1763 - Rovdyrjakt i nordre Frogn 

 

 

Tingbok for Follo: A 40, folie 330a.

 

En sak fra det alminnelige sommer skatte og sakestinget på gården

Askhaug i Nordby den 16 juli 1763:

 

Michel Larsen Hallangen fremstillede sig for retten, med tilkiende-

givende, at hand til bøigden og præstegieldets fordeel og nytte, har lagt sig efter

at ødelægge bjørne, ulve og ræve, of deraf udi maii 1761 scudt i sin gaard

Nordre Hallangen skoug een stoer biørn, som blev solgt til oberstliuntenant Bech-

stedt, samt udi aprili dette aar, udi gaarden Holts skoug, een biørn og een ulv,

skinde af biørnen har hand hiemme, og ulve pælsen solgt til lendsmanden Hal-

vor Baltersen Hoelstad, item herforuden paa egne eiiendeel 2de ræver, hvoraf

skindene ere bedærvede, til beviis herom, [.....]erede hand de 2de mænd Michel

Christiansen Hallangen og Michel Olsen Agnor, hvilke hand begiærede maatte under

eed forklare sig. Bemelte 2de mænd blev fremkaldet og forelæst eedens forklaring med

formaning at siige sin sandhed, hvorpaa de eenhver for sig aflagde eed og proved:

Michel Christiansen Hallangen at hand veed, det Michel Larsen Hallangen i aaret

1761 i maii haft een biørns hued som hand sagde selv at have skud, hvilke vidnet

og troe. Samme saa og provet her paa sommertinget bemelte aar. Og Michel Olsen

Agnor, det hand har seet hos Michel Larsen Hallangen, i aprilii sidstværende

aar, et biørns- og et ulvs-skind, som hand foregav at have skudt i gaarden Holts

skoug udi Froens annex; hvilke vidnet og af andre har hørt. Mere vidste hand

ikke, ej heller første prov. Michel Larsen forbeholdt sig paa høste tinget [anst.....]

at føre [nærmere] beviis, og begiærede de afhørte vidner demiteret.

(slutt)

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net