Lina Josefine Tjernshaugens (1887-1975) farsslekt 

 

Generelt om anesammenfall i denne anerekken

 

En del av anene på både mors- og fasrssiden fra nr. 2, Hans Henrik Hansen Glenne og Skuterudhytta, inngår også i Sven Ingvald Tjernshaugens farsslekt.

 

 

GENERASJON 1

 

1, Bernt Martinius Hansen

 

Født 18.12.1843 på østre Bøler i Frogn, omtrent samtidig flytter familien til Skuterudplassen eller Skuterudhytta som den ble kalt, konfirmert 1858 på Nesodden, bodde på Skuterudplassen med foreldre og 3 søsken i 1865. Bernt Martinius er da blitt skomaker. Gift 21.9.1872 i Frogn kirke med Karoline Amalie Hansdatter (Malla).

I 1875 bosatt på Nordre Garder i Frogn. Fra 1877 til ca. 1885 var de bosatt på Johnsrud under Flateby, og fra ca. 1885 til ca. 1896/97 i Kvistemyr under Graneruddalen. Rundt 1897 flyttet Bernt Martinius med familien til Tjernshaugen, hvor han fikk skjøte på plassen. Tjernshaugen ble etter hvert skjøtet over til svigersønnen Svend Invald Karlsen fra Høybråten (Sven Tjernshaugen 1885-1972). Martinius og kona Karoline Amalie (Malla) var bosatt hos datteren Lina og svigersønnen resten av livet. Bernt Martinius døde i 1925 og Malla i 1938.

Han ble begravet ved Nesodden kirke den 8.10.1925.

 

Bernt Martinius var en dyktig skomaker, og spesialiserte seg på å lage skaftestøvler til bruk under istrafikken.

 

 

Foto fra 1922 : Lina Josefine Tjernshaugens foreldre, Bernt Martinius Hansen Skuterudplassen (1843-1925) og Karoline Amalie (Malla) Hansen Bråten (under Fuglesang) (1849-1938).

Bernt Martinius og Karoline Amalie ble viet høsten 1872 i Frogn kirke, siden dette fotografiet er fra 1922 er det høyst sannsynlig tatt i forbindelse med deres gullbryllupsdag.

 

Barn:

 

Lina Josefina f. 1887 i Kvistemyr.

Hanna Karoline f. 1872 på Garder i Frogn.

Hans f. 1873 på Nordre Garder i Frogn.

Thea f. 1876 på Nordre Garder i Frogn.

Karl Johan f. 1878 på Johnsrud.

Mathilde Charlotte f. 1880 på Johnsrud.

Karen Elise f. 1882 på Johnsrud.

Magda Alida f. 1884 på Johnsrud.

Anne Marie f. 1890 i Kvistemyr, død 1890.

 

Mer om disse barna kan leses i artikkelen om plassen Tjernshaugen

 

 

GENERASJON 2

 

2, Hans Henrik Hansen Glenne og Skuterudhytta

 

Født 3.10.1810 på Glenne i Frogn, gift den 3.2.1838 i Frogn kirke med Karen Mathea Bentsdatter (nr.3). Død 9.12.1890 i Frogn: gift arbeider Hans Hansen f. 1810 Glenne, bopel: Skuterudbråten.

 

Hans Hansen var gårdmannssønn i fra Glenne. Han kjøpte og drev gården Østre Bøler i Frogn, den måtte han selge i 1843 på grunn av anstrengt økonomi. Han ble etter det husmann på plassen Skuterudhytta.

 

Under folketellingen i 1865 er han nevnt som husmann med jord og dagarbeider. I tellingen for 1875 er han benevnt som markarbeider. Deres datter Maren blir boende sammen med foreldrene på Skuterudhytta til etter deres død.

 

Barn:

 

Bernt Martinius (nr.1).

Karl,  født 5.7.1856, skal ha blitt konfirmert 1870 i Frogn, gift 17.12.1878 i Arendal med Gudrun Regine

Johnsen som var født i Kristiansand. Ved dette giftermålet var Karl`s yrke oppgitt å være skreddersvenn.

I 1885 var Karl ferdig med svennetiden da han benevnes som skredder og han var med familien bosatt på Kirkholmen i Arendal, samtidig blir hans kone navngitt som Gundine Regine. De har da barna Håkon Georg f. 1880 og Mathea Johanne f. 1883. Skredder Karl Hansen giftet seg for andre gang i Arendal kirke 23.8.1889 med Olette Marie Tollefsen som var fra Botne i Vestfold. Ved folketellingen i 1900 er ekteparet bosatt i Blødekjær i Arendal og Karl Hansen er da blitt skreddermester, sammen med dem bor datteren Mathea Johanne fra Karl`s første ekteskap og datteren Johanne Sigrid og sønnen Trygve, de to sistnevnnte fra siste ekteskap. Karl døde 10.8.1936 og ble begravd på "Spanskestykket" ved Arendal Kirkegård.

Maren, født 10.5.1849 på Skuterud. Hun var ugift og bodde hele livet Skuterudhytta. Ved folketellingen i 1900 er hennes mor nettopp død og Maren er da bruker av plassen helt alene. Maren døde 28.9.1924 og ved dødfallsmeldingen ble hun titulert som arbeiderske og ble det opplyst at hun eide Skuterudbråten og en del kontanter.

Hanna, født ca 1852. Hun bor sammen med foreldrene i Skuterudhytta i 1865, men er flyttet vekk 10 år etter. Ved søsteren Maren`s dødfallsmelding i 1924 blir det oppgitt at Hanna Hansen befinner seg i Amerika på ukjent adresse.

Josefine? Ved søsteren Maren`s dødfallsmelding i 1924 er ei søster Josefine Mikalsen bosatt i syd-Drøbak oppgitt som arving. Noe mer om denne personen vites foreløpig ikke.

  

 

3, Karen Mathea Bentsdatter Kjenner

 

Født 4.9.1815 på Kjenner i Lier (Bu), døpt 8.10.1815 Tranby kirke i Lier. Konfirmert 13.6.1830 i Frogner kirke i Lier. Utflyttet fra Lier til Kristiania som tjenestepike 1834. Gift den 3.2.1838 i Frogn kirke med Hans Henrik Hansen (nr.2). Død 9.5.1900 i Frogn som enke fra Skuterudhytta.

 

Ble gift med gårdmannen Hans Henrik Hansen Glenne som eide og drev Østre Bøler i Frogn. Det gikk dårlig med økonomien og de ble nødt til å selge gården i 1843. Familien ble da husmenn under Skuterud og bodde på Skuterudplassen/Skuterudhyttalivet ut.

 

Barn: se nr. 2

 

 

GENERASJON 3

 

4, Hans Baltzersen Glenne

 

Født ca 1778-79 (kirkeboksider for døpte 1778-79 mangler i kb for Ås, hvor han trolig har vært innført).

Konfirmert 2.11.1794 i Drøbak. Gift med Agar Svendsdatter Nord-Dal (nr.5) i Frogn kirke den 10.4.1800. Etter Agars død giftet Hans Baltzersen seg for andre gang med tjenestepiken på Glenne, Berthe Mathisdatter fra Fjeld. Han var gårdbruker på gårdene Glenne og Garder. Når Hans Baltzersen døde og ble begravet er ukjent, men det må ha skjedd i perioden 1842-1858 hvor kirkebøkene for Frogn er gått tapt.

 

I sitt andre ekteskap hadde han barna: Mathis Anton som drev korkfabrikk i Kristiania, Inger Helene gift med Syver Hasle, Andreas (1827-1905) som ble gårdbruker på Kjensli og Hans Jørgen som fraktemann og bosatt på plassen Snippen under Garder.

 

Barn i ekteskap med Agar Svendsdatter (nr.5):

 

Hans Henrik Hansen (nr.2).

Baltzer (1801-1875), overtok Nedre Glenne, gift med Johanne Johannesdatter fra Ski.

Boel f. 1804.

Svend f. 1806, overtok Øvre Glenne, gift med Karen Nilsdatter fra Blylaget.

Johan Ambrosius.

 

  

5, Agar Svendsdatter

 

Født i 1771 på V. Støkken i Ås, døpt 30.6.1771 i Ås. Gift med Hans Baltzersen Glenne (nr.4) den 10.4.1800 i Frogn kirke. Hun var bosatt på V. Støkken i Ås fra 1771 til 1777. Da flyttet hun til Nord-Dal i Frogn og var bosatt der til 1800 da hun ble gift til Glenne. Død på Glenne den 8.2.1817. Begravet ved Frogn kirke den 16.2.1817.

 

Barn: se nr. 4.

 

 

 6, Bent Hansen (Winge) Kjenner

 

Født 20.12.1774 på Kjenner i Lier, døpt 26.12.1774 i Tranby kirke. Konfirmert 1790 i Frogner kirke i Lier. Gift den 11.9.1799 Tranby kirke, reservekorporal Bent Hansen Kjenner og pike Jørgine Thoresdatter Tveten (nr.7). Død 3.2.1842 på Kjenner, begravet som 68 årig føderådsmann den 12.2.1842 i Tranby kirke.

 

Ved folketellingen i 1801 er han 27 år og gårdbeboer og national corporal på Kjenner. Han bor da sammen med kona Jørgine og sine foreldre. På gården er det da også 3 tjenestefolk og en husmannsfamilie på den tilhørende plassen.

 

Bent bygslet gården fra 1800 og ga foreldrene livøre. I 1812 pantsatte han alt sitt løsøre for 400 dlr. Bent fikk kongeskjøte for 900 spd. i 1824, og utstedte da en pantobligasjon for hele kjøpesummen. Gjelda ble økt med 100 spd. i 1833. Ved skiftet etter Bent i 1836 ble gården delt mellom de to sønnene.

 

Barn:

 

Karen Mathea (nr.3),

Hans (1803-1882), gift med Anne Pedersdatter Ekeberg (1806-1890), overtok en halvpart av gården Kjenner i 1836 etter faren. Barn: Dorthea, Maren Johanne, Bernt (til Onstad), Tolline gift med skolelærer Elling Madsen Disen, Peder, Ellen Mathea, Anne Helene, Anders og Kristoffer.

Petronelle, gift med Kristoffer Halvorsen Kai i Frogn.

Thale Johanne, gift med Jens Stensen Bakkene under Haskoll, senere til Rinnen under Kjenner.

Nils, født 1811, overtok en halvpart av gården Kjenner etter faren i 1836. Gift med Berte Stensdatter Bakkene under Haskoll (født 1811). Nils fikk økonomiske problemer og solgte gården i 1843 og flyttet til Bragernes (Drammen). Han hadde da på forhånd solgt unna den underliggende plassen Kjennerstua i 1839.

Marthe Maria, gift med Gregers Pedersen Slåttebråten, Ekeberg i Lier.

Dorthea

 

 

 7, Jørgine Toresdatter Tveiten

 

Født 22.3.1779 på Tveiten i Lier, døpt 28.3.1779 Tranby kirke i Lier. Konfirmert 1796 i Lier, hennes bosted ved konfirmasjon var Bakken (trolig Kjennerbakken). Gift den 11.9.1799 Tranby kirke, reservekorporal Bent Hansen Kjenner (nr.6) og pike Jørgine Thoresdatter Tveten. Død 7.3.1835 på Kjenner, begravet som 55 årig gårdkone den 15.3.1835 i Lier.

 

Barn: se nr. 6.

 

 

GENERASJON 4

 

8, Baltzer Engebretsen

 

Født ca. 1750, har ikke funnet dåpen i Nesodden, Kråkstad, Ås eller Vestby. Konfirmert 1767 i Nesodden kirke som Baltzer Engebretsen Granerud, 16 år. Gift 4.1.1775 i Nesodden kirke med nr. 9, Boel Hansdatter Fjeld. Baltzer var bosatt på Granerud ved vielsen. Baltzer døde den 31.7.1823 på Garder i Frogn, begravet 7.8.1823 ved Frogn kirke som gårdeier Baltzer Engebretsen Garder, 75 år.

 

Dåpen til Baltzer er ikke funnet, har lett på Nesodden, i Ås, i Kråkstad og Vestby. Et mulig spor er hjemstedet til moren Anna Mikkelsdatter som hittil er ukjent (hennes far er Mikkel Pedersen Granerud, hvor han kom fra er ukjent).

 

Baltzer Engebretsen drev gården Nebbenes i Ås, men samme år som han giftet seg, 1775, overdro hans far gårdene Garder og Kai i Frogn til ham. Baltzer var en velstående mann. Han solgte Kai i 1783. I 1794 fikk han festeseddel på å holde dam i bekken på Hasles grunn (Hasla). 1799 fikk han skjøte på halvdelen av Søndre Hasle på Nesodden, og i 1810 fikk han den andre parten, og ble så eier av hele Søndre Hasle. Han flyttet ikke dit selv, men drev den i sammen med Garder hvor han bodde. Baltzer Engebretsen kjøpte også nabogården Glenne i 1799 av sin svoger Nils Olsen, Baltzer solgte Glenne i 1811 til sin sønn Hans sammen med gårdparten av Garder kalt Garderenga som siden har fulgt Glenne. 1816 fikk sønnen Baltzer skjøte på Garder, men faren forbeholdt seg bruksrett til gården.

 

Barn:

Hans Baltzersen Glenne (nr.4), gift 1 med Agar Svendsdatter Nord-Dal og etter 1817 gift 2 med Berthe Mathisdatter Fjeld som da tjente på Glenne.

Anne, gift med Mikael Svendsen Lindebråte.

Johanne, gift med Baltzer Pedersen Hasle.

Berthe, gift med Søren Storrud.

Baltzer Østre Garder, (død april 1835), gift med Anne Sofie Kristiansdatter Granerud.

Engebret Baltzersen Hasle.

Boel, gift med Iver Kristiansen Granerud.

Maren Sebille.

 

 

 9, Boel Hansdatter

 

Født 1756 på gården Fjeld. Døpt 4.4.1756 i Nesodden kirke. Konfirmert 1771 i Nesodden kirke. Gift 4.1.1775 i Nesodden kirke med ungkar Baltzer Granerud (nr.8). Død 12.5.1822, Garder i Frogn, begravet 19.5.1822 ved Frogn kirke, gårdmannskone Boel Hansdatter Garder, 67 år gammel.

 

Barn: se under nr. 8.

 

  

10, Sven Jensen

 

Født 1743 på Svestad gård, døpt 22.12.1743 i Nesodden kirke. Konfirmert 1761 Nesodden kirke, bosted ved konfirmasjon var Svestad. Gift den 30.8.1767 i Ås med Abigael Halvorsdatter Bekk (nr.11). Svens bosted ved giftermålet var V. Støkken i Ås. Død 6.12.1816, Nord-Dal i Frogn, begravet 16.12.1816.

 

Samme år som Svend giftet seg med Abigael Halvorsdatter, 1767, flyttet de til og overtok bruken av Vestre Støkken i Ås som var eid av Svends far Mikkel Jensen Svestad.

Abigael var enebarn da hennes far døde tidlig, hun og ektemannen Svend Jensen bodde på V. Støkken i Ås fra 1767 til 1774 da hun arvet Bekk i Nordby, Ås. Der bodde de til de makeskiftet med Nord-Dal i Frogn 1777. Svend Jensen arvet og kjøpte arvepartene i Vestre Støkken da han flyttet til Bekk i 1774, han solgte Støkken i 1777, og flyttet til Nord-Dal i Frogn som han makeskiftet med Samuel Jørgensen. Svend måtte legge i mellom 1030 rd, men da var også saga med. Omtrent et års tid etter at Svend og Abigael kom til Nord-Dal, døde Abigael.

 

Etter Abigaels død giftet Svend Jensen seg på nytt med Andrea Jensdatter (død 1834), barn i dette ekteskapet var: Jens, Lars f. 1797, Viborg Marie f. 1799 gift med Nils Halvorsen Løes, Abigael f. 1801, Maren Kristine f. 1803 og Svend f. 1808 som kom til Løes og senere Gulbjørnrud.

 

Sven og Abigaels barn:

 

Agar Svendsdatter (nr.5), f. 1771 på V. Støkken i Ås, gift med gårdbruker Hans Baltzersen Glenne. Gårdkone på Glenne, fra 1800 til hun døde i 1817.

Mikael, døpt 24.4.1774 i Nordby kirke. Gift med Anne Baltzerdatter Garder.

Jens, f. 1744 på Bekk, Nordby i Ås. Mikael og Jens var tvillinger. Jens døde som barn.

Halvor, f. 1768 på V. Støkken i Ås, senere bruker på Østre Løes i Nesodden og Nord-Dal i Frogn.

Anne Malene, f. 1769 V. Støkken i Ås, ble gift med Ole Larsen Gulbjørnrud i Frogn.

Jens, begravet 1 1/2 år gml. ved Nordby Kirke i Ås 12.6.1774.

Susanna, f. 1776, Bekk i Ås, gift med Ole Kristoffersen Flateby på Nesodden, til Flatebyplass og Tojet under Sandaker.

 

  

11, Abigael Halvorsdatter

 

Født 1748 på gården Bekk i Nordby, Ås. Døpt 6.10.1748 i Frogn kirke. Konfirmert 16.4.1764 i Ås. Gift i Ås den 30.8.1767 med Sven Jensen (nr.10). Abigael døde forholdsvis tidlig, det mangler sider i kirkeboken. Gårdshistorien for Frogn og Ås bygdebok anslår hennes dødsår til omkring 1778-79.

Mer om henne og barna hun fikk er ført under ektemannen Sven (nr.10).

 

  

12, Hans Bentsen Winge

 

Født ca 1744, trolig fra Skoger hvor kirkebøkene med døpte og konfirmerte for perioden mangler. Giftermål etter bevilling i huset på Kjenner i Lier (Bu) den 24.3.1774 med Maren Evensdatter (nr.13), enken etter den forrige gårdbrukeren, Kristoffer Jensen Kjenner (1703-1773). Ved vielsen blir Hans Bentsen Winge titulert som korporal fra Solum (ved dåpen til hans sønn Bent (nr.6) blir barnet båret fram i kirken av en enke fra Solum i Skoger). Død 26.11.1822 på Kjenner, begravet 78 og et halvt år gammel den 5.12.1822 Tranby kirke i Lier.

 

Hans Bentsen Winge ble etter vielsen gårdbruker på Kjenner. Ved folketellingen i 1801 er han og kona føderådsfolk på Kjenner. Hans Bentsen hadde året før blitt dømt til å betale en gjeld på 100 rdl, samtidig ble gården bygslet til sønnen Bent (nr.6).

 

Barn:

 

Bent Hansen Winge, på Kjenner (nr.6).

Karine.

Kristoffer.

  

 

13, Maren Evensdatter Sørum og Kjenner

 

Født 1739 på Sørum i Lier, døpt 13.1.1739 i Lier. Konfirmert 1754 i Lier. Gift første gang med enkemannen Kristoffer Jensen Kjenner (1703-1773). De fikk sønnen Jens som ble bruker på Sørum. Maren Evensdatter ble gift som enke for andre gang den 24.3.1774 i huset på Kjenner med korporal Hans Bentsen Winge (nr.12) fra Skoger. Dette ekteparet ble boende på Kjenner. Maren Evensdatter og ektemannen var føderådsfolk på gården i 1801. Har ikke funnet hennes begravelse.

 

Barn: se nr. 12.

 

  

14, Tore Kristoffersen Tveiten

 

Født 1748, kirkebokside for dåp mangler. Tore Kristoffersen Tveten konfirmert 16 år gammel i 1765 i Lier. ungkar Thore Kristoffersen Tveten av Lier og pike Petronelle Iversdatter Asker (nr.15) gift den 16.7.1777 i Asker. Død 27.1.1816 på Tveten, begravet 68 år gammel som bonde og gårdmann 6.2.1816 i Lier. Ved folketellingen i 1801 er dette ekteparet gårdbrukere på Tveiten, alle barna bortsett fra Jørgine bor hjemme da.

 

Barn:

 

Jørgine (nr.7).

Kristoffer.

Iver.

Mari.

Even.

Ingeborg.

Marie.

Johanne.

 

  

15, Petronelle Iversdatter Jøssong og Asker

 

Født 1754 på Jøssong i Asker, døpt 26.11.1754 i Asker, konfirmert 1770 i Tanum kirke i Asker. ungkar Thore Kristoffersen Tveten av Lier (nr.14) og pike Petronelle Iversdatter Asker ble gift den 16.7.1777 i Asker. Død 21.8.1822 på Tveiten i Lier, begravet 68 år gammel den 26.8.1822 i Lier. Gårdkone på Tveiten.

 

Barn: se nr. 14.

 

 

GENERASJON 5

 

16, Engebret Halvorsen

 

Født ca 1713. Gift 1ste gang 19.2.1744 i Nesodden kirke med Anna Mikkelsdatter Granerud (nr.17), ved vielsen er Engebret oppgitt å være fra Bjerke i Frogn. Engebret gift 2ndre gang i 1778 med Mari Jonsdatter Sørby, Engebret døde samme år og fikk ingen barn i dette ekteskapet. Begravet oktober 1778 ved Nesodden kirke, 65 år gammel.

 

Engebret Halvorsen bodde trolig først på Garder hvor faren Halvor Klemetsen bodde, men under giftemålet er han innført å komme fra Bjerke i Frogn, han nevnes ikke i bygdeboken på den gården, men det gjør hans søster Dorthe som bodde der. Engebret bodde derfor trolig på hennes gård før han giftet seg og overtok Granerud på Nesodden.

 

Engebret var en av bygdas mest ansette og formuende menn, han hjalp sine sønner og svigersønner til å kjøpe Garder i Frogn, Norderås i Ås og Nebbenes i Ås.

 

Barn:

 

Baltzer Engebretsen Garder (nr.8), f. ca 1750.

Hans, død 1774 på Granerud 14 år gammel, døde i koppeepidemi sammen med moren.

Halvor, eide og drev Norderås i Ås.

Kari, gift med Nils Olsen Glenne i Frogn. De fikk datteren Berthe som ble gift med Mikkel Bårdsen Agnor. Kari døde i 1782, knapt 27 år gammel.

Mari, gift med Abraham Andersen på Huseby i Frogn. Etter ektemannens død (skifte 1806) drev hun den ene halvparten av V. Huseby ved hjelp av sønnene Baltzer, Abraham og Engebret til hun døde i 1817.

 

 

17, Anna Mikkelsdatter Granerud

 

Født 1717 på Granerud, Nesodden. Døpt 14.2.1717 i Nesodden kirke. Konfirmert 1734 i Nesodden kirke. Gift 19.2.1744 i Nesodden kirke med Engebret Halvorsen (nr. 16). Døde som gårdkone på Granerud i koppe-epedemien 1774. Begravet 5.3.1774 ved Nesodden kirke, Anna Granerud, 56 år, 5 mnd gammel.

 

Barn:se nr. 16.

 

 

18, Hans Bjørnsen Fjeld

 

Født 1717 på Fjeld, Nesodden. Døpt 6.1.1718 i Nesodden kirke. Konfirmert 1734 i Nesodden kirke. Gift 3.11.1743 i Nesodden kirke med Johanne Bentsdatter Fundingrud (nr.19). Død 1772 som gårdbruker på Fjeld. Begravet 24.11.1772 ved Nesodden kirke 59 år, 10 m, 2 uker gammel.

 

Hans Bjørnsen fikk skjøte på Fjeld i 1748, i 1752 fikk han på sin kones vegne tilskjøtet Fundingrud som han lot drive ved forpakter. Det var et sjeldent velutstyrt hus som kom fram i skiftet etter han og kona.

  

Barn:

 

Boel Hansdatter Garder (nr.9).

Abraham, overtok Fjeld 1773 og fikk skjøte av arvingene i 1775. Gift med Marthe Kristoffersdatter Røer. Abraham døde 75 år gammel i 1826.

Bent, skulle arve Fundingrud, men døde før faren.

Karen (død 1779), gift med Ole Svendsen Rud på Nesodden.

Berthe, gift med Johannes Ellefsen. Dette ekteparet bodde på plassen Berget under Røer da de giftet seg i 1774, og da de fikk datteren Johanne i 1775. Sistnevnte år kjøpte de Nordre Sandaker og senere gården Ruud hvor Berthe døde 77 år gammel i 1830.

 

  

19, Johanne Bentsdatter Fundingrud

 

Født ca 1718. Konfirmert 1733 i Nesodden kirke. Gift 3.11.1743 i Nesodden kirke med Hans Bjørnsen Fjeld (nr.18). Død 1773 som gårdkone på Fjeld. Begravet 7.4.1773 ved Nesodden kirke 55 år og 5 mnd. gammel.

 

Johanne sin far overtok Fundingrud ca. 1720, hvor han kom fra er ukjent, og dermed også hennes fødested.

 

Barn: se nr. 18.

 

 

20, Jens Mikkelsen Svestad

 

Født 1716 på Svestad gård, Nesodden. Døpt 10.6.1716 i Nesodden kirke. Gift med Susanne Svendsdatter Digerud Frogn. Død 1773 på Svestad, begravet 1773 ved Nesodden kirke.

 

Jens overtok gården Svestad etter faren i 1737, og hadde den til 1773, da han, hans hustru og eldste sønn døde i den herskende koppe-epedemien. Han eide også Vestre Støkken i Ås.

 

Barn:

 

Svend (nr.10)

Mikkel, død 1773 på Svestad.

Ellef, gift 1770 med enken på Gjøfjeld, Mari Ellefsdatter Grisebu, Ellef fikk bygsel på Gjøfjeld i 1770.

Peder, overtok Svestad, gift 1 med Malene Bertelsdatter, stedatter av Casper Mikkelsen Brochmann på Hallangen (død 1787 31 år gammel). Peder gift 2 med Johanne Andersdatter fra Hallangen og Grisebu.

Marthe, (død 1804, 66 år gml.) gift med søskenbarnet Bård Olsen Agnor. Barn: Ole Søndre Agnor, Mikkel Søndre Agnor, Jens Nordre Myklerud gift med søskenbarnet Anne Pedersdatter Svestad.

Anne Malene, gift til Gulbjørnrud i Frogn.

 

  

21, Susanne Svendsdatter Digerud

 

Født ca. 1720 Digerud i Frogn. Gift med Jens Mikkelsen Svestad, død som gårdkone på Svestad i 1773, Begravet 10.3.1773 ved Nesodden kirke.

 

Barn: se nr. 20.

 

 

22, Halvor Johannesen Bekk

 

Gift med Gunhild Halvorsdatter Fahne fra Askjum i Nordby. Halvor døde ca. 1750 som bonde på gården Bekk, Nordby i Ås. Datteren Abigael (nr.11) var da omtrent 2 år gammel.

 

Det mangler angjeldende år i kirkeboken for vielse og begravelse for Halvor Johannesen Bekk.

 

Barn:

 

Abigael (nr.11).

 

 

23, Gunhild Halvorsdatter Fane

 

Kom fra Askjum i Nordby. Gift med nr. 22 Halvor Johannesen Bekk.

 

Barn: se nr. 22.

 

 

24, Bent NN

 

Mest sannsynlig er Bent fra Solum i Skoger. Sønnen Hans Bentsen Winge (nr.12) blir oppgitt å være fra Skoger ved vielsen, og ved sønnens dåp blir barnet båret fram av en enke fra Solum. Winge-navnet fantes i Solum og Sande i Vestfold. Blant annet finnes det en prest og lensmenn med navnet i det området. Det mest brukte kildematerialet for området i denne perioden mangler og det har derfor ikke vært mulig å påvise noen sikker kobling til bestemte personer.

 

Barn:

 

Hans Bentsen Winge (nr.12).

 

  

26, Even Jakobsen Sørum

 

Født i 1707, gift 1 med Kari Torersdatter Solstad (nr.27), gift 2 med Kirsti Engebretsdatter Nøste (død i barselseng 1754), gift 3 med Katrine Larsdatter Hvitbank (ca 1704-1774), Even Jakobsen var gårdbruker på Sørum i Lier. Han døde i 1781.

 

Barn:

 

Maren (nr.13)

Ingeborg.

 

  

27, Kari Torerdatter Solstad

 

Død 1752 på Sørum i Lier, begravet 15.3.1752  i Lier. Gift med Even Jakobsen Sørum (nr.26).

 

Barn: se nr. 26.

 

  

28, Kristoffer Jonsen Tveiten

 

Kaptein Kristoffer Jonsen fikk skjøte på Tveiten i 1736. Bonde og gårdbruker på Tveiten i Lier. Død 1756, begravet 1756 i Lier. Gift med Judith Toresdatter (nr.29).

 

I 1751 solgte han retten til å bryte ut stein på gården for 100 dlr. til Jacob Fortlin. Det var dog ikke lov å ta stein nærmere enn 18 alen fra husene. Christoffer måtte i 1753 (1751?) kjøpe odels- og åsetesretten for 200 dlr. av Markus Hansen Tranby.

 

Barn:

 

Tore Kristoffersen Tveiten (nr.14).

Jon.

Jøran, gift med Anders Jakobsen Bragernes.

 

  

29, Judith Toresdatter

 

Født ca 1720, gift med Kristoffer Jonsen Tveiten (nr.28). Død 1778 på Grøstad i Lier, begravet 58 år gammel den 6.12.1778 i Lier.

 

Judith ble gift for 2 gang med Even Nilsen Buttedal på Østre Grøstad i Lier.

 

Barn: se nr. 28.

 

  

30, Iver Olsen Jøssong

 

Født på Berg i Asker og døpt 1728 i Asker, gift 1749 i Asker med Mari Jakobsdatter Jøssong. Iver var bosatt på gården Asker i Asker ved giftermålet. Fra 1801 til 1806 var han bonde på Jøssong i Asker. Ved folketellingen i 1801 er han bonde og gårdbruker på Jøssong, han er da i sitt andre ekteskap. Hans andre kone var Marthe Eriksdatter. Iver Olsen Jøssong døde 31.3.1806 og begravet 77 år gammel den 9.4.1806 i Asker.

 

Barn:

 

Petronelle Iversdatter (nr.15).

Marthe, (1752-1815).

Ingeborg f. 22.3.1758.

Kari f. 29.8.1750.

Kari f. 18.11.1760.

Ole f. 19.7.1762.

Jon f. 3.3.1765.

Anne Marie f. 31.10.1767.

 

  

31, Mari Jakobsdatter Haug og Jøssong

 

Født 14.7.1733 på Haug i Asker, døpt 1733 i Tanum kirke. Iver Olssen Asker nr. 30 og Maren Jakobsdatter Jøssong ble gift 1749 i Asker. Gårdkone på Asker og Jøssong. Død 12.8.1771 på Asker i Asker. Begravet 38 år gammel den 15.8.1771 i Asker.

 

Barn: se nr. 30.

 

 

GENERASJON 6 

 

32, Halvor Klemetsen Narvestad

 

Halvor Klemetsen var bonde og gårdbruker på Narvestad i Hobøl og Norderås i Ås. Han døde i 1717 på Norderås. Gift med Ingrid Jakobsdatter (nr.33).

 

Barn:

 

Engebret Halvorsen (nr.16).

Hans Halvorsen Granerud og Garder.

Dorthe, gift med Ole Pedersen Løes og Bjerke, gift 2 med Jens Jensen Frogner i Ås.

Lars.

 

 

33, Ingrid Jakobsdatter

 

Gift med Halvor Klemetsen Narvestad (nr.32).

 

Barn: se nr. 32.

 

 

34, Mikkel Pedersen Granerud

 

Født ca 1669. Gift med Guri Jakobsdatter Granerud (nr.35). Død 1731 på Granerud. Begravet 62 år gammel den 8.7.1731 ved Nesodden kirke.

 

Mikkel Pedersen hadde Granerud fra 1718 til 1731 da han døde 62 år gammel. Han overtok som bruker etter svigerfaren Jakob. Hvor Mikkel Pedersen kom fra, er ukjent.

 

Barn:

 

Anna Mikkelsdatter (nr.17)

Taran, gift 1746 med Peder Bjørnsen på Grøndalen under Hasle, død 1773 på Jaer 63 år gammel.

Berthe, gift med Hans Halvorsen Garder (1709-1769), sønn av Halvor Klemmetsen Garder, Berthe ble gårdbrukerkone på Garder. Som enke beholdt hun hele gården til sin død i 1774.

 

  

35, Guri Jakobsdatter Granerud

 

Født ca 1680, trolig på Granerud. Gift med nr. 34, Mikkel Pedersen Granerud. Begravet som enke 61 år, 7 mnd, 2 uker og 3 dager gammel den 23.10.1741 ved Nesodden kirke.

 

Barn: se nr. 34.

 

  

36, Bjørn Jensen Fjeld

 

Født ca 1660. Gift før 1709 med Karen Jakobsdatter Granerud (nr.37). Død 1726 på Fjeld. Begravet 55 år, 10 mnd og 8 dager gammel den 5.5.1726 ved Nesodden kirke.

 

Bjørn Jensen drev Fjeld fra 1716 til han døde 56 år gml. i 1726. (trolig før da datteren Anne blir født på Fjeld i 1714, hustruen Kari er fadder tidligere samme år). Han kan sannsynligvis være den Bjørn Jensen som drev Gullerud i Frogn mellom 1699 og 1707 og må da ha vært ca. 19 år da han fikk bygsel der. Dette er den eneste med denne navnekombinasjonen i Nesodden og Frogn.

 

Han var medlem av matrikuleringskommisjonen 1723 og syntes å ha nydt megen tillitt i i bygda. Var også en dyktig smed og forferdiget et smukt smijerns mindesmerke, som ble satt på hans grav, og som nu henger i Nesodden kirke. Dette ektepar ble stamforeldre til en slekt, som i 4 slektsledd bodde på gården og hørte til bygdens beste. Kona Karen Jakobsdatter vedblev å drive gården etter mannens død 1726, fikk skjøte på den 1736, og døde 1759, 82 år. ("Nesodden Herred")

 

Barn:

 

Hans Bjørnsen Fjeld (nr.18).

Marie Bjørnsdatter Løes og Bjerke

Eli Bjørnsdatter, gift med Jens Nilsen på Nordre Hasle, ble tidlig enke og flyttet trolig tilbake til familien på Fjeld. Hadde datteren Kari Jensdatter som ble gift med Anders Ellefsen Sagstua under Garder. Disse to var foreldre til Elisabeth Andersdatter Krange som kommer inn i Svend Tjernshaugens morsslekt.

Siri, gift med Ole Amundsen på Søndre Hasle.

Anne, f. 1714 på Fjeld.

 

 

37, Kari Jakobsdatter Granerud

 

Født ca 1677 på Granerud, Nesodden. Gift før 1709 med Hans Bjørnsen (nr.36). Død 1759 på Fjeld, ved begravelsen 14.3.1759 skrev presten i kirkeboken: "holdt likprediken over den gudfryktige kone Karen Jakobsdatter Fjeld, lagt i gårdens gravsted, hennes alder var 82 år og 5 mnd."

 

Barn: se nr. 36.

 

 

38, Bent Torbjørnsen Fundingrud

 

Født ca 1675. Han døde 9.6.1747 på Fundingrud. Han var da 72 år, 5 mnd og noen dager gammel. Begravet 18.6.1747 ved Nesodden kirke.

 

Bent Torbjørnsen fikk skjøte på Fundingrud av major Hausmann i 1720, han drev gården til 1747 da han døde 72 år gammel. Det er ukjent hvem han var gift med.

 

Barn:

 

Johanne Bentsdatter Fundingrud (nr.19).

Nils, (død 1793), overtok Fundingrud, flyttet så til Bjerke i Frogn hvor han ble eneeier av Søndre Bjerke. Gift med Maren Jakobsdatter Søndre Bjerke. Barn: Bent Storrud, Jakob Rød, Abraham, Hans S. Bjerke, Nils Økern og Berthe gift med Andreas Simensen Sønstedal.

  

 

40, Mikkel Hansen Svestad

 

Født ca 1660. Gift med Berthe Jensdatter (nr.41). Mikkel hadde vært gift en gang før, med hvem vites ikke. Død 1737 som bonde på Svestad. Begravet 77 år, 3 mnd, 2 uker og noen dager gammel den 30.6.1737 ved Nesodden kirke.

 

Mikkel var med i matrikuleringskommisjonen 1723, og var en tillitsmann i bygda. I hans dødsbo var det atskillig gammelt sølv, samt tinn, kobber m.m.

 

Barn:

 

Jens Mikkelsen Svestad (nr.20).

Peder, ble gift med enken Anne Jakobsdatter på Kopperud i Frogn. Han tok således over bruken der og drev Kopperud til han døde i 1740.

Marthe, gift til Fløyspon.

Hans, bodde en stund på Hokholt.

Berthe, (død 1769), gift med Ole Bårdsen Agnor (død 1756, 78 år). Dette ekteparet hadde 10 barn hvoriblant Bård Olsen Agnor, Anne gift til Flateby og Helga gift til Nordre Myklerud.

Karen, (død 1773), gift med Kristoffer Kristoffersen Øvre Røer (1699-1772). 6 barn hvorav de to eldste sønner Kristoffer og Paul var ugifte og døde forholdsvis tidlig. Sønnen Hans (født 1743-død etter 1800) overtok Øvre Røer. Sønnen Aslak kjøpte gården Sørby. Sønnen Peder kjøpte Berger og ble lensmann. Sønnen Anders kjøpte Solberg og datteren Marthe ble gift med Abraham Hansen Fjeld.

 

  

41, Berthe Jensdatter Svestad

 

Født ca 1671. Gift med Mikkel Hansen Svestad (nr.40). Død 1752 på Svestad. Begravet den 2 advent 1752 ved Nesodden kirke. Presten skrev da i kirkeboken: ”den gamle ærlige moder Marthe Jensdatter Svestad, 81 år, 6 mnd”.

 

Ved begravelsen er hun kalt for Marthe, ikke Berthe som det står i bygdebøkene, det er fullt mulig hennes rette navn virkelig var Marthe, innførselen ved begravelsen er den eneste gangen forfatteren har sett hennes navn i noen primærkilder.

 

Barn: se nr. 40.

 

 

42,

 

 

43,

 

 

44, Johannes Pedersen Bekk

 

Født ca 1689. Gift med Mari Halvorsdatter (nr.45). Død 85 år gammel på Bekk i Nordby, Ås. Begravet 21.12.1774 ved Nordby kirke.

 

Johannes Pedersen hadde Bekk fra 1739 til sin død ca. 1750. På den tiden Johannes Pedersen overtok Bekk, var gården i dårlig forfatning, engene var gjengrodd med småskog, og åkrene i dårlig hevd.

 

Barn:

 

Halvor Johannesen Bekk (nr.22).

 

 

45, Mari Halvorsdatter Bekk

 

Gift med Johannes Pedersen Bekk (nr.44), gårdkone på Bekk i Nordby, Ås.

 

Barn: se nr: 44.

 

 

46, Halvor Åsmundsen Fane

 

Halvor bodde på gården Askjum i Nordby, Ås. Gift med Anne Willumsdatter Nøstvedt (nr.47).

Halvor ble kalt Halvor Fane og ble forøvrig stemplet av myndighetene som et urolig hode.

Han døde på Askjum i 1746.

 

Barn:

Gunhild Halvorsdatter Bekk (nr.23)

Villum Halvorsen Askjum. Født 1727 i Askjum, Død 1793 i Askjum.

Halvor Halvorsen Fane. Født 1729 i Askjum, død 1767 i Ringstad, Hobøl.

Anders Halvorsen Fane, kom til Son.

Mikkel Halvorsen Fane.

Åsmund Halvorsen Nesset. Gjestgiver på Kontra i Ski og eier av Østre Sander i Kråkstad. Mer om han kan leses i Lina Tjernshaugens morsslekt.

 

 

47, Anne Villumsdatter Nøstvedt

 

Født ca 1692. Gift med Halvor Åsmundsen Fane (nr.46). Død 1772 på Askjum i Nordby. Begravet 80 år gammel den 12.6.1772 ved Ås kirke.

 

Barn: se nr. 46.

 

  

52, Jakob Evensen Eriksrud

 

Født ca 1661, gift med Mari Kjellsdatter (nr.53). Jakob Evensen var gårdbruker på Eriksrud i Lier. Død 1737.

 

Barn:

 

Even Jakobsen Sørum (nr.26).

Hans.

Peder.

Torsten.

Nils.

Berthe, gift med Anders Hansen Lyngås.

Taran.

 

  

53, Mari Kjellsdatter

 

Født ca 1622, død 1744. Gift med Jakob Evensen Eriksrud (nr.52).

 

Barn: se nr. 52.

  

 

54, Tore Olsen Solstad

 

Bonde på Solstad i Lier, død 1752 i Lier.

 

Barn:

 

Kari (nr.27).

Ole.

Marthe, gift med Anders Eriksen Egge.

Mari, gift med Guttorm Guldbrandsen Landfall.

Kirsti, gift med Hans Mikkelsen Haslum.

 

  

55, Ingeborg Olsdatter Solstad

 

Død 1747 på Solstad i Lier, gårdkone på Solstad.

 

Barn: se nr. 54.

  

 

60, Ole Iversen Berg

 

Født ca 1705 i Asker, gift den 25.1.1728 i Asker, Ole Iversen Berg og Marthe Amundsdatter (nr. 61). Død 15.1.1762 på Asker i Asker, begravet den 23.1.1762 i Asker kirke og kalles da Ole Iversen Asker.

Ifølge usikre opplysninger skal hans foreldre være Iver Sørensen og Karen Olsdatter.

 

Barn:

 

Iver Olsen (nr.30).

 

  

61, Marthe Amundsdatter Berg

 

Født ca 1699 i Asker. Gift den 25.1.1728 i Asker: Ole Iversen Berg (nr.60) og Marthe Amundsdatter. Død 19.10.1763 på Asker i Asker. Begravet 64 år gammel den 27.10.1763 ved Asker kirke.

 

Barn: se nr. 60.

 

  

62, Jakob Evensen

 

Født ca 1693 i Asker, gift med Kari Larsdatter (nr.63) den 27.7.1732 i Asker. Hans foreldre skal i følge usikre opplysninger være Even Olsen Haug og Anne Gulbrandsdatter.

 

Barn:

 

Mari Jakobsdatter (nr.31).

 

  

63, Kari Larsdatter

 

Født ca 1698 i Asker. Gift med Jakob Evensen (nr.62) den 27.7.1732 i Asker.

 

Barn: se nr. 62.

 

 

GENERASJON 7 

 

64, Klemet Larsen Narvestad

 

Gårdbruker på Narvestad i Hobøl, gift med Dorthe Hansdatter (nr.65) som var fra Bråte i Kroer. Klemet overtok Garder i Frogn hvor han døde i 1723.

 

Barn:

 

Halvor Klemetsen (nr.32).

Johannes, bruker på Garder, død 1739, gift med Viborg Olsdatter Glenne.

Lars, var bruker på Garder en tid.

Hans.

Maren, gift med Søren Kolbjørnsen (død 56 år i 1754) på Hokholt, Nesodden. De hadde den 4 år gamle sønnen Johannes som ble borte den 4.11.1733. Han ble funnet igjen den 4.4.1734 i gårdens brønn hvor han altså hadde ligget hele vinteren.

Aslaug, gift 1 med Anders Bårdsen Kai som døde rundt 1730. Aslaug giftet seg igjen med Aslak Hansen som ble eneeier på Kai.

 

 

65, Dorthe Hansdatter Bråte

 

Dorthe kom fra gården Bråte i Kroer. Hun var gift med Klemet Larsen Narvestad og Garder (nr.64) og ble gårdkone på Garder. Etter at Klemet var død giftet hun seg på nytt med Ole Olsen.

 

Barn: se nr. 64.

   

 

68, Peder Jensen

 

I Gårdshistorien for Frogn kalles han for Sr. Peder Jensen, i bygdebok for Frogn bind 2 kalles han for Per Jonsen. Dette er samme person da begge kilder henviser til at han i 1705 utstedte bygselbrev på gården Hauger (Haneborg). I bygdebok bind 2 konstateres det også at han er faren til Ole Pedersen Hauger, da er han også far til Mikkel Pedersen Granerud på Nesodden og Anne Pedersdatter V.Glosli da det under gården Haneborg i boka gårdshistorien for Frogn står at Mikkel Pedersen Granerud, Anne Pedersdatter og Ole Pedersen Hauger (Haneborg) var søsken.

 

Denne Peder Jensen må ha vært relativt velstående da han kunne utstede bygselbrev og at barna hans kom til gode gårder i Follo. Det er mulig han kan være identisk med den skipper Peder Jensen som i 1712 ble registrert i Christiania sammen med 8 andre skippere fra Ås sogn som førte varer ut fra denne byen. Denne er vel trolig identisk med Peder Jensen, borger i Christiania i 1680 og 90 årene som betalte båtskatt.

 

En annen kandidat kan være Peder Jonsen, forpakter for Brochmann på Hallangen, død 1712, gift med Tore Andersdatter. Denne Peder Jonsen var bror av Søren Rustad i Vestby.

 

Barn:

 

Mikkel Pedersen Granerud (nr.34).

Ole Pedersen Hauger i Frogn, død 88 år gammel hos svigersønnen på Østre Huseby i Frogn i 1761. Han hadde datteren Inger som ble gift med Anders Tryggsen fra Horgen, senere Østre Huseby.

Anne Pedersdatter (død 1715) med Amund Gregersen Vestre Glosli i Frogn. Anne gift 2ndre gang med Amund Gundersen.

 

 

70, Jakob Torstensen Granerud

 

Bonde på Granerud, Nesodden. Død på Granerud 1718. Begravet 80 år gammel 16.10.1718 ved Nesodden kirke. Jacob var oppsitter på Granerud fra 1707 til 1718.

 

Barn:

 

Guri Jakobsdatter Granerud (nr.35).

Kari Jakobsdatter Fjeld (nr.37).

  

 

74, Jakob Torstensen Granerud

 

Bonde på Granerud, Nesodden. Død på Granerud 1718. Begravet 80 år gammel 16.10.1718 ved Nesodden kirke. Jacob var oppsitter på Granerud fra 1707 til 1718.

 

Barn:

 

Kari Jakobsdatter Fjeld (nr.37).

Guri Jakobsdatter Granerud (nr.35).

 

 

80, Hans Svestad

 

Hans var oppsitter og bonde på Svestad gård fra 1672 til ca. 1700. Han ble "stamfar" til en slekt som ble boende på Svestad i nærmere 240 år, for øvrig vites intet om han.

 

Barn:

 

Mikkel Hansen Svestad (nr.40).

 

   

84,

 

 

85,

 

 

86, Jens Evensen Loftu

 

Født ca 1680. Bonde på Loftu, Nesodden. Død 1733 på Loftu.

 

Jens var leilending, og den første kjente oppsitter på Loftu. Nevnt første gang i 1713.

 

Barn:

 

Åse Jensdatter Munkerud (nr.43).

Gunhild, gift Storrud.

Ole Jensen (død 78 år gml i 1782), overtok Loftu etter sin far. Gift med Gunhild Hansdatter Grøstad (død 59 år gml i 1773).

 

 

88, Peder Monsen Østensjø

 

Peder Monsen (Per Monsen) var bonde på gården Østensjø i Ski, og senere på Bakker i Frogn hvor han døde i 1733. Gift med Lisbeth Thorersdatter (nr.89).

 

Barn:

 

Johannes Pedersen Bekk (nr.44).

 

  

89, Lisbeth Thorersdatter Østensjø

 

Bondekone på gården Østensjø i Ski, senere på Bakker i Frogn hvor hun døde i 1723.

 

Barn: se nr. 88.

 

 

92, Åsmund Andersen Fane

 

Født ca 1665. Gift med Gunhild Kristense Halvorsdatter (nr.93) fra Bøler i Ski (Kråkstad). Død 28.12.1730 på Askjum. Bodde på Holstad i Ski og Askjum i Nordby. Han var bonde og treskjærer. I Ås bygdebok står det litt om han:

 

”Anders H. Fandens yngste sønn het Åsmund, han kjøpte først Askjum i Ås og overtok siden også Holstad i Ski etter faren. Åsmund var en så god jeger at han måtte budsendes da en bjørn nede i Såner skulle avlives. Da Åsmunds kone Kristense var død i 1729 ble det avholdt skifte, blant eiendelene var det blant annet 4 rikt utskårne valbjerkpokaler. flg. Ås III s.486 var Åsmund utsending til København i 1724 ved en klage til kong Fredrik. Wilhelm de Tonsberg stemplet da Åsmund som 'denne bekandte bonde' som et 'uroelig og malicieux Menniske. Åsmund var ingen forkuet bonde, men heller 'et lys og en leder for all annen almue' som man sa om faren. 'Det stod høy respekt av ham, ikke bare for hans kunstneriske evner, men for hans store dyktighet som jordbruker og rydningsmann, som byggmester, som jeger”.

 

Barn:

 

Halvor Åsmundsen Fane (nr.46)

Samuel Åsmundsen Fane, født i Askjum, Ås. Fikk 17. sep 1751 kong Fredrik V's nådige tilgivelse for å ha levd i bigami. Gift med Helga Alfsdtr Bjerke (død ca 1750 i Smedbøl, Ås. Gift 17.9.1723 Tanum, Sverige med Katrine Stenzelsdtr.

Gunhild Åsmundsdatter Fane, Gift med Torger Olsen Bølstad Søndre, Ås. Død 1719 i Bølstad S, Ås. Barn: Anne Torgersdatter og Samuel Torgersen Vollebekk i Ås.

Abigael Åsmundsdatter Fane (død 1742 på Holstad), gift med sønn av Jakob Nilsen Smebøl i Ås, Baltzer Jakobsen Holstad. Barn: Åsmund Baltzersen Rustad, Anders Baltzersen Rustad, Halvor Baltzersen Askehaug i Nordby, Baltzer Baltzersen Burum, Kristense Baltzerdatter Holstad, Siri Baltzerdatter Holstad, Abigael Baltzerdatter Holstad og Maren Baltzerdatter Holstad.

 

  

93, Gunhild Kristense Halvorsdatter Bøler

 

Hun kom fra Bøler i Ski/Kråkstad, gift med Åsmund Andersen Fane og ble kone på Østre Holstad i Ski og Askjum i Nordby i Ås. Død 1729 på Askjum.

 

Barn: se nr. 92.

 

  

94, Villum Eriksen Nøstvedt

 

Bonde på Nøstvedt i Ski. Villum ble gift med enke etter Aslak Persen Nøstvet, Karen Olsdatter fra Lier. Hun kom fra søndre Huseby og muligens Egge i Lier.

 

Barn:

 

Om Villum Eriksen hadde datteren Anne med Karen Olsdatter er hittil ukjent.

 

 

95, Kari Olsdatter Dal (Ski)

 

Kari kom fra Lier (Bu) og var enke etter Aslak Persen Nøstvet. Hun kom fra søndre Huseby og muligens Egge i Lier. Hun var datter av Ola Halvorsen på Søndre Huseby og Gunhild Mikkelsdatter i Lier. Hennes mor Gunhild var datter av futen Mikkel Nilsen.

 

Barn: se nr. 94.

 

  

104, Even Evensen

 

Født ca 1621, gift med Taran Hansdatter (nr.105). Død 1716 i Lier. Even Evensen var gårdbruker på Eriksrud i Lier.

 

Barn:

 

Jakob Evensen (nr.52).

Mikkel, til Haslum.

Hans d.e. (til Hårberg).

Hans d.y.

Even, til Hyggen i Røyken.

Tommes.

Åse, gift med Hans Pettersen, Heggen i Røyken.

 

  

105, Taran Hansdatter

 

Gift med Even Evensen Eriksrud (nr.104).

 

Barn: se nr. 104.

   

 

108, Ole Amundsen Pukerud

 

Død i 1700 på Solstad i Lier. Bonde på Pukerud i Skoger og Solstad i Lier. Gift med Karen Toresdatter (nr.109).

 

Barn:

 

Tore Olsen Solstad (nr.54).

Pål.

Amund.

Magdalena, gift med Jon Ellingsen Skjeggerud.

 

  

109, Karen Toresdatter Pukerud

 

Født ca 1634, gift med Ole Amundsen (nr.108). Gårdkone på Solstad i Lier.

 

Barn: se nr. 108.

 

  

GENERASJON 8 

   

130, Hans Vebjørnsen Bråte

 

Hans Vebjørnsen var fra gården Bråte i Kroer. Hans fikk skjøte på Garder (Frogn) i 1681 av Vebjørn Andersens del av Garder. Hans fikk også Aslak Garders del etter dennes død. Hans makebyttet så med sin svigersønn, slik at Hans fikk Narvestad i Hobøl.

  

Barn:

  

Dorthe Hansdatter (nr.65).

 

 

140, Torsten NN

 

Ingen opplysninger om ham. Det er en teoretisk mulighet for at han kan være identisk med Thorer Olsen Granerud. Thorer er nevnt som bonde og bruker på Granerud i perioden 1628-1672. Ved skattemanntallet i 1665 kalles han Thor Olsen og var da 60 år.

 

 

148, Torsten NN

 

Ingen opplysninger om ham. Det er en teoretisk mulighet for at han kan være identisk med Thorer Olsen Granerud. Thorer er nevnt som bonde og bruker på Granerud i perioden 1628-1672. Ved skattemanntallet i 1665 kalles han Thor Olsen og var da 60 år.

   

  

184, Anders Halvorsen Fane

 

Født ca. 1624 på Egge nedre i Lier (Bu). Treskjærer og bonde. Gift med Gunhild Vebjørnsdatter Grønlund fra Vestby (Ak). Død 1709 eller 1710 på Ø. Holstad i Ski.

 

Flyttet fra Skjeggerud, Nedre Egge i Lier til Ramstad i Ski 1629.

 

I boken ”Bakenfor gamle dager” skriver forfatteren Trygve Vik:

 

”En gang i 1660 årene var Anders innstevnet i Tingstua. Han for frem til skriveren, og slo neven i bordet så blekket skvatt, og fikk bot for manglende respekt for retten. En annen gang rundjulte han Kristen Glennes kone i Kråkstad, så hun ble gul og blå, og Kristen måtte melde han. I begynnelsen av 1690 årene fikk oberst Folchersahm rett til å slå seg ned på Holstad om han ville, for Holstad var et krongods. Anders ble da så rasende at han truet med å skyte obersten. Det skulle bli et hull i oberstens hode, så digert at en kunne kjøre en stokk igjennom, sa Anders. Han lå også i en bitter strid med presten i Kråkstad”.

 

I Ås bygdebok står det om ham:

 

”Var i 1708 innblandet i en strid mellom datteren Viborg og sønnen Åsmund som gjaldt hvem som skulle overta Holstad etter faren. Anders var da mange og åtti år. Han ble beskyldt for å gå i barndommen og gi Viborg dårlige råd, men da tente Anders på alle pluggene og forlangte skussmål av tingallmuen, hvilket han fikk: 'Anders Holstad har alltid vært en ærlig, god og trofast mann, der både i ord og gjerninger har et godt rykte .... foregår dem både innen og utenfor kirken med gode øvelser og andakt, så han kunne regnes for dem å være et lys...” (Ås II s.312).

 

Barn:

 

Åsmund Andersen Fane (nr.92).

Halvor Andersen Fane, på Vevelstad i Ski, død 1725 på Grøstad i Ski.

Abigael Andersdatter Fane.

Viborg Andersdatter Fane. Død 1717 på Kvestad i Ås. Gift med Søren Pedersen Holstad og Fløysbonn.

Anne Andersdatter Fane. Gift med Hans Svendsen Frogner, Frogner i Kråkstad. Gift 2 med Kristoffer Nilsen Frogner.

Maren Andersdatter Fane. Gift med Hågen Nilsen Haga, Haga i Ås.

Gunhild Andersdatter Fane. Gift med Syver Ramstad, Ramstad i Ski.

Agar Andersdatter Fane, født ca 1672 på Holstad, død 86 år gammel på Nordby i Ås. Gift med Kjell Olsen Hauger, Hauger i Ås.

 

   

185, Gunhild Vebjørnsdatter Grønlund

 

Gift med Anders Halvorsen Fane, gårdkone på Østre Holstad.

 

Barn: se nr: 184.

 

  

188, Erik Torkildsen Skog

 

Født ca 1648 i Høland (Ak). Død 1711 på Skog i Skiptvet (Øf). Gift med Johanne Svendsdatter Rakkestad (nr.189).

 

Barn:

 

Villum Eriksen Nøstvedt (nr.94).

 

  

189, Johanne Svendsdatter Rakkestad 

 

Født 1647 på Rakkestad, Løken i Høland (Ak). Død 1706 på Skog i Skiptvet (Øf). Gift med Erik Torkildsen (nr. 188).

 

Barn: se nr. 188.

 

  

190, Ole Halvorsen Huseby

”Søndre Huseby ble bygslet av 1) Ola Halvorsen, visstnok fra Egge, f. ca. 1633, d. 1700, g. m. Gunhild Mikkelsdtr. (datter av futen Mikkel Nilsen).

Barn:

Karen (nr.95) gift med 1. Aslak Persen Nøstvet i Follo; g. m. 2. Villum Eriksen Nøstvet). Enka flyttet «formedelst idelig påtrengende svakhet» til svigersønnen på Nøstvet, som i 1707 solgte alt som fantes av krøtter, kopper, tinn, klede, og dessuten avlinga for 212 dlr. til 2) Erik Amundsen Gilhus (se der). Han hadde da i fem år «med megen flid og møye i husbondens sted forestått og vel disponert» gårdsbruket for enka. Erik overtok farsgården 1715. 1 april 1714 brente alle husene på garden her ned til grunnen”. (Fra Liers Historie).

  

191, Gunhild Mikkelsdatter

 

Se informasjon på nr. 190.

 

  

208, Even Amundsen Eriksrud

 

Født ca 1570, bonde på Eriksrud i Lier.

 

Ved en arveforening dat. 2/10 1626 overdro hans søsken vel 121/3 lp. i gården til ham. Han oppgis det året som eier av 15 lp. tg. i Eriksrud og 5 lp. i Torud. Even måtte i 1619 bøte 2 mark sølv for ikke å ha utført skyssferd. I 1634 måtte han bøte 8 ertoger 13 mark sølv fordi han «fordulgte hans dreng og ikke utga hans konge majestets påbudne skatt». Even hadde en prosess om en fjerding landskyld i en gård gående med Per Braker i 5 år (se Braker). I 1643 fikk skriveren pålegg om å dømme i saken straks.

 

Barn:

 

Even (nr.104).

Amund.

Tore.

  

 

GENERASJON 9 

 

260, Vebjørn Andersen Grønlund

 

Født før 1611 på Grønlund i Vestby, død ca 1648 samme sted.

 

Vebjørn Andersen var bonde på gården Grønlund i Vestby. Gift med Dorthe Grønlund (nr.261).

 

Barn:

 

Hans Vebjørnsen (nr.130).

Gunhild Vebjørnsdatter (nr.185)

 

  

261, Dorthe Grønlund,

 

Død 1650 på Grønlund i Vestby.

  

Barn: se nr. 260.

 

  

368, Halvor Tordsen Egge

 

Født ca 1600 på nedre Egge i Lier (bu). Treskjærer og dreier. Gift med den rike bondedatteren Jøran Halvorsdatter (nr.369) fra Åmot i Lier. Død 1657. Overtok ca 1622 Egge i Lier.

 

Halvor og Jøran satt med gården Nedre eller Nordre Egge i Lier. Omkring 1629-30 brøt de opp og dro over til Follo. De slo seg ned på gården Ramstad i Ski, nær Langhus stasjon, ikke langt fra Dal og Nøstvedt hvor Jørans søsken bodde.

 

Barn:

 

Anders Halvorsen Fane (nr.184)

Samuel Halvorsen Fanden, død 1675 på Vaterland i Christiania. Skalmeieblåser og miniatyrplastiker. Han har skåret et par flotte pokaler som skal befinne seg på Rosenborg slott i København.

Ole Halvorsen Fanden, født 1627 på Skjeggerud i Lier. Død på Nes i Hole på Ringerike.

Guttorm Halvorsen Fanden, født 1629 på Egge i Lier. Død på Bragernes (Drammen).

 

 

369, Jøran Halvorsdatter Åmot

 

Hun var fra Åmot i Lier.  Gift med Halvor Tordsen Egge (nr.368). Flyttet med ektemannen til Follo hvor en del av hennes søsken bodde (Dal og Nøstvedt i Ski/Kråkstad).

 

Barn: se nr.368.

 

  

370, Vebjørn Andersen Grønlund

 

Født før 1611 på Grønlund i Vestby, død ca 1648 samme sted.

 

Vebjørn Andersen var bonde på gården Grønlund i Vestby. Gift med Dorthe Grønlund (nr.261).

 

Barn:

 

Hans Vebjørnsen (nr.130).

Gunhild Vebjørnsdatter (nr.185)

 

  

371, Dorthe Grønlund

 

Død 1650 på Grønlund i Vestby.

 

  

376, Torkild Olsen Skog

 

Født ca 1616 i Høland (Ak).  Gift med Rønnaug Villumsdatter (nr.377). Bosatt på Hellesjø i Høland, Berger og Skog i Skiptvet (Øf). Død 1697 i Skiptvet.

 

Barn:

 

Erik Torkildsen Skog (nr.188).

 

  

377, Rønnaug Villumsdatter Skog

 

Hun var enke etter Erik Berger som døde ca 1646 i Skiptvet (Øf) da hun giftet seg med Erik Torkildsen Skog (nr.376). Rønnaug døde i 1675 på Skog i Skiptvet.

 

Barn: se nr. 376.

 

  

378, Svend Svendsen Rakkestad

 

Født ca 1615 på Skattum i Høland (Ak). Han bodde senere på Rakkestad i Høland. Lensmann. Død 1689 i Høland. Gift med Tora Olsdatter (nr.379).

 

Barn:

 

Johanne Svendsdatter (nr.189).

 

  

379, Tora Olsdatter Rakkestad

 

Født ca 1607, gift med Svend Svendsen Rakkestad (nr.378).

 

Barn: se nr. 378.

  

  

382, Mikkel Nilsen

 

Informasjonen om Mikke Nilsen er sakset fra kapitelet om gården Huseby i bygdeboka ”Liers Historie”:

 

”Fra seinest 1585 ble gården brukt av I) fut og toller Mikkel Nilsen, d. 1635, g. m. Marte Jensdtr. Barn: Jens, sokneprest i Modum, Nils; sokneprest i Tune, (tok navnet Thune), Christen, forvalter over Strøm, Åke (se Viker), Karen (g. m. Johan Jensen Gjedde), Marta (gift med 1. Iver Sørensen, 2. Hans Mule, 3. Søren Nilsen Kongsberg, alle prester), Gunhild (nr.191)(se nedafor), Maren, og dessuten en datter, g. m. rådmann Harald Hansen, Fredrikstad. I 1585 opplyste Mikkel Nilsen at det ikke var et hus som en kunne sitte tørr i på Huseby. Dette kom av at det ikke hadde bodd noen bønder her på omkring 30 år. De som hadde hatt gården i forlening den siste tida, hadde vel bare høstet den og ført vekk foret. Mikkel Nilsen søkte nå om å få overlatt gården fri for landskylda ei tid, så skulle han bygge opp husa og forbedre og vedlikeholde gården. Videre ba han om at han når kongen ikke ville la ham ha gården fritt lenger, måtte få være den nærmeste til å bygsle den for leie og landskyld. Samtidig ba han om å få overlatt ødegården Nordby i Strøm for at han kunne hente bygningstømmer der; det fantes ikke på Huseby. Med henvisning til at Mikkel Nilsen som fut i Lier og toller i Drammen hadde mye besvær og liten lønn, ble det innvilget at han skulle beholde gården kvitt og fritt inntil videre. I 1597 kom det krav om at dette forholdet skulle opphøre. I 1602 ble likevel hans brev på Huseby stadfestet, mens han visstnok måtte gi fra seg Nordby. Som nevnt fikk Mikkel Nilsen makeskiftet til seg Huseby og Gilhus. I den forbindelse var det synfaring på Huseby 1617. Utsæden var 20 tn. blandkorn, 10 tn. havre, 1 tn. erter og 1 kvarter hampefrø. Høyavlinga var 190 lass årlig. Hva skog og fehavn angikk, fantes det bare en liten hage der det var granskog som bare kunne brukes til brensel. Det var bra med hus. Til gården hørte det fiske i «Heggsåen», «dog bare med ruser og ikke annen fiskeredskap». De kunne fiske 1-1 ½ tn. laks og ørret om året.

Mikkel Nilsen var en meget rik mann. Han eidde omkring 100 skpd. jordegods, og i 1627 oppga han at han eidde 4300 dlr. som han hadde på rente. Fra 1612 hadde han stadig 2-3 tjenere. Etter hans død satt enka med gården. Omkring 1645 ble gården overtatt av Nils Mikkelsen Thunes svigersønn II) futen Mikkel Kristensen Brasen, g. m. Ingeborg Nilsdtr. Thune. I midten av 1650-åra ble gården delt”.

 

383, Marthe Jensdatter

Se informasjon under nr.382.

 

  

416, Amund Eriksrud,

 

Bonde på Eriksrud i Lier. Død før 1626.

 

Amund brukte gården fra seinest 1593. Han eide i 1615 1 skpd. i gården og rådde sjøl for bygsla. Seinest 1619 overlot han gården til sønnen Even Amundsen (nr.208).

 

Barn:

 

Even (nr.208).

 

 

GENERASJON 10 

 

520, Anders Tannum

 

Anders var bonde på Tannum i Vestby.

 

Barn:

 

Vebjørn Andersen Grønlund (nr.260).

 

   

736, Tord Skjeggerud

 

Født ca 1570 på Skjeggerud i Lier (Bu). Bonde og lagrettesmann.

 

Barn:

 

Halvor Tordsen Egge (nr.368).

  

738, Halvor Jonsen Åmot

 

Født ca 1570. Bonde og gårdbruker, død etter 1635 på Åmot, Lier. Han giftet seg med Marthe Aslaksdatter.

 

Barn:

 

Jøran Halvorsdatter nr. 369.

Aslak Halvorsen, til Nøstvedt i Ski.

Anne, gift med Åsmund Arnesen på Nøstvedt i Ski.

 

  

739, Marthe Aslaksdatter Landfall

 

Født ca 1575. Kom fra Landfall i Lier, gift med Halvor Jonsen Åmot (nr.738).

 

Barn: se nr. 738.

 

  

740, Anders Tannum

 

Anders var bonde på Tannum i Vestby.

 

Barn:

 

Vebjørn Andersen Grønlund (nr.260 og 370). 

  

 

GENERASJON 11 

  

1476, Jon Åmot

 

Barn:

 

Halvor Jonsen Åmot (nr.738).

  

1478, Aslak Kristoffersen Landfall

 

Født ca 1550.  Bruker på Landfall i Lier.

 

Barn:

 

Marthe Aslaksdatter (nr.739).

 

  

GENERASJON 12

 

2956, Kristoffer Amundsen Lille Landfall

 

Født ca 1520. Bonde på Lille Landfall i Lier. Død 1593 på Lille Landfall.

 

Barn:

 

Aslak Kristoffersen (nr.1478).

 

  

2957, Gro Holm,

 

Hun må ha vært Kristoffer Amundsens kone da det står i bygdeboka ”Liers Historie”: ”I 1601 eidde Gro Holm, enka etter forrige bruker Kristoffer, 25 ½ lp; av dette hadde hun 3 lp. ½ remål i pant av Tore Nilsen. Dette godset gikk i arv til sønnedatterens mann Halvor Jonsen Åmot, som i 1626 makeskiftet det til brukeren Amund Sørensen”.

 

Barn: se nr. 2956.

 

   

*** SLUTT ***

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net