1811 - Skoklefald skyldsetning andel fra Kristen Olsen Tangen 

 

 

Aar 1811 den 26de augusti, blev i følge Chri-

sten Olsens reqvisition, en lovlig skyldsætnings og

deelingsforretning fremholdt paa gaarden Schoc-

lefald i Næsoddens præstegield, over en andeel af hans

ejende 3 ¾ Lp salt i denne gaard, hvilken han

har solgt til Ole Nielsen Schochlefald, forretningen

administreredes i sorenskriverens lovlige forfald af hans

fuldmægtig Morten Poulsen, og følgende af lehns-

manden paa fogdens vegne udnævnte laugrettesmænd: Ole

Sandager, Ole Fladebye, Anders Soelberg og Aslach Sørbye.

Hvorda! Saavel sælgeren som kjøberen var nærværende

og opgav i laugrettets overvær at have opgaaet deelet

for den solgte andeel, at være som følger: det begynder i

gaarden paa Schochlefald, og følger kirkevejen i syd indtil

Bergerdeelet modstøder; det følger derefter deelet

imellem Berger til Halvorsbraaten i østlig strækning; det

gaar derefter nord omkring Halvorsbraaten efter gierdet til

gierdet for Strandebraaten; deelet gaar derefter langs

Strandebraaten i nord, til Kirsebærhagen kaldet, derfra

gaar det lige i vestlig strækning til midten af plankeværket

for frugt og urtehaugen paa Schochlefald; Dette foran-

førte indeholder indmarken til det af Christen Olsen

til Ole Nielsen nu solgte stykke af denne gaard.

Af den Christen Olsen tilhørende skov og ud-

mark skal Ole Nielsen være ejende og hvis deele blev

opgivet som følger: det begynder nord i skoven ved en

3X gran og følger deelet for den Bache tilhørende andeel

i denne gaard, i syd til Ildjernvejen; det følger derefter

vejen lige i øst, til et leed som gaar ind i Kallestad-

hagen, det følger dernæst gierdet for Kallestad i nord,

til et leed Krogledet kaldet; det gaar derefter i nord

efter deelet for Ole Nielsen forhen ejende deel i denne

gaard til en 3X gran som er første deelepunct.

Ligeleedes følger i kjøbet Christen Olsens ejende deel udi

Kallestadhagen og Halvorsbraaten, hvilke med gierder er ind-

hegnede; videre følger i samme kjøb den Christen Olsen til-

hørende og i en skyldsætnings og deelingsforretning af

26de may 1810 specificerede andeel af gaarden Schochlefalds

ind og udhuuse, samt hans deel udi frugt og urte-

haugen  og hans ¼ deel udi gaardens møllebrug.

Alt foranførte udgiør den af Christen Olsen til Ole

Nielsen solgte andeel udi hans eiendom udi denne gaard.

Laugrettet, med hensyn til skylden paa gaarden Schochlefald

og den Christen Olsen Tilhørende andel af samme, samt

sammes værdie og godhed, ansatte den af ham nu solgte

og skyldsættende andeel for 2 ½ Lp, skriver to og

eet halvt lispund salt, hvormed saavel sælger som

kjøber erklærede sig tilfreds og hvorefter forretningen

blev sluttet.                                     Paa sorenskr. vegne

Ole Nielsen.  Christen Olsen.                     M. Poulsen

Anders Solberg.  Aslach Sørby.  Ole Sanager.

    Ole Flateby.

 

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 182b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net