1769 - Leiermål, Otto Pedersen og Maria Olsdatter på Ildjernet 

 

 

Høstinget for Ås og Nesodden 1769 kontinueret den 30 januar 1770 på

Skydsjordet i Nordby anneks av Ås hovedsogn:

 

Slots-Foged Spiesmacker anmelte, at hand ved Lensmand Ole Sørbye

og Jacob Grimoe, lovligen til Aas præstegields høste ting afvigte aar

mundtlig har ladet jndstevne Mr. Otto Pedersen Mali*, udi Jldjernet

dom at liide til bøders udreedelse, for sit med Maria Olsdatter begangne

leiermaal, samt processens omkostninger at ansvare. Bemelte

stevnevidner eedfæstede jndkaldelsens rigtighed, som ovenmelt. Den

jndstevnte mødte ikke. Eragtet: Otto Pedersen Mali*, laugdages

at møde med tilsvar, paa næste vaarting.

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 8 mars 1770 på Torderud i Ås hovedsogn:

 

Slotsfoged Spiesmacker irætteæskede sagen mod Otto Pedersen Malje*

for begaaet leiermaal, hvorhos hand tilkiendegav, at den paa sidste høste

ting givne forlæggelse for vederparten er under forkyndelsen forkommet

Comparenten, begiærede derfor sagens anstand til næste ting, med nye

forelæggelse for vederparten. Opsadt. Sagen udstaaer efter Actors

forlangende til næste sommerting for Aas og Næsoddens

præstegielder, til hvilken tiid at comparere, forelægges paa nye udeblevne

part Otte Pedersen Malje*, for sagen at tilsvare.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 41, folie 331, 341.

 

*Navnet skrives på ulike måter, personene er ellers ikke kjent fra andre kilder.

Avslutting av saken finnes ikke senere i tingbøkene, det er derfor sannsynlig at

begge personer kun oppholdt seg en kort periode på Ildjernet.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net