Døpte i Nesodden 1780-1792 

 

År Dag Måned Kirke Uekte Navn Kj. Fars fornavn Fars Etternavn Fars bosted Mors fornavn Mors Etternavn Kvinnefadder 1 Kvinnefadder 2 Kvinnefadder 3 Mannsfadder 1 Mannsfadder 2 Mannsfadder 3 Kommentarer/annen tekst
1780 24 mai O   Kristen m Vilhelm Eriksen Sætrebråten Helvig Karlsdatter Kari Larsdatter Sætre Anne Svendsdatter Ekornrud Anne Pedersdatter Greverud vestre Jens Eriksen Sætre Erik Eriksen Ekornrud    
1780 11 juni N uekte Peder m Karl  Svendsen   Margaretha Hansdatter Berte Hansdatter Langfjeld Barbro Albertsdatter Digerud Gunhild Sørensdatter Håøya Ole Larsen Rognskjær Lars Hansen Storrud   Moderen Margaretha Hansdatter nu i Toppen, har før tjent hos lensmann Hansen på Løes, hun har utlagt til barnefar Karl Svendsen soldat ved major Von Hejermann i Drøbak hans kompani, han tjente den gang og på Løes. 
1780 1 juli N   Hans m Anders Hansen Flatebyeie Malene Amundsdatter Ragnhild Pedersdatter Sandaker Anne Nilsdatter To   Thor Nilsen To Nils Larsen Bergerbråten Ole Jonsen Sørby  
1780 cad:die juli     Arne m Ole Arnesen Rognskjær Gunhild Knutsdatter Elisabeth Pedersdatter Spro Eli Jensdatter Toppen Maria Hansdatter Storerud Hans Nilsen Storerud Arnt Johansen ?Zx eie?    
1780 28 mai N   Anne Maria k Håvel Larsen Toje Maria Trondsdatter Madam Brandt på Skoklefald Jomfru Oppen fra Xiania Mr. Brandt på Skoklefald Mr. Hans Normand fra Xiania Mr. Hans Torn fra Xiania    
1780 21 juni N uekte Gunhild k Lars  Kristoffersen på lange sjøreiser Anne  Isaksdatter Johanne Kristensdatter Hasle Johanne Halvorsdatter Kuås Abigael Pedersdatter Fundingrud Nils Hansen Kuås Kristen Bårdsen Fundingrud   Moderen Anne Isaksdatter, før i Sandbukten i Frogn sogn, nå hos Bård Kuåsstuen, hun utlegger til barnefar Lars Kristoffersen, før hos sin broder i Sandbukten i Frogn sogn, nå på lange sjø reiser siden i høst.
1780 24 juni N   Maria k Ole Nilsen Blylaget Goro Larsdatter Bente Pedersdatter Blylaget Marthe Olsdatter Grøstad Gunder Torstensen Grøstad Anders Jørgensen Blylaget Hans Aslaksen Blylaget    
1780 1 juli N   Anne k Peder Jensen Svestad Malene Bertelsdatter Marthe Jensdatter Agnor Mari Jonsdatter Granerud   Kristian Pedersen Granerud Abraham Hansen Fjeld Torger Gundersen Munkerud  
1780 1 oktober N   Ole m Adam Olsen Granerudstøen Marthe Olsdatter Mari Jonsdatter Granerud Marthe Kristoffersdatter Fjeld Margrethe Olsdatter Møkkerud Kristian Pedersen Granerud Abraham Hansen Fjeld    
1780 22 oktober N   Aslak m Hans Aslaksen Møkkerud søndre Mari Bentsdatter Mari Ellefsdatter Gjøfjeld Johanne Kristensdatter Hasle Margrethe Olsdatter Møkkerud Kristen Hansen Krange Hans Aslaksen Blylaget    
1780 9 november N   Hans m Mikkel Hansen Løes Anne  Kristensdatter Berthe Olsdatter Løes Bente Pedersdatter Blylaget Johanne Klemetsdatter Løes Johannes Larsen Rud Rasmus Klemetsen Løes    
1780 15 desember N   Abraham m Kristian Nilsen Høybråten Aslaug Olsdatter Ragnhild Olsdatter Naverud Mari Pedersdatter Gullerud   Paul Pedersen Naverud, Nils Hansen Kuås   Nils Pedersen Gullerud  
1780 12 september N   Abigael k Johannes Larsen Rud Mari  Klemetsdatter Marthe Hansdatter Jaer Johanne Klemetsdatter Løes   lensmann M. Hansen Løes Hans Kristensen Jaer Hans Sørensen Grøstad  
1780 5 november O   Anne k Ole Erlandsen vestre Holm ved Bruket Elisabeth Johannesdatter Gunhild Hansdatter Hvitebjørn Anne Sofia Jensdatter Holm Margrethe Isaksdatter Langstrøm Hågen Olsen Hvitebjørn Hans Halvorsen Smed    
1780 21 november N   Anne Maria k Jens Hansen Spro Elisabeth Pedersdatter Eli Jensdatter Toppen Anne Pedersdatter Gjøfjeld   Hans Bergersen Toppen Ole Arnesen Rognskjær Hans Hansen Storerud  
1780 30 november N   Abigael k Thore Nilsen To Anne  Hansdatter Madam Hoff i Ildjernet Jomfru Ellen Henny i Ildjernet   Gunder Hansen Sandaker Peder Hansen Solberg Anders Hansen Flatebybråten  
1780 13 desember     Anne k Hågen Østensen Graneruddalen Anne  Paulsdatter Ingeborg Paulsdatter Urianstad Anne Klemetsdatter Løes   Jørgen Olsen Kirkeviken Jens Olsen Kirkeviken Rasmus Klemetsen Løes  
1780 24 desember N   Lars m Kristian Larsen Blylaget Anne  Pedersdatter Bente Pedersdatter Blylaget Oliana Jakobsdatter Blylaget Larine Jensdatter Haslum Anders Blylaget Kristen Hansen Krange    
1780 26 desember N   Hans Jakob m Lars  Jakobsen Munkerudbråten Berthe Pedersdatter Kari Kopperud Kirstine Gundersdatter Munkerud Mari Munkerud Gunder Munkerud Hans Karlsen Munkerud    
1780 17 desember O uekte Marthe k Johannes     Anne Mathisdatter Abigael Evensdatter Rødkilden Abigael Jørgensdatter Labråten   Arne Rødkilden Jon Labråten Even Jakobsen Grønmo Moderen Anne som for en 3 uker kom av sin tjeneste på Oppegård søndre hjem til sine foreldre Mathis Bentsen Rødsten, falt i barselseng den 9 desember, og til barnefar utla en Johannes fra Opplandet som hans Monsr: hadde fått i tieneste på Xiania marked i fjor, men ute i xxxxx skal være rømt uten å vites hvorhen.
1781 20 februar N uekte Anders m Lars  Hansen Storerud Ingeborg  Hågensdatter Eli Jensdatter Toppen Anniken Jørgensdatter Hasle Helvig Ellefsdatter Jaer Hans Bergersen Toppen Bård Aslaksen Hasle   Moderen Ingeborg Hågensdatter. Nå i Rognskjær, før tjente på Storerud, anga til barnefar Lars Hansen Storerud soldat ved Hr. Major Hejermanns kompani.
1781 25 februar N   Hans m Andrers Knutsen Skoklefaldstrand Johanne  Hansdatter Johanne Berger nordre Abigael Berger søndre Marthe Kristoffersdatter Flateby Ole Berger nordre Ole Berger søndre    
1781 7 januar O   Anne Maria k Nils Nilsen Åsen vestre Mari  Nilsdatter Gunhild Oppegård østre Jørine Bjørnsrud   Peder Oppegård østre Johannes Bjørnsrud Kristian Ellefsen Oppegård vestre  
1781 21 februar N   Karen Kirstine k Peder Torgersen Sørby Mari  Kristoffersdatter Ragnhild Pedersdatter Sandaker Mari Kristoffersdatter Røer   Gunder Hansen Sandaker Paul Kristoffersen Røer Peder Kristoffersen Røer  
1781 21 mars N   Karen k Abraham Hansen Fjeld Marthe Kristoffersdatter Mari Jonsdatter Granerud Elisabeth Olsdatter Granerudstøen   Kristian Pedersen Granerud Ole Jonsen Granerud Peder Kristoffersen Røer øvre  
1781 4 mars O   Henrik m Kristoffer Henriksen Rødsten øvre Mari  Bentsdatter Anne Larsdatter Oppegård vestre Marthe Aslaksdatter Nøstvedteie Inger Bendiktsdatter Oppegård søndre Jens Andersen Nøstvedt Jakob Svendsen Rødsten nedre    
1781 11 mai N   Mons m Johannes Monsen Agnordammen Susanne Olsdatter Marthe Jensdatter Agnor Margrethe Olsdatter Møkkerud Andrea Olsdatter Langåra Mons Andersen Grisebu Ole Bårdsen Agnor    
1781 15 juli N   Petter m Jørgen Nilsen Kirkeviken Berthe Jonsdatter Berthe Halvorsdatter Blylaget Mari Halvorsdatter Torget Kari Pedersdatter Røer nedre Anders Jørgensen Blylaget Ener Ellefsen Prestegården    
1781 20 juli N   David m Jon Davidsen Alværn Anniken Olsdatter Ragnhild Pedersdatter Sandaker Mari Halvorsdatter Torget Marthe Larsdatter To Gunder Hansen Sandaker Ener Ellefsen Prestegården    
1781 22 juli O   Halvor Bjørnstad m Lars  Grimstad   Madam Magdalena Bjørnstad Berthe Kristoffersdatter Kollebon Gunhild Trulsdatter Hvitebjørn Marethe Kristensdatter Lie Kristoffer Jonsen Kollebon forvalter Isak Andersen Ole Olsen Hvitebjørn kruttmester Lars Grimstad
1781 22 mars O   Ingeborg k Rasmus Eriksen Ljansbruket Magnhild Nilsdatter Anne Sofia Bjørnstad Madam Malene Grimstad   Hågen Olsen Hvitebjørn Hans Hansen Sund Morten Olsen Holmen  
1781 16 april N   Anne k Hans Kristensen Jaer Marthe Hansdatter Inger Rudstrand Helvig Ellefsdatter Jaer   Ellef Enersen Jaer Ener Ellefsen Prestegården Halvor Pedersen Stokholm  
1781 5 mai N   Karen k Jens Olsen Kirkeviken Gunhild Pedersdatter Karen Olsdatter Prestegården Mette Kirkeviken   Jørgn Kirkeviken Ole Halvorsen Kirkeviken Ener Ellefsen Prestegården  
1781 1 juli N   Maren k Kristian Pedersen Granerud Mari  Jonsdatter Marthe Kristoffersdatter Fjeld Anne Pedersdatter Greverud   Abraham Hansen Fjeld Adam Olsen Granerudstøen Ole Jonsen Granerud  
1781 13 mai O   Marthe k Hans Erlandsen Fløysboneie Anne Maria  Isaksdatter Ellen Olsdatter Greverud østre Karen Jørgensdatter Sætrebråten   Vilhelm Eriksen Sætrebråten Jens Svendsen Sætre Engebret Bryntesen Greverud østre  
1781 29 juli N   Samuel m Lars  Pedersen Alværn Åse  Samuelsdatter Malene Amundsdatter Bråten Abigael Hansdatter Blylaget Ragnhild Svendsdatter To Anders Hansen Bråten Kristian Hansen Ildjernet    
1781 3 juli N   Johan Petter m Hr. Petter Brandt Skoklefald Madam Anne Kirstine Thoresen Madam Tullesius jomfru Tullesius jomfru Heiberg fra Xiania krigsråd Dal Mr. Heiberg   alle faddere fra Xiania
1781 5 august O   Halvor m Peder Halvorsen Oppegård østre Gunhild Ellefsdatter Berthe Pedersdatter Vasbon Kari Ellefsdatter Oppegård vestre Berthe Mikkelsdatter Dal Jakob Grimo Ole Mikkelsen Dal    
1781 3 oktober N   Ole m Jens Pedersen Bleksli Anbjørg  Hansdatter Johanne Kristensdatter Hasle Johanne Halvorsdatter Kuås Johanne Jensdatter Løes Kristen Hansen Krange Nils Larsen Berget    
1781 11 november O   Ole m Jens Evensen Ekornrud Grethe Isaksdatter Andrine Evensdatter Burud Berthe Syversdatter Vasbon Karen Ellefsdatter Oppegård vestre Even Olsen Vasbon Petter Evensen Vasbon    
1781 12 august N   Thore k Paul Pedersen Naverud Ragnhild Olsdatter Mari Hansdatter Kjensli Åsle Olsdatter Høybråten   Ole Pedersen Hasle Svend Aslaksen Kjensli Kristian Pedersen Høybråten  
1781 4 september N   Dorthe Maria k Hans Monsen Ildjernet Sissel  Bergersdatter Mari Halvorsdatter Torget Maria Karlsdatter Ildjernet   Gunder Hansen Sandaker Lars Bergersen Torget Kristian Hansen Ildjernet  
1781 20 november N uekte Charlotta Amalia k Johannes Pedersen Xiania Pernille  Knutsdatter Anne Larsdatter Oppegård vestre Anne Maria Prestegården   Kristian Ellefsen Oppegård vestre Åsmund Ellefsen Oppegård vestre Gulbrand Sandaker begge foreldre fra Xiania.
1781 2 desember N uekte Maren k Thor Thomassen Xiania Gunhild Pedersdatter Else Flateby Anne Maria Prestegården   Gunder Hansen Sandaker Ole Flateby Anders Knutsen Skoklefaldstrand Moderen Gunhild Pedersdatter fra Asker sogn anga Thor Thomassen fra Xiania til barnefar.
1781 18 desember N   Sofia Kristina k Lars  Pedersen Oksvald Sissel  Jonsdatter Susanne Olsdatter Oksvald Dorthe Pedersdatter Tangen   Lars Oksvald Kristian Kristensen Lindøya Tarald Kristensen Torget  
1782 13 januar O   Jakob m Johannnes Jonsen Bjørnsrud Jørine Jakobsdatter Gunhild Ellefsdatter Oppegård østre Anne Halvorsdatter Grønmo Inger Bendiktsdatter Oppegård søndre Peder Halvorsen Oppegård østre Jakob Jakobsen Grønmo    
1782 cod: die     uekte Jens Mikael m Kristian Evensen Vasbon Marhe Maria Isaksdatter Gunhild Mikkelsdatter Lie Marthe Kristensdatter Holmen   Hågen Olsen Hvitebjørn Morten Olsen Hvitebjørn Knut Kristensen Lie Marthe Maria Isaksdatter Langstrøm som anga til barnefar Kristian Evensen Vasbon, soldat ved kap. Warendorffs kompani.
1782 24 februar O   Johannes m Simen Johannesen Grøstad søndre Anne  Olsdatter Lisbeth (Elisabeth) Jensdatter Krange Anne Olsdatter Loftu Larine Jensdatter Haslum Gunder Torstensen Grøstad Ole Svendsen Rud    
1782 12 mars N   Aslak m Hans Aslaksen Blylaget Oline Jakobsdatter Elisabeth Hentsdatter Krange Ragnhild Halvorsdatter Blylaget Lisbeth Hokholt Kristen Hansen Krange Ansten Engebretsen Hokholt    
1782 28 mars N   Ole m Jakob Olsen Rosenborg Mette Larsdatter Berthe Hansdatter Kirkeviken Gunvor Eriksdatter Rosenborg Ole Svendsen Rud Ole Halvorsen Kirkeviken Ener Ellefsen Prestegården    
1782 20 januar N   Kirstine k Ole Andersen Berger Johanne  Kristensdatter Ragnhild Halvorsdatter Sandaker Berthe Hansdatter Sandaker   Johannes Ellefsen Sandaker Gunder Hansen Sandaker Ole Hansen Berger  
1782 26 desember N   Maren k Peder Jensen Svestad Malene Bårdsdatter Anne Olsdatter Hallangen Maren Kristofferdatter Dal   Kasper Mikkelsen Hallangen Svend Jensen Dal Ole Bårdsen Agnor  
1782 17 februar N   Berthe Maria k Adam Olsen Granerudstøen Marthe  Olsdatter Marie Jonsdatter Granerud Marthe Kristoffersdatter Fjeld   Kristian Pedersen Granerud Abraham Hansen Fjeld Peder Olsen Fjeld  
1782 cod: die       Gunhild k Nils Aslaksen Fundingrudstuen Mari Olsdatter Abigael Pedersdatter Fundingrud Johanne Kristensdatter Hasle   Kristen Bårdsen Fundingrud Lars Hansen Hasle Peder Jensen Stokholm  
1782 14 april N   Kristine k Lars  Jakobsen Kløfta Berthe Pedersdatter Marthe Jensdatter Agnor Anne Klemetsdatter Løes   Ansten Engebretsen Hokholt Ole Bårdsen Agnor Rasmus Klemetsen Løes  
1782 7 april O   Even m Petter Evensen Vasbon Berthe Syversdatter Andrine Evensdatter Burud Grethe Isaksdatter Vasbon Kari Ellefsdatter Oppegård vestre Arne Steffensen Burud Jens Evensen Vasbon    
1782 26 april O   Hans m Jens Eriksen Sætre Kari Larsdatter Helvig Karlsdatter Sætrebråten Anne Torstensdatter Kjensli Mari Arnesdatter Sætre Vilhelm Eriksen Sætrebråten Bent Larsen Greverud vestre    
1782 5 mai O   Kristen m Morten Olsen Lie Marthe Kristensdatter Berthe Kristoffersdatter Kollebon Marthe Kristensdatter Holmen Helle Kirstine Halvorsdatter Bjørnstad Hågen Olsen Hvitebjørn Søren Isaksen Langstrøm    
1782 26 mai N   Torsten m Aslak Kristoffersen Rud Marthe Torstensdatter Anne Olsdatter Loftu Mari Pedersdatter Jaer Helvig Ellefsdatter Jaer Ole Svendsen Rud Ener Ellefsen Prestegården    
1782 21 april N   Boel k Ole Arnesen Rognskjær Gunhild Knutsdatter Mari Bentsdatter Møkkerud Mari Hansdatter Storerud Maria Hansdatter Storerud Peder Jonsen Langfjeld Svend Hågensen Gjøfjeld    
1782 13 mai O   Marthe k Hans Erlandsen Holmen Anne Maria  Isaksdatter Ellen Olsdatter Oppegård østre Maren Jørgensdatter Sætrebråten   Vilhelm Eriksen Sætrebråten Jens Svendsen Sætre Engebret Brynildsen Oppegård østre  
1782 26 mai N   Kirstine k Hans Kristensen Berger Marthe Hansdatter Sara Lagesdatter Berger Johanne Kristoffersdatter Berger   Ole Andersen Berger Ole Hansen Berger Paul Hansen Flateby  
1782 21 juli N   Karen k Knut  Kristensen Lie Margrethe Larsdatter Berthe Kristoffersdatter Kollebon Malene Halvorsdatter Grimstad   Isak Andersen Langstrøm Hågen Olsen Hvitebjørn Ole Kristoffersen Holmen  
1782 22 juli N   Amund m Anders Hansen Flatebybråten Malene Amundsdatter Rebekka Eliasdatter Ildjernet Anne Nilsdatter To   Nils Larsen Berget Lars Pedersen Aværn Paul Hansen Flateby  
1782 1 september N   Kristoffer m Anders Kristoffersen Solberg Marthe Kristoffersdatter Kirstine Pedersdatter Røer øvre Marthe Kristoffersdatter Fjeld Mari Kristoffersdatter Flateby vestre Hans Kristoffersen Røer øvre Abraham Hansen Fjeld    
1782 29 september O   Hans m Even Evensen Vasbon Kari Ellefsdatter Berthe Pedersdatter Vasbon Gunhild Ellefsdatter Oppegård Sissel Pettersdatter Lerskallen Peder Oppegård søndre Kristian Ellefsen Oppegård vestre    
1782 3 oktober O   Kristoffer m Aslak Kristoffersen Sørby Olia Trondsdatter Kirstine Røer Maren Dal   Hans Røer Peder Røer Abraham Fjeld  
1782 13 november N   Hans m Kristen  Hansen Krange Elisabeth Bentsdatter Johanne Kristensdatter Hasle Anne Olsdatter Grøstad Mari Monsdatter Blankemyr Mons Jonsen Blankemyr Hans Sørensen Grøstad    
1782 29 september O   Anne Kirstine k Ole Andersen Ljansbruket Anne Sofia  Halvorsdatter Marthe Kirstine Bjørnstad Marthe Kristoffersdatter Holmen Helle Kirstine Bjørnstad Isak Andersen Langstrøm Hågen Olsen Hvitebjørn    
1782 12 oktober N   Anne Karine k Hovel  Larsen Stranden Maria  Pedersdatter Madam Anne Kirstine Brandt Karen Olsdatter Prestegården   Mr. Hans Larsen Krag, Xiania Mr. Jørgen Eriksen, Xiania    
1782 26 oktober N   Ragnhild Maria k Bent Hansen Kuåsstuen Kirstine Hansdatter Johanne Halvorsdatter Kuås Olia Larsdatter Blylaget   Nils Hansen Kuås Halvor Pedersen Stokholm Peder Jensen Stokholm  
1782 16 november O   Andreas m Lars  Jonasen Sjødaleie Olaug Johannesdatter Inger Bendiktsdatter Labråten Kari Paulsdatter Rødsten Mathis Bentsdatter Rødsten Isak Bentsen Kollebonbråten Jakob JakobsenGrimo    
1782 1 desember N   Hans m Bård Olsen Agnor Marthe Jensdatter Mari Ellefsdatter Gjøfjeld Mari Kristoffersdatter Gjøfjeld Margrethe Olsdatter Møkkerud Hans Olsen Møkkerud Ellef Jensen Gjøfjeld    
1782 31 desember O   Hans m Nils Gudmundsen Ormerudeie Marthe Andersdatter Berthe Kristoffersdatter Kollebon Thore Aslaksdatter Kollebon Anne Korneliusdatter Prinsdal Lars Nilsen Prinsdal Jørgen Jørgensen Kollebon    
1782 20 oktober O   Maren k Peder Pedersen Torbjørnrud østre Kari Jakobsdatter Gunhild Ellefsdatter Oppegård østre Sissel Pettersdatter Lerskallen   Peder Halvorsen Oppegård østre Johannes Jonsen Bjørnsrud Even Jakobsen Grimo  
1783 29 mars N   Johan m Kristian Pedersen Granerud Mari Jonsdatter Malene Bertelsdatter Svestad Marthe Kristoffersdatter Fjeld   Peder Jensen Svestad Hans Kristoffersen Røer Abraham Hansen Fjeld  
1783 6 april N   Ole m Lars  Hansen Hasle Johanne  Kristensdatter Abigael Pedersdatter Fundingrud Anne Olsdatter Hasle Anbjør Svendsdatter Kjensli Kristen Hansen Krange Halvor Hansen Hasle nordre    
1783 27 april O   Elias m Engebret Jonsen Rødsten Dorthe  Paulsdatter Gunhild Ellefsdatter Oppegård østre Inger Bendiktsdatter Oppegård søndre Goro Hansdatter Oppegård søndre Anders Steffensen Rødkilden Kristian Ellefsen Oppegård vestre    
1783 9 februar N   Margaretha k Peder Halvorsen Sandaker Ingeborg  Andersdatter Johanne Halvorsdatter Kuås Mari Halvorsdatter Torget   Gunder Hansen Sandaker Nils Hansen Kuås Lars Bergersen Torget  
1783 16 februar N   Boel k Hans Aslaksen Møkkerud  Mari Bentsdatter Mari Kristoffersdatter Gjøfjeld Abigael Nilsdatter Fundingrud   Kristen Hansen Krange Ellef Jensen Gjøfjeld Engebret Olsen Møkkerud  
1783 26 februar N   Helene k Tarald  Kristensen Alværn Margrethe Olsdatter Anne Nilsdatter To Mari Kristoffersdatter Flateby   Gunder Hansen Sandaker Paul Hansen Flateby Engebret Kristoffersen Flateby  
1783 29 april N uekte Maria k Jakob Schøyen   Dorthe Maria   Kari Nilsdatter Ås i Aker sogn Margrethe Larsdatter Lie   Knut Kristensen Lie Morten Olsen Bruket Kristian Olsen Kruttmøllen  
1783 8 juni O   Ole m Kristen  Kristensen Bekkensten Katrine Maria  Lokke Anne Larsdatter Oppegård vestre Gunhild Ellefsdatter Oppegård Ingeborg Jakobsdatter Grimo Kristen Ellefsen Oppegård vestre Peder Halvorsen Oppegård østre    
1783 13 juli N   Samuel m Jon Jensen Bleksli Sofia Samuelsdatter Ingeborg Andersdatter Sandaker Malene Amundsdatter Flatebybråten   Nils Larsen Berget Gunder Hansen Sandaker Anders Hansen Flatebybråten  
1783 27 juli N   Kristoffer m Ole Larsen Graneruddalen Gunvor Eriksdatter Mari Jonsdatter Granerud Marthe Olsdatter Granerudstøen   Kristian Pedersen Granerud Adam Granerudstøen    
1783 8 juni N   Anne Holter k Petter Kristiansen Lorentzen Jaer Helvig Olsdatter Madam Rosing jomfru Marchman   Ltn. Von Brochman Ltn. Von Hvitfeldt Ltn. Von Reuchwein  
1783 21 september N   Kirstine k Jens Evensen Vasbon Margrethe Isaksdatter Helvig Karlsdatter Ekornrud Kari Ellefsdatter Vasbon Kirstine Kok i Langstrøm Isak Andersen Langstrøm Hågen Olsen Hvitebjørn    
1783 cod: die       Petronelle k Hans Kristoffersen Røer øvre Kari Pedersdatter Maren Kristoffersdatter Dal Maren Jonsdatter Granerud   Kristian Pedersen Granerud Paul Kristoffersen Røer Aslak Kristoffersen Sørby  
1783 10 august N   Ole m Ole Erlandsen Holmen Elisabeth Johannesdatter Kari Nilsdatter Ljan Kari Nilsdatter Holmen   Hågen Olsen Hvitebjørn Nils Kristiansen Ås i aker sogn    
1783 5 oktober N   Kristoffer m Aslak Kristoffersen Rud Marthe Torstensdatter Helvig Olsdatter Rud Dorthe Olsdatter Rud   sersjant Lorentzen Ole Svendsen Rud Ellef Enersen Jaer  
1783 2 november N   Ole m Nils Hansen Loftu Anne  Olsdatter Anne Olsdatter Grøstad Marthe Olsdatter Grøstad   Simen Johannesen Grøstad Gunder Torstensen Grøstad Lars Olsen Grøstad  
1783 21 desember O   Anne Mathea k Hans Monsen Oppegård søndre Kristine Kristensdatter Madam Rosing jomfru Greverud   sogneprest Rosing Mr. Jan Altenburg og sønn Hans Altenburg  
1783 30 november N   Kristoffer m Nils Aslaksen Fundingrudstuen Mari  Halvorsdatter Kirstine Hansdatter Hokholteie Kari Pedersdatter Gullerud Anne Hansdatter Svestad Hans Isaksen Svestad Helge Gundersen Svestad    
1783 21 desember N   Hans m Abraham Hansen Fjeld Marthe Kristoffersdatter Mari Jonsdatter Granerud Marthe Larsdatter Fjeld   Kristian Pedersen Granerud Svend Jensen Dal Ole Jonsen Granerud  
1783 12 januar Hospitalet   Ole m Morten Olsen Holmen Marthe  Kristensdatter Helle Kirstine Bjørnstad Anne Nilsdatter Bjørnstad Stine Johannesdatter Kok Hågen Olsen Hvitebjørn Lars Larsen Grimstad Isak Bentsen Langstrøm  
1783 23 februar Ski kirke   Jens m Hans Helgesen Sætreplass Anne Torstensdatter Kari Jensdatter Bøler Margrethe Knutsdatter Smedsrud Sissel Syversdatter Haugbro Vilhelm Eriksen Sætrebråten Halvor Olsen Bøler    
1783 16 november Drøbak   Nils m Jens Hansen Spro Elisabeth Pedersdatter Mari Hansdatter Storerud Maria Hansdatter Storerud Abigael Olsdatter Langåra Ole Monsen Langåra Hans Hansen Storerud    
1784 14 februar N   Mikael m Anders Kristoffersen Solberg Marthe Kristoffersdatter Olia Trondsdatter Sørby     Hans Kristoffersen Røer øvre Aslak Kristoffersen Sørby Engebret Kristoffersen Flateby  
1784 7 mars O   Mikael m Hans Mikaelsen Dal Johanne  Kristensdatter Gunhild Ellefsdatter Oppegård østre Berthe Mikaelsdatter Dal Ingeborg Jakobsdatter Grimo Jakob Jakobsen Grimo Peder Halvorsen Oppegård østre    
1784 17 mars N   Johan m Jørgen Nilsen Kirkeviken Berthe Jensdatter Johanne Kristofferdatter Berger Else Marie Hansdatter Flateby østre Anne Klemetsdatter Løes Ole Andersen Berger Ole Svendsen Rud    
1784 4 april O uekte Isak m Anders Isaksen Langstrøm Malene Olsdatter Holmen Marthe Holmen Anne Holmen   Hågen Hvitebjørn Hans Holmen Søren Langstrøm  
1784 27 januar N uekte Maren Katrine k Peder Johannesen Xiania Maren  Olsdatter fra Xiania Ragnhild Pedersdatter Sandaker Anne Kristensdatter Tangen   Gunder Hansen Sandaker Lars Olsen Oksvald Jørgen Knutsen Stranden  
1784 29 februar N   Karen k Asle Halvorsen Skoklefald Margrethe Hågensdatter Else Andersdatter Flateby Johanne Kristoffersdatter Berger   Johannes Ellefsen Sandaker nordre Peder Halvorsen Sandaker søndre Paul Hansen Flateby  
1784 12 april N   Maren k Anders Knutsen Skoklefaldstranden Johanne  Kristensdatter Susanne Olsdatter Oksvald Mette Nilsdatter Torget   Anders Ellefsen Sagstuen Ole Krstoffersen Flateby Jørgen Knutsen Stranden  
1784 7 mai N   Berthe k Lars  Olsen Hokholt Margrethe Hansdatter Anne Elisabeth Hokholt Mari Pedersdatter Skuterud   Nils Hansen Kuås Hans Sørensen Grøstad Hans Larsen Hasle søndre  
1784 16 mai O   Ole m Johannes Finsen Torbjørnrud  Gunhild Kristoffersdatter Johanne Kristensdatter Dal Sissel Pettersdatter Lerskallen Anne Nilsdatter Sandbukten Jørgen Helgesen Kurud Nils Nilsen Sandbukten    
1784 27 juni N   Susanne k Peder Jensen Svestad Malene Bertilsdatter Mari Jonsdatter Granerud Dorthe Kaspersdatter Hallangen   Kasper Mikkelsen Hallangen Kristian Pedersen Granerud Ole Jonsen Granerud  
1784 20 juni O   Hans m Peder Halvorsen Oppegård østre Gunhild Ellefsdatter Johanne Kristensdatter Dal Kari Ellefsdatter Vasbon Sissel Pettersdatter Lerskallen Hans Mikelsen Dal Kristian Ellefsen Oppegård vestre Lars Pettersen Lerskallen  
1784 19 juli N uekte Anne Kirstine k lensmann M. Hansen     Anne  Kristensdatter Tangen Johanne Kristoffersdatter Berger Abigael Pedersdatter Fundingrud   Kristen Bårdsen Fundingrud Lars Hansen Hasle søndre Ole Olsen Møkkerud  
1784 1 august N   Ole m Hans Aslaksen Blylaget Oline Jakobsdatter Anne Olsdatter Grøstad Berthe Larsdatter Blylaget Ingeborg Kristensdatter Krange Simen Johannesen Grøstad Kristen Hansen Krange    
1784 1 august N   Maren k Ole Sørensen Fjeldstrand Marthe  Larsdatter Anniken Jørgensdatter Brennengen Kirstine Larsdatter Fjeld   Abraham Hansen Fjeld Bård Aslaksen Brenningen Knut Svendsen Fjeldstrand  
1784 29 august N   Ole m Engebret Olsen Munkerud Maria  Gundersdatter Marthe Jensdatter Agnor Anne Kristoffersdatter Møkkerud Mari Olsdatter Gjøfjeld Hans Olsen Møkkerud Ole Olsen Møkkerud    
1784 8 august N   Kirstine k Johannes Larsen Løes Mari  Klemetsdatter Sara Lagesdatter Løes Mette Olsdatter Torget   Ole Hansen Torget Ener Ellefsen Løes Rasmus Klemetsen Løes  
1784 27 juni Drøbak   Hans m Kristian Larsen Grisebubråten Anne Hansdatter Elisabeth Pedersdatter Spro Marie Hansdatter Storerud   Lars Hansen Storerud Jakob Svendsen Rognskjær Anne Hansdatter Rognskjær  
1784 29 august N   Dorthe Kirstine k Kristian Pedersen Ljansbruket Kari Nilsdatter Malene Halvorsdatter Grimstad Anne Sofie Halvorsdatter Bjørnstad Dorthe Paulsdatter Holmen Morten Olsen Holmen Søren Isaksen Langstrøm    
1784 30 september N   Ole m Paul Bårdsen Rosenborg Kari Arnesdatter Marte Torstensdatter Rud Anne Sørensdatter Røer Mari Monsdatter Blankemyr Peder Jensen Stokholm Kristen Jensen Rudstrand    
1784 19 september O   Berthe Marie k Even Evensen Vasbon Kari Ellefsdatter Andrine Evensdatter Burud Gunhild Ellefsdatter Oppegård   Jens Evensen Vasbon Anders Stefansen Rødkilden Kristian Ellefsen Oppegård vestre  
1784 8 oktober N uekte Hans m Helge Gundersen soldat ved Hr Major Hejermans kompani Berthe Larsdatter Høybråten Åse Olsdatter Høybråten Ragnhild Olsdatter Naverud Kristine Larsdatter Fjeld Johannes Larsen Løes Rasmus Klemetsen Løes    
1784 31 oktober     Sebille k Vilhelm Eriksen Sætrebråten Helvig Karlsdatter Berthe Kristoffersdatter Kollebon Berthe Mikkelsdatter Dal   Jørgen Jørgensen Kollebon Jon Hansen Ormerud Even Jakobsen Grimo  
1784 7 november     Ole m Simen Johannesen Grøstad Anne Olsdatter Anne Olsdatter Loftu Marthe Torstensdatter Rud   Aslak Kristoffersen Rud Lars Olsen Grøstad Nils Hansen Loftu  
1784 3 desember     Mari k Ener Ellefsen  Løes Anne Klemetsdatter Sara Lagesdatter Løes Berthe Jonsdatter Kontra   Ole Hansen Torget Johannes Larsen Løes Rasmus Klemetsen Løes  
1784 14 desember O uekte Engelhardt Caifan m Johan Becker tjenestekarl hos kjøpmann Koefod, fra Xiania Aleth Knudsdatter på Oppegård vestre, fra Xiania Anne Larsdatter Oppegård vestre Anne Halvorsdatter Grimo Kari Olsdatter Oppegård vestre Kristian Ellefsen Oppegård vestre Jakob Jakobsen Grimo    
1784 25 desember O   Mari k Jon Hansen Ormerud Marie Halvorsdatter Berthe Kristoffersdatter Kollebon Anne Svendsdatter Prinsdal   Erik Eriksen Prinsdal Jørgen Jørgensen Kollebon Lars Jørgensen Kollebon  
1785 9 januar N   Iver m Kristian Pedersen Granerud Mari  Jonsdatter Kirstine Pedersdatter Røer  Malene Bertilsdatter Svestad   Hans Kristoffersen Røer Peder Jensen Svestad Abraham Jensen Fjeld  
1785 9 januar N   Ingeborg Maria k Kristen Kristensen Bekkensten Katrine Syversdatter Anne Pedersdatter Nordby Johanne Kristensdatter Dal   Johannes Kristensen Nordby Hans Mikkelsen Dal Even Jakobsen Grimo  
1785 11 januar N uekte Kristian m Kristian Rott Xiania Anne Katrine Brunau, Xiania Johanne Kristoffersdatter Berger Margrethe Hågensdatter Skoklefald   lensmann Hansen Ole Andersen Berger Jon Jakobsen Skoklefall  
1785 21 januar N   Kasper m Aslak Kristoffersen Sørby Olia Larsdatter Kristine Pedersdatter Røer øvre Marthe Kristoffersdatter Solberg   Hans Kristoffersen Røer Anders Kristoffersen Solberg Paul Kristoffersen Solberg  
1785 25 januar N uekte Berthe Marie k Henrik Larsen Sundby i Ås Mari  Kristoffersdatter Anne Olsdatter Loftu Marthe Torstensdatter Rud   Nils Hansen Loftu Ellef Enersen Jaer Halvor Pedersen Stokholm Moderen Mari Kristoffersdatter som før tjente på Sundby i Nordby anneks, nå betlende kom til Loftu den 22 d.m. for å søke natteleie og om natten gjorde barsel. Utlegger dragon Henrik Larsen, thenende på bemeldte Sundby som barnefar.
1785 6 februar N   Kristian m Jørgen Kjellsen Graneruddalen Anne Eriksdatter Ellen Jensdatter Rognskjær Malene Olsdatter Granerud Marthe Larsdatter Fjeldstrand Kristian Pedersen Granerud Paul Pedersen Granerud    
1785 28 mars O uekte Hans Jakob m Johannes Engebretsen fra Enebakk Anne  Olsdatter Dal Mari Olsdatter Dal Gunhild Ellefsdatter Oppegård østre Anne Arnesdatter Tusse Peder Halvorsen Oppegård østre Hans Mikkelsen Dal    
1785 29 mai N   Anne k Tarald  Kristensen Alværn Margrethe Olsdatter Marthe Torstensdatter Rud Marie Hansdatter Storerud   Nils Larsen Berget Adam Olsen Granerudstøen Knut Svendsen Fjeldstrand  
1785 31 mars N   Amund m Anders Hansen Flatebybråten Malene Amundsdatter Marthe Hansdatter Berger Kari Pedersdatter Flateby   Hans Kristensen Berger Ole Kristoffersen Flateby Engebret Kristoffersen Flateby  
1785 2 oktober     NAVNLØS   Hans Kristensen Berger eie Marthe Hansdatter Johanne Kristoffersdatter Berger Else Marie Hansdatter Kirkeviken   Ole Olsen Berger Lars Bergersen Kirkeviken Paul Hansen Flateby  
1785 2 april N   Hans m Ole Hansen Torget Mette Nilsdatter Mari Klemetsdatter Løes Else Hansdatter Kirkeviken Rønnaug Knutsdatter Kontra Johannes Larsen Løes Paul Hansen Flateby    
1785 16 november     Gunhild k Jakob Svendsen Rognskjær Anne Hansdatter Elisabeth Pedersdatter Spro Mari Hansdatter Storerud   Kristen Svendsen Rognskjær Jens Hansen Spro Lars Hansen Storerud  
1785 17 april O   Jørgen m Johannes Jonsen Torbjørnrud Jørine Jakobsdatter Anne Larsdatter Oppegård vestre Sissel Pettersdatter Lerskallen Kristine Pettersdatter Grønmo Jakob Jakobsen Grønmo Peder Halvorsen Oppegård østre    
1785 26 november     Berthe k Hans Olsen Møkkerud nordre Anne Kristoffersdatter Marthe Jensdatter Agnor Marie Gundersdatter Munkerud   Engebret Olsen Munkerud Ole Bårdsen Agnor Peder Olsen Møkkerud  
1785 22 mai O   Hans m Even Evensen Sætrebråten Berthe Syversdatter Kari Larsdatter Sætre Kari Ellefsdatter Vasbon Mari Arnesdatter Tusse Bent Larsen Greverud vestre Arne Stefansen Burud    
1785 10 juni N   Kristoffer m Ole Andersen Berger Johanne  Kristoffersdatter Mari Hoff i Ildjernet   Henrik Tostensen Hoff Ole Olsen Skoklefald Hans Kristensen Berger    
1785 10 juni N   Torger m Lars  Jakobsen Kløfta Berthe Pedersdatter Marthe Jensdatter Agnor Elisabeth Olsdatter Møkkerud Kirstine Olsdatter Munkerud Gunder Hågensen Munkerud Baltzer Bårdsen Agnor    
1785 31 juni O   Kristian m Hans Mikkelsen Dal Johanne  Kristensdatter Helvig Karlsdatter Ekornrud Katrine Bekkensten Berthe Mikkelsdatter Dal Peder Halvorsen Oppegård østre Ole Mikkelsen Dal    
1785 20 august     Ole m Anders Kristoffersen Solberg Marthe  Kristoffersdatter Olia Larsdatter Sørby Mari Kristoffersdatter Flateby   Hans Kristoffersen Røer Aslak Kristoffersen Sørby Ole Kristoffersen Flateby  
1785 28 august     Anders m Asle Halvorsen Jaer Margrethe Hågensdatter Anne Olsdatter Grøstad søndre Marthe Torstensdatter Rud   Ole Svendsen Rud Nils Hansen Loftu Halvor Pedersen Stokholm  
1785 2 oktober     Kristoffer s Hans Kristoffersen Røer øvre Kirstine Pedersdatter              
1785 21 oktober     Hans s Abraham Hansen Fjeld Marthe  Kristoffersdatter Mari Jonsdatter Granerud Boel Hansdatter Garder   Hans Kristoffersen Røer Baltzer Engebretsen Garder Ole Jonsen Granerud  
1785 11 desember     Helene k Nils Nilsen Åsen Marthe Kristensdatter Anne Larsdatter Oppegård vestre Jørine Jakobsdatter Torbjørnrud   Peder Halvorsen Oppegård østre Kristian Ellefsen Oppegård østre Lars Pettersen Lerskallen  
1785 27 desember     Nils m Nils Nilsen Holmen Dorthe Paulsdatter Anne Sofie Halvorsdatter Holmen Kari Nilsdatter Holmen Anne Nilsdatter Sandbukten Knut Knutsen Bruket Ole Nilsen Sandbukten    
1785 20 desember     Maren k Peder Halvorsen Sandaker Ingeborg  Andersdatter Ragnhild Pedersdatter Sandaker Anne Isaksdatter To   Gunder Hansen Sandaker Peder Hansen Skoleholder Nils Hansen Smed  
1786 8 januar O uekte Samuel m dragon Kristen Bentsen Greverud Ingeborg  Simensdatter Margrethe Larsdatter Li Ingborg Jakobsdatter Grimo   Hans Brynjuldsen Lie Hans Kristensen Lie Brynjuld Hansen Lie  
1786 21 januar     Maren Helene k Lars  Bergersen Kirkeviken Else Hansdatter Olia Larsdatter Sørby Berthe Jonsdatter Kontra   Ole Olsen Flateby Paul Kristoffersen Solberg Aslak Kristoffersen Sørby  
1786 3 april     Andreas m Peder Halvorsen Oppegård Gunhild Ellefsdatter Kari Ellefsdatter Vasbon Ellen Nilsdatter Vasbon Ingeborg Jakobsdatter Grimo Even Evensen Vasbon Lars Pettersen Lerskallen    
1786 18 april   uekte Peder m Paul Hansen Flateby Berthe Kristensdatter Rudstrand Marthe Torstensdatter Rud Margrethe Hågensdatter Jaer Kari Pedersdatter Stokholm Aslak Kristoffersen Rud Halvor Pedersen Stokholm    
1786 cod: die     uekte Nils m Johannes Nilsen Fløysbon Kari Sætre Anne Kristoffersdatter Reslestad Mari Olsdatter Greverud eie   Petter Evensen Sætrebråten Kristian Arnesen Tusse Hans Hansen Åsen  
1786 12 mars     Seline k Bent Hansen Hokholt eie Kirstine Hansdatter Berthe Mikkelsdatter Hokholt Malene Olsdatter Granerud   Ansten Engebretsen Hokholt Nils Hansen Kuås Hans Larsen Hasle  
1786 28 mai     Nils m Nils Nilsen Bjørnsrud Marthe  Isaksdatter Anne Halvorsdatter Grimo Gunhild Nilsdatter Oppegård søndre Anne Knutsdatter Bråten Petter Larsen Oppegård søndre Hans Olsen Oppegård søndre    
1786 7 mai     Andreas m Jens Evensen Vasbon Grethe Isaksdatter Andrine Evensdatter Burud Berthe Syversdatter Haugbro Kirstine Ellefsdatter Oppegård Arne Steffensen Burud Even Evensen Vasbon    
1786 21 januar     Iver m Kristian Pedersen Granerud Mari Jonsdatter sogneprestens hustru Anne Holter Grønvold jomfru Kristine Stenersen Kristine Pedersdatter Røer Hans Kristoffersen Røer Abraham Hansen Fjeld    
1786 6 mai     Karen Sofie k Peder Jensen Svestad Malene Bertilsdatter Kari Ellefsdatter Kopperud Gunhild Kaspersdatter Hallangen   Bent Nilsen Hov-øen (Håøya) Hans Bårdsen Kopperud Hans Isaksen Svestad  
1786 16 april     Mons m Hans Monsen Oppegård søndre Kristine Kristensdatter Gunhild Ellefsdatter Oppegård vestre Anne Knutsdatter Oppegård søndre   Hans Mikkelsen Dal Even Jakobsen Grimo    
1786 9 juni   uekte Arne m Rasmus Eriksen Ljansbruket Inger Olsdatter fra Moss Berthe Knutsdatter Fløysbonn eie Anne Nilsdatter Greverud østre Anne Maria Kristensdatter Greverud østre Peder Arvesen Sætre Nils Flåtestad    
1786 7 mai     Kari k Mathias Jørgensen Sjødal Marthe  Gundersdatter Mari Svendsdatter Kjærnes Ingeborg Jakobsdatter Grimo   Jakob Jakobsen Grimo Even Jakobsen Grimo Lars Gundersen Kjærnes  
1786 17 april     Nils m Jakob   Kongebråten     Anne Halvorsdatter Grøstad Marthe Olsdatter Grøstad Mari Monsdatter Blankemyr Simen Johannesen Grøstad Lars Olsen Grøstad    
1786 26 august     Ole m Lars  Pedersen Skoklefaldstrand Sille Gulliksdatter Marthe Svendsdatter Skoklefald Mari Olsdatter Skoklefald   Ole Olsen Skoklefald Kristen Åsmundsen Strand    
1786 6 august     Kristine Lorenze k lensmann Mikkel  Hansen Tangen Anne Kristine Tangen Abigael Pedersdatter Fundingrud Mari Olsdatter Skoklefald   Kristen Bårdsen Fundingrud Ole Olsen Skoklefald Johannes Pedersen Skuterud  
1786 3 september     Marthe k Jens Hansen Spro Lisbeth Pedersdatter Mari Hansdatter Storerud Anne Hansdatter Rognskjær   Peder Jonsen Langfjeld Jakob Svendsen Rognskjær Lars Hansen Spro  
1786 29 oktober     Anne k Ole Olsen Skoklefald Ragnhild Ellefsdatter Johanne Kristoffersdatter Berger Olia Larsdatter Sørby   lensmann Mikkel Hansen Tangen Engebret Kristoffersen Flateby    
1786 5 november O   Kristine k kristen Kristensen Bekkensten Katrine Johansdatter Katarine Kristi Karlsdatter Solberg Thore Larsdatter Kjølstad Engrbret Kristensen Kjølstad Hans Mikkelsen Dal    
1786 5 november O   Jakob m Lars  Jonasen Østlien Aslaug Johannesdatter Kristine Johannesdatter Kjøya Gunhild Hansdatter Oppegård   Johannes Jonsen Torbjørnrud Jonas Bentsen Oppegård    
1786 18 november N   Ole m Hans Olsen Møkkerud Anne  Kristoffersdatter Marthe Jensdatter Agnor Barbro Olsdatter Gulbjørnrud Gunhild Kristoffersdatter Agnor Ellef Jensen Gjøfjeld Baltzer Bårdsen Agnor    
1786 20 november N   Anne k Hans Aslaksen Blylaget Mari  Bentsdatter Anne Olsdatter Grøstad Anne Olsdatter Hasle   Simen Johannesen Grøstad Halvor Olsen Hasle Bent Kristensen Krange  
1787 6 januar     Karen k Anders Kristoffersen Solberg Marthe Kristoffersdatter              
1787 15 januar     Peder m Aslak Kristoffersen Solberg Olia Larsdatter              
1787 21 januar     Karen Kirstine k Ansten Engebretsen Hokholt Lisbeth Pedersdatter              
1787 19 april     Anne Kirstine k Simen Johannesen Grøstad Anne Larsdatter              
1787 5 mai     Anne k Lars  Kristoffersen Møkkerud Olia Kristoffersdatter              
1787 5 mai     Else k Paul Hansen Flateby Mari Pedersdatter              
1787 13 mai     Nils m Kristian Pedersen Holmen Kari Nilsdatter              
1787 13 mai     Anne k Ole Hansen Kontra Mette Nilsdatter              
1787 13 mai     Anne Maria k Mons Jonsen Blankemyr Ambjør  Hansdatter              
1787 5 august     Marthe Elisabeth k Ole Olsen Ljansbruket Anne Sofia                 
1787 26 august     Anders m Jørgen Nilsen Kongebråten Berthe Jonsdatter              
1787 16 september     Ole m Ole Larsen Høybråten Gunvor Amundsdatter             Tvillinger
1787 16 september     Ragnhild  k Ole Larsen Høybråten Gunvor Amundsdatter             Tvillinger
1787 23 september     Hans m Aslak Kristoffersen Grøstadbråten Marthe Torstensdatter              
1787 6 oktober     Anne Sofie k Kristian Pedersen Granerud Mari Jonsdatter              
1787 28 oktober     Jens m Ellef Jensen Gjøfjeld Gunhild Karlsdatter              
1787 12 april     Even m Even Evensen Vasbon Kari  Ellefsdatter              
1787 22 april     Ingeborg k Ole Olsen Schaabol Greverud Anniken Andersdatter              
1787 29 juni     Marthe Kirstine k Lars  Larsen Grimstad   Malene Halvorsdatter              
1787 23 juli     Kristian m Jon Hansen Ormerud Mari Monsdatter              
1787 27 oktober   uekte Anne k       Berthe Tollefsdatter Greverud              
1787 18 november     Anne Kirstine k Kristen Amundsen Oppegård Maren  Bertilsdatter              
1788 13 januar     Larine k Ole Sørensen Fjeldstrand Marthe Larsdatter              
1788 20 februar     Engel Katrine k Jens Torkilsen Nesoddtangen Ingeborg  Nilsdatter              
1788 27 februar     Hans m Lars  Kristensen Haukemyr Helvig Ellefsdatter              
1788 21 mars     Helene k Peder Halvorsen Sandaker Ingeborg  Andersdatter              
1788 4 april     Ole m Hans Aslaksen Kirkeviken Olia Jakobsdatter              
1788 19 april     Kristian m Johannes Larsen Løes Mari Klemetsdatter              
1788 4 mai     Simen m Nils Mortensen Urianstad Mari Arnesdatter              
1788 3 august     Halvor m Peder Jensen Svestad Johanne  Andersdatter              
1788 25 august     Karen k Anders Kristoffersen Solberg Marthe Kristoffersdatter              
1788 30 august   uekte Gulbrand m Peder Nilsen Hvitebjørn Anne Nilsdatter Sandbukten              
1788 1 september     Jens m Nils Hansen Loftu Anne Olsdatter              
1788 20 september     Kristoffer m Hans Olsen Møkkerud Anne Olsdatter              
1788 28 desember     Hans m Hans Kristensen Oksvald Marthe Hansdatter              
1788 3 februar     Dorthe k Hans Andersen Bjørnsrud Mari Hansdatter              
1788 20 mars     Anne Kirstine k Petter Evensen Vasbon Berthe Syversdatter              
1788 4 mai     Kari k Svend Kristensen Bjørnsrud Mari  Kristensdatter              
1788 10 august     Anne k Kristen Kristensen Bekkensten Katrine Jonsdatter              
1788 9 november     Berthe Kirstine k Jens Evensen Vasbon Grethe Isaksdatter              
1789 31 januar     Larine k Aslak Kristoffersen Sørby Olia Larsdatter              
1789 12 februar     Anders m Ole Andersen Berger Johanne  Kristoffersdatter              
1789 2 mars     Abigael k Kristen Svendsen Skoklefald Anne Olsdatter              
1789 8 mars   uekte Lars m Ansten Arnesen Røer Ambjør  Svendsdatter Kjensli              
1789 15 mars     Ole m Ole Erlandsen Holmen Lisbeth Johannesdatter              
1789 25 mars     Kristen m Lars  Jakobsen Kløfta Berthe Pedersdatter              
1789 17 mai     Maren k Abraham Hansen Fjeld Marthe Kristoffersdatter              
1789 24 mai     Ole m Lars  Larsen Flateby eie Kirstine Jonsdatter              
1789 9 juli     Hans m Ole Olsen Skoklefald Ragnhild Ellefsdatter              
1789 8 september   uekte Anne Henrikka k   løytnant Lambert   jomfru Brunau                
1789 4 oktober     Karen k Ellef Jensen Gjøfjeld Gunhild Karlsdatter              
1789 30 oktober   uekte Berthe k Anders Jonsen To Jøran Andersdatter To              
1789