Humlesekken 

 

Humlesekken var en husmannsplass under Lillerud og Grisebu i det området som i dag kalles for Fagerstrand.

 

Skomakeren Lars Hansen fra plassen Oreklo på sørenden av Håøya, ble 1826 gift med Kristiane Kristiansdatter i Nesodden kirke. Kristiane var født i 1806 på Skoklefaldstrand av foreldre Kristian Svendsen og AbigaelHansdatter. Hun var bosatt på en plass under Agnor med foreldrene da hun ble konfirmert i 1821, og var i tjeneste på Agnor ved vielsen.

 

Lars og Kristiane fikk sitt første barn, sønnen Kristian Henrik, på en Agnorplass samme år som de ble gift. Kristian Henrik bodde med foreldre og søsken på Humlesekken da han sto til konfirmasjon i 1840, men i 1861 flyttet han til Lindholmen ved Nøtterøy.

 

Neste barn dette ekteparet fikk, var Hans Martin. Han ble født på vårparten i 1828 på en plass under Grisebu, og det spørs om ikke plassen var Humlesekken. I alle fall døde Hans Martin som 26 år gammel ungkar på Humlesekken i 1855. Han var da understøttet av fattigvesenet.

 

Olaus het nestemann som ble født, han kom til høsten 1830 og ble døpt i mai året etter. Ved dåpen er foreldrene Lars og Kristiane bosatt på Grisebuplass, som trolig var Humlesekken. Olaus ble konfirmert i 1845, etter det er det usikkert hvor han ble av.

 

I 1833 har familien flyttet på seg, for da datteren Hansine Henriette blir døpt i 1833, er de bosatt som inderster på Søndre Møkkerud. Hansine blir bare 1 år gammel, og da hun begraves er de atter tilbake på Grisebuplassen Humlesekken.

 

Karl Magnus het den neste sønnen som ble født i Humlesekken. Det skjedde i 1835 og han bodde med foreldrene på plassen til etter 1875. Ved folketellingen det året står det i rubrikken for sykdom ordet ”tulling”.  Han bodde senere i Alværn, og da han døde der i 1886 ble, det ved begravelsen ført i kirkeboken den lite flatterende beskrivelsen: ”ugift, idiot, fattiglem”.

 

Så i 1840 kommer Lorentz Anton Gunerius til verden. Han er i 1865 bosatt på Humlesekken med foreldrene som ungkar og fisker, men forsvinner etter det fra Nesodden.

 

Lars og Kristianes yngste sønn var han som skulle overta på plassen etter foreldrene. Han ble født og døpt i 1844 og fikk navnet Fredrik Lehman Juul, til vanlig kalt Leman Larsen. Leman ble husmann og fisker i Humlesekken.

 

I 1870 fikk han et uekte dødfødt guttebarn  sammen med Karen Sofie Andreasdatter fra Skiptvet i Østfold. Under folketellingen i 1875 står det at hun var fra Onsøy.  Det er derfor mulig at hun kom sjøveien derfra og til Nesodden, men alle andre kilder sier at hennes fødested var Skiptvet.

 

Leman Larsen og Karen Sofie gifter seg i august 1871.  De får i 1874 datteren Laura Cecilie som blir deres eneste barn. De bor i Humlesekken i 1875 med Lemans bror Karl Magnus og Lemans foreldre.

 

Faren, skomaker Lars Hansen, dør på plassen som fattiglem i 1833 noen dager etter at sognepresten har vært der i sognebud.

 

I juni 1886 legger det til en fanteskøyte til ved Humlesekken.  Om bord dør et 2 år gammelt omstreiferbarn som begraves ved Nesodden kirke. To år ettet konfirmeres

Leman og Karen Sofies datter Laura Cecilie.

 

Lemans gamle mor Kristiane dør i 1895, og Leman og Karen Sofie er ved folketellingen i 1900 alene på plassen Humlesekken.

 

Karen Sofie dør der i 1916. Ektemannen Leman Larsen ble begravet ved Nesodden kirke så sent som i 1938.

 

Deres eneste datter Laura Cecilie ble i 1890 gift med Kristian Thoresen fra Sylta. De var bosatt i Humlesekken da de fikk sitt første barn, datteren Klara Mathilde i 1891.

Da sønnen Thor Fredrik ble født i 1893 var de flyttet til Sylta.

 

I 1895 har Kristian Thoresen og Laura kjøpt eiendommen Bjerklund, utskilt av Lillerud. Samme år får de datteren ÅgotKonstanse og året etter kommer sønnen Karl Martinius. Han må ha dødd tidlig, for i 1897 blir det født enda en Karl Martinius.
Nok en datter Klara Mathilde, ble født i 1899, det tyder vel på at datteren ved samme navn som ble født i 1891 døde tidlig.

 

Leman Larsen og kona Karen Sofie var de siste av denne familien som bebodde plassen Humlesekken i store deler av 1800-tallet.

 

Kilde:

Ministrialbøker for Nesodden og Nøtterøy

Folketellinger 1865, 1875 og 1900.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net