1811 - Glenne takst 

 

 

Aar 1811 den 29de novembr, blev efter Hans

Baltzersen Glendes reqvisition, en lovlig besigtelse

og taxations forretning fremholdt over hans ejende

gaard Glende i Froens annex, af skyld 15 Lp salt, under

matr. no [blank]; Forretningen administreredes i sorenskri-

verens lovlige forfald, af hans fuldmægtig

Morten Poulsen, og følgende af lehnsmanden paa fogdens

vegne udnævnte laugrettesmænd: Niels Økern, Christian Sønstedahl,

Anders Schutterud og Engebret Kopperud.

Hvorda! Reqvirenten var nærværende og begiærede forretningen

paa lovlig maade fremmet.

Thi blev besigtet og vurderet som følger:

1. En hovedbygning, opført af laft og tegllagt, indeholdende en

dagligstue med jern kakkelovn, kjøkken med skorsteen og et kammer,

samt ovenpaa 3de indredde værelser; denne bygning er

næsten nye og udi god stand og den ansattes for 600rd.

2. En udhuus bygning, opført af laft og tegllagt, indeholdende

2 lader, 1 laave, 2 skyker, stald til 4 hæste og fiøs til

12 fæekreature; som er næsten nye og udi meget

god stand, og den ansattes for 400rd.

3. En stolpebod med tegl belagt, ansattes for 50rd.

4. Et bryggerhuus med skorsteen og bagerovn, ansættes

for  40rd.

5. Et tørkehuus, ansættes for 10rd.

6. Indmarken, hvorpaa kan fødes 2 hæste, 10 voxne

fæekreature, foruden ungfæe og smaae kreature;

udsæden 10 tønder havre, foruden anden smaae

sæd; samme er udi meget god stand og vel

dyrket, samt ansættes af laugrettet eenstemmig for 3500rd.

7. Udmarken og skoven, begge tilstrækkelige til ejendommens

fornødenhed, ansattes af laugrettet eenstemmig for 500rd.

                                                         Tilsammen 5100rd.

skriver fem tusinde og eet hundrede rigsdaler DC.

Hvorimod administrator med hensyn til tiden intet havde at

erindre og hvorefter forretningen blev sluttet. Paa sorenskriverens vegne

                                                                       M. Poulsen.

Niels Ørken

Christian Synstedhal     Anders Schutterud    Engebret Kopperud

                                                 begge med paaholdt pen.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 196b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net