1809 - Fundingrud skyldsetning 

 

 

Aar 1809 den 16de november blev efter Johan Christiansens

reqvisition, en skyldsætnings forretning holdt og foretaget over en

andel af gaarden Fundingrud paa Næsodden, hvilken han har afkjøbt

sammes ejer Ole Johnsen; Rætten betjentes af sorenskriveren og følgende

4 af lehnsmanden paa fogdens vægne udnævnte laugrettesmænd: Christen Kran-

ge, Hans Grøstad, Baltzer Hasle og Gregers Hasle.

Saavel reqvirenten som sælgeren var tilstæde og angave delemærkernes

for den frasolgte andeel saaledes: deelet tager sin begyndelse fra en kors-

mærket gran i Grinebraaten ved Hochholt deele, gaaer derfra vest-

over til en grine eller leed ved en korsmærket gran i Fundingrud

ejendom, og siden nord efter, efter opmærkning til en gammel vey

kaldt Arves vej, derfra følger det denne vey vestover til en

bjerpynt i Granerud deelet, og derfra nord efter til et bjerg udi

Dammyren ved Hochholt deele, som kaldes Tre mands steenen, og endeli-

gen gaaer det derfra syd efter langs Hochholt deelet til den kors-

mærkede gran, hvorfra det begyndte; alt hvad der ligger indenfor

denne deelelinie, udgjør den til reqvirenten solgte andel.

Laugrettet erklærede, nøye at have beseet den frasolgte deel og sammen-

lignet samme med heele gaarden Fundingrud, som dem desuden vel

er kjendt; med hensyn til dennes heele skyld 8 Lp salt, ansatte de derefter

den frasolgte andel til ½ skriver et halvt Lp salt, hvorved saavel

rqvirenten som sælgeren var fornøyede, og hvorefter forretningen

blev sluttet.                                                                      Falsen.

Johan Christiansen.       Ole Johnsen med paaholdt pen.

Hans Grøstad.   Christen Krange.  Baltzer Hasle.

        Gregers Hasle de 3 sidste med paaholden pen.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 72. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net