1789 - Leiermål, Maria Bertelsdatter Oppegård 

 

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 6 mars 1789 på Wennersgård i Ås:

 

Fogden Hr. Justitzraad Bukier loed ved Fuldmegtig Nimb

at have med 14 dages mundtlig varsel til dette ting ved Lensmand

Peder Røer og Ole Sørensen, lovligen har indstevnt pigen Maria

Bertelsdatter Søndre Oppegaard betale bøders udredelse for begaaet

leiermaal, og denne sags omkostningers ansvar. Stevnevid-

nerne her ovenmeldt avhiemlede jndkaldelsens rigtighed.

Jndstevnte møtte ikke. Eragtet: Pigen Maria Bertelsdatter

Søndre Oppegaard lovdages at møde med tilsvar i denne sag

paa neste sommerting.

 

Utsatte saker fra sommertinget 16 juli for Ås og Nesodden foretatt

den 14 august 1789 på Wennersgård i Ås:

 

Hr. Justitzraad Bukier iretteæskede leiermaalssagen imod

Maria Bertelsdatter Søndre Oppegaard, og derudi fremlagde

lovdagen lovlig forkyndt. Actor derefter begærede

sagen udsadt til neste høste-ting som retten indvilgede.

 

Høsttinget for Ås og Nesodden den 4 desember 1789 på Wennersgård i Ås:

 

Fogden Hr. Justitzraad Bukier loed ved Fuldmegtig Nimb iretteæske leiermaals-

sagen mod Maria Bertelsdatter, og ventede dom efter jnd-

stevningen. Sagen optages til doms.

 

Kontinuasjon av saker fra høsttinget 1789 for Ås og Nesodden foretatt den

20 januar 1790 på Wennersgaard i Ås:

 

J leiermaalssagen mod Mari Bertelsdatter

Oppegaard

                        DØMT:

Mari Bertelsdatter Oppegaard bør 15 dage efter denne

doms forkyndelse betale til Actor, sine forvirkede leier-

maalsbøder efter L. 6-13-1 artl. med 12 lod sølv eller 6 Rd.

samt oprette sagens omkostninger med 4 Rd under vii-

dere lovbydelig adferd.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 307, 322b, 340, 346b.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net