1809 - Agnor skyldsetning 

 

 

Aar 1809, den 14de november blev efter Baltzer Baardsens

reqvisition, en skyldsætnings forretning holdt og forelagt over

en andel af hans eyende gaard Agnord paa Næsodden, hvilken

han har afhændt til Ht. Morten Anker paa Frogner; Rætten betjentes

af sorenskriveren og følgende 4. af lehnsmanden paa fogdens vegne

udnævnte laugrettesmænd, hc: Hans Grøstad, Jens Hansen Søndre

Møkerud, Christen Krange og Søren Store Ruud.

Hvorda! Reqvirenten var tilstæde og anmeldte at han tilligemed laug-

rettet, som alle desuden ere hans nærmeste naboer og meget godt

kjendt paa ejendommen, har opgaaet deelemærkene for den til

Hr. Anker frasolgte deel, hvilke nu bleve opgiven saaledes: at deelet

begynder ved østre Dahling leed paa søndre Agnord, og gaaer øst efter

vinterveyen til Hallangen modstøder, hvor der er korset et ohre-

træe, siden følger samme Hallangens deele nord efter til Guldbiør-

nerud modstøder, og derfra følger det Guldbiørnerud deelet nordvest

til Møkerud modstøder; alt hvad der ligger mellem denne deelelinie

og Agnors jordvej, udgjør den til Morten Anker solgte eiendom,

der alt ligger østen for gaarden Agnord. Med hensyn til heele

gaardens skyld 1 skbp. salt, ansatte laugrettet den saaleedes frasolgte

deel af skyld til 5 skriver fem Lp salt eller ¼ part, hvorimod Re-

qvirenten intet havde at erindre, og hvorefter forretningen blev sluttet.

Hans Grøstad. Jens Hansen.  Christen Krange.                         Falsen.

Søren Store Ruud de 3 sidste med paaholden pen. 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 72. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net