1767 - Østen Jonsen Alværn stevnes for tyvhugst i gården Røers skog 

 

 

Høsttinget for Ås og Nesodden 4 desember 1767 på Askehaug i Nordby i Ås:

 

Det finnes ingen saksgang etter denne stevningen i tingbøkene, saken

har trolig blitt ordnet opp i utenfor rettsapparatet.

 

Poul Røer lod i rætte legge sin skriftlige stevning mod Østen

Joensen Alvern eller Thoe-ejerne til at anhøre en ham den 26de sidstl.

giorde beskikkelse, angaaende 2de i gaarden Røers skoug nedfældede

træer, samt den derover tagne besigtelse, efter stevningens nærmere jnd-

hold, dat. 16de novbr. 1767. Stevnevidnerne Lensmanden Jacob Olsen

og Christopher Fladebye afhiemlede stevnemaalets lovlige forkyndelse, ef-

ter deres paaskrift. Efter paaraabelse var ikke den jndstevnte

Østen Joensen tilstæde, men Lensmanden Jacob Olsen og Lars Blixle

comparerede; for hvilke sidste lydelig blev oplæst den af dem forfat-

tede forretning under 26de maii 1767, hvilken Røer lod producere in

originali og derefter bekræftede de samme saaleedes at være passeret

som samme indeholder. Røer derefter begiærede det passerede

som et lovskikket tingsvidne sig beskreven meddeelt.

 

Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 41, folie 184b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net