Åsland under Granerud 

 

Plassen Åsland lå høyt til på åskanten ovenfor Graneruddalen rett sør for plassen Nylenna. Både Åsland og Nylenna var husmannsplasser under Granerud.

 

Eksakt hvilket år plassen ble ryddet er ukjent, men det har skjedd en gang mellom 1844 og 1864. Mest sannsynlig ble den ryddet i årene omkring 1850. Det var det samme ekteparet som ryddet og bebodde plassen i den tiden den eksisterte som husmannsplass.

 

Abraham Nilsen som var født 1806 på en plass under gården Eldor i Ski, kom i 1843 flyttende fra Hobøl til Nesodden som enkemann og arbeider. Året etter var han bosatt på Nordre Sandaker og giftet seg i Nesodden kirke med Kari Arnesdatter. Hun var da tjenestepike på Sandaker, men kom opprinnelig fra Aurdal i Valdres.

 

I 1865 er de godt etablert på Åsland. Utsæden er 2 tønner poteter, Abraham blir i tillegg til yrkesbetegnelsen husmann med jord også benevnt som sopelimsmaker.

 

Nesoddpresten var i april 1872 i sognebud på Åsland, men han kunne da ikke meddele den syke husmannskone Kari Arnesdatter sakramentet fordi hun ikke var ved full sans og samling. Den 9. august samme år ble Kari Arnesdatter fra Åsland under Granerud begravet ved Nesodden kirke.

 

Enkemannen Abraham Nilsen Åsland bodde fortsatt på plassen under folketellingen i 1875. Han er da understøttet av fattigvesenet og bor sammen med den fattigunderstøttede enken Larine Kirstine som også er titulert som Abrahams husholderske. Larine var født i Kirkeviken og bosatt i Sørbystrand da hun ble konfirmert. Senere ble hun gift med Torger Jensen og var husmannskone på plassen Bekkbråten under Flateby.

 

Den 5. mai 1879 er presten igjen i sognebud på Åsland, denne gang hos fattiglem Abraham Åsland. Den 28. mai ville ikke Abraham mer og tok sitt liv ved henging. Han ble begravet tre dager senere ved Nesodden kirke.

 

Etter den tid har det ikke bodd folk på plassen Åsland. Det er uvisst om Larine bodde på Åsland da Abraham døde, for da også hun døde i 1891, hadde hun flyttet til sønnen på Bekkbråten.

 

Åsland har gått opp i Nylenna, men det finnes spor av plassen ved et jordstykke sør på Nylennas innmark i form av en steinkjeller og rydningsrøyser.

 

Kilder:

Ministrialbøker for Nesodden og Ås.

Folketellingene 1865 og 1875 for Nesodden.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net