1809 - Kjensli skyldsetning av halvdel 

 

 

Aar 1809 den 16de november, blev efter Baltzer Garders re-

qvisition, en skyldsætnings forretning holdt og foretaget over

det halve af pladsen Kiendslie under gaarden Hasle paa Næsod-

den, hvilken han har afkjøbt Gregers Hasle; Retten betjentes af

sorenskriveren og følgende 4 af lehnsmanden paa fogdens vegne ud-

nævnte laugrettesmænd: Hans Grøstad, Christen Krange, Christian

Granerud og Baltzer Hasle.                         reqvirenten og sælge-

ren Gregers Hasle var nærværende. Laugrettet erklærede

at de nøye havde beseet pladsen Kiendslie, som de desuden meget vel

kjendte, og anmærket det at samme er aldeles indhegnet, saa at

ingen disput bliver om deelet, naar undtages en aas, Staarmyr-

aasen kaldet, hvilken ikke er indhegnet, men dog tilhører pladsen; Den

heele plads sagde laugrettet at de med hensyn til gaardens skyld kunde

ansætte til 3 Lp tunge, og altsaa den halve til et og et halvt,

hvormed saavel reqvirenten som sælgeren vare tilfreds, og hvorefter

forretningen blev sluttet.                                                    Falsen

Baltzer Garder.  Gregers Hasle med paaholden pen.

Hans Grøstad. Christian Granerud. Christen Krange

               Baltzer Hasle de 3 sidste med paaholden pen.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 72b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net