1809 - Holt skyldsetning 

 

 

Aar 1809 den 1te september blev efter Thore Thoresen Holts reqvi-

sition, en lovlig skyldsætnings forretning afholdt over en andeel

af gaarden Holt i Froens annex til Aas præstegjæld, som han ved

skjøde af 31te forrige maaned, har solgt til sine sønner Johannes

og Niels Thorsønner. Forretningen administreredes af sorenskri-

veren og følgende 4. af lehnsmanden paa fogdens vegne udnævnte laugret-

tesmænd: Svend Roxrud, Ole Tomter, Thore Tomter og Christopher Lille-

Gloslie. Hvorda!                 Laugrettet sagde sig at være det

frasolgte stykke vel bekjendt, hvis delemærker antegnes saaledes: det begynder

paa den søndre side af Holt skoven, ved en steenbroe ved søndre side af

Holt kjernet, og følger derfra en vey vestover ved søndre ende af Bred-

aasen kaldet, og følger samme vey endvidere lige ned til søen ved

Hallangs pollen eller Træeskals bjerget; videre følger deelet søndre

Gloslies ejendele østover til Holt qværnehuset og derfra stæden nord-

over til forbemeldte steenbroe hvor det ender, men i bækken haves

ingen rettighed, der maatte kunde være til hinder for Holts eiers

qværnehuus eller dam, hvis disposition er disse overladt. Med

hensyn til heele gaarden Holts skyld, 1 ¼ skp. salt, erklærede nu laug-

rettet, at de efter bedste overbevisning, ikke kunde ansætte den oven-

beskrevne andeel af gaarden høyere end til 1 skriver er Lp salt,

og da ingen havde videre at erindre, blev forretningen sluttet.

                                                                                     Falsen.

Svend Roxrud.  Ole Tomter.  Thore Tomter.  Christopher

                                                    Gloslie begge med paaholden pen.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 55b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net