. Han nevnes fortsatt som eier i 1755 og det har nok sin årsak i at enken fortsatte driften av gården. Gift med Dorthe Jensdatter Krange. De hadde flere barn.

 

 

36, Hans Aslaksen Krange

 

Født ca 1678. Gift med Mari Ottersdatter Skoklefald (nr.37). Død 1741 på Krange, begravet 63 og et halvt år gammel 30.7.1741 ved Nesodden kirke.

 

Hans Aslaksen Krange drev gården fra 1711 til han døde i 1741.

 

Barn:

 

Bent Hansen Krange (nr.18).

 

 

37, Mari Ottersdatter Skoklefald

 

Født ca 1687, gift med Hans Aslaksen Krange (nr.36). Begravet 54 år og 4 måneder gammel 15.8.1741 ved Nesodden kirke. Gårdkone på Krange.

 

Barn: se nr. 36.

 

 

38, Karl Svendsen Berger

 

Født ca 1672, gift med Lisbeth Knutsdatter Sandaker (nr.39). Begravet 75 år og 4 måneder gammel den 6.10.1747 ved Nesodden kirke,

 

Karl drev gården Vestre Berger fra 1729 til sin død i 1747.

 

Barn:

 

Ingeborg (nr.19).

Svend, han drev V. Berger i årene 1742-1754, da han kjøpte og flyttet til Nordre Hasle. Han var oppsitter på N. Hasle i 1754-1758, hvor det ble av ham etter det er ukjent.

Kristen.

 

 

39, Lisbeth Knutsdatter Sandakerog Berger

 

Født på Sandaker, gift med Karl Svendsen Berger (nr.38). Begravet 76 år gammel 1742 ved Nesodden kirke.

 

Barn: se nr. 38

 

 

42, Peder Helgesen Rådim

 

Husmann under Rådim i Kråkstad. Det var skifte etter Peder Helgesen på Vestre Rådim i 1748.

 

Barn:

 

Mari (nr.21).

Gunhild, gift med Anders Olsen Frogner.

Ingeborg, født 1726.

Karen, født 1726.

 

 

43, Ingeborg Rasmusdatter

 

Husmannskone under Vestre Rådim i Kråkstad. Hun var gift med Peder Helgesen (nr.42).

Det var skifte etter henne og ektemannen 1748 på Vestre Rådim.

 

Barn: se nr.42.

 

 

46, Bjørn Jensen Fjeld

 

Født ca 1660. Gift før 1709 med Karen Jakobsdatter Granerud (nr.47). Død 1726 på Fjeld. Begravet 55 år, 10 mnd og 8 dager gammel den 5.5.1726 ved Nesodden kirke.

 

Bjørn Jensen drev Fjeld fra 1716 til han døde 56 år gml. i 1726. (trolig før da datteren Anne blir født på Fjeld i 1714, hustruen Kari er fadder tidligere samme år). Han kan sannsynligvis være den Bjørn Jensen som drev Gullerud i Frogn mellom 1699 og 1707 og må da ha vært ca 19 år da han fikk bygsel der. Dette er den eneste med denne navnekombinasjonen i Nesodden og Frogn.

 

Han var medlem av matrikuleringskommisjonen 1723 og syntes å ha nydt megen tillitt i bygda. Var også en dyktig smed og forferdiget et smukt smijerns mindesmerke, som ble satt på hans grav, og som nu henger i Nesodden kirke. Dette ektepar ble stamforeldre til en slekt, som i 4 slektsledd bodde på gården og hørte til bygdens beste. Kona Karen Jakobsdatter vedblev å drive gården etter mannens død 1726, fikk skjøte på den 1736, og døde 1759, 82 år. ("Nesodden Herred").

 

Barn:

 

Eli Bjørnsdatter (nr.23), gift med Jens Nilsen på Nordre Hasle, ble tidlig enke og flyttet trolig tilbake til familien på Fjeld. Hadde datteren Kari Jensdatter som ble gift med Anders Ellefsen Sagstua under Garder.

Hans Bjørnsen Fjeld, han finnes også i Sven Ingvald Tjernshaugens farsslekt.

Marie Bjørnsdatter Løes og Bjerke, han finnes også i Sven Ingvald Tjernshaugens farsslekt.

Siri, gift med Ole Amundsen på Søndre Hasle.

Anne, f. 1714 på Fjeld.

 

 

47, Karen Jakobsdatter Granerud

 

Født ca 1677 på Granerud, Nesodden. Gift før 1709 med Hans Bjørnsen (nr.46). Død 1759 på Fjeld, ved begravelsen 14.3.1759 skrev presten i kirkeboken: "holdt likprediken over den gudfryktige kone Karen Jakobsdatter Fjeld, lagt i gårdens gravsted,hennes alder var 82 år og 5 mnd."

 

Barn: se nr. 46.

 

 

48,Svend Hansen

 

Døper sønnen Hans 1724 i Kragerø, trolovet 1722 og gift 8.1.1723 i Kragerø med nr. 49. Svend Hansen i Kragerø døper sønnene Jakob i 1727 og Nils i 1739, usikker på om dette er de samme personer. En Svend Hansen er død/begravet i Kragerø 13.11.1746.

 

 

49,Maren Jakobsdatter

 

Trolovet 1722 og gift 8.1.1723 i Kragerø med nr. 48. Svend Hansens enke er død/begravet i Kragerø 15.1.1750.

 

 

58, Peder Iversen Røysum

 

Født 1712 på Røysum i Gran, Hadeland. Døpt 1712, Gran kirke, Hadeland. Peder Iversen Røysum og Kari Åstensdatter ble gift i Gran kirke den 15.10.1744. Død 1746 som bonde på Røysum, begravet 7.10.1746 ved Gran kirke, Hadeland.

 

Peder Iversen og Kari Åstesdatter rakk bare å få ett barn, Anne før Peder døde i 1746.

 

Barn:

 

Anne Pedersdatter (nr.29).

 

 

59, Kari Åstesdatter Røysum

 

Peder Iversen Røysum og Kari Åstensdatter ble gift i Gran kirke den 15.10.1744. Kari giftet seg for andre gang 1747 med Hans Torstensen (død 1783) som var fra Sandungen i Nordmarka (han flyttet da til Røysum)Det er døpt en Kari Åstensdatter Rud i Jevnaker den 27.4.1721, det kan være samme Kari Åstensdatter.

 

Ved folketellingen 1801 er hun bosatt på Nordre Røysum og er da enke for andre gang, hun lever da av betleri (tigging). Hun døde samme år og ble begravet 12.12.1801, Gran på Hadeland.

 

Barn: se nr. 58.

 

 

60, Jens Kristensen Hallum og Haga

 

Født ca 1706. Jens Kristensen Hallum og Ingeborg Gudbrandsdatter Rya ble gift 1737 i Lunner kirke. Død 1773 på Haga i Lunner.

 

Barn:

 

Anders Jensen, (nr.30).

 

 

61, Ingeborg Gulbrandsdatter Rya

 

Jens Kristensen Hallum og Ingeborg Gudbrandsdatter Rya ble gift 1737 i Lunner kirke. Bondekone på Haga.

 

Barn: se nr. 60.

 

 

62, Gudmund Jakobsen Vestern

 

Gudmund Jakobsen ble gift 1740 med enken Mari Gundersdatter Lunner i Lunner kirke. Bonde på Vestern i Lunner.

 

Barn:

 

Inger Gudmundsdatter, (nr.31).

 

 

63, Mari Gundersdatter Lunner

 

Gudmund Jakobsen ble gift 1740 med enken Mari Gundersdatter Lunner i Lunner kirke. Bøndee på Vestern i Lunner.

 

Barn: se nr. 62.

 

 

GENERASJON 7

 

64, Aslak Bårdsen Sandaker, Ødegården og Kuås

 

Født 1712 på Sandaker, døpt i Nesodden kirke den 15.12.1712. Gift før 1741 (ikke funnet vielsen på Nesodden, bruden kom trolig fra et annet sted hvor vielsen foregikk). Begravet ved Nesodden kirke den 30.9.1773.

 

Aslak fikk bygselseddel til Sandaker av Svend Røer i 1741, driften i 1748. Han beholdt gården til 1756, og kjøpte daMyklerudødegården, hvor han bodde 1756-1767. Han kjøpte Kuås i i 1766 for 500 Riksdaler. Sønnen Hans fikkskjøte på Kuås i 1778, og solgte det igjen i 1782. Aslak døde i 1773 sammen med sin kone og 2 voksne døtre avkopper. Han hadde minst 4 barn.

 

Barn:

 

Hans Aslaksen Grøstad (nr.32).

Bente, død i koppene 1773.

Martha, død i koppene 1773.

 

 

65, Ingeborg Larsdatter Ødegården og Kuås

 

Født ca 1722, gift før 1741 (ikke funnet vielsen på Nesodden, hun kom trolig fra et annet sted hvor vielsen foregikk).Ektefolkene Aslak Kuås 61 år og hans hustru Ingeborg Larsdatter 51 år ble begravet ved Nesodden kirke den30.9.1773. Hun døde i 1773 sammen med sin ektemann og 2 voksne døtre avkopper. Hun hadde minst 4 barn.

 

Barn: se nr. 64.

 

 

72, Aslak, Bentsen Krange

 

Født ca 1647. Hans dødsår skal være 1710, men begravelsen kan ikke finnes i kirkeboken for Nesodden som starter i 1709 (han kan også være begravd andre steder).

 

Da Aslak Bentsen Krange hadde vært soldat i 4 år, ba han i desember 1666 stattholderen om å få slippe for ettertida.Aslak drev Krange fra 1672 til sin død i 1710.

 

Barn:

 

Hans Aslaksen Krange (nr.36).

 

 

74, Otter Kristoffersen Skoklefald og Ruud

 

Født ca 1650, død 1727 på Ruud, begravet 77 år gammel 9.11.1727 ved Nesodden kirke.

 

Otter var oppsitter på Skoklefald fra 1688 til 1720. Kirkeverge og en aktet mann innen bygden. Var en av de 6 vurderingsmenn ved matrikulrevisjonen i 1723. Gårdens eier, lensmann Svend Christensen Røer besluttet seg til ca. 1720 å tilflytte denne sin odelsgård, og han oppsa defor leilendingen Otter. Otter, da 70 år, overtok bygselen på Ruud. Han beholdt gården Ruud til sin død i 1727. Sønnen Ole overtok da bygselen på Ruud, og beholdt denne til han døde i 1729, 34 år gammel. Otters bumerke var 2 kryssede tømmerhaker med en loddrett stang i midten.

 

Barn:

 

Mari Ottersdatter (nr.37).

Ole, han hadde gården Ruud i bare 2 år etter farens død da han selv døde 38 år gammel i 1729. Han hadde 4 barn hvorav Ole på V. Flateby og Kristoffer på Østre Flateby. Ole Ottersen var gift med Mari Clausdatter som etter Oles død ble gift med Svend Larsen Ruud.

 

 

78, Knut Eriksen Sandaker

 

Født ca 1628, gift med Ingeborg Nilsdatter (nr.79). Da Knut Eriksen 89 år gammel ble begravet den 11.5.1717 ved Nesodden kirke skrev presten i kirkeboken:" har levd i ekteskap med sin hustru i 58 år".

 

Knut Eriksen drev Sandaker i perioden 1680 til 1712 da han trolig oppgav gården. Ekteparet døde samtidig og etterlot en tallrik slekt på Sandaker, Berger, Flateby og Solberg.

 

Barn:

 

Lisbeth (nr.39).

Bård (nr.128).

Erik, han fikk bygsel på Østre Flateby før 1711 og beholdt gården til 1731 da han døde 64 år gammel. Hans sønn Hans overtok bygselen på Østre Flateby og beholdt den til 1764 da han døde 64 år gammel. Gift 2 ganger.

Halvar, var oppsitter på Solberg da han i 1744 fikk kjøpt gården. Han eide så gården til han solgte den 1749 til Svend Røer. Halvar ble dermed leilending på Solberg igjen. Han døde 85 år gammel 1764 på Solberg. Halvar var gift 2 ganger, den siste gangen med Ragnhild Pedersdatter Sørby. Enken giftet seg på nytt med Gunder Hansen To som fikk bygselseddel på Solberg.

Dorthe, til Flateby.

 

 

79, Ingeborg Nilsdatter Sandaker

 

Født ca 1640, begravet 17.5.1717 ved Nesodden kirke, 6 dager etter ektemannen Knut Eriksen (nr.78).

 

Barn: se nr. 78.

 

 

94, Jakob Torstensen Granerud

 

Bonde på Granerud, Nesodden. Død på Granerud 1718. Begravet 80 år gammel 16.10.1718 ved Nesodden kirke. Jacob var oppsitter på Granerud fra 1707 til 1718.

 

Barn:

 

Kari Jakobsdatter Fjeld (nr.47).

Guri Jakobsdatter Granerud, gift med Mikkel Pedersen Granerud. Dette ekteparet finner man i Sven Tjernshaugens farsslekt som nr. 42 og 43.

 

 

122, Gulbrand Kristensen Grinæker og Rya

 

Født på Grinæker i Ål, Gran Hadeland. Ble gift ca 1704 med Barbro Olsdatter Rya (nr.123). Bønder på Rya i Lunner.

 

Barn: Ingeborg Gulbrandsdatter, (nr.61).

 

 

123, Barbro Olsdatter Rya

 

Født ca 1680 på Rya, Hadeland. Ble gift med Gulbrand Kristensen (nr.122). Bønder på Rya i Lunner. Hun hadde vært gift i 30 år da hun døde på Rya i 1734.

 

Barn: se nr. 122.

 

 

GENERASJON 8

 

128, Bård Knutsen Sandaker

 

Bård overtok gården Sandaker på Nesodden etter faren i 1712, og beholdt den til sin død.Den første kona, Bente (nr.129) døde i 1719, og Bård Knutsen giftet seg igjen med Guri Eskilsdatter Berger.

"Nesodden Herred" oppgir Bårds dødsår til 1741, men man har ikke funnet begravelsen i kirkeboken.

 

Barn:

 

Aslak Bårdsen (nr.64).

Kristen Berger, da Kristens onkel Ole Eskildsen Berger døde i 1745, overtok Kristen Knutsen Sandaker gården Berger. Han drev den gården fra 1746 til 1758 da han kjøpte Nordre Hasle. Han bodde på Hasle til 1776 da han etter sin første kones død solgte Nordre Hasle og kjøpte Fundingrud. Gift 2 ganger, først med Anne Rasmusdatter Løes som døde 1776 og deretter med Abigael H. Pedersdatter Bakker (fra Frogn). Det var ingen barn i det siste ekteskapet. I det første ekteskapet hadde han barna Johanne S. Hasle og Anne gift med Mikkel Hansen Skau fra Frogn. Han fikk skjøte på Nordre Hasle i 1776.

Johanne, hun ble gift med Peder Olsen To den 12.12.1734. Han drev gården To i perioden 1734 til 1737.  Peder var sønn av den forrige oppsitteren Ole Jensen som døde 67 år gammel i 1734. Sistnevnte hadde drevet To gård siden før 1707.

 

 

129, Bente Sandaker

 

Født ca 1674, død 1719.

 

Barn: se nr. 128.

 

 

144, Bent Olsen Krange

 

født ca 1604, død etter 1671.

 

Bent var oppsitter på Krange fra 1639 til 1672. I 1650 brant gården ned, hvorfor Krange var skattefri i 1 år. I 1657 hadde han 2 hester, 10 kyr, 10 sauer og 3 griser. Han var klokker i 1671.

 

Barn:

 

Aslak Bentsen Krange (nr.72).

 

 

188, Torsten NN

 

Ingen opplysninger om ham. Det er en teoretisk mulighet for at han kan være identisk med Thorer Olsen Granerud. Sistnevnte er nevnt som bonde og bruker på Granerud i perioden 1628-1672. Ved skattemanntallet i 1665 kalles han Thor Olsen og var da 60 år.

 

 

246, Ole Hansen Rya

 

Født ca 1635. Bonde på Rya i Lunner på Hadeland. Død 1726 på Rya, begravet 25.3.1726.

 

Barn:

 

Barbro Olsdatter, (nr.123).

 

Nedenfor gjengis en avskrift av tingboken for Hadeland hvor man får litt informasjon om Ole Hansen Rya . Avskriften er gjort av Per Arnolf Bjørndal.

 

I 1702 innstevnes Oluf Hansen Ryen til bygdetinget av Erik Harestuen for ærerørige ord. Ole ba om forlatelse,'han hadde talt i hastighet og drukkenskap De ble i vennligste måte forenet; og Oluf lovede herefter å vare sin tunge'.

 

Tingbok. 8/5 1706 fol. 40-41. Ole Rya stevnes av forpakteren Robsam for slagsmål med Lars Bjørge og ditto i Harestuen med Knut Gamkinn:

 

Sigt og Sagefalds Forpagteren Rubsamb hafuer ved Mundtlig Kald og warselindstefndt Olle Rya, og Laurs Biørge, for begangen Slagsmaal imoed hver Andre,her om til Vidne er indstefndt Hans Helgeland, Hans Hustrue, og tieniste FolckAnders Torstensen med fleere, af indstefndtes møtte ingen, ej heller Vidnerne,undtagen Olle Rya, - Stefnevidnerne Laurs Biøralt, og Jens Hofland af hiembledeved derres Sl: æd, at louglig har Stefndt, Laurs Biørge, saa vel som Vidnernetil J det Ordinarie Sage tinget at møde, og talt med den(nem) sielfuer,Erachted, Som Laurs Biørge iche møeder, ej heller Vidnerne Hans Helgeland medHans Hustrue, og tieniste Folck, efter Forpagterens Stefnemaal, udinden dettebegagne Slagsmaal, Alt saa Forelægges de samptlig saa Vel som Olle Rya at møedetil Neste ting, Til Hvilchen tied de hafuer til sagen at svahre, og her tilretten at indfinde sig, og det under brøde efter lougen, -.

 

Forpagteren Rubsam Hafuer ed Mundtlig Kald og Varsel indstefndt Olle Rya, og Knud Gam Kin forbegangne Slagsmaal imoed hver andre udj Harestuen, - Herom tilVidne er indvarslet og tilstede Johannes Harestuen og Barbroe Hansdaatter, -Knud Gam Kin møtte iche efter paa-raab, mens Olle Rya Var tilstede, -.

Stefnevidnerne Laurs Biøralt, og Jens Hofland afhiemblede wed derres Sl: æd, atde louglig har Stefndt Knud Gam Kin, wed hans Boepehl, som ej var hiemme, mensde talte med Hans Hustrue, -. Det Første Vidne Johannes Harestuen blef paa-raabt, - møtte og Proufuede efter at hand hafuer aflagt sin Sl: æd, at nogen tidfor Waar tinget i Vinter war Knud Gam Kin og Olle Rya til sammen udj Harestuenog Olle Rya sad paa en Benck, da Kom Knud Gam Kin gaaendes til bem(el)te OlleRya, og toeg ham udj hans Skieg og røgte han(nem), hvor paa Olle Rya fløtted sigfra han(nem) og sadt sig paa en anden benck, da Kom Knud Gam Kin til Olle atterog sloeg han(nem) under Øeret, med Haanden, mens Olle taugde gandske Stille, derefter gick Knud udj Gaarden, og strax der efter fulte Olle Rya, og som de derVar Kommen udj, løb Knud Gam Kin til Olle atter og Kramsit til han(nem) og vildetage fat paa ham, toeg Olle Rya en Knippel af sine boxser og sloeg til Knud GamKin, som hand forfuldte ham med slaug fra dørren og langt ud paa Gaarden, saa atKnud Gam Kin falt ofuer Ende, - Der efter sagdte Olle Rya til Widnet, mon derVar nogen som saag os nu, da svahrede widnet Ney, at der Var ingen som saagden(nem), og Olle Rya flyede Vidnet dend Knippel eller Kiep som hand sloeg Knudmed, som Vidnet imoed toeg og Kastede dend lang paa Marchen, efter tilspørselsagdte Vidnet at Olle Rya hafde samme Knippel udj sine boxser førend hand Kom afStuen paa Gaarden; Videre sagdte Vidnet inted at hafue til Proufning, -.

 

Det Andet Vidne Barbroe Hans daatter blef frem Kaldet Proufuet efter at hunhafuer aflagdt sin Sl: æd, at hun samme tid, war ind J stuen udj Harestuen, dadet første Vidne der var, saag hun at Knud Gam Kin sloeg Olle Rya it slaug underØeret, og der efter løeb Knud ud paa gaarden, og Olle Rya der efter; og som Hunda løb end liden stund der efter udj Gaarden, saag Widnet at Olle Rya sloeg tilKnud GamKin med en Kniffel et slaug, saa hand falt til Jorden, da sagdte Olle,mon der Var nogen som saag os nu, widere sagdte Vidnet ej at hafue tilProufning, for hun siden gick og toeg varre paa hendes Arbeide, -. Olle Rya wartilstede og sagdte med formeening at ingen skiød nogen Prouf til mindes, og derfor mente at det Ej hafuer at betyde, beklagede sig ellers at Knud Gam Kin somvar drucken ofuer fusede han(nem) først og røgte ham udj hans Skiæg -Forpagteren Stillede sagen under Doms med formeening til bøeders udredelse, -.

 

Afsagt, - Det forrefindes udj Retten Vel efter Proufernes udsaugn at Knud GamKinhar først ud førænet [? blekkflekk gjør ordet utydelig] og røgt Olle Rya udjhans Skiæg, og der paa fuldte strax et Øreslaug, Olle Rya som der til sielfuerhar Revanceret sig, og iche saadant forøfuende søgt ved rettens maade tilStrafslidelse, mens i dend sted snedig taget en Kniffel af sine boxser og dermed slaget Knud Gam Kin, saa at hand er falden til Jorden, For saadan beggederres forøfuende befindes de begge straff skyldig, som ej saadant Klammerj Kandtilstedes, og imoed loven er stridig, alt saa tilkiendes Knud Gam Kin formedelsthand hafuer slaget Olle Rya under Øret, og for hand hafuer refuet ham udj hansSkiæg at bøde efter lofuens 6te bogs 7de Capt: 8te Art: med trende 6 loed sølfog Olle Rya som hafuer betalt und mod Und, og slaget Knud GamKin med en Kniffel,bør at bøde Efter samme boeg 2den Art: med trende 3 loed Sølf, Hvilchet de børat udredes under adferd efter loven -.

 

Tb. 18/8 1706 fol. 96. Saken vedrørende Ole Ryas og Lars Bjørges slagsmål bletatt opp igjen. Ingen nærmere detaljer ble nevnt i saken. Saken ble utsatt igjen, og jeg finner ikke mer om den. Tingbok mangler for 1707 og 1708.

 

Tb. 8/8 1714 fol. 108. For retten fremkom Gulbrand og Ole Rya av Jevnakers sognsom ynkelig beklaget seg over den store ulykke som dem nu nest 'forschinet'våres tid er overgått, ved det at all deres på gården Rya påstående hus, så velsom all deres gårdsredskap og annet bohave i aske blev nedlagt, hvorover de ergeråden udi største armod med kvinne og børn, gjorde derfor tilspørsel til de nutilstede værende almue og lagrette om de sådan deres tilstand ikke er vitende,som svarte at det er altfor meget sant, som Gud bedre dessverre, herom varGulbrand og Ole Rya et tingsvitne begjærende, for at fremvise det for den høyeøvrighet hvor de ville anholde om tillatelse at søke kristen medlidendemennesker som dem av miskunn noe til deres skades oppreisning ville meddele.

 

Tb. 5/8 1719, sak om Ryebråten. Ole Rya 80 år (f. ca. 1639) prover at det nå ervel 36 år siden han kom til gården Rya at bo (ca. 1683), da vet han ikke annetsom han år for år har sett, at de fra Melås, Frøysli, Bjøralt og Hovland-gårdenehar gått om hverandre her uti disse omtvistede marker med 'geisler', han harikke fornemmet at noen skjelne og dele er holdt her i marken, men alle tider harvært holdt for sameie forbemelte gårder imellom.

 

(Avskriften ovenfor er gjort av Per Arnolf Bjørndal).

 

 

GENERASJON 9

 

256, Knut Eriksen Sandaker

 

Født ca 1628, gift med Ingeborg Nilsdatter (nr.257). Da Knut Eriksen ble begravet 89 år gammel den 11.5.1717 ved Nesodden kirke skrev presten i kirkeboken:"har levd i ekteskap med sin hustru i 58 år".

 

Knut Eriksen drev Sandaker i perioden 1680 til 1712 da han trolig oppgav gården. Ekteparet døde samtidig og etterlot en tallrik slekt på Sandaker, Berger, Flateby og Solberg.

 

Barn:

 

Bård (nr.128).

Lisbeth (nr.39).

Erik, han fikk bygsel på Østre Flateby før 1711 og beholdt gården til 1731 da han døde 64 år gammel. Hans sønn Hans overtok bygselen på Østre Flateby og beholdt den til 1764 da han døde 64 år gammel. Gift 2 ganger.

Halvar, var oppsitter på Solberg da han i 1744 fikk kjøpt gården. Han eide så gården til han solgte den 1749 til Svend Røer. Halvar ble dermed leilending på Solberg igjen. Han døde 85 år gammel 1764 på Solberg. Halvar var gift 2 ganger, den siste gangen med Ragnhild Pedersdatter Sørby. Enken giftet seg på nytt med Gunder Hansen To som fikk bygselseddel på Solberg.

Dorthe, til Flateby.

 

 

257, Ingeborg Nilsdatter Sandaker

 

Født ca 1640, begravet 17.5.1717 ved Nesodden kirke, 6 dager etter ektemannen Knut Eriksen (nr.78).

 

Barn: se nr. 256.

 

 

*** SLUTT ***

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net