1811 - Garder skyldsetning 

 

 

Aar 1811 den 29de novembr, blev i følge Baltzer

Engebretsen Garders reqvisition en lovlig skyldsætnings-

forretning fremholdt paa Garder i Froens an-

nex, over en andel af denne gaard, hvilken han har solgt

til sin ældste søn Hans Baltzersen Glende; forret-

ningen administreredes i sorenskriverens lovlige forfald af hans

fuldmægtig Morten Poulsen og følgende af lehnsmanden

paa fogdens vegne udnævnte laugrettesmænd: Nils Økern,

Christian Sønstedahl, Anders Schuterud og Engebret Kopperud.

Hvorda! Saavel sælgeren som kjøberen var nærværende

og opgav, udi laugrettets overvær at have opgaaet deelet

for den solgte eiendom at være som følger: det begynder

i et hjørne ved delet mellem Dahl, Glende og Garder, ved en

braate Trollebraaten kaldet, og følger Dahls deelet i syd-

vestlig retning til en steen, Tremands deelet kaldet, hvor Koppe-

rud, Dahl og Garder støder sammen; derfra følger det Koppe-

rud deelet til en anden steen, hvor 3de ejendommer fra Schoug, Kop-

perud og Garder støder sammen; derfra følger det langs med Schoug

deelet til et kjern hvor Kay ejendommen modstøder, det

følger derefter Kaj deelet til et hiørne, hvor 3 ejendomme

nemlig Kaj, Garder og Glende støder sammen; det gaar derefter

i syd øst efter nyt opmærket dele, til en mose Lillemosen,

og en sammestæds befindende vej; denne vej deeler derfra til et

leed ved Garder engens giærde; derfra gaar det efter giærdet

til Garder jordets giærde; videre gaar det efter giærdet til en

haugeTrollebraaten kaldet; derfra gaar det i nord efter

giærdet til et leed for Kalveløkken, fra dette leed gaar

det videre i nord efter giærdet til et hiørne ved Glen-

de jordet; derfra følger det Glende deelet til 1te punct

hvor deelet begyndte.

Alt hvad der ligger inden for denne deele linie udgiør den

til Hans Baltzersen solgte andel af denne gaard.

Laugrettet med hensyn til gaarden Garders fulde skyld 18 Lp

salt, ansatte den nu solgte andel for 5 Lp skriver fem

lispund salt, hvormed saavel sælger som kjøber erklærede

sig tilfreds, og hvorefter forretningen blev sluttet.

Paa sorenskriverens vegne M. Poulsen.

Niels Ørken.  Baltzer Garder. 

  Christian Synstedhal.  Hans Glenne. Anders Schutterud

     Engebret Kopperud.                            med iholdt pen.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 196. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net