1779 - Leiermål, Mathias Adamsen Ildjernet, Berthe Kirstine Ildjernet, Gunhild Hansdatter Berget med flere 

 

 

Høsttinget for Ås og Nesodden den 4 desember 1779 på Søndre Kroer i –

Kroer annex av Ås hovedsogn:

 

Fogden Hr. Justitzraad Bukier loed med Fuldmægtig Hørbye anmelde

at have med 14 dages mundtlig varsel til dette ting lovlig indstevnet efterskrevne

personer dom at liide for til leyermaals bøders udreedelse, nemlig: Berthe

Kirstine Jldjernet, Mathias Adamsen Jldjernet, Gunnild Hansdatter Berget under

Røer, Helle Christine Krudværket, Ole Christophersen Lie, Marthe Jsachsdatter Lang-

strøm, Christian Wasbon og Jens Svendsen Sætre. Stevnevidnerne Lensmand

Michel Hansen og Gunder Sandager avhiemlede jindstevningen

at være skeed saaleedes, som overmeldt. De jndstevnte mødte ikke.

Eragtet: Alle ovenmeldt indkaldelde og udeblevne parter laugdages at

møde med tilsvar i denne sag paa næste vaarting.

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 17 mars 1780 på Skydsjordet i –

Nordby anneks av Ås hovedsogn:

 

Udi lejermaalssagen mod Berthe Kirstine Jldjernet med fler

      er, avsagt

                    DOM:

For begaaet lejermaal, efter de irettelagde præsteangivelser, bør, i følge lovens 6-13-1 art:

udreede forvirkede lejermaals bøder, nemlig: Mathias Adamsen Jldjernet, Ole Christophersen Lie.

Christian Wasbon og Jens Svendsen Sætre, enhver 24 lod sølv, eller tolv Rixdahler, samt

Berthe Kirstine Jldjernet, Gunnild Hansdatter Berget, Hellene Christine Krudværket, og Marthe

Jsachsdatter Langstrøm hver 12 lod sølv, eller sex Rixdahler, hvilket skeer 15 dage efter denne

doms forkyndelse under execution efter loven. J mangel av bødernes betaling,

og arbejde de samme enhver for sig udi dette stifts tugthuus.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 42, folie 345 og 374.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net