1813 - Hallangen skyldsetning 

 

 

Aar 1813 den 12te junii blev i følge enken Rag-

nild Ellefsdatters reqvisition, en lovlig skyldsætnings for-

retning fremholdt paa gaarden Hallangen i Froens annex, over

en andel af reqvirentindens anpart i denne gaard, hvil-

ken hun har solgt til Hans Torgersen og Ole Engebretsen; Forret-

ningen administreredes i sorenskriverens lovlige forhold af hans

eedsorne fuldmægtig Morten Poulsen og følgende eedsorne laugrættesmænd

Christen Holt, Christian Sønstedahl, Hans Mellem Dahl og Engebret Kopperud.

Hvorda! Saavel sælgersken med laugværge Torger Degerud, som kjøberne

Hans Torgersen og Ole Engebretsen vare ved forretningen nærværende, og

opgav disse i laugrettets at have opgaaet deelet for

den solgte andel at være som følger: det begynder ved en aas,

der kaldes Knapholdts aasen, paa den nordvestre ende af ejendommen

ved Gulbjørnerud deelet, og gaar i østlig strækning, langs med

bemeldte dele til en bæk, ved Hafschiødahl deelet; derfra gaar det

efter bækken, i øst og sydøstlig strækning, til den søndre ende af en

eng der tilhører Hafschiødahlen, og som kaldes Langen; videre gaar det

efter en kjørevej, der deeler mellem Hafschiødahlen og denne gaard, i

sydlig strækning, til en X mærket gran ved den østre kant af en grin

for pladsen Udengens jorde, og derfra gaar det i øst efter gier-

det mellem Hafschiødahlens hæstehauge og Udengens jorde, til en bæk

der deeler mellem Holt og denne gaard modstøde, og derefter

følger det denne bæk i sydvest til en liden bække[iihle], hvor

et X mærket ohre træe befindes; derfra gaar det i vest, i

strækning, tvert over en eng til en X mærket birke træe, ved hæste-

hauge gierdet; videre gaar deelet efter hæstehauge gierdet i nord,

indtil en grin og derefter i samme direction efter gierdet,

indtil et hjørne i gjerdet; derfra gaar det først i vest, og der-

efter i nord, efter X mærkede træer, til midt for pladsen

Udengens huuse, og derfra gaar det videre i nord, efter X mærkede

træer til Askouterud stykket, og videre efter ligeledes mærkede

træer, i samme direction paa vestsiden af Askouterud til Bjørndahl-

vejen; derfra gaar det efter denne vej i nordvest til Tremands-

steenen ved pladsen Staarmyren og i den østre ende af myren; herfra

gaar deelet i nord efter mærkede træer, til den østre kant af Staarmyhr løkken

og videre langs med Staarmyhr engen efter mærkede træer, i samme di-

rection, til Knapholdts aasen, hvor delet begyndte.

Alt hvad der ligger inden for denne deele linie udgiør den

til Hans Torgersen og Ole Engebretsen afhændede andel.

Laugrettet, med hensyn til skylden paa enken Ragnild Ellefsdatters

ejende deel udi denne gaard, der udgiør 16 ¾ Lp salt, ansattes den

nu solgte andel til 3 ½ Lp, skriver tre og eet halvt lispund salt, hvormed saavel

sælgersken med laugværge, som kjøberne erklærede sig tilfreds og hvor-

efter forretningen blev sluttet.    Paa sorenskr. vegne M. Poulsen.

Ragnild Ellefsdatter med iholdt pen.  Torger Degerud.

Hans Torgersen.   Ole Engebrethson.

Christian Syenstedahl.   Christen Holdt.

Hans Mellem Dahl.  Engebret Kopperud

             begge med iholdt pen.

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 250b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net