1811 - Garder takst 

 

Aar 1811 den 29de novembr, blev efter Hans

Baltzersen Glendes reqvisition, en lovlig besigtelses og taxa-

tions forretning fremholdt paa gaarden Garder i Froens annex over

reqvirentens ejende andel af denne gaard, af skyld 5 Lp salt, under

matr. no 120: [blank] Forretningen administreredes i sorenskriverens

lovlige forfald af hans fuldmægtig Morten Poulsen og følgende

af lehnsmanden paa fogdens vegne udnævnte laugrettesmænd

Niels Økern, Christian Sønstedahl, Anders Schutterud og En-

gebret Kopperud.

Hvorda! Reqvirenten var nærværende og begiæret for-

retningen paa lovlig maade fremmet.

Hvorefter blev besigtet og vurderet som følger:

No 1. En udhuusbygning, indeholdende 2 lader og 1 laave med

bordtag, hvilken ansattes for 30rd.

2. Jordvejen eller indmarken, hvorpaa kan føde

1 hæst og 3 a 4 køer, foruden smaae kreature,

og udsædes en 6 tønder forskjelligt korn, samme

er af meget god art og vel dyrket, og ansættes

af laugrettet eenstemmig for 1800rd.

3. Skoven og udmarken, begge tilstrækkelige til

eiendommens fornødenhed og afgiver den første

desuden noget til udsalg; hvilket alt

ansattes af laugrettet eenstemmig for 1200rd.

                                       Tilsammen 3030rd.

skriver tre tusinde og tredive rigsdaler DC.

Hvorimod administrator med hensyn til tiden

intet havde at erindre og hvorefter for-

retningen blev sluttet.  Paa sorenskr. vegne

                                    M. Poulsen.

Christian Synstedhal  Niels Ørken

Anders Schutterud      Engebret Kopperud

             begge med iholdt pen.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 197. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net