Skriftemål i Nesodden 1733-1749 

 

Offentlig Skriftemål (Absolutio publica)


Offentlige skriftemål var en del av den gamle kirketukten som hang igjen fra den katolske tiden før reformasjonen. De ”forbrytelser” som skulle straffes ved offentlig skriftemål var mer omfattende på 15 og 1600 tallet, men på 1700 tallet var dette redusert til følgende synder: leiermål (samleie før/utenfor ekteskap), hor (samleie der en eller begge parter var gift), unnlatelse fra nattverden og for barn som døde i foreldrenes seng (mistanke om at barnet var ligget i hjel).

Skriftemålet ble gjennomført i kirken ved at ”synderen”, knelende i kordøren eller foran alteret måtte angre sine synder i full offentlighet ovenfor resten av menigheten. Presten holdt en formaningstale og stilte spørsmål som angjeldende måtte svare på, f. eks. hvem som var barnefar til et barn født utenfor ekteskap. Så snart skriftemålet var over skulle synderen vende seg mot menigheten og be om forlatelse og knele for å motta kirkens tilgivelse.

Mulighetene til å slippe unna denne straffen var størst for menn. De kunne befri seg fra farskap ved å avlegge ed på at de ikke var barnefar, og menige soldater slapp straff for sitt første barn utenfor ekteskap. Menn som hadde penger, kunne kjøpe seg fritak eller betale noen for å påta seg farskapet.

Offentligt skriftemål for leiermål ble avskaffet ved forordning av 8. juni 1767 og ble erstattet med åtte dagers fengsel på ”vann og brød”. Offentligt skriftemål for nattverdsforsømmelse ble avskaffet ved reskript 18. juni 1790. I praksis gikk åpenbart skriftemål helt ut av bruk i løpet av de første tiårene av 1800-tallet. I tillegg til kirketukten skulle det også betales bøter til statskassen, og fra 1724 kunne de som ikke kunne betale havne i fengsel eller i gapestokk. Adelspersoner var fritatt for åpenbart skriftemål helt fra reformasjonen av.

I kirkebøkene for Nesodden finnes offentlige skriftemål i perioden 1733 – 1772, opplysningene fra disse skriftemålene kan i stor grad supplere opplysninger dåpslistene og vice versa.

 

Redaksjonen

 

År Dato Person 1 Person 2 Person 3 Tekst
1733 08.feb Ragnhild Nilsdatter Bråten Rasmus Bjørnsen Ole Eriksen d 8 februar sto Ragnhild Nilsdatter Bråten offentlig skrifte og utla til barnefar både Rasmus Bjørnsen, en ungkar, så og Ole Eriksen, en gift mann. Dette ble gitt slottsfogden til kjenne d 12 februar
1733 18.feb Anne Olsdatter Arne Jonsen   d 18 februar stod Anne Olsdatter offentlig skrifte og utla til barnefar Arne Jonsen, soldat. Hennes leiermålsbøter hører til Enkekassen, så som leiermålet skjedde på Prestegården.
1733 19.mar Rasmus Bjørnsen Ragnhild Nilsdatter   d 19 april sto Rasmus Bjørnsen offenrlig skrifte for leiermål med Ragnhild Nilsdatter.
1734 01.aug Mari Jeppesdatter Svend Reiersen Sjødal   d 1 august sto Mari Jeppesdatter som nå tjener på Oppegård søndre skriftemål og utla til barnefar Svend Reiersen Sjødal. Gitt slottsfogden dette leiermål til kjenne d _ august.
1735 07.aug Lars Kristensen Tusse Ragnhild Kristiansdatter fra Ski sogn   d 7 august sto Lars Kristensen Tusse offentlig skriftemål i Oppegård kirke for sitt leiermål med Ragnhild Kristiansdatter fra Ski sogn. Dette leiermål ga jeg til kjenne for krigsbokholderen Hr. Grønvold ved skrivelse av den 8 august.
1735 28.sep Kirsti Mogensdatter Jørgen Andersen Gjøfjeld   d 28 august sto Kirsti Mogensdatter offentlig skrifte og utla til barnefar Jørgen Andersen Gjøfjeld. Gitt slottsfogden til kjenne d 2 september, samme dato er dette kunngjort for soldaterkaptein Rummelhoff.
1735 25.sep Jørgen Gjøfjeld     d 29 september sto soldaten Jørgen Gjøfjeld offentlig skrifte for leiermål.
1736 19.aug Inger Kristoffersdatter Røer Iver Olsen Støa   d 19 august sto Inger Kristoffersdatter Røer offentlig skrifte. Hun var besovet av Iver Olsen Støa. Ved skrivelse av 20 august ble det gitt til kjenne ved brev til krigsbokholderen at det skjedde på dragonkvarteret Røer. Brevet ble innsent d 24 august ved Peder Hørlich.
1737 27.jan Iver Olsen Støa     d 27 januar sto Iver Olsen offentlig skrifte.
1737 08.sep Knut Wærmundsen Mari, fra Xiania og Gjøfjeld   d 8 september sto Knut Wærmundsen offentlig skrifte for sitt leiermål med en ektekvinne fra Xiania, Mari som da tjente på Gjøfjeld.
1737 20.okt Kristian Svendsen Grisebu Ingrid Larsdatter fra Ås prg   d 20 oktober sto Kristian Svendsen Grisebu offentlig skrifte for et leiermål med Ingrid Larsdatter fra Ås prestegjeld som nå er død.
1738 15.jun Ingjel Ørjansdatter Simon Knardal   d 15 juni stod Ingjel Ørjansdatter offentlig skrifte for sitt leiermål med Simon Knardal. Kunngjort for slottsfogden ved brev av 25 ditto.
1739 15.feb Anna Larsdatter Oppegård søndre Kristen Bentsen   d 15 februar sto Anna Larsdatter Oppegård søndre offentlig skrifte for sitt leiermål med soldaten Kristen Bentsen. Dette leiermål er gjort kjent for kaptein Rummelhoff d 7 februar, og for slottsfogden d 20 februar ved brev.
1739 09.aug Lars Jakobsen Olaug Olsdatter   d 9 august tilsto Lars Jakobsen og Olaug Olsdatter deres uvitenhets synd at deres barn ble funnet dødt i deres seng.
1740 28.feb Kari Jonsdatter Ole Endresen Hallangen   d 28 februar sto Kari Jonsdatter offentlig skrifte og utla til barnefar Ole Endresen Hallangen av Frogn sogn, en gevorben soldat av kaptein Rømelings kompani. 
1741 09.jul Anna Maria Madsdatter Torer Pedersen Oppegård   d 9 juli sto Anna Maria Madsdatter offentlig skrifte for sitt annen gang bedrevne horeri med Torer Pedersen Oppegård.
1742 11.mar Helvig Olsdatter Kristen Sørensen Hokholt   d 11 mars sto Helvig Olsdatter offentlig skriftemål for sitt leiermål med Kristen Sørensen Hokholt.
1743 27.nov Gunhild Larsdatter     d 27 november sto Gunhild Larsdatter fra  offentlig Xiania skriftemål for sitt leiermål. 
1745 16.mai Anna Maria Madsdatter Hans Kristoffersen Haug   d 16 mai sto Anna Maria Madsdatter offentlig skrifte for trede gang hor med Hans Kristoffersen Haug.
1746 24.apr Johannes Nilsen fra Asker sogn     24 april sto Johannes Nilsen fra Asker sogn offentlig skriftemål fordi han ikke hadde mottatt nattverd i en to års tid.
1746 01.mai Berthe Andersdatter Jørgen Paulsen   1 mai. sto Berthe Andersdatter offentlig skriftemål for sitt andre leiermål da hun utla til barnefar Jørgen Paulsen. 
1746 02.jun Mette Olsdatter Hokholt Kristen Sørensen Hokholt   d 2 juni offentlig skriftemål for Mette Olsdatter Hokholt og Kristen Sørensen  for andre gangs leiermål.
1746 24.aug Kari Halvorsdatter Lie Ole Sjøfarsen   d. 24 august sto Kari Halvorsdatter Lie offentlig skriftemål for sitt leiermål hvor hun utla til barnefar Ole Sjøfarsen.
1747 05.mar Mette Olsdatter Hokholt Kristen Sørensen Hokholt   d 5 mars offentlig skriftemål for Mette Olsdatter Hokholt som ble besvangret av Kristen Sørensen Hokholt, en soldat av kaptein Rummelhoffs kompani.
1747 09.jul Kristen Sørensen Hokholt Mette Olsdatter Hokholt   d 9 juli offentlig skriftemål for Kristen Sørensen Hokholt for sitt andre leiermål med som han erkjente med overstående.
1748 18.feb Anna Andersdatter Lie     18 februar, offentlig skrifte for Anna Andersdatter Lie.

 

Slutt

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net