Begravede i Nesodden 1769-1780 

 

Personnavn og øvrig tekst i rubrikkene er normalisert og standarisert for gjøre å innholdet lettere søkbart. 

Dette er altså ikke en ordrett avskrift og det kan derfor forekomme enkelte feil og mangler.

Om brukeren finner feil og mangler i innholdet så send gjerne en epost til webmaster@tjernshaugen.net

 

År Dato Kirke Kjønn Fornavn Farsnavn Bosted Alder Lagt i Annen Tekst Kommentar
1769 08.jan   k Kirsti Olsdatter Oppegård 73   enke  
1769 15.feb   m Peder Jonsen Toppen 14u 2d   Jon Toppens sønn Peder  
1769 16.feb   k Abigael Engebretsdatter Bråten 4u   Engebret Bråtens datter Abigael  
1769 26.feb   k Anne Engebretsdatter Skoklefaldstranden 8d   Engebret Skoklefaldstrandens datter Anne  
1769 01.mar   k Helvig Jørgensdatter Alværn 48   enke  
1769 04.mar   k Mari Pedersdatter Oppegård 43      
1769 04.mar   k Kari Olsdatter Lie 29å 11d   Knut Kristensen Lies hustru  
1769 21.mai         Røer dødfødt   Paul Røers dødfødte tvillingbarn  
1769 03.aug   k Berthe Mikkelsdatter Agnor 69å 9m 3u   enke  
1769 08.aug   k Tore  Andersdatter Langfjeld 72   Knut Langfjelds hustru  
1769 29.sep   m Peter Hansen Ildjernet 1   Hans Ildjernets sønn Peder  
1769 30.sep   m Nils  Olsen Skoklefald/Toten 52   en mann fra Toten som arbeidet på Skoklefald og døde der.  
1769 09.nov   m Vebjørn Olsen Gjøfjeld 81      
1769 18.nov         Røer nedre     et uekte barn av Guri Halvorsdatter fra Røer nedre, hvilke moder kom under action for  ____ barnets dødsfall.  
1769 19.nov   k Anne  Johannesdatter Rødkilden 81   Hans Rødkildens hustru  
1769 10.des   k Else Ellefsdatter Grisebu 4u   Hans Ellefsen Grisebus datter Else  
1770 21.jan   m Mogens Salomonsen   78   legdemenneske  
1770 28.jan   k Eli Bjørnsdatter Fjeld 62å 8m   enken Eli Bjørnsdatter Fjeld  
1770 14.mar   K Anne Jensdatter Urianstad 55å 4m   Paul Urianstads hustru Anne Jensdatter  
1770 17.apr   m Peder Jensen Hvitebjørn bruk 6m 3u   Jens Møllers sønn fra Hvitebjørn bruk, Peder.  
1770 05.jun   m Nils  Isaksen Bråten 1 5u   Isak Bråtens sønn Nils  
1770 14.jun   m Ole Aslaksen Grøndalen 27å 3m   soldat Ole aslaksen Grøndal  
1770 22.jul   k Ragnhild Olsdatter Alværn 8m   Ole Hansen Alværns datter Ragnhild  
1770 19.aug   m Jens  Olsen Loftu 19å 6m      
1770 02.sep   m Jens  Andersen Granerudstøen 2å 10d   Anders Granerudstøens sønn Jens  
1770 22.sep   k Gunhild Andersdatter Alværn 36   pike  
1770 23.sep   k Mari Hågensdatter Hvitebjørn 2å 5m   Hågen Hvitebjørns datter Mari  
1770 21.okt   m Hans Isaksen Bråten 6u   Isak Bråtens sønn Hans  
1770 11.nov   m Klaus Olsen Grøstad 31å 7m      
1770 11.jan   k Ragnhild Gundersdatter Grøstad 19å 5m      
1770 17.nov   k Karen Larsdatter Løes 32å 10m 2u   Kristoffer Løes hustru Karen Larsdatter  
1770 08.des   k Ingeborg Pedersdatter Grøstad 61 6m   Gunder Grøstads hustru  
1771 13.jan   k     Dal dødfødt   Mikkel Dals dødfødte datter  
1771 18.feb   m Klaus Henrik Ditlefsen Sandaker 3m 3u   Ditlef Sandakers sønn Klaus Henrik  
1771 28.mar   m Svend Larsen Rud 64 å 10m      
1771 10.jul   m Jørgen Machenery     21   matros Jørgen Machenery som døde i Ildjernet for skipper Thomas Nortmand fra Glasgow .  
1771 21.jul   m Bent  Arvesen Oppgård søndre (husmann) 59   husmann under Oppgård søndre  
1771 17.nov   k Else Ditlefdatter Sandaker 8d   Ditlef Sandakers datter Else  
1771 01.des   k Margrethe Ditlefdatter Sandaker 4u   Ditlef Sandakers datter Margrethe  
1771 09.des   m Jon   Berger 85å 2m   enkemann  
1771 14.des   m Kristian Olsen Toje 9u   Ole Olsen Tojes sønn Kristian  
1771 29.des   m Knut Larsen Torbjørnrud 16d   Lars Torbjørnruds sønn Knut  
1772 18.jan   m Kristian Olsen Ildjernet 12u   uekte barn av Anne Nilsdatter Ildjernet  
1772 26.jan   m Svend Olsen Rud 3m 8d   Ole Ruds sønn Svend  
1772 08.feb   m Kristoffer Kristoffersen Røer 73å 3u      
1772 23.feb   k Anne Iversdatter Oppegård 39      
1772 15.mar   m Halvor  Helgesen Fundingrud 79      
1772 02.apr   m Jon Pedersen Bjørnsrud 76   Bjørnsrud under Oppegård  
1772 04.mar   k Mari Simensdatter Sørby 96å 4m   enke  
1772 13.jun   k Anne Ellefsdatter Berget 22      
1772 24.jun   m Lars Jensen Bleksli 56      
1772 27.jun   m Jon Andersen Graneruddalen 78      
1772 16.jul   m Jørgen Mogensen Winsnæs 21å 10m 3d   studiosus Jørgen Mogensen Winsnæs  
1772 25.okt   m Jørgen Olsen Åsen 9u 6d      
1772 08.nov   k Kari Mikkelsdatter Dal 10å 3m 2u      
1772 15.nov   k Mari  Gudmundsdatter Prestegården 64      
1772 24.nov   m Hans Bjørnsen Fjeld 54å 10m 2u      
1772 29.nov   m Hans Rasmussen Flateby 47å 2u      
1773 03.jan   m Jens Kiep   Prestegården 57å 1m 16d   sognepresten Hr. Jens Kiep  
1773 10.jan   k Mari Andersdatter Tusse 2m 13d      
1773 17.jan   m Halvor Bjørnstad     46å 3m   Sr. Halvor Bjørnstad  
1773 17.jan   k Eli Olsdatter   70      
1773 23.jan   k Taran Mikkelsdatter   63      
1773 24.jan   k Thore Holmsdatter Rødkilden 50      
1773 31.jan   k Kari Mikkelsdatter Røer 62å 5m      
1773 06.feb   m Berger Bergersen Toppen 95      
1773 14.feb   m Jon Larsen Hokholt 44å 4m      
1773 21.feb   k Martha   Hvitebjørn 22å 6m   pike  
1773 21.feb   k Martha   Tussedalen 89   kvinne  
1773 21.feb   m Bent  Hansen Fjeld 25å 5m   ungkar  
1773 28.feb   m Ole Larsen Møkkerud 52      
1773 10.mar   m Knut   Ekornrud 40      
1773 10.mar   k Susanna Svendsdatter Svestad 53      
1773 19.mar   m Mikkel   Svestad 26å 5m   ungkar  
1773 07.apr   m Jens   Svestad 56å 5m      
1773 07.apr   k Johanna   Fjeld 55å 5m      
1773 25.apr   k Anna   Storerud 22   pike  
1773 25.apr   m Ole Jakobsen Storerud 1å 6m      
1773 23.mai   k Åse Jensdatter Grisebu 57      
1773 23.mai   m Søren Hansen Grøstad 67      
1773 23.mai   k Anna Bentsdatter Storerud 27   pike  
1773 11.jun   m Svend   Grisebu 60   enkemann  
1773 13.jun   m Hans Engebretsen Graneruddalen 1 1/2 år      
1773 27.jun   m Ole Sivertsen Torbjørnrud 57      
1773 14.aug   k Martha Hansdatter Jaer 18   pike  
1773 22.aug   k Martha Pedersdatter Holmen 8m      
1773 25.aug   k Marie   Sørby 60   klokkeren Jon Sørbys kone Marie Sørby  
1773 25.aug   m Lars Jonsen Sørby 38   Klokkerens sønn Lars Jonsen  
1773 25.aug   k Anniken Jonsdatter Sørby 30   klokkerens datter Anniken Jonsdatter  
1773 13.sep   m Hans   Ekornrud 48      
1773 14.sep   k Martha Børgesdatter Grøndalen 69      
1773 14.sep   k Bente Aslaksdatter Kuås 20      
1773 14.sep   k Martha Pedersdatter Holmen 6m      
1773 16.sep   k Martha Aslaksdatter Kuås 29      
1773 22.sep   k Anna   Røer 70å 5m   Madame Anna Sal: Svend Røers  
1773 28.sep   k Abigael Klemetsdatter Løes 6      
1773 30.sep   m Aslak   Kuås 61   ektepar  
1773 30.sep   k Ingeborg Larsdatter Kuås 51   ektepar  
1773 03.okt   k Åsille Jakobsdatter Skuterud 78   pike  
1773 07.okt   k Sara Olsdatter Røerbråten 90   pike  
1773 24.okt   k Anna Olsdatter Grøstad 48   enke  
1773 26.okt   k Gunhild Hansdatter Loftu 59   pike  
1773 27.okt   k Abigael Olsdatter Loftu 18   pike  
1773 28.okt   k Marie Hansdatter Grøstad 62      
1773 02.nov   k Marie   Kirkeviken 50      
1773 02.nov   k Anna Knutsdatter Skoklefaldstranden 17   pike  
1773 02.nov   m Ole Olsen Alværn 8      
1773 07.nov   k Rønnaug   Flåtestad 82      
1773 08.nov   m Paul Mathiasen   12      
1773 21.nov   m Nils Olsen Ljans sagbruk 50   smed ved Ljans sagbruk  
1773 21.nov   m Halvor Oppegård   18      
1773 28.nov   m Jørgen Bentsen   10å 5m      
1773 28.nov   k Else Larsdatter Torbjørnrud 1      
1773 28.nov   m Ole Hansen   1å 5m      
1774 01.jan   m Ole Larsen Munkrudbråten 1å 7m      
1774 02.jan   m Ole Olsen Agnordammen 1å 5m      
1774 10.jan   m Karl Villumsen Sætrebråten 10u      
1774 05.feb   k Abigael   Flateby 29   pike  
1774 07.feb   k Maria   Munkerudbråten 7å 5m   pike  
1774 13.feb   m Ditlef Beink     51      
1774 05.mar   k Anna   Granrud 56å 5m      
1774 10.mar   m Hans Engebretsen Granerud 14d      
1774 20.mar   m Hans Andersen Agnordammen 15d      
1774 23.mar   m Rasmus Kiep   11   Monsr. Rasmus Kiep  
1774 24.mar   m Salomon   Møkkerud 10   drengen Salomon Møkkerud  
1774 10.apr   m Paul  Nilsen Kuåsstuen 60   enkemann  
1774 12.apr   k Boel   Ekornrud 51   enke  
1774 16.apr   m Mikael   Dal 62      
1774 22.mai   m Hans   Flateby 7å 6m      
1774 19.jun   k Ingeborg   Ormerud 84   enke  
1774 28.jun   m Jon   Toppen 44      
1774 23.sep   k Marie   Rud 78   enke  
1774 30.okt   m Søren   Agnordammen 39      
1774 20.nov   k Ingeborg   Kuås 7u   pike  
1774 05.des   k Kari   Granerudstøen 72      
1774 06.des   m Aslak   Alværn 3      
1774 11.des   k Thore   Blylaget 84      
1774 18.des   k Berthe Arvesdatter   64   pike  
1775 15.jan   m Ole Sørensen Grøstad 25   ungkar  
1775 29.jan   m Erik    Sætre 69   enkemann  
1775 05.feb   k Martha   Bjørnskallen 79      
1775 18.feb   k Anna Gulbrandsdatter   33      
1775 21.mai   k Ingeborg Halvorsdatter Kollebon 72   pike  
1775 18.jun   k Karen Abrahamsdatter Fjeld 11u      
1775 18.jun         To dødfødt   Thore Tos dødfødte barn  
1775 24.jun   k Maria Amundsdatter Ildjernet 69   enke  
1775 28.okt   k Helene Mathisdatter Rødsten 8d      
1775 29.okt   k Johanna Juelsdatter   70   enke  
1775 04.nov   m Klemet Rasmussen Løes 58   medhjelperen Klemet Rasmussen Løes  
1776 05.jan   m  Otto Torstensen   48   billedhugger  
1776 07.feb   k Inger Maria   Kuås 3m      
1776 24.feb   m Hans Olsen Grøndalen 10      
1776 30.mar   k Magnhild Engebretsdatter   30      
1776 05.mai   m Hans Kristofersen Flåtestad 23   ungkar  
1776 19.mai   m Iver Andersen Berger 1 1/2 år      
1776 26.mai   k Anne Rasmusdatter Hasle 56      
1776 28.jul   k Kirsti Eriksdatter Fundingrud 68   enke  
1776 15.sep   k Johanne Karine Abrahamsdatter Fjeld 14d      
1776 12.okt   m Ole Jonsen Torget 71      
1777 09.mar   k Ragnhild Rasmusdatter Rognskjær 59      
1777 04.mai   k Karen Hågensdatter Hvitebjørn 9m      
1777 27.mai   m Hans Jakobsen Kurud 1      
1777 juni   m Kristen Larsen Grøstad 28      
1777 juli   m Hans Jakob Larsen Munkerudbråten 9      
1777 november   m Hans Andersen          
1777 desember   k Johanne Abrahamsdatter Fjeld 10u      
1778 januar   k Helene Johannesdatter   8u      
1778 mars   k Larine Olsdatter   4u      
1778 mars   m Ole Hansen   1/2 år      
1778 mars   m Johannes Jørgensen   3u      
1778 mars   k Anne Jakobsdatter   8      
1778 juni   m Aslak   Kjensli 76      
1778 juni   k Anne Maria     2      
1778 juni   k Anne Henriksdatter   39      
1778 juli   m Jørgen Frid. Storm     1      
1778 juli   m Ole Jensen   2 1/2 år      
1778 oktober   m Engebret   Granerud 65      
1778 desember   m Arne Olsen 1m        
1779     m Kristoffer Kristoffersen          
1779     k Kirstine Haaning           familie med presten Haaning?
1779     m Peder Andersen Bråten        
1779     k Anne Maria   Rud 1      
1779     m Peder Granerud   54      
1779     m N Nilsen   45      
1779     m Kristoffer   Løes 43      
1779     k Kari   Rud        
1779     k Anne Malene     1/2 år      
1779     k Kirsti Hansdatter   63      
1779     m Peder Persen   23      
1780     k Anne   Hvitebjørn 71      
1780 29.jan   k Maren Steffensdatter   16   pike  
1780 22.feb   k Gunhild Arnesdatter   8u      
1780 26.feb   k Marthe Jørgensdatter   1/2 år      
1780 04.mar   m Nils Pedersen   6      
1780 26.mar   k Ragnhild  Bergersdatter   42      
1780 02.jun   m Jens Olsen Loftu 32å 3m      
1780 16.jul   m Kristoffer Olsen Kruttverket 9m      
1780 15.aug   m Ole Adamsen Granerudstøen 14d      
1780 22.aug   m Kristoffer Knutsen  Oppegårdseie 7m 1u      
1780 22.aug   m Lars Jakobsen   40   fra Eidsberg sogn  
1780 03.des   m Jørgen Jørgensen Bråten ved Oppegård 67      
1780 14.mai O k Ingeborg Kjellsdatter Grimo 90   enke  
1780 15.mai   k Anne Margrethe Hansdatter Jaer 14u 2d   Hans Jaers datter Anne Margrethe  
1780 05.jun   k Eli Andersdatter Kirkeviken 72   legdslem  
1780 28.jun   k Ambjør Jensdatter Grøndalen 1 1/2 år   Jens Grøndalens datter Ambjør  
1780 06.nov   k Thore Olsdatter Hokholt 47   Ansten Hokholts hustru Thore Olsdatter  

 

Slutt

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net