Skriftemål i Nesodden 1750-1772 

 

Offentlig Skriftemål (Absolutio publica)


Offentlige skriftemål var en del av den gamle kirketukten som hang igjen fra den katolske tiden før reformasjonen. De ”forbrytelser” som skulle straffes ved offentlig skriftemål var mer omfattende på 15 og 1600 tallet, men på 1700 tallet var dette redusert til følgende synder: leiermål (samleie før/utenfor ekteskap), hor (samleie der en eller begge parter var gift), unnlatelse fra nattverden og for barn som døde i foreldrenes seng (mistanke om at barnet var ligget i hjel).

Skriftemålet ble gjennomført i kirken ved at ”synderen”, knelende i kordøren eller foran alteret måtte angre sine synder i full offentlighet ovenfor resten av menigheten. Presten holdt en formaningstale og stilte spørsmål som angjeldende måtte svare på, f. eks. hvem som var barnefar til et barn født utenfor ekteskap. Så snart skriftemålet var over skulle synderen vende seg mot menigheten og be om forlatelse og knele for å motta kirkens tilgivelse.

Mulighetene til å slippe unna denne straffen var størst for menn. De kunne befri seg fra farskap ved å avlegge ed på at de ikke var barnefar, og menige soldater slapp straff for sitt første barn utenfor ekteskap. Menn som hadde penger, kunne kjøpe seg fritak eller betale noen for å påta seg farskapet.

Offentligt skriftemål for leiermål ble avskaffet ved forordning av 8. juni 1767 og ble erstattet med åtte dagers fengsel på ”vann og brød”. Offentligt skriftemål for nattverdsforsømmelse ble avskaffet ved reskript 18. juni 1790. I praksis gikk åpenbart skriftemål helt ut av bruk i løpet av de første tiårene av 1800-tallet. I tillegg til kirketukten skulle det også betales bøter til statskassen, og fra 1724 kunne de som ikke kunne betale havne i fengsel eller i gapestokk. Adelspersoner var fritatt for åpenbart skriftemål helt fra reformasjonen av.

I kirkebøkene for Nesodden finnes offentlige skriftemål i perioden 1733 – 1772, opplysningene fra disse skriftemålene kan i stor grad supplere opplysninger dåpslistene og vice versa.

 

Redaksjonen

 

År Dato Person 1 Person 2 Tekst
1750 22.mar Maria Kristoffersdatter fyrverker Rafn 22 mars sto Maria Kristoffersdatter offentlig skriftemål med utlagt barnefar fyrverker Rafn etter presten Hr. Borchs melding til meg.
1750 20.sep Ellen Jensdatter Jens Hansen To 20 september, sto Ellen Jensdatter skriftemål for begått leiermål med utlagt barnefar Jens Hansen To, soldat.
1752   Anna Kathrine Hvid Bertel …..eie Etter presten i Xiania Hr. R. Paludans begjæring sto Anna Katrine Hvid offentlig kirkens disiplin i Oppegård kirke for begått leiermål med Bertel …..eie
1752   Inger Ørjansdatter Kristoffer Svendsen Inger Ørjansdatter stod offentlig skriftemål for sitt andre begåtte leiermål med Kristoffer Svendsen, en svenske. Begge i tjeneste i Grisebu.
1752 16.mar Maren Hansdatter Hørlich Kristoffer Nilsen 16 mars sto Maren Hansdatter Hørlich offentlig skriftemål i Oppegård kirke for sitt leiermål med Kristoffer Nilsen, en skriverkarl.
1752 25.mar Helliken Larsdatter Lars Jespersen 25 mars sto Helliken Larsdatter offentlig skriftemål for sitt leiermål med Lars Jespersen.
1752 28.mai Barbara Albertsdatter Peder Larsen 28 mai, sto Barbara Albertsdatter sin kirkedisiplin for begått leiermål med soldat Peder Larsen av major Rummelhoffs kompani.
1752 23.jul Anne Maria Jonsdatter Jon Hansen Bjørnerud 23 juli, sto Anne Maria Jonsdatter offentlig skrifte for sitt leiermål med soldat Jon Hansen Bjørnerud ved major Rummelhoffes kompani.
1752 02.aug     2 august angitt disse to soldaters leiermål for deres oberst Helm
1752 12.nov Ellen Bårdsdatter Joh. Jesting 12 november, sto Ellen Bårdsdatter skriftemål ved Nesodden kirke for begått leiermål med Joh. Jesting, og som hun gjorde barsel i menigheten ble leiermålet straks tilkjennegitt til slottsfogden Røed.
1754   Inger Ørjansdatter   Inger Ørjansdatter sto offentlig skriftemål for to års forsømmelse fra alterets sakramente.
1754   Martha Johannesdatter Tangen Ole Gulbrandsen Martha Johannesdatter Tangen sto offentlig skriftemål for begått leiermål med Ole Gulbrandsen, fraktemann fra Bragernes.
1754   Anne Kristoffersdatter Hans Eilersen Ekeberg sto min ?amme? Anne Kristoffersdatter offentlig skriftemål for sitt begåtte leiermål med Hans Eilersen på Ekeberg i Akers sogn.
1755 04.mai Jøran Pedersdatter Erik Hansen Flateby 2 mai sto Jøran Pedersdatter offentlig skriftemål for begått leiermål med Erik Hansen Flateby, soldat ved Hr. major Rummelhoffs kompani. NB ellers var dette bemeldte kvinnes andre leiermål.
1755 08.mai Ole Nilsen Storerud Anne Endresdatter d 8 mai mottok jeg et brev av 6 april fra Hr. Falch sogneprest til  Ås menighet om at dragon Ole Nilsen Storerud ble på palmesøndag ved Frogns anneks utlagt til barnefar av piken Anne Endresdatter.
1755 25.aug Mari Olsdatter Sørby Ole Engebretsen Tomter 25 august sto Mari Olsdatter Sørby skriftemål for begått leiermål med ektemannen Engebret Olsen Tomter i Frogn sogn.
1756   Bodil Endresdatter Oppegård søndre Ole Gundersen Oppegård søndre Bodil Endresdatter Oppegård søndre sto offentlig skriftemål for begått leiermål med Ole Gundersen Oppegård søndre. Ole Gundersen utsto sin kirkes disiplin i Aker menighed af klokker Johan Green nestpåfølgende søndag 19 mai.
1756 27.jun Gunhild Andersdatter Ildjernet Hans Johannesen Tangen 27 juni, sto Gunhild Andersdatter Ildjernet skriftemål og utla til barnefar Hans Johannesen Tangen.
1756 12.sep Kristoffer Paulsen Åse Thorsdatter 12 september, ble Kristoffer Paulsen fra Xiania etter feltprest Hr. Hans Borchs skriftlige begjæring antatt av meg til offentlig skriftemål for sitt med Åse Thorsdatters begåtte leiermål.
1756 06.okt Johanna Katharina Frisach Lars Olsen d 6 oktober stod Johanna Katharina Frisach skriftemål og utla til barnefar Lars Olsen, dragon. 
1756   Mette Olsdatter Oppegård Ole Gundersen Oppegård  Mette Olsdatter Oppegård sto skriftemål for begåtte leiermål med Ole Gundersen Oppegård.
1756   Anne Reiersdatter Sørby Ole Jonsen Berger Anne Reiersdatter Sørby sto skriftemål for begått leiermål med Ole Jonsen Berger.
1756 17.nov Lars Nilsen Ormerud Olia Hansdatter 17 november sto Lars Nilsen Ormerud offentlig skrifte med mitt samtykke av Hr. Green i Akers menighet for sitt andre som soldat begåtte leiermål med Olia Hansdatter i Gamlebyen.
1757 11.mar Ole Gundersen Oppegård Mette Olsdatter Oppegård d 11 mars sto Ole Gundersen Oppegård søndre offentlig skriftemål i Tangen kirke uti grevskapet for sitt andre begåtte leiermål med Mette Olsdatter Oppegård søndre etter presten sammesteds Hr. Blichfeldts skrivelse til meg. 
1757   Ole Jonsen Berger Anne Reiersdatter Ole Jonsen Berger utsto sin kirkedisiplin for begått leiermål med Anne Reiersdatter.
1757   Stephan Olsen Sørby   Offentlig skriftemål for Stephan Olsen Sørby for 3 års avhold fra sakramentet.
1758   Ragnhild Olsdatter Hans Nilsen Ragnhild Olsdatter sto offentlig skriftemål og utla til barnefar gift mann av Frogn sogn Hans Nilsen som er landsoldat av Hr. kaptein Grønvolds kompani.
1758   Ellen Jensdatter Anders Andersen Naverud Offentlig skriftemål for Ellen Jensdatter for begått leiermål og utla til barnefar Anders Andersen Naverud, soldat ved Hr. kaptein Grønvolds kompani.
1758   Anne Olsdatter Johannes Henriksen Haslum Kjøya Offentlig skriftemål for Anne Olsdatter for begått leiermål med Johannes Henriksen, en gift mann bosat i Haslum Kjøya.
1759   Paul Møller Røer   Offentlig skriftemål for Paul Møller på Røer for 15 måneders motvillig avhold fra alterets sakramente.
1759   Mari Simensdatter Hans Jørgensen Brønnerud Mari Simensdatter utsto kirkens disiplin for begått leiermål og utla til barnefar Hans Jørgensen Brønnerud i Ås sogn.
1759   Jens Andersen Inger Svendsdatter Jens Andersen sto offentlig skriftemål for begått leiermål med Inger Svendsdatter og for alterets sakramentes forsømmelse.
1759   Pernille Olsdatter Rasmus Hermansen Offentlig skriftemål for Pernille Olsdatter for begått horeri med Rasmus Hermansen.
1759   Sebilla Gulliksdatter Hans Olsen Kruttmøllen Offentlig skriftemål for Sebilla Gulliksdatter for begått leiermål med Hans Olsen i Kruttmøllen.
1759   Anne Maria Madsdatter   Anne Maria Madsdatter ble Publice deprecered for alterets sakramentes forsømmelse.
1760 15.jun Erik Kjellsen   Offentlig skriftemål for Erik Kjellsen for 3 års forsømmelse fra alterets sakramente.
1760 21.sep Martha Katharina Andersdatter Hans Holst Offentlig skriftemål for Martha Katharina Andersdatter for begått leiermål med Hans Holst fra Xinia menighet
1761 25.okt Jakob Mortensen Skomaker i Torbjørnrud Mari Olsdatter Torbjørnrud Offentlig skriftemål for Jakob Mortensen Skomaker i Torbjørnrud for som gift mann å ha begått leiermål med Mari Olsdatter Torbjørnrud.
1761 22.nov Mari Olsdatter Torbjørnrud Jakob Mortensen Skomaker Offentlig skriftemål ved Oppegård kirke for enken Mari Olsdatter Torbjørnrud for begått leiermål og som utla til barnefar utla ektemannen Jakob mortensen Skomaker.
1762   Martha Karlsdatter Hæm?    Offentlig skriftemål for Martha Karlsdatter Hæm? Av Akers sogn for sitt begått leiermål. <ved barnets dåp oppholder hun seg i Nesoddtangen>
1762   Lars Kirkeviken Berthe Andersdatter Skydsjordet. Offentlig skriftemål for ektemannen Lars Kirkeviken for begått leiermål med Berthe Andersdatter Skydsjordet.
1762 07.nov Eli Rasmusdatter Oppegård Lars Asbjørnsen. Publice deprecerede Eli Rasmusdatter Oppegård for sitt leiermål med Lars Asbjørnsen.
1763 25.sep Anders Olsen Røer Dorthe Andersdatter Sagstuen Offentlig skriftemål for dragonen Anders Olsen på Røer for sitt begåtte leiermål med Dorthe Andersdatter i Garder Sagstuen.
1763 13.nov Anne Iversdatter Dal Lars Knutsen Dal Offentlig skriftemål for Anne Iversdatter Dal i Oppegårdsbygden for begått leiermål med Lars Knutsen og som hun utla til barnefar, han tjener på samme gård.
1764   Johanna Pedersdatter Alværn Østen Jonsen Berger Johanna Pedersdatter Alværn utsto kirkens disiplin for begått leiermål og utla til barnefar dragon Østen Jonsen Berger.
1764 05.aug Anne Jensdatter Skoklefald Anders Olsen Offentlig skriftemål for Anne Jensdatter på Skoklefald som utla til barnefar dragon Anders Olsen som gift mann. 
1765   Sybille Jonsdatter Torbjørnrud Jan Eriksen Oppegård søndre Offentlig skriftemål for Sybille Jonsdatter Torbjørnrud for begått leiermål og utla til barnefar en svenske ved navn Jan Eriksen som tjener på Oppegård søndre.
1765   Jan Eriksen Oppegård   Jan Eriksen utstod kirkens disiplin ved Oppegård kirke for sin begåtte synd.
1766 27.apr Nils Kristoffersen Rødsten   Offentlig skriftemål for Nils Kristoffersen Rødsten for forsømmelse av alterets sakramente i år og dager.
1767 18.jan Alette Hansdatter Ekornrud Kristian Olsen Torbjørnrud Offentlig skriftemål for Alette Hansdatter Ekornrud for sin lettferdige synd som hun har begått med dragon Kristian Olsen Torbjørnrud som av henne ble utlagt til barnerfar.Han var på den tid ikke antatt til konfirmasjon.
1767 24.mai Anne Olsdatter Skoklefald Mathis Adamsen Anne Olsdatter Skoklefald utsto kirkens disiplin for begått horerisynd med ektemannen Mathis Adamsen som før bodde på Ildjernet. Dette var hennes andre leiermål.
1767 28.jun Mari Andersdatter To   Den 28 juni avba Mari Andersdatter To offentlig skriftemål i sin fortvilelse som hun fryktet av uforsiktighet å ha begått mot sitt spebarn som hun uventet fant død hos seg i sengen.
1771 30.jun Ditlef Sandaker Ditlef Sandakers hustru D 30 juni avbød Ditlef Sandaker og hustru ved offentlig skriftemål den uforsiktighet, som ved deres spedbarn var begått der hos dem i sengen ble funnet død.
1771 14.jul Maria Amundsdatter Alværn   D 14 juli avbød Maria Amundsdatter Alværn ved offentlig skriftemål sin forsømmelse ????? ????? ?????  
1772 02.feb Anders Olsen   Offentlig skriftemål for gevorben soldat Anders Olsen for avhold fra nattverden
1772 26.jul Lars Knutsen Torbjørnrud  Lars Knutsen Torbjørnruds hustru D 26 juli avbød ved offentlig skriftemål Lars Knutsen Torbjørnrud og hustru deres store uaktsomhet mot deres spedbarn som ble funnet død i sengen hos dem
1772 13.sep Kristian Jensen Fjeld   D 13 september avbød Kristian Jensen Fjeld ved offentlig skriftemål sitt motvillige avhold fra nattverden i nesten 2 år.

 

Slutt

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net