Agnormåsan 

 

I august 1842 giftet den 42 år gamle enkemannen og arbeideren Rasmus Halvorsen seg i Nesodden kirke med Karine Nilsdatter som da var i tjeneste på Agnor.

 

Rasmus var husmann på plassen Måsan under samme gård. Han hadde vært gift før og hadde fra dette ekteskapet sønnen Ole. Det står skrevet litt om dette familieforholdet i bind 2 av Nesoddens Historie:

 

”I 1844 ble guttungen Ole Hedevart Rasmussen,  som for betlerie er anholdt i Øvre Tellemarken, " sendt på en lang tur hjem til Nesodden for fattigvesenets regning. Moren var død, men faren og den nye kona bodde på  husmannsplassen Måsan under Agnor. Faren hadde selv flakket omkring før han giftet seg på nytt, og gutten hadde vært plassert en rekke steder, i Vestby, Drøbak, Hurum og Røyken, før faren tok han hjem til seg og den nye kona. Nå hadde gutten havnet i Telemark etter å ha rømt hjemmefra på grunn av " uvenlig behandling fra stemoderens side". Tre år senere døde faren og Ole forsvant ut av bygda igjen”.

 

Denne uvennlige stemoren, Karine Nilsdatter, var født i 1808 på en plass under Flateby av foreldre Nils Hansen Smed og Kari Kristiansdatter. Da hun sto til konfirmasjon i 1826, var hun i tjeneste på Gjøfjeld, men to år etter i 1828, var hun atter bosatt på en Flatebyplass. Da fødte hun datteren Karoline utenfor ekteskap. Faren var en gift mann i fra Råde i Østfold.

 

Rasmus og Karine fikk i 1843 en sønn på Agnormåsan, han ble døpt Magnus Theodor. Det er uvisst når han reiste  fra Nesodden, men ved folketellingen i 1900 var han blitt gift og har fem barn. Han og hans familie bodde da i ”Henry Hansens arbeiderboliger” på Lysaker, og arbeidet  på en kjemisk fabrikk. Kjemisk arbeider Theodor Magnus Rasmussen på Lysaker ble begravet 1914 i Østre Bærum.

 

I 1845 får Rasmus og Karine enda en sønn, Hans Kristian. Også han flytter ut av Nesodden. Da han gifter seg i Drøbak i 1867, er han bosatt på en plass under Glosli i Frogn. Hans kone Thea Olava var datter av husmannen Kristian Torkildsen på Dylterud i Ås.

 

Husfaren på Agnormåsan, Rasmus Halvorsen døde på vårparten av 1847. Hans sønn Ole fra første ekteskap, som jo hadde blitt dårlig behandlet av Karine, så ingen grunn til å bli værende og forsvant fra Nesodden etter farens død.

 

Enken Karine ble værende på plassen noen år til. Hun fikk der i 1851 en uekte sønn, Anton Gunerius. Han flyttet i 1869 til Tjøme.

 

Karine Nilsdatter var trolig den siste som bebodde plassen Agnormåsan. En gang mellom 1851 og 1864 har hun flyttet derifra, og det kjennes ikke til beboere der etter det.

 

Ved folketellingen i 1865 bor hun som losjerende på Nordre Sandviken ved Digerud i Frogn.

 

Ti år senere, i 1875 er hun bosatt på Kløfta ved Munkerud på Nesodden. Det opplyses da at hun var spinnerske og mottok litt hjelp fra fattigvesenet. I sitt hushold hadde hun også pleiedatteren Ragna Hansine fra Frogn.

 

I januar 1877 var sognepresten både på sykebesøk og i sognebud hos Karine på Kløfta. Noen dager etter døde hun. Karine Nilsdatter ble begravet den 28. januar 1877 ved Nesodden kirke.


Kilder:

Ministrialbøker for Nesodden, Frogn og Drøbak

Nesoddens Historie bind 2

Folketellingene 1865, 1875 og 1900.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net