1809 - Gullerud takst 

 

 

Aar 1809 den 20de februarii blev efter Johannes Gundersens reqvisition

en taxations forretning holdt og foretaget over hans eiende gaard Gullerud mat. no 119 i

Froen og betjent af sorenskriveren og følgende 4 af lehnsmanden paa fogdens vegne

udnævnte laugrettesmænd, Baltzer Engebretsen Garder, Ole Michelsen Fuglesang, Anders

Johannesen Skuterud og Engebret Christophersen Kopperud.

Hvorda! blev taxeret som følger:

No 1. Huusebygningen opført af laft, klæd, og belagt med bordtag, bestaaende af 2de etager, med 2de

indredde værelser og kjøkken, samt een jernkakkelovn; denne bygning som vel er gammel

men i forsvarlig stand ansatte laugrettet eenstemmig til værdie af 100rd.

2. Udhuusbygningerne, bestaaende af love, 2de lahder, 3de skykker, stald til 2de hæste og

fjøs til 9 a 10 kjør, alt forsynet med spoentag undtagen fjøset som er belagt

med bordtag og nyelig opført og i taalelig stand, blive ansatte for 130rd.

3. En dobbelt stolpebod klæd og tegllagt i god stand ansættes til værdie af 50rd.

4. Indmarken vel opdyrket, hvoraf kan fødes 2de hæste og 8 a 9 fæe kreature eller me-

ere efter aarets beskaffenhed, og som er tilstrækkelig til en 10 a 12 tønders udsæd

af havre, ansatte laugrettet til den summa 1500rd.

5. Skoven og udmarken hvoraf den første vel er liden men vexterlig

ansattes til den summa                        500rd.

                                       Tilsammen 2280rd.

Siger to tusinde, to hundrede og firdsindstyve rigsdaler dansk courant.

Hvorimod administrator intet havde at erindre, og hvorefter forretningen blev sluttet.

                                                                                                            Falsen.

Baltzer Garder.   Ole Michelsen Fuglesang med paaholden pen.

Anders Skuterud      Engebret Kopperud begge med paaholden pen.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 16. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net