1809 - Agnor takst 

 

 

Aar 1809 den 29de april blev efter Baltzer Baardsens reqvisition, en taxations

forretning holdt og foretaget over hans eiende halve deel i gaarden Agnord paa Næsodden af skyld

[åpent felt] matr nr [åpent felt]. Retten administreredes af sorenskriveren i overværelse af følgende 4re af

lehnsmanden paa fogdens vegne udnævnte laugrettesmænd: Ole Sørensen Sandager, Johannes El-

lefsen Ruud, Hans Gundersen Grøstad og Jens Hansen Møkkerud.

Hvorda! blev taxeret som følger:

1. Hovedbygningen, opført i 2de etager, indeholdende: underste etage 1 rum med kakkelovn, 1 kam-

mer og 1 kjøkken, i øverste etage 2de rum; Ved siden af denne bygning er af tømmer opført

en liden bygning, og med samme tilformet, indeholdende 1 kakkelovn. Denne bygning

der er tækket med tagsteen og i ganske god stand ansætte laugrettet til en værdie af 200rd.

2. En bygning opført af tømmer indeholdende, 1 bryggerhuus og 1 veedskjul, hvilken

laugrettet ansætte til en værdie af 60rd.

3. En dobbelt stolpebod, klæd med bord og teglbelagt, ansættes til en værdie af 40rd.

4. En af tømmer opført bygning indeholdende, 2 lahder, 1 love og 5 skykker, samt stald

til 5 hester og fæehuus til 13 a 14 fæe kreature, denne bygning som er tækket

med spontag, er meget gammel, og andsætte dens værd til 60rd.

5. Indmarken vel opdyrket, hvorpaa kan fødes 3 a 4 heste og en 10 a 12 st. fæe

kreature og endel souver, samt udsædtes en 14 a 15 tønde havre

og anden smaae sæd. Laugrettet ansætte dens værdie til 4000rd.

6. Udmarken og skoven, hvoraf den første er tilstrækkelig til havning for

gaardens besætning, og den sidste afgiver fornødent breendeveed og huus-

tømmer samt endeel til salg; de ansætte dens værdi til 3000rd.

                                                            Tilsammen = 7360rd.

Skriver syv tusinde, tre hundrede og tredsindstyve rigsdaler dansk courant, hvormed ad-

ministrator intet havde at erindre, og hvorefter forretningen blev sluttet.

Ole Sandager.   Johannes Ruud.  Jens Møkkerud.                 Falsen.

alle med paaholden pen.          Hans Grøstad.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 32b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net