1779 - Leiermål, losoldermann Henrik Samuelsen av Drøbak og Abigael Hansdatter Storrud 

 

 

Høsttinget for Ås og Nesodden den 4 desember 1779 på Søndre Kroer i –

Kroer annex av Ås hovedsogn:

 

Fogden Hr. Justizraad Bukier loed med Fuldmægtig Hørbye iætteæske

sagen mod Hr. Henrich Samuelsen i Drøbach for begaaet leyermaal, og hvor-

om ham til beviis fremlagde Sognepræsten Hr. Storms attest dat. 21 octbr. d. a. an-

gaaende det av ham i aaret 1775 mod pigen Abigael Hansdatter Storerud i Næsod-

dens præstegield begaaet leyermaal. Og da det for det andet endnu mangles attest

fra vedkommende Sognepræst; saa maatte Comparenten begiære sagen udsat til næste

vaarting, for derved til beviis i sagen at fremkomme. Samuelsen mødte og

indloed sagen, som saa længe har været ventileret, under dom. Actor vedblev sit

forrige. Opsat. Sagen udstaaer efter Actor forlangende til næste vaarting.

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 17 mars 1780 på Skydsjordet i –

Nordby anneks av Ås hovedsogn:

 

                 J sagen mod Henric Samuelsen for leiermaal

                           Avsagt:

Præsteattesterne under 21 october 1779, og 6 martii 1780, hiembler

Actor, at den indstevnte er bleven udlagt til fader, for Abigael Hansdatters avlede, og

i aaret 1775, samt 1778, døpte 2de uægte børn, hvilket maae være beviis nok, saa

lenge indet mod sammes rigtighed er contrabeviist. Thi kjendes for ræt: Loods-

oldermanden Henric Samuelsen, bør i følge lovens 6-13-1 art: , for et hvert av disse

lejermaale, bøde 12 Rixdahler, tilsammen 24 Rd, og herforuden

oprætte sagens forvoldte omkostninger med trej Rixdahler, hvorav hans Mayestæt for

stemplede papiir tilkommer 48 skil: Alt at udreedes femten dage efter denne

doms forkyndelse under executions tvang.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 42, folie 344 og 374.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net