Sven Ingvald Tjernshaugens (1885-1972) farsslekt 

 

GENERASJON 1

 

1, Karl Severin Svendsen

 

Født 30.4.1847, døpt 27.6.1847 i Nesodden kirke, konfirmert 11.5.1862 i Nesodden Kirke, gift 2.5.1874 i Nesodden kirke med Anne Emilie Hansdatter Krange, død 22.5.1908 Høybråten, begravet 29.5.1908 Nesodden kirke som gårdbruker og enkemann. Karl var gårdbruker på Høybråten hele sitt liv. Karl og broren Johan delte gården Høybråten i to bruk og drev hver sin del.

Barn:

 

Hans Severin Høybråten (1874-1956), gift med Anna Andresen (1877-1953).

Mathilde (1878-1957), gift 1908 med Johan Kristiansen Nylenna (1868-1954).

Thorvald (1880-1952), ble aldri gift, og bodde hos sin søster Anna Omsland, ingen etterkommere.

Aksel Karlsen Hauge (1882-1954), gift med Dina Nyborg (1885-1978). Barn: Birger og Willy Karlsen. 

Svend Ingvald Tjernshaugen (1885-1973), gift med Lina Josefine (1887-1975).

Elise Konstance (1888-1977), gift med Karl Johan Hansen Beksrud (1878-1957).

Anna (1890-1965), gift med Petter Omsland (1870-1939).

Otto Bertrand Krange (1891-1929), gift med Evy Ovidie Mikaelsdatter (1889-1979).

Johan Bernhard (1893-?), gift med Charlotte Karlsen. Drev bilverksted på Storsand i Hurum.

 

 

GENERASJON 2 

 

2, Sven Mikaelsen

 

Født 1799 på Myklerud, døpt 21.11.1799 i Frogn kirke, konfirmert 16 år gammel i 1813 i Nesodden kirke, bosted ved konfirmasjon var Lindebråte i Frogn. Gift med Karen Engebretsdatter Hokholt i Nesodden kirke 1.12.1827, hans bosted ved vielsen var Ruud i Nesodden.Død 14.4.1874, Høybråten, begravet ved Nesodden kirke 23.4. 1874 som gårdmann og enkemann 75 år gammel. Bosatt på Myklerud ved fødselen i 1799, bosatt på Lindebråte i Frogn i perioden 1800-til etter 1813, bosatt på Ruud i Nesodden ved vielsen, han var da avgiftsbruker på denne gården. Bosatt som gårdbruker på Høybråten fra ca. 1828 til sin død i 1874.

 

Barn:

 

Karl Severin (nr.1).

Johan, ugift gårdbruker på Høybråten.

Sofie Julie (1840-1906), ugift, en datter Karen Sofie f. 1867 med barnefar Hans Hansen Persbråten.

Mina, gift Johan Fredrik Johansen Dehle. Barn: Johan ble gift med Mathilde Karoline Nilsen Sørli, barn:       

Helga Aurora, Gudrun Elisabeth, Magnhild, Julie, Signe Evelyn, Henry Eugen, Rolf Johan, Arvid, Thorleif, Bjarne Dagfinn. Karl ble gift med Inga Kristiansbråten ( Evensen ). Frithjof ble gift med Helga Landsrud, barn: Reidar 1900, Isak 1901, Ragnhild 1904, Alf 1906, Frithjof 1909. Theodor. Wilhelm ble gift med Maren Hansen Mellomstrand, fikk datteren Margot 5.9.1907. Karen ble gift med Ole Nikolaisen f. 1877, barn: Marie 1902, Gudrun f. 1905, Randi f. 1913. Kristine, gift med Carl Frederik Gyllenhammer.

Martin Urianstad, gift med Kristiana Pedersdatter fra Utenga under Kuås. Barn: Karen Mathilde, Sven Pauli gift med Pauline Anette Lauritsdatter, Kristian Adolf.

Baltzer, gift med Ingeborg Jensdatter f. i Biri. Baltzer var bosatt i Aker og Xiania, flere barn. Av yrker nevnes han i 1865 som matros, 1875 som skipstømmermann og i 1900 som prambygger.

Johanne, gift med Petter Johannesen Fundingrud. barn: Jørgen Fundingrud, Ole Skau, Bolette Furu.

Mathilde Wetlesen gm Kristian Wetlesen.

 

 

3, Karen Engebretsdatter Hokholt

 

Født 1806 på Hokholt, døpt 20.6.1806 Nesodden kirke. Konfirmert 1821 i Nesodden Kirke. Karen var bosatt på Hokholt til etter vielsen i 1827. Bosatt som gårdkone på Høybråten fra ca. 1828 til hun døde den 12.12.1870. Begravet 20.12.1870 ved Nesodden kirke. Barn: se nr. 2.

 

 

GENERASJON 3

 

4, Mikael Svendsen

 

Født 1774 på Bekk i Ås (Nordby), døpt 24.4.1774 i Nordby kirke sammen med sin tvillingbror Jens. Ikke funnet konfirmasjon. Gift 17.4.1799 i Frogn kirke med nr. 5, Anne Baltzerdatter Garder. Mikael var ved giftermålet bosatt på Nord-Dal i Frogn, senere samme år bosatt på Myklerud. Etter det bosatt på Lindebråte (utskilt fra Nord-Dal) og Dalen under Lindebråte, Dalen het tidligere Kopledalen.

Under folketellingen i 1801 er han nevnt som bonde og soldat av den ene halvdel av Nord-Dal. Det er sannsynlig at denne halvdelen er Lindebråte.

 

Om Mikael Svendsen fortelles at han mente seg så velstående at det aldri skulle være noen fare for ham. En dag sto han i Schancke-gården i Drøbak og tente snadden sin med en 10-dalerseddel.

Han syntes det var så vanskelig å få brukt opp pengene. Likevel gikk det rent ut med ham. Tidlig tok han til med større pantelån, og fra 1809 begynte han å selge fra deler av gården.

Den første var Lindebråte skog (3 lp.), som ble kjøpt av Morten Anker på Frogner i Aker for 6000 rd. For samme sum solgte han så det han hadde tilbake, Ay2 lp., i 1813 til Morten Paulsen og Hans Korsegården, samtidig som han fikk stadfestet sin bruks- og bygselrett til plassen Dalen. Senere, i 1825, fikk han anerkjent eiendomsretten til Dalen, og her bodde han med sin familie inntil han i 1831 ved sin verge solgte denne parten av gården, som var på 1 lp. salt, for 400 spd. til Ulrik Gundersen mot livøre for seg og sin hustru.

En sterkt medvirkende årsak til at det gikk galt med økonomien er krakket som kom i 1816, og han endte altså opp på en husmannsplass under Lindebråte som han selv hadde eid.

 

Det har ikke vært mulig å finne Mikael Svendsens begravelse. Det har trolig sin årsak i at kirkebøkene for Frogn for perioden 1842-1858 er gått tapt ved brann. Mikael døde trolig på Dalen i Frogn en gang i løpet av disse årene.

 

Barn:

 

Sven Mikaelsen (nr.2).

Abigael, dpt. 8.11.1801 i Drøbak kirke. hun ble gift med Kasper Hansen og bodde på plassen Sollia under Nordre Dal.

Maren Johanne, født i 1818.

 

 

5, Anne Baltzerdatter Garder

 

Født 1777 på Garder i Frogn, døpt 26.1.1777 i Frogn kirke. Så vidt man vet bosatt på Garder med foreldrene til hun ble gift i 1799 med nr. 4, Om senere bosteder og barn i ekteskapet kan leses under nr. 4. Det er samme problematikk ved hennes død og begravelsesinnførsel i kirkebøkene som er beskrevet under nr. 4.

 

 

6, Engebret Anstensen

 

Født 1776 på Hokholt, døpt 27.10.1776 i Nesodden kirke. Konfirmert 15 år gammel 28.10.1792 i Nesodden kirke, bosted ved konfirmasjon var Hokholt. Gift 24.3.1804 i Ås kirke med Inger Johannesdatter Knardal fra Frogn, hans bosted ved giftermålet var Hokholt. Engebret overtok gården og ble gårdbruker der til han døde som enkemann og livøremann den 6.7.1854. Begravet ved Nesodden kirke den 15.7.1854.

 

Engebret fikk bygselseddel på Hokholt 15/10/1803, og kjøpte gården ved kgl. skjøte i 1824, prisen vites ikke. Hanble den første selveier på gården. Han var en ansett mann innen bygden. I 1839 delte han gården i fire deler mellomsin sønn som fikk hovedbøllet, og sine 3 svigersønner. Det var slik datteren Karen (nr.3) og svigersønnen Sven Mikaelsen (nr.2) kom til Høybråten, den gården hadde før utskillelsen vært husmannsplass under gården Hokholt.

 

Barn:

 

Karen, (nr.3)

Johannes, (1808-1816)

Anne Marie, gift med Hans Gregersen fra Hasle, brukere på Hokholtengen/Stupind

Trine, gift med Baltzer Sørensen Storrud, overtok den delen av Hokholt som ble kalt Skogen (Sandåsen). De drev tømmer ut av skogen og solgte eiendommen.

Abraham, (1813-1882), gift med Anne Sofie Sørensdatter Storrud. Abraham ble gårdbruker på Hokholt. Disse to var blant annet foreldre til Julie, Bolette og Hans Abrahamsen Nyborg.

Ole, (1815-1815).

 

 

7, Inger Johannesdatter

 

Født 1774 på Stubberud i Frogn, døpt 23.3.1774 i Ås. Konfirmert 18.4.1790 i Ås, hun var ved konfirmasjonen bosatt med foreldrene på Knardal i Frogn. Ved folketellingen i 1801 er hun i tjeneste sammen med broren Kristian hos sine besteforeldre Ole Mathisen og Kari Jonsdatter på gården Glosli i Frogn.

Hun ble navngitt som Inger Johannesdatter Knardal da hun i 1804 ble gift i Ås kirke med Engebret Anstensen Hokholt. Hun ble gårdkone på Hokholt. Død 11.3.1851 på Hokholt, begravet den 20.3.1851 ved Nesodden kirke. Barn: se nr. 6.

 

 

GENERASJON 4

 

8, Sven Jensen

 

Født 1743 på Svestad gård, døpt 22.12.1743 i Nesodden kirke. Konfirmert 1761 Nesodden kirke, bosted ved konfirmasjon var Svestad. Gift den 30.8.1767 i Ås med Abigael Halvorsdatter Bekk (nr.9). Svens bosted ved giftermålet var V. Støkken i Ås. Død 6.12.1816, Nord-Dal i Frogn, begravet 16.12.1816.

 

Samme år som Svend giftet seg med Abigael Halvorsdatter, 1767, flyttet de til og overtok bruken av Vestre Støkken i Ås som var eid av Svends far Jens Svestad.

Abigael var enebarn da hennes far døde tidlig, hun og ektemannen Svend Jensen bodde på V. Støkken i Ås fra 1767 til 1774 da hun arvetBekk i Nordby, Ås. Der bodde de til de makeskiftet med Nord-Dal i Frogn 1777. Svend Jensen arvet og kjøpte arvepartene i Vestre Støkken da han flyttet til Bekk i 1774, han solgte Støkken i 1777, og flyttet til Nord-Dal i Frogn som han makeskiftet med Samuel Jørgensen. Svend måtte legge i mellom 1030 rd, men da var også saga med. Omtrent et års tid etter at Svend og Abigael kom til Nord-Dal, døde Abigael.

 

Etter Abigael død giftet Svend Jensen seg på nytt med Andrea Jensdatter (død 1834), barn i dette ekteskapet var: Jens, Lars f. 1797, Viborg Marie f. 1799 gift med Nils Halvorsen Løes, Abigael f. 1801, Maren Kristine f. 1803 og Svend f. 1808 som kom til Løes og senere Gulbjørnrud.

 

Sven og Abigaels barn:

 

Mikael, døpt 24.4.1774 i Nordby kirke (nr.4)

Jens, f. 1744 på Bekk, Nordby i Ås. Mikael og Jens var tvillinger. Jens døde som barn.

Agar Svendsdatter, f. 1771 på V. Støkken i Ås, gift med gårdbruker Hans Baltzersen Glenne. Gårdkone på Glenne, fra 1800 til hun døde i 1817.

Halvor, f. 1768 på V. Støkken i Ås, senere bruker på Østre Løes i Nesodden og Nord-Dal i Frogn.

Anne Malene, f. 1769 V. Støkken i Ås, ble gift med Ole Larsen Gulbjørnrud i Frogn.

Jens, begravet 1 1/2 år gml. ved Nordby Kirke i Ås 12.6.1774.

Susanna, f. 1776, Bekk i Ås, gift med Ole Kristoffersen Flateby på Nesodden, til Flatebyplass og Tojet under Sandaker.

 

 

9, Abigael Halvorsdatter

 

Født 1748 på gården Bekk i Nordby, Ås. Døpt 6.10.1748 i Frogn kirke. Konfirmert 16.4.1764 i Ås. Gift i Ås den 30.8.1767 med Sven Jensen (nr.8). Abigael døde forholdsvis tidlig, det mangler sider i kirkeboken. Gårdshistorien for Frogn og Ås bygdebok anslår hennes dødsår til omkring 1778-79.

Mer om henne og barna hun fikk er ført under ektemannen Sven (nr.8).

 

 

10, Baltzer Engebretsen

 

Født ca. 1750, har ikke funnet dåpen i Nesodden, Kråkstad, Ås eller Vestby. Konfirmert 1767 i Nesodden kirke som Baltzer Engebretsen Granerud, 16 år. Gift 4.1.1775 i Nesodden kirke med nr. 11, Boel Hansdatter Fjeld. Baltzer var bosatt på Granerud ved vielsen. Baltzer døde den 31.7.1823 på Garder i Frogn, begravet 7.8.1823 ved Frogn kirke som gårdeier Baltzer Engebretsen Garder, 75 år.

 

Dåpen til Baltzer er ikke funnet, har lett på Nesodden, i Ås, i Kråkstad og Vestby. Et mulig spor er hjemstedet til moren Anna Mikkelsdatter som hittil er ukjent (hennes far er Mikkel Pedersen Granerud, hvor han kom fra er ukjent).

 

Baltzer Engebretsen drev gården Nebbenes i Ås, men samme år som han giftet seg, 1775, overdro hans far gårdene Garder og Kai i Frogn til ham. Baltzer var en velstående mann. Han solgte Kai i 1783. I 1794 fikk han festeseddel på å holde dam i bekken på Hasles grunn (Hasla). 1799 fikk han skjøte på halvdelen av Søndre Hasle på Nesodden, og i 1810 fikk han den andre parten, og ble så eier av hele Søndre Hasle. Han flyttet ikke dit selv, men drev den i sammen Garder hvor han bodde. Baltzer Engebretsen kjøpte også nabogården Glenne i 1799 av sin svoger Nils Olsen, Baltzer solgte Glenne i 1811 til sin sønn Hans sammen med gårdparten av Garder kalt Garderenga som siden har fulgt Glenne. 1816 fikk sønnen Baltzer skjøte på Garder, men faren forbeholdt seg bruksrett til gården.

 

Barn:

 

Anne, (nr.5).

Hans Baltzersen Glenne, gift 1 med Agar Svendsdatter Nord-Dal og etter 1817 gift 2 med Berthe Mathisdatter Fjeld som da tjente på Glenne.

Johanne, gift med Baltzer Pedersen Hasle.

Berthe, gift med Søren Storrud.

Baltzer Østre Garder, (død april 1835), gift med Anne Sofie Kristiansdatter Granerud.

Engebret Baltzersen Hasle.

Boel, gift med Iver Kristiansen Granerud.

Maren Sebille.

 

 

11, Boel Hansdatter

 

Født 1756 på gården Fjeld. Døpt 4.4.1756 i Nesodden kirke. Konfirmert 1771 i Nesodden kirke. Gift 4.1.1775 i Nesodden kirke med ungkar Baltzer Granerud (nr.10). Død 12.5.1822, Garder i Frogn, begravet 19.5.1822 ved Frogn kirke, gårdmannskone Boel Hansdatter Garder, 67 år gammel.

 

Barn: se under nr. 10.

 

 

12, Ansten Engebretsen

 

Født ca 1738 i Frogn, konfirmert 17 år gammel i Frogn kirke som Ansten Engebretsen Klynderud. Gift 1 gang 2.7.1767 i Ås med Kirstine Simensdatter Knardal, gift som enkemann 2 gang 27.12.1773 Nesodden kirke med enken Tora Olsdatter Hokholt (nr.13), gift 3 gang 4.3.1783 i Frogn kirke med Anne Elisabeth Pedersdatter Skuterud.

 

Ansten Engebretsen kjøpte Klynderud i Frogn av sin far i 1760. Hans første kone døde i 1773 giftet han seg samme år med enken Tora Olsdatter på Hokholt og flyttet dit. På Hokholt fikk han bygselseddel i 1773.

 

Ved folketellingen i 1801 er Ansten oppgitt å være 65 år og bonde og gårdbeboer på Hokholt, han var da i sitt tredje ekteskap med Anne Elisabeth Pedersdatter Skuterud. Ansten døde på Hokholt i 1805, begravet 26.5.1805 ved Nesodden kirke, Ansten Engebretsen, 60 år. Som vi ser er aldersangivelsen ganske sprikende.

 

Barn i ekteskapet med Tora Olsdatter Hokholt (nr.13):

 

Engebret Anstensen Hokholt (nr.6).

 

 

13, Tora Olsdatter

 

Født 1735 på Løes, Nesodden. Døpt 30.6.1735 i Nesodden kirke, konfirmert 1752 i Nesodden kirke. Gift 1 gang medJon Larsen Haslum på Hokholt. Gift 2 gang med nr. 12, Ansten Engebretsen fra Klynderud i Frogn. Tora døde som gårdkone i 1780 på Hokholt, Begravet 6.11.1780 ved Nesodden kirke, Ansten Hokholts hustru Tore Olsdatter, 47 år.

 

Joen Larsen hadde gården Hokholt til 1773, da han døde 44 år gammel. Han var gift med Thora Olsdatter fra Haslum. Etter mannens død giftet hun seg samme år med Ansten Ingebretsen som fikk bygselseddel på gården 10/11/1773 (Nesodden Herred).

 

Barn i ekteskapet med nr. 12 Ansten Engebretsen, se nr. 12.

 

 

14, Johannes Andersen

 

Født ca 1743. Gift 12.1.1772 i Frogn kirke: Johannes Andersen Stubberud og Maria Olsdatter Glosli. Johannes døde etter 1827.

 

 Johannes Andersen overtok bruken av Stubberud ca. 1768 da faren døde. Han fikk imidlertid bygselen på Knardal 1779 og flyttet dit. Da Johannes flyttet til Knardal ble han kalt for J. A. Sønstedal, så det er mulig han har bodd der ( Sønstedal ). I 1810 lar han skyldsette husmannsplassen Knardalstrand, og overdro dette til sønnen Kristian. Kristian fortsatte likevel å hjelpe faren med gårdsbruket til 1826, da Johannes etter sin hustrus død ville dele gården mellom sønnene Kristian og Ole, den siste solgte da Stormyr (Størmyr under Hallangen) og flyttet hit.

 

Ved folketellingen i 1801 er Johannes 51 år og bonde og selveier på Knardal i Frogn.

 

Barn:

 

Inger (nr.7).

Anders, til Skuterud i Frogn hvor han i 1803 giftet seg med enken etter Johannes Pedersen. Johannes gift 2 i 1828 med Eli Sørensdatter fra England under Mien. Ingen barn i noen av ekteskapene.

Ole, til Størmyr under Hallangen, senere på Knardal.

Marthe, gift med Hans Jansen fra England under Mien.

Karen, f. 1785.

Sebylle, (1787-1858), bodde i Bonn. Gift med Andreas Jansen, han bodde i Bonn og drev også plassen England under Mien.

Kristian, til Søndre Knardal.

 

 

15, Maria Olsdatter Glosli

 

Født 1747 på Vassum Frogn, døpt 29.10.1747 i Frogn kirke, Maria, Ole Mathisen Vassums barn.  Gift 12.1.1772 i Frogn med Johannes Andersen Stubberud (nr.14). Hun var 1759 bosatt på V. Huseby i Frogn, bosted 1772 var Glosli i Frogn. I perioden 1773 til 1800 var hun gårdkone på Stubberud i Frogn.  Fra 1800 til ca. 1826 var hun gårdkone på Knardal. Død ca. 1826.

 

Barn: se nr. 14.

 

 

GENERASJON 5

 

16, Jens Mikkelsen Svestad

 

Født 1716 på Svestad gård, Nesodden. Døpt 10.6.1716 i Nesodden kirke. Gift med Susanne Svendsdatter Digerud Frogn. Død 1773 på Svestad, begravet 1773 ved Nesodden kirke.

 

Jens overtok gården Svestad etter faren i 1737, og hadde den til 1773, da han, hans hustru og eldste sønn døde i denherskende koppe-epedemien. Han eide også Vestre Støkken i Ås.

 

Barn:

 

Svend (nr.8)

Mikkel, død 1773 på Svestad.

Ellef, gift 1770 med enken på Gjøfjeld, Mari Ellefsdatter Grisebu, Ellef fikk bygsel på Gjøfjeld i 1770.

Peder, overtok Svestad, gift 1 med Malene Bertelsdatter, stedatter av Casper Mikkelsen Brochmann på Hallangen (død 1787 31 år gammel). Peder gift 2 med Johanne Andersdatter fra Hallangen og Grisebu.

Marthe, (død 1804, 66 år gml.) gift med søskenbarnet Bård Olsen Agnor. Barn: Ole Søndre Agnor, Mikkel Søndre Agnor, Jens Nordre Myklerud gift med søskenbarnet Anne Pedersdatter Svestad.

Anne Malene, gift til Gulbjørnrud i Frogn.

 

 

17, Susanne Svendsdatter Digerud

 

Født ca. 1720 Digerud i Frogn. Gift med Jens Mikkelsen Svestad, død som gårdkone på Svestad i 1773, Begravet 10.3.1773 ved Nesodden kirke.

 

Barn: se nr. 16.

 

 

18, Halvor Johannesen Bekk

 

Gift med Gunhild Halvorsdatter Fahne fra Askjum i Nordby.

Halvor døde ca. 1750 som bonde på gården Bekk, Nordby i Ås. Datteren Abigael (nr.9) var da omtrent 2 år gammel.

 

Det mangler angjeldende år i kirkeboken for vielse og begravelse for Halvor Johannesen Bekk.

 

Barn:

 

Abigael (nr.9).

 

 

19, Gunhild Halvorsdatter Fane

 

Kom fra Askjum i Nordby. Gift med nr. 18 Halvor Johannesen Bekk.

 

Barn: se nr. 18.

 

 

20, Engebret Halvorsen

 

Født ca 1713. Gift 1ste gang 19.2.1744 i Nesodden kirke med Anna Mikkelsdatter Granerud (nr.21), ved vielsen er Engebret oppgitt å være fra Bjerke i Frogn. Engebret gift 2ndre gang i 1778 med Mari Jonsdatter Sørby, Engebret døde samme år og fikk ingen barn i dette ekteskapet. Begravet oktober 1778 ved Nesodden kirke, 65 år gammel.

 

Engebret Halvorsen bodde trolig først på Garder hvor faren Halvor Klemetsen bodde, men under giftemålet er han innført å komme fra Bjerke i Frogn, han nevnes ikke i bygdeboken på den gården, men det gjør hans søster Dorthe som bodde der. Engebret bodde derfor trolig på hennes gård før han giftet seg og overtok Granerud på Nesodden.

 

Engebret var en av bygdas mest ansette og formuende menn, han hjalp sine sønner og svigersønner til å kjøpe Garder i Frogn, Norderås i Ås og Nebbenes i Ås.

 

Barn:

 

Baltzer Engebretsen Garder (nr.10), f. ca 1750.

Hans, død 1774 på Granerud 14 år gammel, døde i koppeepidemi sammen med moren.

Halvor, eide og drev Norderås i Ås.

Kari, gift med Nils Olsen Glenne i Frogn. De fikk datteren Berthe som ble gift med Mikkel Bårdsen Agnor. Kari døde i 1782, knapt 27 år gammel.

Mari, gift med Abraham Andersen på Huseby i Frogn. Etter ektemannens død (skifte 1806) drev hun den ene halvparten av V. Huseby ved hjelp av sønnene Baltzer, Abraham og Engebret til hun døde i 1817.

 

 

21, Anna Mikkelsdatter Granerud

 

Født 1717 på Granerud, Nesodden. Døpt 14.2.1717 i Nesodden kirke. Konfirmert 1734 i Nesodden kirke. Gift 19.2.1744 i Nesodden kirke med Engebret Halvorsen (nr. 20). Døde som gårdkone på Granerud i koppe-epedemien 1774. Begravet 5.3.1774 ved Nesodden kirke, Anna Granerud, 56 år, 5 mnd gammel.

 

Barn:se nr. 20.

 

 

22, Hans Bjørnsen Fjeld

 

Født 1717 på Fjeld, Nesodden. Døpt 6.1.1718 i Nesodden kirke. Konfirmert 1734 i Nesodden kirke. Gift 3.11.1743 i Nesodden kirke med Johanne Bentsdatter Fundingrud (nr.23). Død 1772 som gårdbruker på Fjeld. Begravet 24.11.1772 ved Nesodden kirke 59 år, 10 m, 2 uker gammel.

 

Hans Bjørnsen fikk skjøte på Fjeld i 1748, i 1752 fikk han på sin kones vegne tilskjøtet Fundingrud som han lot drive ved forpakter. Det var et sjeldent, vel utstyrt hus som kom fram i skiftet etter han og kona.

 

Hans var bror av nr. 27, Marie Bjørnsdatter Løes/Bjerke.

 

Barn:

 

Boel Hansdatter Garder (nr.11).

Abraham, overtok Fjeld 1773 og fikk skjøte av arvingene i 1775. Gift med Marthe Kristoffersdatter Røer. Abraham døde 75 år gammel i 1826.

Bent, skulle arve Fundingrud, men døde før faren.

Karen (død 1779), gift med Ole Svendsen Rud på Nesodden.

Berthe, gift med Johannes Ellefsen. Dette ekteparet bodde på plassen Berget under Røer da de giftet seg i 1774, og da de fikk datteren Johanne i 1775. Sistnevnte år kjøpte de Nordre Sandaker og senere gården Ruud hvor Berthe døde 77 år gammel i 1830.

 

 

23, Johanne Bentsdatter Fundingrud

 

Født ca 1718. Konfirmert 1733 i Nesodden kirke. Gift 3.11.1743 i Nesodden kirke med Hans Bjørnsen Fjeld (nr.22). Død 1773 som gårdkone på Fjeld. Begravet 7.4.1773 ved Nesodden kirke 55 år og 5 mnd. gammel.

 

Johanne sin far overtok Fundingrud ca. 1720, hvor han kom fra er ukjent, og dermed også hennes fødested.

 

Barn: se nr. 22.

 

 

24, Engebret Madsen Klynderud

 

Født ca 1705, gift med Marit Anstensdatter Tomter (nr.25). Engebret døde 1775 (mangler side i kirkebok).

 

Engebret Madsen kjøpte Klynderud i Frogn 1739 og drev denne til 1760 da han lot sønnen Ansten Engebretsen overta, Engebret selv flyttet til Roksrud som han nettopp hadde kjøpt. Det er mulig Engebret er sønn av Mads Engebretsen Dyrløkke, i så fall er hans farfar Engebret Bjørnsen, husmann og skredder på Dyrløkke i 1665.

 

Barn:

 

Ansten Engebretsen (nr.12).

Johannes Søndre Roksrud (født 1751), makeskiftet S. Roksrud med V. Glosli. Han ble gift etter at han kom til V. Glosli i 1777, men det er ukjent hvem hans kone var. Hadde døtrene Abigael født 1780 og Helene født 1783. Johannes solgte V. Glosli i 1799.

Jens Nordre Roksrud (1754-1809), gift med Anne Olsdatter. 9 barn men bare 4 som vokste opp.

Ingeborg, gift med Baltzer Svendsen i Drøbak.

Inger, gift med Hågen Endresen i Drøbak.

Kirsten, (1748-1822), gift med Kristoffer Tomter. Bosatt på Nedre Tomter og senere Ødegården/Lille Glosli. De hadde barna Ole Tomter, Maria gift med Johannes Pedersen Rød, Mari gift med klokker J. Andersen, Engebret og Marthe gift med Kristoffer Naverud på Nesodden.

 

 

25, Marit Anstensdatter Tomter

 

Født ca 1702 i Frogn. Gift med Engebret Madsen (nr.24). Død etter 1775.

 

Barn: se nr. 24.

 

 

26, Ole Pedersen Løes

 

Født ca 1708. Gift 1ste gang 24.12.1734 i Nesodden kirke med Marie Bjørnsdatter Fjeld (nr.27). Gift 2ndre gang med Dorthea Halvorsdatter Garder (1713-1763). Ole døde i 1756 på gården Bjerke i Frogn, Begravet 48 år, 7 mnd, 4 dager gammel den 18.3.1756 i Frogn kirke.

 

Ole Pedersen vokste opp på Løes og overtok bygselen etter moren i 1732, og kjøpte gården i 1744. Han solgte Løes i 1744 til sognepresten Christian Ruge. Ole Pedersen kjøpte og fikk skjøte på Nordre Bjerke i Frogn 1749. Etter at Marie (nr.27) døde (uvisst når), giftet han seg med Dorthea Halvorsdatter Garder og hadde med henne datteren Kirstine som ble gift med gårdeier i Drøbak, Jon Kristoffersen Nebbenes.

Ved skiftet etter Ole Pedersen i 1756 kaltes han for utreder. Gården Bjerke var dragonkvarter, og gårdbrukerne holdt hester mot en viss godtgjørelse.

 

Barn:

 

Tora Olsdatter Hokholt (nr.13)

Marie

Berthe

Aslaug, gift med Kristian Nilsen fra Storrud, husmann på Fjellstrand under Fjeld i årene 1768-77 og senere skal de ha bodd på plassen Berget under Røer. I den perioden de var husmenn på Fjellstrand fikk de barna Mari i 1768, Nils i 1771, Hans i 1774 og Andreas i 1777.

 

 

27, Marie Bjørnsdatter Fjeld

 

Født 1711 på Fjeld, Nesodden. Døpt 2.4.1711 i Nesodden kirke. Gift 24.12.1734 i Nesodden kirke med Ole Pedersen (nr.26).  Hennes begravelse er ikke funnet, det mangler innførsler i kirkeboken for Frogn (Ås) for 1749, og dette er hennes sannsynlige dødsår.

 

Marie var søster av nr. 22, Hans Bjørnsen Fjeld.

 

Barn: se nr. 26.

 

 

28, Anders Jørgensen Stubberud

 

Bonde og leilending på Stubberud i Frogn, gift med Inger Amundsdatter (nr.29)

 

Anders drev gården Stubberud godt og satt bra i det. Ved sin død 1768 hadde han en besetning på 3 hester, 11 kuer, 17 sauer, 2 griser og 1 geit, sønnen Johannes ( 134 ) overtok bruken etter farens død.

 

Barn:

 

Johannes Andersen Stubberud og Knardal (nr.14)

Hans, gift 1769 med enken Barbro Olsdatter på Gulbjørnrud og drev den gården til han døde i 1785.

Anne, gift med enkemannen Hans Engebretsen Fløyspjeld (1706-83), barn: Hans, Kristian, Maria gift med Ole Fuglesang, Inger. Etter at ektemannen døde drev Anne Andersdatter gården Fløyspjeld til hun døde i 1795.

Kathrine (1736-90), gift med Jørgen Bjørnsen Mien (1731-91). Jørgen var ingen selvstendig bruker på Mien, Peder Schøyen på Froen hovedgård benevnte ham som ”landbonde under Froen”. Jørgen hadde også pliktarbeid på Froen.

Marie, gift med Kristoffer Olsen Mølner, høker i Xiania

Marthe, gift med Søren Halvorsen Horgen (f.1748), barn: Johannes f. 1772, Anne f. 1773 og Anders f. 1774. Marthe døde trolig rundt 1775 da Søren like etter gifter seg på nytt.

 

 

29, Inger Amundsdatter Stubberud

 

Bondekone på Stubberud i Frogn.

 

Barn: se nr. 28

 

 

30, Ole Mathisen Vassum

 

Født ca 1721 på Vassum i Frogn. Gift med Kari Jonsdatter (nr.31). Død 1806 på Østre Glosli i Frogn. Begravet 84 år gammel den 14.5.1806 i Frogn.

 

Han drev Huseby 1759-1763 som leilending. Han kjøpte Glosli ø. i 1763. Ved folketellingen i 1801 er han ført som bonde og selveier og er da 78 år gammel.

 

Barn:

 

Maria Olsdatter Knardal (nr.15).

Hans Olsen Oppegård, Frogn (1754-1839). Gift 1 med Mette Hansdatter Heer (død 22 år gammel) og senere med hennes søster Marie. De hadde sønnen Ole født 1788 som døde som krigsfange i England 1808-14.

Else, f. 1756.

Johannes, Glosli ø (1751-1773). Drev Østre Glosli et par år før han døde.

 

 

31, Kari Jonsdatter Vassum

 

Født ca 1720, gift med Ole Mathisen (nr.30). Døde hos sønnen Hans Olsen Oppegård i 1808. Begravet 88 år gammel den 6.11.1808 i Frogn. Ved folketellingen i 1801 er hun bosatt på Gloslie med ektemannen og er 80 år.

 

Barn: se nr. 30

 

 

GENERASJON 6

 

32, Mikkel Hansen Svestad

 

Født ca 1660. Gift med Berthe Jensdatter (nr.33). Mikkel hadde vært gift en gang før, med hvem vites ikke. Død 1737 som bonde på Svestad. Begravet 77 år, 3 mnd, 2 uker og noen dager gammel den 30.6.1737 ved Nesodden kirke.

 

Mikkel var med i matrikuleringskommisjonen 1723, og var en tillitsmann i bygda. I hans dødsbo var det atskillig gammelt sølv, samt tinn, kobber m.m.

 

Barn:

 

Jens Mikkelsen Svestad (nr.16).

Peder, ble gift med enken Anne Jakobsdatter på Kopperud i Frogn. Han tok således over bruken der og drev Kopperud til han døde i 1740.

Marthe, gift til Fløyspon.

Hans, bodde en stund på Hokholt.

Berthe, (død 1769), gift med Ole Bårdsen Agnor (død 1756, 78 år). Dette ekteparet hadde 10 barn hvoriblant Bård Olsen Agnor, Anne gift til Flateby og Helga gift til Nordre Myklerud.

Karen, (død 1773), gift med Kristoffer Kristoffersen Øvre Røer (1699-1772). 6 barn hvorav de to eldste sønner Kristoffer og Paul var ugifte og døde forholdsvis tidlig. Sønnen Hans (født 1743-død etter 1800) overtok Øvre Røer. Sønnen Aslak kjøpte gården Sørby. Sønnen Peder kjøpte Berger og ble lensmann. Sønnen Anders kjøpte Solberg og datteren Marthe ble gift med Abraham Hansen Fjeld.

 

 

33, Berthe Jensdatter Svestad

 

Født ca 1671. Gift med Mikkel Hansen Svestad (nr.32). Død 1752 på Svestad. Begravet den 2 advent 1752 ved Nesodden kirke. Presten skrev da i kirkeboken: ”den gamle ærlige moder Marthe Jensdatter Svestad, 81 år, 6 mnd”.

 

Ved begravelsen er hun kalt for Marthe, ikke Berthe som det står i bygdebøkene, det er fullt mulig hennes rette navn virkelig var Marthe, innførselen ved begravelsen er den eneste gangen forfatteren har sett hennes navn i noen primærkilder.

 

Barn: se nr. 32.

 

 

34,

 

 

35,

 

 

36, Johannes Pedersen Bekk

 

Født ca 1689. Gift med Mari Halvorsdatter (nr.37). Død 85 år gammel på Bekk i Nordby, Ås. Begravet 21.12.1774 ved Nordby kirke.

 

Johannes Pedersen hadde Bekk fra 1739 til sin død ca. 1750.På den tiden Johannes Pedersen overtok Bekk, var gården i dårlig forfatning, engene var gjengrodd med småskog åkrene i dårlig hevd.

 

Barn:

 

Halvor Johannesen Bekk (nr.18).

 

 

37, Mari Halvorsdatter Bekk

 

Gift med Johannes Pedersen Bekk (nr.36), gårdkone på Bekk i Nordby, Ås.

 

Barn: se nr: 36.

 

 

38, Halvor Åsmundsen Fane

 

Halvor bodde på gården Askjum i Nordby, Ås. Gift med Anne Willumsdatter Nøstvedt (nr.39).

Halvor ble kalt Halvor Fane og ble forøvrig stemplet av myndighetene som et urolig hode.

Han døde på Askjum i 1746.

 

Barn:

 

Gunhild Halvorsdatter Bekk (nr.19)

Villum Halvorsen Askjum, Født 1727 i Askjum, Død 1793 i Askjum.

Halvor Halvorsen Fane, Født 1729 i Askjum, død 1767 i Ringstad, Hobøl.

Anders Halvorsen Fane, kom til Son.

Mikkel Halvorsen Fane.

Åsmund Halvorsen Nesset, Gjestgiver på Kontra i Ski og eier av Østre Sander i Kråkstad. Mer om han kan leses i Lina Tjernshaugens morsslekt.

 

 

39, Anne Villumsdatter Nøstvedt

 

Født ca 1692. Gift med Halvor Åsmundsen Fane (nr.38). Død 1772 på Askjum i Nordby. Begravet 80 år gammel den 12.6.1772 ved Ås kirke.

 

Barn: se nr. 38.

 

 

40, Halvor Klemetsen Narvestad

 

Halvor Klemetsen var bonde og gårdbruker på Narvestad i Hobøl og Norderås i Ås. Han døde i 1717 på Norderås. Gift med Ingrid Jakobsdatter (nr.41).

 

Barn:

 

Engebret Halvorsen (nr.20).

Hans Halvorsen Granerud og Garder.

Dorthe, gift med Ole Pedersen Løes og Bjerke (nr.26), gift 2 med Jens Jensen Frogner i Ås.

Lars.

 

 

41, Ingrid Jakobsdatter

 

Gift med Halvor Klemetsen Narvestad (nr.40).

 

Barn: se nr. 40

 

 

42, Mikkel Pedersen Granerud

 

Født ca 1669. Gift med Guri Jakobsdatter Granerud (nr.43). Død 1731 på Granerud. Begravet 62 år gammel den 8.7.1731 ved Nesodden kirke.

 

Mikkel Pedersen hadde Granerud fra 1718 til 1731 da han døde 62 år gammel. Han overtok som bruker etter svigerfaren Jakob. Hvor Mikkel Pedersen kom fra, er ukjent.

 

Barn:

 

Anna Mikkelsdatter (nr.21)

Taran, gift 1746 med Peder Bjørnsen på Grøndalen under Hasle, død 1773 på Jaer 63 år gammel.

Berthe, gift med Hans Halvorsen Garder (1709-1769), sønn av Halvor Klemmetsen Garder, Berthe ble gårdbrukerkone på Garder. Som enke beholdt hun hele gården til sin død i 1774.

 

 

43, Guri Jakobsdatter Granerud

 

Født ca 1680, trolig på Granerud. Gift med nr. 42, Mikkel Pedersen Granerud. Begravet som enke 61 år, 7 mnd, 2 uker og 3 dager gammel den 23.10.1741 ved Nesodden kirke.

 

Barn: se nr. 42.

 

 

44, Bjørn Jensen Fjeld

 

Født ca 1660. Gift før 1709 med Karen Jakobsdatter Granerud (nr.45 og 55). Død 1726 på Fjeld. Begravet 55 år, 10 mnd og 8 dager gammel den 5.5.1726 ved Nesodden kirke.

 

Bjørn Jensen drev Fjeld fra 1716 til han døde 56 år gml. i 1726. (trolig før da datteren Anne blir født på Fjeld i 1714, hustruen Kari er fadder tidligere samme år). Han kan sannsynligvis være den Bjørn Jensen som drev Gullerud i Frogn mellom 1699 og 1707 og må da ha vært ca 19 år da han fikk bygsel der. Dette er den eneste med denne navnekombinasjonen i Nesodden og Frogn.

 

Han var medlem av matrikuleringskommisjonen 1723 og syntes å ha nydt megen tillitt i bygda. Var også en dyktig smed og forferdiget et smukt smijerns mindesmerke, som ble satt på hans grav, og som nu henger i Nesodden kirke. Dette ektepar ble stamforeldre til en slekt, som i 4 slektsledd bodde på gården og hørte til bygdens beste. Kona Karen Jakobsdatter vedblev å drive gården etter mannens død 1726, fikk skjøte på den 1736, og døde 1759, 82 år. ("Nesodden Herred")

 

Barn:

 

Hans Bjørnsen Fjeld (nr.22).

Marie Bjørnsdatter Løes og Bjerke (nr. 27).

Eli Bjørnsdatter, gift med Jens Nilsen på Nordre Hasle, ble tidlig enke og flyttet trolig tilbake til familien på Fjeld. Hadde datteren Kari Jensdatter som ble gift med Anders Ellefsen Sagstua under Garder. Disse to var foreldre til Elisabeth Andersdatter Krange som kommer inn i Svend Tjernshaugens morsslekt.

Siri, gift med Ole Amundsen på Søndre Hasle.

Anne, f. 1714 på Fjeld.

 

 

45, Karen Jakobsdatter Granerud

 

Født ca 1677 på Granerud, Nesodden. Gift før 1709 med Bjørn Jensen (nr.44 og 54). Død 1759 på Fjeld, ved begravelsen 14.3.1759 skrev presten i kirkeboken: "holdt likprediken over den gudfryktige kone Karen Jakobsdatter Fjeld, lagt i gårdens gravsted, hennes alder var 82 år og 5 mnd."

 

Barn: se nr. 44.

 

 

46, Bent Torbjørnsen Fundingrud

 

Født ca 1675. Han døde 9.6.1747 på Fundingrud. Han var da 72 år, 5 mnd og noen dager gammel. Begravet 18.6.1747 ved Nesodden kirke.

 

Bent Torbjørnsen fikk skjøte på Fundingrud av major Hausmann i 1720, han drev gården til 1747 da han døde 72 år gammel. Det er ukjent hvem han var gift med.

 

Barn:

 

Johanne Bentsdatter Fundingrud (nr.33).

Nils, (død 1793), overtok Fundingrud, flyttet så til Bjerke i Frogn hvor han ble eneeier av Søndre Bjerke. Gift med Maren Jakobsdatter Søndre Bjerke. Barn: Bent Storrud, Jakob Rød, Abraham, Hans S. Bjerke, Nils Økern og Berthe gift med Andreas Simensen Sønstedal.

 

 

48, Mads NN,

 

Ingen sikker informasjon om hvem han var. Det er en mulighet for at han var identisk med Mads Engebretsen Dyrløkke, i så fall er hans far Engebret Bjørnsen, husmann og skredder på Dyrløkke i Frogn 1665.

 

Barn:

 

Engebret Madsen Klynderud (nr.24).

 

 

50, Ansten Håkensen Tomter

 

Bonde på Stubberud og senere Tomter i Frogn. Gift med Ingeborg Syversdatter (nr.51). Død 1718 i Frogn.

 

Ansten fikk bygselbrev på Stubberud i 1700, bodde på Stubberud fortsatt i 1716 men flyttet like etter til Tomter.

 

Barn:

 

Marit Anstensdatter Tomter (nr.25).

Lars, (1704-42), til Heer i Frogn. Gift med Kari Jensdatter Rød.

 

 

51, Ingeborg Syversdatter Stubberud

 

Ingeborg var gift 3 ganger. Første ekteskap var med Lars Kristensen Stubberud og fikk sønnen Kristen med ham. Andre ekteskap med Ansten Håkensen (nr.50). Etter at Ansten var død giftet hun seg på nytt med Paul Jonsen Heer.

 

Barn: se nr. 50.

 

 

52, Peder Olsen Løes

 

Peder Olsen hadde gården Løes i hvert fall fra 1713 til 1729, hvoretter enken Kirsten Jensdatter (nr.53) nevnes til 1732 da sønnen Ole Pedersen (nr.26) overtok bygselen.

 

Peder Olsen døde på en båtreise til Christiania i oktober 1729, han ble kastet over bord av bølgene og ikke gjenfunnet.

 

Barn:

 

Ole Pedersen Løes (nr.26)

 

 

53, Kirsten Jensdatter Løes

 

Kirsten Jensdatter Løes (født ca.1666) gravlegges 28. feb. 1751, og oppgis til å være 84 år og 4 mnd. gammel.

 

 

54, Bjørn Jensen Fjeld

 

Født ca 1660. Gift før 1709 med Karen Jakobsdatter Granerud (nr.45). Død 1726 på Fjeld. Begravet 55 år, 10 mnd og 8 dager gammel den 5.5.1726 ved Nesodden kirke.

 

Bjørn Jensen drev Fjeld fra 1716 til han døde 56 år gml. i 1726. (trolig før da datteren Anne blir født på Fjeld i 1714, hustruen Kari er fadder tidligere samme år). Han kan sannsynligvis være den Bjørn Jensen som drev Gullerud i Frogn mellom 1699 og 1707 og må da ha vært ca 19 år da han fikk bygsel der. Dette er den eneste med denne navnekombinasjonen i Nesodden og Frogn.

 

Han var medlem av matrikuleringskommisjonen 1723 og syntes å ha nydt megen tillitt i i bygda.Var også en dyktig smed og forferdiget et smukt smijerns mindesmerke, som ble satt på hans grav, og som nu henger i Nesodden kirke. Dette ektepar ble stamforeldre til en slekt, som i 4 slektsledd bodde på gården og hørte til bygdens beste. Kona Karen Jakobsdatter vedblev å drive gården etter mannens død 1726, fikk skjøte på den 1736, og døde 1759, 82 år. ("Nesodden Herred").

 

Barn:

 

Marie Bjørnsdatter Løes og Bjerke (nr. 27).

Hans Bjørnsen Fjeld (nr.22).

Eli Bjørnsdatter, gift med Jens Nilsen på Nordre Hasle, ble tidlig enke og flyttet trolig tilbake til familien på Fjeld. Hadde datteren Kari Jensdatter som ble gift med Anders Ellefsen Sagstua under Garder. Disse to var foreldre til Elisabeth Andersdatter Krange som kommer inn i Svend Tjernshaugens morsslekt.

Siri, gift med Ole Amundsen på Søndre Hasle.

Anne, f. 1714 på Fjeld.

 

 

55, Karen Jakobsdatter Granerud

 

Født ca 1677 på Granerud, Nesodden. Gift før 1709 med Bjørn Jensen (nr.44 og 54). Død 1759 på Fjeld, ved begravelsen 14.3.1759 skrev presten i kirkeboken: "holdt likprediken over den gudfryktige kone Karen Jakobsdatter Fjeld, lagt i gårdens gravsted,hennes alder var 82 år og 5 mnd."

 

Barn: se nr. 54.

 

 

60, Mathis Vassum

 

Bonde og leilending på gården Vassum i Frogn ca 1723-1730. For øvrig ingen informasjon om denne person.

 

Barn:

 

Ole Mathisen Vassum (nr.30).

Kari (død 1764), gift med Jørgen Pedersen Vassum (1710-1783). Dette ekteparet tok over bruken av Vassum etter Karis bror Ole som flyttet til Huseby. Barn: Marthe (1782-1820) som ble gift med Hans Hansen To i Nordby. Johannes (død 1764), Mathias f. 1757, Anne f. ca 1753, Kari f. ca 1759 og Thorer f. 1762.

 

 

GENERASJON 7

 

64, Hans Svestad

 

Hans var oppsitter og bonde på Svestad gård fra 1672 til ca. 1700. Han ble "stamfar" til en slekt som ble boende på Svestad i nærmere 240 år, for øvrig vites intet om han.

 

Barn:

 

Mikkel Hansen Svestad (nr.32).

 

 

68,

 

 

69,

 

 

70, Jens Evensen Loftu

 

Født ca 1680. Bonde på Loftu, Nesodden. Død 1733 på Loftu.

 

Jens var leilending, og den første kjente oppsitter på Loftu. Nevnt første gang i 1713.

 

Barn:

 

Åse Jensdatter Munkerud (nr.35).

Gunhild, gift Storrud.

Ole Jensen (død 78 år gml i 1782), overtok Loftu etter sin far. Gift med Gunhild Hansdatter Grøstad (død 59 år gml i 1773).

 

 

72, Peder Monsen Østensjø

 

Peder Monsen (Per Monsen) var bonde på gården Østensjø i Ski, og senere på Bakker i Frogn hvor han døde i 1733. Gift med Lisbeth Thorersdatter (nr.73).

 

Barn:

 

Johannes Pedersen Bekk (nr.36).

 

 

73, Lisbeth Thorersdatter Østensjø

 

Bondekone på gården Østensjø i Ski, senere på Bakker i Frogn hvor hun døde i 1723.

 

Barn: se nr. 72.

 

 

76, Åsmund Andersen Fane

 

Født ca 1665. Gift med Gunhild Kristense Halvorsdatter (nr.77) fra Bøler i Ski (Kråkstad). Død 28.12.1730 på Askjum. Bodde på Holstad i Ski og Askjum i Nordby. Han var bonde og treskjærer. I Ås bygdebok står det litt om han:

 

”Anders H. Fandens yngste sønn het Åsmund, han kjøpte først Askjum i Ås og overtok siden også Holstad i Ski etter faren. Åsmund var en så god jeger at han måtte budsendes da en bjørn nede i Såner skulle avlives. Da Åsmunds kone Kristense var død i 1729 ble det avholdt skifte, blant eiendelene var det blant annet 4 rikt utskårne valbjerkpokaler. flg. Ås III s.486 var Åsmund utsending til København i 1724 ved en klage til kong Fredrik. Wilhelm de Tonsberg stemplet da Åsmund som 'denne bekandte bonde' som et 'uroelig og malicieux Menniske. Åsmund var ingen forkuet bonde, men heller 'et lys og en leder for all annen almue' som man sa om faren. 'Det stod høy respekt av ham, ikke bare for hans kunstneriske evner, men for hans store dyktighet som jordbruker og rydningsmann, som byggmester, som jeger”.

 

Barn:

 

Halvor Åsmundsen Fane (nr.38)

Samuel Åsmundsen Fane, født i Askjum, Ås. Fikk 17. sep 1751 kong Fredrik V's nådige tilgivelse for å ha levd i bigami. Gift med Helga Alfsdtr Bjerke (død ca 1750 i Smedbøl, Ås. Gift 17. 9. 1723 Tanum, Sverige med Katrine Stenzelsdtr.

Gunhild Åsmundsdatter Fane, Gift med Torger Olsen Bølstad Søndre, Ås. Død 1719 i Bølstad S, Ås. Barn: Anne Torgersdatter og Samuel Torgersen Vollebekk i Ås.

Abigael Åsmundsdatter Fane (død 1742 på Holstad), gift med sønn av Jakob Nilsen Smebøl i Ås, Baltzer Jakobsen Holstad. Barn: Åsmund Baltzersen Rustad, Anders Baltzersen Rustad, Halvor Baltzersen Askehaug i Nordby, Baltzer Baltzersen Burum, Kristense Baltzerdatter Holstad, Siri Baltzerdatter Holstad, Abigael Baltzerdatter Holstad og Maren Baltzerdatter Holstad.

 

 

77, Gunhild Kristense Halvorsdatter Bøler

 

Hun kom fra Bøler i Ski/Kråkstad, gift med Åsmund Andersen Fane og ble kone på Østre Holstad i Ski og Askjum i Nordby i Ås. Død 1729 på Askjum.

 

Barn: se nr. 76.

 

 

78, Villum Eriksen Nøstvedt

 

Bonde på Nøstvedt i Ski. Villum ble gift med enke etter Aslak Persen Nøstvet, Karen Olsdatter fra Lier. Hun kom fra søndre Huseby og muligens Egge i Lier. Hun var datter av Ola Halvorsen på Søndre Huseby og Gunhild Mikkelsdatter i Lier. Gunhild var datter av futen Mikkel Nilsen.

 

Barn:

 

Om Villum Eriksen hadde datteren Anne med Karen Olsdatter er hittil ukjent.

 

 

79, Kari Olsdatter Dal (Ski)

 

Kari kom fra Lier (Bu) og var enke etter Aslak Persen Nøstvet. Hun kom fra søndre Huseby og muligens Egge i Lier. Hun var datter av Ola Halvorsen på Søndre Huseby og Gunhild Mikkelsdatter i Lier. Hennes mor Gunhild var datter av futen Mikkel Nilsen.

 

Barn: se nr. 78.

 

 

80, Klemet Larsen Narvestad

 

Gårdbruker på Narvestad i Hobøl, gift med Dorthe Hansdatter (nr.81) som var fra Bråte i Kroer. Klemet overtok Garder i Frogn hvor han døde i 1723.

 

Barn:

 

Halvor Klemetsen (nr.40).

Johannes, bruker på Garder, død 1739, gift med Viborg Olsdatter Glenne.

Lars, var bruker på Garder en tid.

Hans.

Maren, gift med Søren Kolbjørnsen (død 56 år i 1754) på Hokholt, Nesodden. De hadde den 4 år gamle sønnen Johannes som ble borte den 4.11.1733. Han ble funnet igjen den 4.4.1734 i gårdens brønn hvor han altså hadde ligget hele vinteren.

Aslaug, gift 1 med Anders Bårdsen Kai som døde rundt 1730. Aslaug giftet seg igjen med Aslak Hansen som ble eneeier på Kai.

 

 

81, Dorthe Hansdatter Bråte

 

Dorthe kom fra gården Bråte i Kroer. Hun var gift med Klemet Larsen Narvestad og Garder (nr.80) og ble gårdkone på Garder. Etter at Klemet var død giftet hun seg på nytt med Ole Olsen.

 

Barn: se nr. 80.

 

 

84, Peder Jensen,

 

I Gårdshistorien for Frogn kalles han for Sr. Peder Jensen, i bygdebok for Frogn bind 2 kalles han for Per Jonsen. Dette er samme person da begge kilder henviser til at han i 1705 utstedte bygselbrev på gården Hauger (Haneborg). I bygdebok bind 2 konstateres det også at han er faren til Ole Pedersen Hauger, da er han også far til Mikkel Pedersen Granerud på Nesodden og Anne Pedersdatter V.Glosli da det under gården Haneborg i boka gårdshistorien for Frogn står at Mikkel Pedersen Granerud, Anne Pedersdatter og Ole Pedersen Hauger (Haneborg) var søsken.

 

Denne Peder Jensen må ha vært relativt velstående da han kunne utstede bygselbrev og at barna hans kom til gode gårder i Follo. Det er mulig han kan være identisk med den skipper Peder Jensen som i 1712 ble registrert i Christiania sammen med 8 andre skippere fra Ås sogn som førte varer ut fra denne byen. Denne er vel trolig identisk med Peder Jensen, borger i Christiania i 1680 og 90 årene som betalte båtskatt.

 

En annen kandidat er at det kan være Peder Jonsen, forpakter for Brochmann på Hallangen, død 1712, gift med Tore Andersdatter. Denne Peder Jonsen var bror av Søren Rustad i Vestby.

 

Barn:

 

Mikkel Pedersen Granerud (nr.42).

Ole Pedersen Hauger i Frogn, død 88 år gammel hos svigersønnen på Østre Huseby i Frogn i 1761. Han hadde datteren Inger som ble gift med Anders Tryggsen fra Horgen, senere Østre Huseby.

Anne Pedersdatter (død 1715) med Amund Gregersen Vestre Glosli i Frogn. Anne gift 2ndre gang med Amund Gundersen.

 

 

86, Jakob Torstensen Granerud

 

Bonde på Granerud, Nesodden. Død på Granerud 1718. Begravet 80 år gammel 16.10.1718 ved Nesodden kirke. Jacob var oppsitter på Granerud fra 1707 til 1718.

 

Barn:

 

Kari Jakobsdatter Fjeld (nr.45)

Guri Jakobsdatter Granerud (nr.43)

 

 

90, Jakob Torstensen Granerud

 

Bonde på Granerud, Nesodden. Død på Granerud 1718. Begravet 80 år gammel 16.10.1718 ved Nesodden kirke. Jacob var oppsitter på Granerud fra 1707 til 1718.

 

Barn:

 

Kari Jakobsdatter Fjeld (nr.45)

Guri Jakobsdatter Granerud (nr.43)

 

 

100, Håken Anstensen Hole

 

Håkon kom fra gården Hole i Ås. Før 1667 hadde han overtatt en del av gården, og i løpet av få år ble han eneeier av hele Tomter. Han var gift med en datter av Anders Tomter. Han hadde en aktet stilling innen bygda, lagrettsmann og skysskaffer. Håkon døde etter 1716.

 

Barn:

 

Ansten Håkonsen Tomter (nr.50).

Kristoffer.

Torborg, gift 1 med Torkild Andersen Fløyspjeld (død før 1711) og 2 med Engebret Hansen Fløyspjeld. Barn i første ekteskap: Håken, Torkild, Ragnhild gift med Arve Jilesen, Ingrid gift med Helge Brynildsen og Mari. Barn i Torborgs andre ekteskap: Hans, Ingeborg og Ragnhild.

 

 

101, NN Andersdatter Tomter

 

Ingen Informasjon om henne bortsett fra at hun var en datter av Anders Tomter (nr.202) og at hun var gift med Håken Anstensen (nr.100).

 

Barn: se nr. 100.

 

 

110, Jakob Torstensen Granerud

 

Bonde på Granerud, Nesodden. Død på Granerud 1718. Begravet 80 år gammel 16.10.1718 ved Nesodden kirke. Jacob var oppsitter på Granerud fra 1707 til 1718.

 

Barn:

 

Kari Jakobsdatter Fjeld (nr.45)

Guri Jakobsdatter Granerud (nr.43)

 

 

GENERASJON 8

 

152, Anders Halvorsen Fane

 

Født ca 1624 på Egge nedre i Lier (Bu). Treskjærer og bonde. Gift med Gunhild Vebjørnsdatter Grønlund fra Vestby (Ak). Død 1709 eller 1710 på Ø. Holstad i Ski.

 

Flyttet fra Skjeggerud, Nedre Egge i Lier til Ramstad i Ski 1629.

 

I boken ”Bakenfor gamle dager” skriver forfatteren Trygve Vik:

 

”En gang i 1660 årene var Anders innstevnet i Tingstua. Han for frem til skriveren, og slo neven i bordet så blekketskvatt, og fikk bot for manglende respekt for retten. En annen gang rundjulte han Kristen Glennes kone i Kråkstad,så hun ble gul og blå, og Kristen måtte melde han.I begynnelsen av 1690 årene fikk oberst Folchersahm rett til å slå seg ned på Holstad om han ville, for Holstad var etkrongods. Anders ble da så rasende at han truet med å skyte obersten. Det skulle bli et hull i oberstens hode, sådigert at en kunne kjøre en stokk igjennom, sa Anders. Han lå også i en bitter strid med presten i Kråkstad”.

 

I Ås bygdebok står det om ham:

 

”Var i 1708 innblandet i en strid mellom datteren Viborg og sønnen Åsmund som gjaldt hvem som skulle overta Holstad etter faren. Anders var da mange og åtti år. Han ble beskyldt for å gå i barndommen og gi Viborg dårlige råd, men da tente Anders på alle pluggene og forlangte skussmål av tingallmuen, hvilket han fikk: 'Anders Holstad har alltid vært en ærlig, god og trofast mann, der både i ord og gjerninger har et godt rykte .... foregår dem både innen og utenfor kirken med gode øvelser og andakt, så han kunne regnes for dem å være et lys...” (Ås II s.312).

 

Barn:

 

Åsmund Andersen Fane (nr.76).

Halvor Andersen Fane, på Vevelstad i Ski, død 1725 på Grøstad i Ski.

Abigael Andersdatter Fane.

Viborg Andersdatter Fane. Død 1717 på Kvestad i Ås. Gift med Søren Pedersen Holstad og Fløysbonn.

Anne Andersdatter Fane. Gift med Hans Svendsen Frogner, Frogner i Kråkstad. Gift 2 med Kristoffer Nilsen Frogner.

Maren Andersdatter Fane. Gift med Hågen Nilsen Haga, Haga i Ås.

Gunhild Andersdatter Fane. Gift med Syver Ramstad, Ramstad i Ski.

Agar Andersdatter Fane, født ca 1672 på Holstad, død 86 år gammel på Nordby i Ås. Gift med Kjell Olsen Hauger, Hauger i Ås.

 

 

153, Gunhild Vebjørnsdatter Grønlund

 

Gift med Anders Halvorsen Fane, gårdkone på Østre Holstad.

 

Barn: se nr: 152.

 

 

154, Halvor Kristoffersen Bøler

 

Lensmann og bonde på gården Bøler i Kråkstad, gift med Gunhild Rolfsdatter Haugen. Halvor døde i 1665.

 

Halvor ble lensmann i Kråkstad i 1660 etter sin far som døde det året. Var således lensmann i 5 år før han selv døde.

 

Barn:

 

Gunhild Kristense (nr.77).

Ellen.

Kirsti.

Mari.

 

 

155, Gunhild Rolfsdatter Haugen

 

Gift med lensmann og bonde Halvor Kristoffersen på Bøler i Kråkstad. Gunhild døde i 1671.

 

Barn: se nr. 154.

 

 

156, Erik Torkildsen Skog

 

Født ca 1648 i Høland (Ak). Død 1711 på Skog i Skiptvet (Øf). Gift med Johanne Svendsdatter Rakkestad (nr.157).

 

Barn:

 

Villum Eriksen Nøstvedt (nr.78).

 

 

157, Johanne Svendsdatter Rakkestad 

 

Født 1647 på Rakkestad, Løken i Høland (Ak). Død 1706 på Skog i Skiptvet (Øf). Gift med Erik Torkildsen (nr. 156).

 

Barn: se nr. 156.

 

 

158, Ole Halvorsen Huseby

”Søndre Huseby ble bygslet av 1) Ola Halvorsen, visstnok fra Egge, f. ca. 1633, d. 1700, g. m. Gunhild Mikkelsdtr. (datter av futen Mikkel Nilsen). Barn: Karen gift med 1. Aslak Persen Nøstvet i Follo; g. m. 2. VillumEriksen Nøstvet). Enka flyttet «formedelst idelig påtrengende svakhet» til svigersønnen på Nøstvet, som i 1707 solgte alt som fantes av krøtter, kopper, tinn, klede, og dessuten avlinga for 212 dlr. til 2) Erik Amundsen Gilhus (se der). Han hadde da i fem år «med megen flid og møye i husbondens sted forestått og vel disponert» gårdsbruket for enka. Erik overtok farsgården 1715. 1 april 1714 brente alle husene på garden her ned til grunnen”. (Fra Liers Historie).

159, Gunhild Mikkelsdatter

Se informasjon på nr. 158.

 

 

162, Hans Vebjørnsen Bråte

 

 

Hans Vebjørnsen var fra gården Bråte i Kroer. Hans fikk skjøte på Garder (Frogn) i 1681 av Vebjørn Andersens del av Garder. Hans fikk også Aslak Garders del etter dennes død. Hans makebyttet så med sin svigersønn, slik at Hans fikk Narvestad i Hobøl.

 

Barn:

 

Dorthe Hansdatter (nr.81).

 

 

172, Torsten NN

 

Ingen opplysninger om ham. Det er en teoretisk mulighet for at han kan være identisk med Thorer Olsen Granerud. Sistnevnte er nevnt som bonde og bruker på Granerud i perioden 1628-1672. Ved skattemanntallet i 1665 kalles han Thor Olsen og var da 60 år.

 

 

180, Torsten NN,

 

Ingen opplysninger om ham. Det er en teoretisk mulighet for at han kan være identisk med Thorer Olsen Granerud. Sistnevnte er nevnt som bonde og bruker på Granerud i perioden 1628-1672. Ved skattemanntallet i 1665 kalles han Thor Olsen og var da 60 år.

 

 

202, Anders Kolbjørnsen Tomter

 

Anders drev Ottarsrud fra 1624, og var en velholden mann. Han eide 19 Lispund i Voll i Ås, 15 Lispund i Digerud, samt mindre deler i 3 andre gårder. Han avhendet gårdpartene sine før han flyttet til Tomter. Anders overtok Tomter i 1641, og kom da fra Ottarsrud. Han var bondelensmann, selveier, og sikkert en sentral skikkelse i bygda. Han kjøpte også Dyrløkke og den lille gården Kråka i Eidsberg. Ved besiktigelse på "den lille ringe" bekkesagen hans, het det at han kunne skjære årlig 500 granbord. I 1652 stevnet Anders bøndene på Glosli???, Oppegård og Ottarsrud for å ha hogd mer enn sin andel i sameieskogen. I 1653 sa Anders opp sitt lensmannsombud. Han døde 1654 i Frogn.

 

Barn:

 

NN Andersdatter Tomter (nr.101).

 

 

203, Marthe Tomter

 

Da ektemannen Anders (nr.202) døde i 1654 giftet hun seg med Bjørgulf Hallangen.

 

Barn: se nr. 202.

 

 

220, Torsten NN

 

Ingen opplysninger om ham. Det er en teoretisk mulighet for at han kan være identisk med Thorer Olsen Granerud. Sistnevnte er nevnt som bonde og bruker på Granerud i perioden 1628-1672. Ved skattemanntallet i 1665 kalles han Thor Olsen og var da 60 år.

 

 

GENERASJON 9

 

304, Halvor Tordsen Egge

 

Født ca 1600 på nedre Egge i Lier (bu). Treskjærer og dreier. Gift med den rike bondedatteren Jøran Halvorsdatter (nr.305) fra Åmot i Lier. Død 1657. Overtok ca 1622 Egge i Lier.

 

Halvor og Jøran satt med gården Nedre eller Nordre Egge i Lier. Omkring 1629-30 brøt de opp og dro over til Follo. Deslo seg ned på gården Ramstad i Ski, nær Langhus stasjon, ikke langt fra Dal og Nøstvedt hvor Jørans søsken bodde.

 

Barn:

 

Anders Halvorsen Fane (nr.152)

Samuel Halvorsen Fanden, død 1675 på Vaterland i Christiania. Skalmeieblåser og miniatyrplastiker. Han har skåret et par flotte pokaler som skal befinne seg på Rosenborg slott i København.

Ole Halvorsen Fanden, født 1627 på Skjeggerud i Lier. Død på Nes i Hole på Ringerike.

Guttorm Halvorsen Fanden, født 1629 på Egge i Lier. Død på Bragernes (Drammen).

 

 

305, Jøran Halvorsdatter Åmot

 

Hun var fra Åmot i Lier.  Gift med Halvor Tordsen Egge (nr.304). Flyttet med ektemannen til Follo hvor en del av hennes søsken bodde (Dal og Nøstvedt i Ski/Kråkstad).

 

Barn: se nr.304.

 

 

306, Vebjørn Andersen Grønlund

 

Født før 1611 på Grønlund i Vestby, død ca 1648 samme sted.

 

Vebjørn Andersen var bonde på gården Grønlund i Vestby. Gift med Dorthe Grønlund (nr.307).

 

Barn:

 

Gunhild Vebjørnsdatter (nr.153)

Hans Vebjørnsen (nr.162).

 

 

307, Dorthe Grønlund

 

Død 1650 på Grønlund i Vestby.

 

Barn: se nr. 306.

 

 

308, Kristoffer Bøler

 

Bonde og lensmann på Bøler i Kråkstad, lensmann fra 1654 til 1660 da han døde. Sønnen Halvor overtok da som lensmann.

 

Barn:

 

Halvor Kristoffersen Bøler (nr.154).

 

 

310, Rolf Hansen Haugen

 

Bonde på Haugen i Ski/Kråkstad, gift med Ellen Larsdatter (nr.311). Rolf var født ca 1574 og døde ca. 1674.

 

Gården Haugen er identisk med gården som i dag heter Mørk.

 

Barn:

 

Gunhild Rolfsdatter Bøler (nr.155).

Hans Rolfsen, f. 1636, død etter 1714.

 

 

311, Ellen Larsdatter Haugen

 

Gift med Rolf Hansen Haugen (nr.310).

 

Barn: se nr. 310.

 

 

312, Torkild Olsen Skog

 

Født ca 1616 i Høland (Ak).  Gift med Rønnaug Villumsdatter (nr.313). Bosatt på Hellesjø i Høland, Berger og Skog i Skiptvet (Øf). Død 1697 i Skiptvet.

 

Barn:

 

Erik Torkildsen Skog (nr.156).

 

 

313, Rønnaug Villumsdatter Skog

 

Hun var enke etter Erik Berger som døde ca 1646 i Skiptvet (Øf) da hun giftet seg med Erik Torkildsen Skog (nr.312). Rønnaug døde i 1675 på Skog i Skiptvet.

 

Barn: se nr. 312.

 

 

314, Svend Svendsen Rakkestad

 

Født ca 1615 på Skattum i Høland (Ak). Han bodde senere på Rakkestad i Høland. Lensmann. Død 1689 i Høland. Gift med Tora Olsdatter (nr.315).

 

Barn:

 

Johanne Svendsdatter (nr.157).

 

 

315, Tora Olsdatter Rakkestad

 

Født ca 1607, gift med Svend Svendsen Rakkestad (nr.314).

 

Barn: se nr. 314.

 

 

318, Mikkel Nilsen

 

Informasjonen om Mikke Nilsen er sakset fra kaptlet om gården Huseby i bygdeboka ”Liers Historie”:

 

”Fra seinest 1585 ble gården brukt av I) fut og toller Mikkel Nilsen, d. 1635, g. m. Marte Jensdtr. Barn: Jens, sokneprest i Modum, Nils; sokneprest i Tune, (tok navnet Thune), Christen, forvalter over Strøm, Åke (se Viker), Karen (g. m. Johan Jensen Gjedde), Marta (gift med 1. Iver Sørensen, 2. Hans Mule, 3. Søren Nilsen Kongsberg, alle prester), Gunhild (se nedafor), Maren, og dessuten en datter, g. m. rådmann Harald Hansen, Fredrikstad. I 1585 opplyste Mikkel Nilsen at det ikke var et hus som en kunne sitte tørr i på Huseby. Dette kom av at det ikke hadde bodd noen bønder her på omkring 30 år. De som hadde hatt gården i forlening den siste tida, hadde vel bare høstet den og ført vekk foret. Mikkel Nilsen søkte nå om å få overlatt gården fri for landskylda ei tid, så skulle han bygge opp husa og forbedre og vedlikeholde gården. Videre ba han om at han når kongen ikke ville la ham ha gården fritt lenger, måtte få være den nærmeste til å bygsle den for leie og landskyld. Samtidig ba han om å få overlatt ødegården Nordby i Strøm for at han kunne hente bygningstømmer der; det fantes ikke på Huseby. Med henvisning til at Mikkel Nilsen som fut i Lier og toller i Drammen hadde mye besvær og liten lønn, ble det innvilget at han skulle beholde gården kvitt og fritt inntil videre. I 1597 kom det krav om at dette forholdet skulle opphøre. I 1602 ble likevel hans brev på Huseby stadfestet, mens han visstnok måtte gi fra seg Nordby. Som nevnt fikk Mikkel Nilsen makeskiftet til seg Huseby og Gilhus. I den forbindelse var det synfaring på Huseby 1617. Utsæden var 20 tn. blandkorn, 10 tn. havre, 1 tn. erter og 1 kvarter hampefrø. Høyavlinga var 190 lass årlig. Hva skog og fehavn angikk, fantes det bare en liten hage der det var granskog som bare kunne brukes til brensel. Det var bra med hus. Til gården hørte det fiske i «Heggsåen», «dog bare med ruser og ikke annen fiskeredskap». De kunne fiske 1-1 ½ tn. laks og ørret om året.

Mikkel Nilsen var en meget rik mann. Han eidde omkring 100 skpd. jordegods, og i 1627 oppga han at han eidde 4300 dlr. som han hadde på rente. Fra 1612 hadde han stadig 2-3 tjenere. Etter hans død satt enka med gården. Omkring 1645 ble gården overtatt av Nils Mikkelsen Thunes svigersønn II) futen Mikkel Kristensen Brasen, g. m. Ingeborg Nilsdtr. Thune. I midten av 1650-åra ble gården delt”.

 

319, Marthe Jensdatter

 

Se informasjon under nr.318.

 

 

324, Vebjørn Andersen Grønlund

 

Født før 1611 på Grønlund i Vestby, død ca 1648 samme sted.

 

Vebjørn Andersen var bonde på gården Grønlund i Vestby. Gift med Dorthe Grønlund (nr.325).

 

Barn:

 

Hans Vebjørnsen (nr.162).

Gunhild Vebjørnsdatter (nr.153).

 

 

325, Dorthe Grønlund

 

Død 1650 på Grønlund i Vestby.

 

Barn: se nr. 324.

 

 

GENERASJON 10 

 

 

608, Tord Skjeggerud

 

Født ca 1570 på Skjeggerud i Lier (Bu). Bonde og lagrettesmann.

 

Barn:

 

Halvor Tordsen Egge (nr.304)

 

 

610, Halvor Jonsen Åmot

 

Født ca 1570. Bonde og gårdbruker, død etter 1635 på Åmot, Lier. Han giftet seg med Marthe Aslaksdatter.

 

Barn:

 

Jøran Halvorsdatter, nr. 305.

Aslak Halvorsen, til Nøstvedt i Ski.

Anne, gift med Åsmund Arnesen på Nøstvedt i Ski.

 

 

611, Marthe Aslaksdatter Landfall

 

Født ca 1575. Kom fra Landfall i Lier, gift med Halvor Jonsen Åmot (nr.610).

 

Barn: se nr. 610.

 

 

612, Anders Tannum

 

Anders var bonde på Tannum i Vestby.

 

Barn:

 

Vebjørn Andersen Grønlund (nr.306 og 324).

 

 

648, Anders Tannum,

 

Anders var bonde på Tannum i Vestby.

 

Barn:

 

Vebjørn Andersen Grønlund (nr.324 og 306).

 

 

GENERASJON 11

 

1220, Jon Åmot

 

Barn:

 

Halvor Jonsen Åmot (nr.610)

 

 

1222, Aslak Kristoffersen Landfall

 

Født ca 1550.  Bruker på Landfall i Lier.

 

Barn:

 

Marthe Aslaksdatter (nr.611).

 

 

GENERASJON 12

 

2444, Kristoffer Amundsen Lille Landfall

 

Født ca 1520. Bonde på Lille Landfall i Lier. Død 1593 på Lille Landfall.

 

Barn:

 

Aslak Kristoffersen (nr.1222).

 

 

2445, Gro Holm

 

Hun må ha vært Kristoffer Amundsens kone da det står i bygdeboka ”Liers Historie”: ”I 1601 eidde Gro Holm, enka etter forrige bruker Kristoffer, 25 ½ lp; av dette hadde hun 3 lp. ½ remål i pant av Tore Nilsen. Dette godset gikk i arv til sønnedatterens mann Halvor Jonsen Åmot, som i 1626 makeskiftet det til brukeren Amund Sørensen”.

 

Barn: se nr. 2444.

 

 

*** SLUTT ***

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net