Dobbeltdrapet i Hallangspollen 1773

 

 

Brynild Olsen og Gunhild Jakobsdatter het et ektepar i Hallangspollen som fra før 1755 hadde vært husmenn under Hallangen. I 1766 fikk de festeseddel på et jordstykke under samme gård, jordstykket var det som senere ble kalt nordre Hallangspollen. Det er godt mulig at de hadde bodd der hele tiden, men først fikk festeseddel på plassen i 1766.

 

Brynild og Gunhild var kjent som ærlige og skikkelige folk som passet sitt arbeid og var ingen til bry. Slik levde de fredelig på plassen sin i Hallangspollen til en vinternatt da de begge ble slått i hjel og deres hus på plassen brent ned. Brynild Olsen var da 64 år gammel og kona Gunhild Jakobsdatter var 70.

 

Natten til den 31 januar 1773 kom tre omflakkende tyver til Hallangspollen, det var Ola Gundersen, Hans Mester og en svensk mannsperson. De hadde fått det for seg at dette gamle ekteparet hadde penger, og trodde de lett kunne få tak i disse ved et overfall. Men det eneste de fikk med seg derfra etter å ha drept folkene og satt fyr på plassen var noe tøy og 6 skilling.

Etter å ha slått i hjel det gamle husmannsparet satte de tre drapsmennene fyr på alle husene på plassen med likene av Brynild og Gunhild og alt av husdyr i et forsøk på å skjule forbrytelsene og få det til å se ut som en ulykkesbrann.

 

Ola Gundersen ble arrestert like etter da han forsøkte å selge noe av tyvegodset på vintermarkedet i Christiania, og de to andre ble også ganske snart fakket.

 

Hans Mester og svensken bedyret sin uskyld når det gjaldt drapene, og Ole Gundersen ble utpekt som hovedmannen bak udåden. Han innrømmet å ha drept Gunhild med et slag med trestokken han hadde med som våpen. Gunhild som var 70 år og nesten blind hadde forsvart seg godt med en ”brandfork”, et jernredskap til bruk i ildstedet. Ole Gundersen som hadde et stygt sår på den ene armen tilsto at Brynild, mannen på plassen hadde hadde forsvart seg og gitt ham et slag med en øks. Av dette skjønner man at det i stua nede i Hallangspollen virkelig hadde vært en kamp på liv og død før de gamle på plassen ble myrdet.

 

De få forkullede rester som var igjen av ekteparet på plassen ble begravet ved Frogn kirke den 7 februar sammme år. Ved den anledning skrev Sognepresten i Ås mer rundt dødsfallene enn han vanligvis gjorde når han førte begravelsene inn i kirkeboken:

 

”Begge sidstskrevne ægtefolk Brynnild Olsen og Gunnild Jacobsdatter var af mordere ynkelig omkomne natten til den 31. januar 1773, hvilke effter at de havde slaget folket ihiel og taget af deres tøy, hva de vilde, stak ild paa husene og opbrandt de døde eieres legemer tilligemed creature og vaaning, for at give ulykken en anseende af vaadebrand. Hovedmanden Ole Gundersen er allerede arrestert i fangehuset i Christiania, hvor han paa vintermarkedet vilde selge endehl af det røvede gods, han har bekient sig at myrdet konen, som endskiønt hun var 70 aar gammel og fast blind nær havde blivet hans mester ved at forsvare sig med en brandfork, hans vaaben var en tyk stok, med hvilken han gav hende et sviimeslag i hovedet, han foregiver at en anden, som udgiver sig for en svendske har myrdet manden, men men den beskyldte nu aresteret negter det, den største formodning mod ham er en blessuel paa hans arm, som Ole Gundersen siger at manden Brynild Olsen gav ham ved modværge med en øxe, førend han af hans tykke stok blev slaget i svime. Aarsagen til dette ynkelige mord var at Maleficanterne Supponeerte, at disse meget skikkelige og vindskibelige folk havde eiet penge, hvoraf de dog kun fandt 6 S: (6 skilling).
NB: De levninger af dem, som ilden ei fortærede ere kun begravne”.

 

Kilder:

Ministrialbøker for Ås.
Myckland ”Gårdshistorien for Frogn”.
”Frogn Bygdebokverk”, bind 2, s. 146-47.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net