1788 - Leiermål, Margrethe Hansdatter og Anne Mathiasdatter 

 

 

Aar 1788, den 8de augt: blev en extra tugthuus sag foretaget paa

Aas og Næsoddens præstegielders almindelige tingstue Wennersgaard

imod qvindemeniskerne Margrete Hansdatter og Anne Mathiasdtr.

af Næsoddens præstegield, til undgieldelse for deris begangne 3de

og 4de lejermaale. Nærværende de 2de laugrettesmænd Ole og

Hans Myhrer. Da Actor Hr. Justitzraad og Foged Bukier produ-

cerede sit til denne sags afhandling udstædde skriftlige stefnemaal.

dat 10 juli næst afvigte med dommerens paategnede lægte-tiid til i

dag, lovlig forkyndt efter paaskrift. Ligeleedes fremlagde Actor Am-

tets ordre til actionen, dat: næst foregaaende 5te juli. Stevnevidner-

ne Lehnsmand Pefer Røhr og Ole Svendsen Ruud eedfæstede stefnemaalets

lovlige forkyndelse efter deres paategning; hvorefter de tillige bekræftede

at Margrete Hansdatter som ei kunde indfinde sig formedelst det hendes

diende barn, for dem har tilstaaet sigtelsens rigtighed, og at Sogne-

præsten Hr. Biergaard har lovet for hendes tilstedeblivelse at indestaae.

Efter paaraabelse var Svend Haagensen Grøstad og Peder Ruudsteen ei

tilstæde, men qvindfolket, Anne Mathiasdatter mødte og hvilken

tilstoed at have begaaet 4 lejermaal, det sidste med en gift mand, navnl:

Peder Ruudsteen, hafde saaledes indtet til sin undskyldning at forebringe.

Actor dernæst i rettelagde Sognepræsten Hr, Biergaards 2de attester om

de 2de paastefnete lejermaale, dat: 20de januarii d: a: ; i hvis følge hand

paastoed dom over de saggivne og i sigtelsen skyldig befunden efter

sin stefning.

                                     DØMT:

Margrete Hansdatter og Anne Mathiasdatter Ruudsteen af

Næsoddens præstegield, som ikke aleene selv har tilstaaet, men end-

og med Sognepræsten Hr. Biergaards attester af 20 janr. sidstl.

ere overbeviidste, at have begaaet, den 1te trende, og den

sidste fire lejermaale, bør for denne deres løsagtige omgang, i føl-

ge forordningen af 26 april 1755 indføres til dette Stiftets tugt-

huus og der til velfortient straf og rettelse arbeide enhver af

dem i 6 aar; Hvilket i lovlig tiid efterkommes.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 285.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net