1810 - Krange skylsetning, Nils Blylagets andel av gården 

 

Aar 1810 den 15de octobr blev, efter Christen

Hansens forlangende, en lovlig skyldsætnings forretning

holdt og foretaget paa gaarden Krange paa Næsodden, over

en andeel af denne hans gaard hvilken han har solgt

til sin svigersøn Niels Christiansen Blyela-

get; Forretningen administreredes i sorenskrive-

rens lovlige forfald af hans fuldmægtig Morten Poulsen

og føljende af lehnsmanden paa fogdens vegne udnævnte

Laugrettesmænd: Hans Grøstad, Niels Loftue, Gregers

Hasle og Baltzer Hasle.

Hvorda! Saavel sælgeren som kjøberen var nærvæ-

rende og opgav deelet for den solgte andeel, hvilket de

i laugrettets overvær havde opgaaet, saaledes: Det be-

gynder ved søekanten ved Haslumdeelet og følger dette

deele i sydvest lige til Labraate kleven, hvor Hasle

deelet modstøder; derefter følger det Hasledee-

let i nord til et giærde ved den nordre kanten af

Labraaten; derfra følger det Bent Christensens deel

af denn gaard, til en nye giærdes-gaard, hvilken

derefter deeler mellem Bent Christensen og Jens

Andersens ejendom, i nordlig strækning indtil

Grøstad deelet; endelig følger det Grøstad delet i øst

lige ud i søen. Alt hvad der

ligger inden for denne deele linie udgiør den til

Niels Christiansen solgte deel af gaarden Krange.

Laugrettet, med hensyn til gaarden Kranges fulde skyld 1 skp. salt

ansatte den nu solgte andeel for at kunde udgiøre en

tredie deel af gaarden, eller 6 2/3 Lp salt skriver sex

to tredie deel lispund salt, hvormed sælgeren og kjøberen

erklærede sig tilfreds, hvorefter forretningen blev sluttet.

Paa sorenskriverens vegne M. Poulsen.

Christen Hansen.  Niels Christiansen begge med paaholden pen.

Hans Grøstad.  Nils Lofttu.  Baltzer Hasle med iholdt pen.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 124b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net