1769 - En brann på Utengen under Nordre Hallangen 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 41, folie 260.

Alminnelig vår, sake og skatteting for Ås og Nesodden den 8 mars 1769 på Skydsjordet i Nordby anneks.

 

Sergiant Peder Larsen Soelberg anmelte: at have ordre fra deris foresadte officerer,

her under tinget, at oplyse, det i sidst afvigte høst, er ved den ulykkelig jldebrand

som over gik huusmandspladsen under gaarden Nordre Hallangen i Froens annex,

Udengen kaldet, for soldat Svend Larsen Fondingsruud, under Hr. Major Nøimans

anfortroede Nordre Follaugske Jnfanterie Compagnie, opbrænte den med sig der havende

munderingskaarde og munderings [hak];    Thi begiærede hand herom et lov-

skikket tingsvidne, og til den ende fremstillede de 2de mænd: Simon Andersen

Braaten og Halvor Gundersen Berget, begge under gården Holt ibidem belig-

gende, hvilkr hand forlangede herom eedelig afhørt. Bemelte 2de

fremstillede vidner aflægde eed og forklarede: at de fuldkommen er bekiendt

det huusmandspladsen Udengen under gaarden Nordre Hallangen, hvor

soldat Svend Larsen Fondingruud, paa den tiid havede siit tilhold, sidst afvigte

6te augusti, ved ulykkelig jldsvaade afbrendte, og veedste de tillige, at bemelte

soldats munderings kaarde og [hak] samme tiid og stæd blev opbrændt, ligesom

de og saae levninger af kaarden udi den afbrendte tomt.

[slutt]

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net