Mikkelstrand under Flateby 

 

Litt syd for Alværn brygge og Steilene ligger stedet Mikkelstrand, hvor det i dag ligger en fritidsbolig ved sjøkanten i bratte berget. Om man går stien opp kløften som går derfra kommer man opp og over til Berget og Flatebybråten ved Bleksli-Bråtetjern.

 

Mikkelstrand er ikke med i noen folketellinger, og det er kun tre innførsler i kirkebøkene for Nesodden som forteller om beboelse her i tiden før det ble et feriested.

 

Mikkelstrand er ikke med i noen folketellinger, og det er kun tre innførsler i kirkebøkene for Nesodden som forteller om beboelse her i tiden før det ble et feriested 

 

Det er konfirmasjonene til søsknene Anne Lovise, Johannes og Abraham i henholdsvis 1830, 1835 og 1840. Anne Lovise var da i tjeneste på Baltsrud og Abraham på Sandaker, men felles var at innførselen ved konfirmasjonen viser at foreldrene var oppgitt å være Simen Larsen og Karen Abrahamsdatter Mikkelstrand.

 

Simen Larsen var under folketellingen 1801 soldat, og bodde som innerst på Blylaget, i 1807 gifter han seg med en datter av bonden Abraham Fjeld, Karen Abrahamsdatter. Fredrik Larsen som da var husmann på Berget under Røer er en av forloverne, og han var trolig broren til Simen.

 

De bosetter seg på Urianstad som er en husmannsplass under Fjeld, og der får de datteren Marthe Maria samme år som vielsen. Datteren Johanne Fredrikke blir født i 1809, men dør året etter.

 

Familien har i 1811 flyttet til plassen Haukemyr under Berger, for når datteren Johanne Katrine blir døpt det året bor de der, men i 1814 er de tilbake på Urianstad ved datteren Anne Lovises dåp. De er på Urianstad også i 1818 da sønnen Johannes kom til verden.

 

I 1823 får Simen og Karen deres siste barn, sønnen Abraham ble født, og ved hans dåp har familien flyttet fra Urianstad, denne gang er de bosatt på en plass under Sandaker.

 

En gang mellom 1823 og 1830 har så denne familien funnet seg et bosted nede ved kløfta ved sjøen sør for Alværn, der det heter Mikkelstrand. At det skulle finnes grunnlag for en plass å leve av her vanskelig å tro, for jord å dyrke i finnes ikke, om de da ikke har hatt en åkerlapp oppe på selve åsen. Det må hovedsakelig ha vært fiske som har vært livsgrunnlaget der nede, og med tanke på at det i første halvdel av 1800-tallet var et rikt og stort sesongfiskeri i Oslofjorden på makrell og sild, kan grunnlaget for en plass ha vært til stede for å sikre gården Flatebys del av dette fiskeriet.

 

Det var Flateby som eide grunnen ved Mikkelstrand, og Mikkelstrand og var det eneste stedet på Flatebys eiendom med tilgjengelighet til fjorden på Nesoddens vestside. Mikkelstrand har i så tilfelle ha ligget strategisk til med tanke på makrellfisket.

 

Det er ved datteren Anne Lovises konfirmasjon i 1830 at foreldrene Simen Larsen og Karen Abrahamsdatter blir innført i kirkeboken med bosted Mikkelstrand. Anne Lovise selv bodde da ikke der, men var i tjeneste på Baltsrud. Hun flytter fra Nesodden til Aker som tjenestepike i 1847.

 

I 1835 er det broren Johannes som er til konfirmasjon, han har da ikke fått oppgitt et annet bosted enn foreldrene, og bodde da trolig sammen med de på Mikkelstrand. Da han giftet seg i Aker 1851 med Anne Hansdatter fra Sogn, var hans yrke oppgitt til å være fisker. Under folketellingen 1865 er han bosatt i Smedgata i Grønlands menighet Kristiania med kona og en 9 år gammel sønn. Yrkesbetegnelsen er da ”vadfisker”.

 

Siste gang Mikkelstrand opptrer i kirkebøkene er ved sønnen Abrahams konfirmasjon i 1840. Igjen er det Simen og Karen som oppgis å bo på denne plassen, Abraham selv var ved konfirmasjonen i tjeneste på Sandaker.

 

Mellom 1840 og 1847 har ekteparet flyttet fra Mikkelstrand, for i 1847 dør Karen Abrahamsdatter på plassen Dammyren under Fjeld, hun er da oppgitt å våre enke og understøttet av fatttigvesenet. Det at hun var enke må være en feil, for ektemannen Simen Larsen dør på Urianstad som enkemann 6 år senere i 1853, også han var forsørget av fattigvesenet

 

Det er altså ved innførselen i kirkeboken om foreldrenes bosted ved tre av deres barns konfirmasjon som forteller om bosetting i Mikkelstrand i en 10, kanskje 15 års periode i første halvdel av 1800-tallet, og grunnlaget for denne bosettingen må ha vært å sikre gården Flateby tilgang til sesongfisket etter sild og makrell i Oslofjorden som på den tiden vokste seg stort før det dabbet av igjen etter 1850.

 

Mikkelstrand må ha vært strategisk viktig utpost for Flateby gård i forbindelse med dette fisket, for på selve gården som ligger på Nesoddens østside kunne de vanskelig følge med når fisken var på vei inn Oslofjorden.

 

Når det rike fiskeriet i 1850-årene avtok, muligens før, forsvant grunnlaget for å livnære seg på plassen ved kløften i det bratte berget mellom Alværn og Ommen.
På stedet ble det senere bygget et feriested, men det er en annen historie.

 

Kilder:

Ministrialbøker for Nesodden

Holm: ”Nesoddens Historie”, bind 2, s. 93, 94, 95, 96.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net