1811 - Skoklefald skyldsetning andel til Kristen Olsen Tangen 

 

 

Aar 1811 den 26de augusti, blev, i følge Ole

Nielsens forlangende, en lovlig skyldsætnings og deelings-

forretning fremholdt paa gaarden Schochlefald i Næs-

oddens præstegield, over en andeel af hans ejendom

udi denne gaard, hvilken han har solgt til Christen

Olsen Tangen. Forretningen administreredes i sorenskriverens

lovlige forfald af hans fuldmægtig Morten Poulsen i overvær

af følgende af lehnsmanden paa fogdens vegne udnævnte

laugrettesmænd: Anders Soelberg, Aslach Sørbye, Ole Sandager

og Ole Fladebye.

Hvorda! Saavel sælgeren som kjøberen vare nærværende og

opgav deelet for den solgte andeel, hvilken de i laug-

rettets overvær havde opgaaet, at være som følger: det begynder

ved Bondefjorden ved en strand Hatstranden kaldet og gaar

i vest efter en vej, til en X gran i Tangevejen, der-

fra gaar det i vestlig strækning til emn 3 korset gran;

og fra denne gran gaaer det efter gammelt deele til Laxe-

bougen ved søen. Hvad der ligger inden for denne

deelelinie, udgiør den til Christen Olsen solgte andeel af

denne gaard, hvorunder end videre indbefattes Ole Nielsen

ejende halve deel udi pladsene Tangen og Tangelaget med

sammes tilhørende huuse og jordvej.

Laugrettet med hensyn til gaarden Schochlefalds fulde

skyld og den Ole Nielsen tilhørende andeel af samme

og dens værdie og godhed ansatte den nu solgte deel

til 1 ½ skriver eet og et halvt lispund salt, hvor-

med saavel sælger som kjøber erklærede sig tilfredse

og hvorefter forretningen blev sluttet.

                                                   Paa sorenskriverens vegne

Ole Nielsen.  Christen Olsen.                      M. Poulsen.

Anders Solberg.  Aslach Sørby.  Ole Sanager.

   Ole Flateby.

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 183. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net