1782 - En brann på Sandvigen under Digerud 

 

Sommertinget for Ås og Nesodden den 16 juli på Søndre Kroer i Kroer

anneks av Ås hovedsogn:

 

Hr. Lieutenant von Brochmann anmeldte: At ved ulykkelig jldsvaade

natten til 1te april avvigte aar 1781, paa pladsen Sandvigen under gaar-

den Diggerud i Froens annex skal være opbrændt soldaten Jens Paulsens

de i hans qvarter havende munderingsgevæhr og bajonet, tilhørende det no-

dre Follougske Hr. Major von Hegermanns anbetroede compagnie under det

2det Aggerhuusiske Infanterie Regiment; hvorom hand, til eedelig vidnes-

byrds avlæg, fremstillede Anders Monsen Griseboe og søn Anders Ander-

sen. Bemelte 2de vidner blev altsaa præpareret til eed avlæg, hvil-

ken de derpaa deponerede og derunder bekræftede, at Hr. Lieutenant von Broch-

manns anmeldelse i alle deele forholder sig rigtig.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 19b.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net