Sollia under Nord-Dal / Garderengen

 

 

Plassen Sollia lå i en sørvendt skråning i jordekanten på Garderengen, ovenfor bakken som går fra Nord-Dal mot Nesodden. Eierforholdene til denne plassen er det vanskelig å få klarhet i. Noen kilder mener den har hørt til under Garderengen, mens gårdsnummeret den hadde under folketellingen i 1865 og 1875, tilsa at den skulle høre til under Nord-Dal. Man kan derfor tro at stedet først oppsto som husmannsplass under sistnevnte gård og etter hvert har vært gjenstand for eiendomstransaksjoner.

 

Det var den samme familien som bebodde plassen fra den ble tatt opp rundt 1826 til den ble lagt ned straks etter 1905. Sollia var således i bruk i omkring 80 år.

 

Det var ekteparet Kasper Hansen og Abigael Mikaelsdatter som ryddet plassen straks etter de ble viet i Drøbak kirke i september 1826.

 

Kasper Hansen ble døpt i Vestby prestegjeld i 1799 av foreldre Hans Jonsen og AbigaelJonsdatter. Hans Jonsen ble ved dåpen kalt for Hans Aasse. I 1803 kjøpte Kaspers foreldre bruket Berger under Bøler på toppen av åsen mellom Bonn og Sønstedal, og her vokste Kasper opp. Før han giftet seg, var han tjenestekar på Mellom-Dal.

 

Abigael ble født på Lindebråte i året 1801 som datter til Mikael Svendsen og Anne Baltzerdatter (Garder). Faren Mikael som var sønn av Svend Jensen Nord-Dal, ble etter hvert rik og velstående ved diverse gårdhandler. Han mente seg visstnok så rik at han ikke visste hvordan han skulle få brukt alle pengene. En gang sto han på torget i Drøbak og fyrte på pipa si med dalersedler. I 1816 ble det krakk, og Mikael mistet det han hadde. Han ble umyndigjort og flyttet inn på Dalen (Kopledalen), en plass som hørte til det som en gang var hans egen gård, Lindebråte.

 

Kasper Hansen og Abigael Mikaelsdatter fikk året etter vielsen i 1826 datteren Anne. Hun var etter det man vet, ekteparets eneste barn. I tidsrommet fram til folketellingen i 1865 mangler det opplysninger fra kirkebøkene i Frogn, da de ble tapt i en brann. Det kan derfor godt hende at hun allikevel hadde søsken uten at dette kan dokumenteres.

 

På grunn av de manglende kirkebøkene vet man heller ikke når Kasper døde, men det må ha skjedd før 1865. Det året bodde nemlig den da 64 årige Abigael alene på Sollia som enke og leilending. Hun hadde en enslig ku og satte 2 tønner poteter.

 

Hennes datter, Anne Kaspersdatter bodde ikke sammen med moren da. Hun var ved tellingen i 1865 å finne som tjenestepike ved ”Frons Møllebrug” ved Årungselva, så hun var uansett ikke så langt hjemmefra.

 

Anne som forble ugift var ved neste folketelling tilbake hos moren på Sollia. Det nevnes ingen ku på plassen da, men de har doblet utsæden med potet i forhold til 10 år før. Om Abigael ble det kun ført opp opplysningen ”bruger hytte”, og for Anne står det bare ”hjælper mor”.

 

Det har blitt hevdet at Anne Kaspersdatter hadde tilnavnet ” Anne hjælper mor” fordi ”hjælper mor” var standardsvaret når hun ble spurt av folk som ikke kjente henne om hva hun drev med. Hennes mor skal ha blitt kalt ”Abigael i åsen”.

 

Anne Kaspersdatter ble alene på Sollia etter at moren Abigael døde 87 år gammel i 1888. Ved folketellingen i 1900 ble det opplyst at hun var ”privat understøttet”, hun fikk altså hjelp til livsopphold uten hjelp av fattigvesenet. Det kan kanskje tyde på slektsforhold som ikke kjennes i dag.

 

Anne som selv begynte å dra på årene, levde så alene på plassen i 17 år etter morens død før hun selv gikk bort som ”ugift og forhenværende tjenestepike” 78 år gammel våren 1905.  Hun døde på Rikshospitalet i Kristiania grunnet brudd på lårhalsen og blodforgiftning og ble begravet ved Frogn kirke 26. mai.

 

Etter Annes død ble plassen Sollia nedlagt. Rester av kjelleren på plassen kan sees i form av et dypt hull i bakken sør for Garderengen på åsen ovenfor Nord-Dal.

 

Kilder:

Kirkebøker: Frogn, Drøbak, Vestby.

Folketellinger: 1865, 1875, 1900
Myckland: ”Gårdshistorien for Frogn”
Turtumøygard: ”Stedsnavn i skogen på Nesodden

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net