1782 - En brann på Glenne i Frogn 

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 6 mars på Kroer i Kroer anneks av

Ås hovedsogn:

 

Opsidderen paa gaarden Glende i Froens annex matriculleret nr.

43 og skylder 15 lispund salt med bøxel og herlighed, næmmelig Niels Olsen, frem-

stillede sig for rætten med beklagelse, at sidstl. 13de januari opbrændte ved u-

lyckelig jldsvaade, een hans bæste stuebygning paa gaarden med alt hvad

han derudi havde forvaret av boeskaber og eiendes, saa og av den ham be-

troede mundering, som soldat under Hr. Major von Hegermanns Nationale

Infanterie Compagnie og det 2det Aggershuuske Regiment, een kjole og

væst, hvilket alt var umuelig fra jlden at udredde. til beviis herom frem-

stillede han de 2de vidner: Simon Johannesen Grøstad og Halvor Johannes-

sen Grøstad, hvilke han altsaa begjærede eedelig herom maatte forklare sig.

Bemeldte 2de vidner fremstod avlagde eed og bekræftet sandheden av hvad

opsidderen Niels Olsen Glende, som ovenstaaende har forklaret i et og alt.

Laugrættet derefter tilligemed vidnerne ansatte den avbrændte stue at være

een fierdepart av gaardens øvrige huuser.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 4.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net