Døpte i Nesodden 1710-1749 

 

År Dag Måned Kirke Uekte Navn Kj. Fars fornavn Fars Etternavn Fars bosted Mors fornavn Mors Etternavn Kvinnefadder 1 Kvinnefadder 2 Kvinnefadder 3 Mannsfadder 1 Mannsfadder 2 Mannsfadder 3 Kommentarer/annen tekst
1710 29 januar      Maria k Per   Bleksli     Eli Torget Barbro Ravnsborg   Ole To Matthis Ravnsborg Anders Mogensen  
1710 1 februar     Kirsti k Ole   Storerud     Åste Gjøfjeld Helle Skau   Nils Skau Ellef Dal    
1710 2 februar     Kari k Per Bjørnsen       Mari Oppegård Berthe Hvitebjørn   Kjell Grimo Helge Elven Helge Vasbon  
1710 22 februar     Anna k Paul   Tangen     Marthe Skoklefald Lisbeth Berger   Otter Skoklefald Karl Berger Elling Flateby  
1710 5 april     Hans m Jørgen   Høybråten     Mari Naverud Anne Grøndalen Gunhild Høybråten Kristen Kjensli Jens Torstensen    
1710 29 juni     Ingeborg k Per   Hasle     Marthe Hasle Mari Krange   Amund Hasle Kristen Kuås Jens Pedersen  
1710 13 juli     Gunhild k Per   Sørby     Kari Solberg Marthe Flateby Mari Kjensli Lars Solberg Amund Kjensli    
1710 23 juli     Thue Johannes m Kristian   Grisebu     Marthe Grisebu Kari Møkkerud Barbro Agnor Anders Gjøfjeld Kristen Møkkerud    
1710 24 august     Mari k Hans   Grøstad     Marthe Hasle Marthe Grøstad   Tarald Gullerud Hans Krange Nils Gullerud  
1710 29 september     Anna k Amund   Alværn     Mari Røer Kirsti Fjellstrand   Kristoffer Røer Ole To Ole Olsen  
1710 26 oktober     Per m Helge   Elven     Anne Sandbukten Berthe Hvitebjørn   Kristoffer Ulvøya Hans Bentsen    
1710 9 november     Taran k Mikkel   Granerud     Kari Fjeld Mari Høybråten   Kristen Kjensli Ole Grøndalen Lars Svendsen  
1710 26 november     Engebret m Ole   Karlstad     Kirsti Løes Mari Naverud Margretha Andersdatter Ole Løes Arne Løes    
1710 26 desember     Ingjel k Ørian   Møkkerud     Eli Møkkerud Kathrine Møkkerud   Kristen Møkkerud Lars Møkkerud Kristoffer Munkerud  
1710 28 desember     Kari k Lars   Haslum     Marthe Hasle Anne Grøstad   Hans Hokholt Per Hasle Vebjørn Glenne  
1711 18 januar     Jon m Gres Gresen Ski sogn Anne Mathisdatter Sissel Oppegård Abelone Oppegård   Arve Oppegård Lars Henriksen    
1711 2 april     Mari k Bjørn   Fjeld     Ambjør Røer Gorro Granerud   Kjell Grimo Amund Hasle Ole Krange  
1711 17 mai     Arne m Per   Lie     Else Holm Marthe Elven Ingeborg Grimo Kristoffer Ulvøya Arne Løes    
1711 24 juni     Ole m Lars   Møkkerud     Kari Møkkerud Marthe Agnor   Kristen Møkkerud Nils Møkkerud    
1711 27 september     Kristian m Svend   Grisebu     Åste Grisebu Åste Gjøfjeld   Anders Gjøfjeld Ole Agnor    
1711 29 september     Torsten m Svend   Åsen     Marthe Lie Anne Sandbukten   Per Lie Ole Hansen Elven    
1711 11 oktober     Peder m Karl   Berger     Marthe Flateby Bente Sandaker Guri Berger Erik Flateby Bård Sandaker    
1711 25 oktober     Aslak m Hans   Krange     Marthe Hasle Anne Grøstad   Klaus Grøstad  Ole Krange    
1711 1 november     Hovel m Jørgen   Høybråten     Mari Naverud Gorro Granerud Anne Hokholt Hans Hokholt Mikkel Granerud    
1711 22 november     Gjørand k Kristen   Møkkerud     Åste Gjøfjeld Anne Munkerud   Anders Gjøfjeld Lars Møkkerud Kristoffer Munkerud  
1711 29 november     Thore k Per   Bleksli     Ingeborg To Rønnaug Gundersdatter   Arne Løes Ole Løes Anders Mogensen  
1712 1 januar     Marthe k Helge   Elven     Anne Sandbukten Marthe Lie   Svend Vasbond Halvor Hvitebjørn    
1712 31 januar     Ove m Nils   Oppegård     Mari Oppegård Siri Sjødal Eli Kurud Kristen Kurud Engebret Bekkensten    
1712 7 februar     Mari k Jeppe   Ormerud     Gunhild Kollebon Johanne Prinsdal   Per Sandbukten Jon Bråten Engebret Ormerud  
1712 24 februar     Mikkel m Hans   Vasbon     Anne Sandbukten Gunhild Kollebon Inger Bjørnsdatter Helge Elven Halvor Hvitebjørn    
1712 24 februar     Kirsti k Harald   Sætre     Kari Nøstvedt     Villem Nøstvedt Nils Haugbru Per Nøstvedt  
1712 2 mars     Randi k Ole   Skoklefaldstrand     Marthe Skoklefald Kirsti Oksvald   Bård Sandaker Hans Oksvald Ole Krange  
1712 6 mars     Ragnhild k Per   Sørby     Kari Solberg Marthe Flateby   Lars Solberg Erik Flateby Amund Kjærnes  
1712 8 mars     Anne Elisabeth k Kristian Ruge Prestegården     Anna Herman Kreftings Anna Henrik Kreftings   Herman Krefting Henrik Krefting Peder Horløch døpt av prost og magister Woldemar Flitz
1712 8 mai     Mari k Jens   Hasle     Anne Grøstad Mari Krange   Klaus Grøstad Hans Krange Ole Krange  
1712 8 mai     Berthe k Arve   Oppegård     Ingeborg Kurud Mari Torbjørnrud   Kjell Grimo Ole Dal Vebjørn Glenne  
1712 17 juli     Inger k Kristoffer   Røer     Vilmike Ruge Ambjør Røer Irse Jensdatter Nils Haugbru Kristen Røer    
1712 17 juli     Mari k Per   Lie     Marthe Elven Anne Sandbukten   Kristoffer Ulvøya Amund Ås Ole Hanson Elven  
1712 10 september     Dorthe k Halvor   Hvitebjørn     Anne Sandbukten Marthe Lie   Svend Vasbond Helge Elven Even Olsen  
1712 25 september     Anne k Svend   Åsen     Mari Vasbon Inger Ormerud   Anders Kollebon Jeppe Ormerud Ole Dal  
1712 2 oktober     Paul m Anders Mogensen       Anniken Haslum Anne Grøstad Siri Rasmusdatter Klaus Grøstad Jens Loftu    
1712 6 oktober     Jørgen m Per Bjørnsen       Mari Oppegård søndre Marthe Elven Mari Torbjørnrud Svend Vasbond Halvor Hvitebjørn    
1712 8 desember     Ole m Lars   Møkkerud     Kari Kopperud Kari Møkkerud   Kristen Møkkerud Nils Jaer Endre Grisebu  
1712 15 desember     Aslak m Bård   Sandaker     Eli Torget Marthe Flateby Anne Torget Erik Flateby Karl Berger    
1712 26 desember     Lars m Ole   Storerud     Åste Gjøfjeld Kari Møkkerud   Svend Grisebu Anders Gjøfjeld Ellef Dal  
1712 26 desember     Per m Karl   Berger     Marthe Flateby Johanne Sørby   Erik Flateby Bård Sandaker    
1713 5 februar     Amund m Børge   Trolldalen     Siri Sjødal Sibille Troldalen Sara Haslum Nils Bekkensten Peder Bjørnsen    
1713 19 februar     Berthe k Mikkel   Granerud     Kari Fjeld Mari Naverud   Erik Fundingrud Mikkel Svestad Per Mikkelsen  
1713 26 februar     Mads m Lars   Haslum     Vilmike Ruge Marthe Hasle Anne Grøstad Søren Hansen Haslum Herman Ruge    
1713 12 mars     Ole m Jens   Loftu     Anne Grøstad Gunhild Jaer Sara Rud Hans Krange Ole Rud    
1713 12 mars     Kjell m Kristoffer   Sætre     Ingeborg Kurud Kari Haugbru   Nils Haugbru Harald Sætre    
1713 29 mars     Kari k Ole   Løes     Vilmike Ruge Mari Røer Anne Torget Per Løes Elias Løes    
1713 29 mars     Rebekka d Anders   Gjøfjeld     Marthe Grisebu Kari Møkkerud   Klemmet Garder Ole Storerud Jakob Sweder   
1713 13 april     Åste d Per   Løes      Anne Kuås Berthe Løes   Ole To Klaus Løes Kristoffer Paulsen  
1713 30 april     Lars m Jon   Greverud     Ingeborg Kurud Åse Greverud Eli Kurud Kristen Kurud Ole Greverud    
1713 4 mai     Svend m Jørgen   Jaer      Anne Grøstad Abelone Loftu Gunhild Høybråten Ole Rud Jens Loftu    
1713 25 mai N   Svend m Kristoffer   Munkerud     Åste Gjøfjeld Dorthe Gulbjørnrud Barbro Agnor Ole Gulbjørnrud Kristen Møkkerud    
1713 16 juli     Torger m Ole   Toje     Marthe Flateby Bente Sandaker Mari Paulsdatter Erik Flateby Bård Sandaker    
1713 30 juli     Marthe k Hans   Krange     Marthe Hasle Anne Grøstad   Amund Hasle Klaus Grøstad Ole Krange  
1713 5 november     Kristoffer m Jeppe   Ormerud     Gunhild Kollebon Johanne Prinsdal   Elias Ormerud Anders Bråten    
1714 16 februar     Simen m Jakob   Flatebystuen     Marthe Flateby Ingeborg To Ingeborg Oksvald Gunder Flateby Hans Oksvald    
1714 17 februar     Jøran k Per   Sørby     Kari Solberg Marthe Flateby   Lars Solberg Gunder Flateby Elling Flateby  
1714 4 mars     Ragnhild k Per   Lie     Else Holm Marthe Elven   Svend Vasbond Amund Ås Helge Vasbon  
1714 7 mars     Kari k Jens   Naverud     Kari Fjeld Gorro Granerud   Jakob Granerud Mikkel Svestad Bjørn Kjensli  
1714 24 mars     Gunhild k Lars   Bråten     Anne Sandbukten Berthe Hvitebjørn   Anders Bråten Per Bjørnsen Ole Olsen Dal  
1714 15 april     Ole m Amund   Tangen     Marthe Flateby Kirsti Oksvald Anne Skoklefald Gunder Flateby Erik Flateby    
1714 22 april     Bent m Arve   Oppegård     Ingeborg Kurud Mari Torbjørnrud   Kjell Grimo Ole Dal    
1714 1 juni     Mikkel m Lars   Møkkerud     Kari Møkkerud Inger Møkkerud Gunhild Grisebu Kristen Møkkerud Ole Storerud    
1714 24 juni     Bernt m Jørgen   Tangen     Vilmike Ruge Marthe Skoklefald Anne Røer Otter Skoklefald Kristoffer Røer    
1714 24 juni N   Hans m Nils   Oppegård     Ingeborg Kurud Mari østre Oppegård Ingeborg Grimo Kjell Grimo Ole Dal    
1714 29 september     Anna k Jens Pedersen       Anne Grøstad Mari Krange   Hans Grøstad Hans Krange Bertel Hansen  
1714 14 oktober     Anne k Bjørn   Fjeld     Marthe Svestad Gorro Granerud   Jakob Granerud Mikkel Svestad Mikkel Granerud  
1714 21 oktober     Mari k Ole   Hasle     Marthe Hasle Helle Skau   Ellef Dal Nils Kringre? af Frogn sogn   Kringerud?
1714 28 oktober     Dorthe k Ole   Grøndalen     Gorro Granerud Inger Kjensli   Mikkel Granerud Kristen Kjensli Bjørn Kjensli  
1714 11 november     Kristen m Karl   Berger     Marthe Skoklefald Marthe Flateby Anne Skoklefald Otter Skoklefald Erik Flateby    
1714 21 november     Arne m Gudmund Olsen       Anne Grøstad Abelone Loftu Mari Rødkilden Hans Grøstad Jens Loftu    
1714 25 november     Ole, født 22 nov m Ole   Skoklefaldstrand     Marthe Flateby Bente Sandaker Ingeborg Oksvald Hans Oksvald Ole Skoklefald    
1714 25 november N   Hans m Per   Åsen     Ingeborg Kurud Mari Torbjørnrud Eli Kurud Kjell Grimo Ole Dal    
1714 9 desember     Halvor m Jeppe   Ormerud     Gunhild Kollebon Marthe Lie   Peder Lie Elias Ormerud    
1714 23 desember     Jon m Per   Møkkerud     Åste Gjøfjeld Anne Munkerud Åste Grisebu Svend Grisebu Kristoffer Munkerud    
1714 31 desember     Per m Helge   Elven     Åste Greverud Marthe Lie Kari Olsdatter Greverud Svend Vasbond Ole Greverud østre    
1715 3 februar     Truls m Harald   Sætre     Inger Haugbru Åse Greverud Ingeborg Nøstvedt Ole Greverud Jon Greverud    
1715 21 februar     Margretha k Kristian Ruge Prestegården     Ambjør Røer Mari Røer   Søren Hansen Kristen Røer Kristoffer Røer  
1715 1 mai     Gunhild k Svend   Åsen     Mari Vasbon NN Ormerud   Jakob Ekornrud Jeppe Ormerud Bent Oppegård  
1715 26 mai     Henrik m Jakob   Ekornrud     Anne Pedersdatter Gunhild Kollebon Åse Vasbon Ole Ekornrud Anders Kollebon    
1715 2 juni     Gunhild k Hans   Grøstad     Marthe Hasle Mari Krange   Klaus Grøstad Tarald Gullerud Ole Krange  
1715 10 juni     Marthe k Torer   Ellingstad     Kari Fjeld Gunhild Bleksli   Bjørn Fjeld Nils Bleksli    
1715 16 juni     Ingeborg k Jørgen   Grøndalen     Anne Kuås Anne Naverud   Ole Naverud Kristen Kjensli Bjørn Kjensli  
1715 23 juni     Ole m Jens   Kurud     Mari Oppegård søndre Siri Sjødal Kari Greverud Ole Greverud Jon Greverud    
1715 24 juni     Lars m Lorents Pedersen   Mari Hansdatter, kom fra Bragernes og fødte barnet på Tangen Mari Krange Kirsti Oksvald Ingeborg Oksvald Anders Tangen Gunder Flateby    
1715 21 juli     Engebret m Kristen   Møkkerud     Åste Gjøfjeld Inger Møkkerud   Ole Storerud Hans Krange    
1715 20 oktober     Anne k Jørgen   Jaer      Vilmike Ruge Anne Grøstad   Klaus Grøstad Hans Grøstad Lars Krange Tvillinger
1715 20 oktober     Kari k Jørgen   Jaer      Ide Jensdatter Abelone Loftu   Ole Rud Jens Loftu Anders Høybråten Tvillinger
1715 27 oktober     Anne k Lars   Åsen     Ingeborg Kurud Mari Torbjørnrud   Ole Dal Helge Elven Bjørulv Grimo  
1715 1 november     Hans k Ole   Storerud     Åste Gjøfjeld Kirsti Hasle   Ellef Dal Ole Hasle    
1715 1 november     Aslak m Per Bjørnsen       Anne Sandbukten Berthe Hvitebjørn   Helge Elven Sebjørn Bråten    
1715 1 desember     Kristen m Bård   Sandaker     Marthe Flateby Lisbeth Berger Marthe Berger Erik Flateby Hans Krange    
1715 27 desember     Asle m Per   Sørby     Kari Solberg NN Kjærnes Anne Torget Erik Flateby Amund Kjærnes    
1715 27 desember     Berthe k Per   Lie     NN NN   NN NN    
1715 29 desember     Anne Maria k Ole   Ildjernet     Marthe Skoklefald NN   Otter Skoklefald Ole Krange Augustinus Høvik fra Røyken  
1716 5 januar     Hans m Kristoffer   Sætre     Ingeborg Kurud Eli Kurud   Harald Sætre      
1716 5 januar     Simen m Helge   Elven     Anne Sandbukten Berthe Hvitebjørn   Hans Bentsen Helge Vasbon    
1716 23 februar     Gunhild k Jens   Fundingrud     Marthe Hasle Kari Fjeld   Mikkel Svestad Kristoffer Munkerud Per Svestad  
1716 22 mars     Kirsti k Ole   Toje     Mari Krange Anne Skoklefald   Bjørn Fjeld Ole Rud Ole Skoklefald  
1716 29 mars     Hans m Hans   Myrer     Kari Fjeld Gorro Granerud Gunhild Høybråten Jakob Granerud Bjørn Fjeld    
1716 5 april     Kirsti k Hans   Krange     Marthe Hasle Anne Grøstad   Anders Tangen Tarald Gullerud    
1716 10 april     Per m Anders Mogensen       Kathrine Møkkerud Anne Munkerud Gunhild Høybråten Kristen Kuås Ole Rud    
1716 14 april     Ole m Arve   Oppegård     Siri Sjødal Marthe Oppegård Mari Grimo Ole Dal Lars Torbjørnrud    
1716 3 mai O   Ole m Torger   Fløysbon     Marthe Lie NN Ormerud Åse Vasbon Halvor Ormerud Anders Kollebon    
1716 17 mai     Kirsti k Karl   Berger     Marthe Flateby Bente Sandaker   Erik Flateby Bård Sandaker Ole Berger  
1716 21 mai     Anna k Per   Møkkerud     Kari Møkkerud Åse Urianstad   Hans Krange Kristoffer Munkerud Ole Berger  
1716 1 juni     Jon m Ole   Hasle     Marthe Hasle Helle Skau   Nils Skau Ole Storerud    
1716 7 juni N   Knut m Tor   i kongens tjeneste Gunhild Thomesdatter Gunhild Røerbråten Kirsti Fjellstrand   Ole Høybråten Anders Høybråten    
1716 10 juni     Jens m Mikkel   Svestad     Kari Fjeld Helle Skau   Bjørn Fjeld Mikkel Granerud Jens Fundingrud  
1716 20 august     Lars m Jens   Loftu     Marthe Grøstad Mari Krange Gunhild Høybråten Klaus Grøstad Hans Grøstad   Tvillinger
1716 20 august     Åse k Jens   Loftu     Anne Grøstad Mari Jaer   Ole Rud Jørgen Jaer Bjørn Kjensli Tvillinger
1716 23 august     Per m Jakob Simensen       Johanne Sørby Bente Sandaker Guri Berger Lars Solberg Peder Sørby   Tvillinger
1716 23 august     Kristoffer m Jakob Simensen       Kari Solberg Anne Skoklefald Mari Flateby Bård Sandaker Ole Berger   Tvillinger
1716 30 august     Henrik m Jakob   Ekornrud     Gunhild Kollebon Mari Vasbon Åse Vasbon Anders Kollebon Anders Bråten    
1716 20 september     Torger m Elling   Flateby     Marthe Skoklefald Marthe Flateby Mari Flateby Erik Flateby Ole Krange    
1716 29 november     Kari k Halvor   Hvitebjørn     Marthe Per Bjørnsens     Kristoffer Ulvøya Helge Vasbon Engebret Ormerud  
1716 29 november     Samuel m Torger   Torbjørnrud     Ingeborg Kurud Mari Arves Oppegård Eli Kurud Ole Dal Jens Kurud    
1717 14 februar     Anna k Mikkel   Granerud     Marthe Svestad Mari Fundingrud   Mikkel Svestad Bjørn Fjeld Jens Fundingrud  
1717 21 februar     Ove m Nils   Oppegård     Siri Sjødal Mari Oppeg østre Mari Grimo Ole Dal Arve Oppegård    
1717 4 april     Kari k Ole   Krange     Anne Grøstad Mari Krange   Klaus Grøstad Hans Krange Ole Skoklefald  
1717 30 mai     Ingeborg k Ole   Skoklefaldstrand     Kirsti Oksvald Berthe Kirkeviken   Ole Skoklefald Hans Oksvald Ole Berger  
1717 30 mai     Klaus m Børger   Trolldalen     Marthe Oppegård Ingeborg Grimo Sara Klausdatter Halvor Grimo      
1717 6 juni     Reier m Jørgen   Grøndalen     Mari Fundingrud Anne Naverud Mari Kjensli Kristen Kjensli Ole Naverud    
1717 5 september     Kristen m Jens   Blankemyr     Anne Grøstad Mari Krange Mari Grøstad Klaus Grøstad Hans Krange    
1717 3 oktober     Berthe k Svend   Åsen      Mari Vasbon Rebekka Ekornrud   Anders Kollebon Jakob Ekornrud Ole Eriksen Ekornrud  
1717 5 november     Gjertrud Sofia k           Mari Røer Marthe Grisebu   Svend Grisebu Mikkel Svestad    
1718 6 januar     Hans m Bjørn   Fjeld     Marthe Svestad Gorro Granerud Berthe Svestad Mikkel Svestad Mikkel Granerud    
1718 9 januar   uekte Barbro k Mogens Sjulsen Ødegården i Ski Mari, datter av Ole Greverud østre Olsdatter Kari Sætre Gunhild Greverud vestre   Jon Greverud Harald Sætre Hans Saxesen  
1718 6 februar     Anders m Jakob   Toje     Marthe Flateby Bente Sandaker Anne Torget Erik Flateby Bård Sandaker    
1718 6 februar     Karen k Ole   Ildjernet     Anne Gabrielsdatter Marthe Rud Guri Berger Ole Skoklefald Ole Berger Augustinus Gabrielsen  
1718 19 april     Nils m Jon   Greverud     Kari Sætre Olaug Kurud Eli Kurud Harald Sætre Jens Kurud    
1718 15 mai     Ambjør k Jakob   Ekornrud     Gunhild Kollebon Dorthe Åsen   Anders Kollebon Anders Bråten Helge Vasbon  
1718 19 mai   uekte Henrik m Daniel Mackens Tysk rytter innkvartert på Svestad, tilhørte kompaniet under rittmester De Mas NN NN en rytterkone Margrethe Svestad   en rytter en rytter en rytter  
1718 18 juni     Siri k Harald   Sætre     Berthe Haugbru  Gunhild Greverud vestre   Bent Haugbru Jon Greverud Mikkel Nøstvedtt  
1718 2 juli     Ole m Kristen   Bleksli     Thore Ellingstad Ingeborg To Marthe Kuås Ole To Kjell Ellingstad    
1718 10 juli     Anne k Mikkel   Granerud     Marthe Svestad Mari Støa   Mikkel Svestad Bjørn Fjeld Peder Svestad  
1718 7 august     Berthe k Halvor   Grimo     Mari Rommerud Thore Kjærnes   Svend Oppegård Amund Kjærnes Halvor Oppegård  
1718 7 august     Helle k Ole   Hasle     Mari Krange Anne Krange   Nils Skau Hans Krange Ole Rud  
1718 21 august     Paul m Knut   Hvitebjørn     Anne Sandbukten Marthe Elven Kari Haugbru Helge Elven Hans Stubljan    
1718 11 september     Kristoffer m Hans Wormesund       Siri Sjødal Marthe Dal Marthe Sjødal Halvor Grimo      
1718 16 oktober N   Sara Margretha k Ole   Storerud     Marthe Grisebu Åste Gjøfjeld   Anders Gjøfjeld Ellef Dal Simen Dal  
1719 1 januar     Jakob m Hans   Krange     Marthe Hasle Anne Grøstad Mari Grøstad Amund Hasle Klaus Grøstad    
1719 19 februar     Kristen m Kristoffer   Tusse     Berthe Haugbru  Kari Sætre   Jon Greverud Jens Kurud    
1719 1 mars     Åste k Torger   Torbjørnrud     Anne Sandbukten Ingeborg Grimo   Arve Oppegård Peder Oppegård    
1719 18 mars   uekte Gunder m Torger Arvesen Torbjørnrud Mari Olsdatter Sandbukten Anne Sandbukten Anne Bjørnsdatter   Helge Elven Knut Hvitebjørn    
1719 20 mars   uekte Abigael k Steeman Jensen Berg   Kari  Gundersdatter              
1719 2 april     Gunder m Torsten Gundersen       Marthe Flateby Gunhild Toje Bente Oksvald Anders Tangen Hans Oksvald    
1719 30 april     Hans m Per Bjørnsen       Anne Sandbukten Anne Torbjørnrud   Per Oppegård Jens Kurud    
1719 18 mai     Kirsti k Anders   Høybråten     Anne Grøstad Gorro Granerud   Ole Høybråten Mikkel Granerud Søren Hokholt  
1719 29 september     Nils m Ole   Skoklefald     Marthe Flateby Lisbeth Berger Sara Olsdatter Karl Berger Ole Berger    
1719 1 oktober     Kari k Børge   Trolldalen     Siri Sjødal Kirsti Bekkensten   Nils Bekkensten Peder Rødsten Anders Pedersen  
1719 8 oktober     Bård m Ole   Agnor     Marthe Grisebu Åste Gjøfjeld Thore Gjøfjeld Svend Grisebu Anders Gjøfjeld    
1719 15 oktober     Kari k Jørgen   Møkkerudbråten     Ingjel Møkkerud Anne Munkerud   Per Møkkerud Kristoffer Munkerud Amund Grisebu  
1719 15 oktober     Mari k Hans   Ravnsborg     Ingeborg To Gunhild Bleksli   Ole To Nils Bleksli    
1719 12 november     Ingeborg k Nils   Grøndalen     Marthe Hasle Anne Naverud   Amund Hasle Mikkel Granerud Ole Hasle  
1719 3 desember     Kristina Maria k Jens Klausen løytnant     Vilmike Ruge Marthe Grisebu   Kristoffer Røer Svend Røer    
1719 3 desember     Ingeborg k Peder   Oppegård     Ingeborg Grimo Anne Torbjørnrud   Svend Oppegård Ole Dal Halvor Oppegård  
1719 24 desember     Hartvig m Kristen   Bleksli     Gunhild Berget Mari Ravnsborg Marthe Berget Kjell Ellingstad Hans Ravnsborg    
1720 2 februar     Mons m Knut   Hvitebjørn     Anne Sandbukten Marthe Glenne   Anders Kollebon Hans Stubljan    
1720 10 mars     Kari k Lars   Åsen     Ingeborg Grimo Mari Oppegård østre   Ole Dal Sebjørn Bråten Bent Oppegård  
1720 20 mars     Boel k Bjørn   Kjensli     NN Løytnant Klausens Anniken Jaer   Hans Krange Ole Krange Ole Hasle  
1720 23 mars     Johannes m Jon   Greverud     Kari Sætre Olaug Kurud Kari Greverud Harald Sætre Jens Kurud    
1720 24 mars     Nils m Hans Wormesund Bekkensten     Siri Sjødal Mari Oppegård østre Marthe Sjødal Halvor Grimo Åsmund Sjødal    
1720 12 mai     Mari k Jakob   Ekornrud     Gunhild Kollebon Dorthe Åsen   Svend Åsen Ole Ekornrud Helge Vasbon  
1720 21 juli     Jørgen m Anders   Rødkilden     Siri Sjødal Mari Oppegård østre Gunhild Rødkilden Halvor Grimo Peder Oppegård    
1720 18 august     Kjell m Halvor   Grimo     Siri Sjødal Thore Kjærnes Marthe Lardatter Torbjørnrud Svend Oppegård Even Rommerud    
1720 19 september     Helle k Ole   Agnor     Marthe Grisebu Anne Digerud   Svend Digerud Kristoffer Munkerud Peder Svestad  
1720 6 oktober     Ragnhild k Jens   Blankemyr     Anne Grøstad Mari Krange   Hans Grøstad Hans Krange Ole Amundsen Hasle  
1720 16 oktober     Ole m Paul   Skoklefaldstrand     Marthe Flateby Mari Skoklefald Malene Flateby Ole Skoklefald Hans Oksvald    
1720 18 oktober   uekte Kristen m Søren Kolbjørnsen Hokholt Anne  Olsdatter Grøstad  Anne Grøstad Mari Krange Mari Grøstad Hans Grøstad Ole Krange    
1720 14 november     Gunhild k Albert   Ellingstad     Kari Fjeld Gunhild Bleksli   Nils Bleksli Kjell Ellingstad Hans Olsen Granerud  
1720       uekte Marthe k Sara Olsdatter                      
1720 24 november     Gabriel m Ole   Ildjernet     Marthe Rud Lisbeth Berger NN Flateby Anders Tangen Otter Rud Ole Rud  
1720 24 november     Nils m Ole   Hasle     Anne Grøstad Helle Skau   Nils Skau      
1720 22 desember     Mari k Nils   Grøndalen     Marthe Hasle Anne Naverud   Amund Hasle Kristen Kjensli Ole Hasle  
1720 26 desember     Lars m Lars (død)   Ellingstad Margrethe Ellingstad Kari Fjeld Gorro Granerud Siri Fjeld Peder Løes Hans Urianstad    
1721 23 februar     Nils m Knut   Hvitebjørn     Anne Sandbukten Marthe Elven   Helge Elven Hans Bentsen    
1721 28 februar   uekte Helle k Per   en tysk soldat ved de Siblinske Berthe Olsdatter, fødte barnet i Sandbukten men hører hjemme i Botne sogn              
1721 28 mars     Hartvig m Kristian Ruge Prestegården     Marthe Grisebu Mari Røer   Kristoffer Røer Svend Røer    
1721 30 mars     Gunhild k Jens   Loftu     Anne Grøstad Mari Krange   Klaus Grøstad Hans Grøstad Ole Rud  
1721 2 juni     Peder m Bjørn   Kjensli     Mari Krange Anne Grøstad Mari Kristensdatter Anders Høybråten Nils Grøndalen    
1721 15 juni     Ole m Børge   Trolldalen     Sissel Rødsten Marthe Rødkilden Sara Olsdatter Per Rødsten Anders Rødkilden    
1721 28 juli     Bente k Bård   Sandaker     Marthe Flateby Lisbeth Berger   Erik Flateby Ole Berger Ole Flateby  
1721 24 august     Kristian m Adam   Ildjernet     Anne Gabrielsdatter Maria Gabrielsdatter Karen Gabrielsdatter Ole Gabrielsen Augustinus Gabrielsen    
1721 31 august     Anders m Jens   Fundingrud     Kari Fjeld Gorro Granerud Siri Fjeld Mikkel Svestad Mikkel Granerud    
1721 10 september     Berthe k Jeppe   Ormerud     Gunhild Kollebon Johanne Prinsdal   Anders Kollebon Anders Bråten Endre Olsen  
1721 14 september     Malene k Anders   Trolldalen     Siri Sjødal Ingeborg Grimo   Svend Oppegård Peder Oppegård Halvor Oppegård  
1721 14 november     Anna Kristina k Jakob   Toje     Lisbeth Berger Mari Berger   Karl Berger Ole Berger Ole Flateby  
1721 20 november     Bent m Hans   Krange     Marthe Hasle Anne Grøstad Johanne Grøstad Ole Krange Ole Rud    
1721 23 desember     Johannes m Ole   Ildjernet     Lisbeth Berger Guri Sandaker Kirsti Flateby Karl Berger Bård Sandaker    
1721 24 desember   uekte Iver m Kristoffer Svendsen Munkerud Siri Rasmusdatter Anniken Jaer Abelone Loftu   Ole Ottesen Rud Hans Olsen Granerud   Kristoffer Svendsen Munkerud ble utlagt som barnets far.
1722 13 januar     Svend m Lars   Åsen     Ingeborg Grimo Mari Oppegård østre Marthe Torbjørnrud Peder Oppegård vestre Sebjørn Bråten    
1722 18 januar     Hans m Anders   Rødkildens     Ingeborg Grimo Marthe Oppegård vestre Gunhild Rødkilden Per Oppegård Per Rødsten    
1722 15 februar     Anders m Knut   Hvitebjørn     Marthe Elven Margrethe Fløysbon   Helge Elven Anders Kollebon    
1722 25 mars     Gorroe k Ole   Skoklefald     Marthe Flateby Lisbeth Berger   Karl Berger Jens Skoklefald Even Skoklefald  
1722 26 april     Halvor m Jon   Greverud     Kari Sætre Marthe under Sætre Rønnaug Sandbukten Harald Sætre Jon Svendsen under Sætre    
1722 5 juli     Ingeborg k Kristen   Bleksli     Ingeborg To Dorthe Alværn   Amund Bleksli Jon Skomaker Kjell Ellingstad  
1722 12 juli   uekte Fredrik m Kasper Iversen en gevorben soldat Åse  Andersdatter, et omløpende kvinnfolk med pass fra Sande sogn, hun fødte barnet på Hvitebjørn den 10 juli.              
1722 17 juli     Knut m Halvor   Solberg     Lisbeth Berger Guri Sandaker Malene Flateby Bård Sandaker Peder Sørby    
1722 2 august     Ragnhild k Elling Svendsen       Ingeborg Lie Gunhild Kollebon   Anders Kollebon Anders Bråten Hans Lie  
1722 11 oktober     Anniken k Jørgen   Møkkerudbråten     Åste Gjøfjeld Thore Møkkerud   Peder Møkkerud Vebjørn Gjøfjeld Amund Grisebu  
1722 28 oktober     Ingeborg k Ole   Langfjeld     Dorthe Gulbjørnrud Anne Munkerud   Ole Gulbjørnrud Kristoffer Munkerud Mogens Gulbjørnrud  
1722 1 november O   Mari k Hans   Bekkensten     Siri Sjødal Marthe Oppegård   Halvor Grimo Peder Oppegård Halvor Oppegård  
1722 1 november N   Inger k Ole   Agnor     Marthe Grisebu Åste Gjøfjeld   Svend Grisebu Svend Digerud Hans Svestad  
1722 22 november     Berthe k Anders   Høybråten     Anne Grøstad Mari Hokholt   Kristen Kuås Mikkel Granerud Bertel Granerud  
1722 29 november     Aslak m Hans   Kirkeviken     Ingeborg To Johanne Sørby Anne Torget Peder Sørby Ole To    
1722 20 desember     Jørgen m Ole   Hasle     Anne Grøstad Helle Skau Gunhild Torkildsdatter Amund Hasle Hans Grøstad    
1722 27 desember     Nils m Kristoffer   Tusse     Kari Sætre     Jens Kurud Jon under Sætre    
1723 13 januar     Kristoffer m Ole   Rud     Anniken Jaer Mari Krange Johanne Grøstad Hans Krange Ole Krange    
1723 26 januar     Eskild m Bård   Sandaker     Marthe Flateby Rønnaug Solberg Malene Flateby Ole Berger Halvor Solberg    
1723 31 januar     Gunhild k Jakob   Ekornrud     Gunhild Ekornrud Anne Åsen Svend Åsen Ole Ekornrud      
1723 10 mars   uekte Kristoffer m Hans Larsen en dansk båtsmann Bente Pedersdatter Anne Munkerud Åse Urianstad Anne Jakobsdatter Kristoffer Munkerud Jørgen Møkkerudhytta    
1723 13 mars   uekte Halvor m Hans Klemmetsen Garder i Frogn Anne Johansdatter Marthe Hasle Mari Hokholt   Tarald Gullerud Per Skuterud    
1723 21 februar Nordby i Ås   Anne k Halvor   Grimo     Mari Ljabru Siri Sjødal   Svend Oppegård Even Rommerud Halvor Oppegård døbt i Nordby kirke fordi foreldrene ikke kunne komme over fjorden til Nesodden på grunn av storm
1723 29 mars     Peder m Jens   Blankemyr     Anne Grøstad Mari Krange Johanne Grøstad Hans Grøstad Hans Krange    
1723 4 april     Sissel k Nils   Grøndalen     Marthe Hasle Anne Naverud   Amund Hasle Kristen Kjensli Aslak Hasle  
1723 18 april     Jakob m Ole   Ildjernet     Mari Skoklefald Kari Ildjernet Mari Hågensdatter Karl Berger Adam Ildjernet    
1723 17 mai     Siri k Jens   Skoklefald     Lisbeth Berger Kari Ildjernet   Karl Berger Ole Ildjernet Hans Flateby  
1723 24 juni     Ole m Helge   Vasbon     Anne Sandbukten Mari Dal Eli Dal Anders Kollebon Anders Bråten    
1723 27 juni     Kristoffer m Hans   Ekornrud     NN Greverud vestre Mari Dal   Ole Greverud østre Anders Bråten    
1723 4 juli     Gunhild k