Generell informasjon om avskriftene fra tingbøkene for Follo 

 

Avskriften er forsøkt utført linje for linje, og ord for ord slik den finnes i originalmaterialet med noen få unntak:

 

For å gjøre avskriften mer lesbar er det foretatt en normering ved utelate stor forbokstav i begynnelsen av en del ord. Det var på 1700-tallet vanlig å plassere stor bokstav i begynnelsen av en del ord midt i en setning, men i våre dager er dette ukjent praksis, og dette er derfor her utelatt da formuleringene i datidens tekster kan være forvirrende nok i seg selv.

 

I tekstene vil det finnes linjer hvor det for eksempel kun står: [f. 333b]

Dette er en referense til hvilken side i den aktuelle tingboken avskriften her hentet fra.

Den lille ”f” står for folie som betyr ark, hvert ark har en a og b side, og [f. 333b] er da baksiden på ark 333 i den aktuelle tingbok. Hvilken tingbok avskriften er hentet fra vil stå referert øverst i avskriften med en stor bokstav og et nummer, for eksempel A 38. En spesiell sak vil da være refert som: Tingbok for Follo: A 38, f. 333b.

 

Det kan forkomme ufullstendige ord eller setninger i originalmaterialet, i slike tilfeller kan en tolking være gjort inne i en klammeparentes i teksten. Ord og bokstaver som ikke har latt seg tyde vil være markert med ”x” eller stiplede linjer for hver utolkede bokstav.

 

Om avskriver har funnet det nødvendig med en kommentar helt i slutten av en en tekst, vil denne stå inne i en klammeparentes etter et linjeskift.

 

Avskriften må ikke sees på som feilfri og gale tolkninger av ord kan forekomme. For best mulig riktig forståelse av innholdet i tekstene er det fint med innspill til webmaster om leseren finner noe som ikke er riktig eller har forslag til steder i teksten hvor et eller flere ord mangler en tolkning. 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net