1787 - Litt om Erik Hansen Flateby 

 

 

Erik Hansen ble døpt i januar 1733 og hans foreldre var Hans Eriksen Flateby og

Anne Olsdatter (opprinnelig fra Granerudstøen). Et arveskifte på Flateby i 1766

forteller at Erik Flateby da hadde flyttet og bosatt seg i Christiania. Saken nedenfor

er fra Christiania byting og gir noen fler opplysninger om hans liv og virke.

 

Aar 1787 den 16de aprilis blev een tugthuus ret

sadt udi Christiania bye tinghuus af justits ved Byefoged

Hagerup, overværende de 2de mænd Jens Morch og Søren Corneliussen.

Hvorda! Blev udtagen en fra Hr. Cancellieraad Monsen under dags

dato indkommen klage over en persohn navnlig Erich Fladebye for-

di han paa een tyvagtig maade skal have tilvendt sig nogle

clageren tilhørte planke-ender. Bemeldte anklagede

var løs og leedig for retten tilstæde, og paa tilspørgende

tilstoed, at hans navn er Erich Hansen Fladebye, 60

aar gammel, har tient som soldat ved det 2der Aggerhuusiske

regiment, hvorfra han for 18 aar siden fik sin afskeed

og siden har næret sig med fiskerie baade vinter

og sommer. Angaaende de paaklagede planke-ender

sa tilstoed han rigtig nok at hand samme havde taget, men

ikke som tyv eller i tanke at stæle, men som noget

der laae slengt paa gaden og ingen  bekymrede sig over,

da de laae i en rendesteen og vare skidne.

Værdien er og saa liden at den neppe bliver eier-

en skellig, og følgelig ej som tyverie blive at betragte.

Klageren loed møde og sagde at at det er sandt at vær-

dien af de 2de planke-ender er ikkun saaeliden,

den tiid den anklagede nu har har holdt ud i arresten

maatte og for anseet for meere end nok som straf

for dette lille greeb, og altsaa havde han intet

imod at det dermed for denne gang havde sit for-

blivende, imod at Erich Fladebye forpligtede sig

aldrig at mere saadant oftere , hvilket han og hellig

lovede og altsaa for denne gang blev løsladt.

 

Kildeinformasjon:Oslo fylke, Christiania by, Tingbok A 72, 1785-1789, folie 224.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net