1808 - Møkkerud takst 

 

 

Anno 1808, den 12te december blev, efter Jens Baardsens reqvisition, en

taxations forretning afholdt over ½ gaarden Møcherud matr no 11, paa Næsodden, og

administreret af sorenskriveren og de 2de af lehnsmanden paa fogdens vegne, ud-

nævnte laugrettesmænd: Jens Hansen Møcherud og Ole Nielsen Skoklefald:

Hvorda! blev taxeret som følger:

1. En hovedbygning, nye opført af laft og tegllagt, med 5 værelser og en jern kakkelovn,

ansatte laugrettet for 200rd.

2. Udhuusbygningen, ligeledes nye opført af laft, med tegl belagt, bestaaende af 2 laa-

ver og 2de lader, 2 skygger, stald til 4 heste og fæehuus til 10 kjøre, ansættes for 250rd.

3. En stolpebod, gammel, men dog i god stand, ansættes for 20rd.

4. Indmarken, godt opdyrket, hvoraf fødes 2 heste, og 8 kjøre, og hvor der

saes en 13 a 14 tønder havre og 1 a 2 tønder andet korn, taxeredes for 1500rd.

5. Udmarken med skoven, som er fredet, ansættes til                             700rd.

                                                                                     Tilsammen = 2670rd.

Skriver to tusinde, sex hundrede og halvfjerdsinstyve rigsdaler, hvormed administra-

tor intet havde at erindre, og hvorefter forretningen blev sluttet.           Falsen

Jens Hansen med paaholden pen. Ole Nielsen med paaholden pen.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 10b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net