1745 - Aslak Kai`s stevning av Jørgen Skau for voldelig overfall 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 38, folie 374.

Alminnelig sommer, sake og skatteting for Ås og Nesodden den 14 juli 1745 på Vestre Rustad i Ås.

 

Aslack Kay mødte for retten og fremlagde sit skriftlige stevnemaal contra

Jørgen Nielsen Schoug, fordi hand voldeligen skal have overfaldet hannem med hug

og slaug, til at paahøre vidner, efter stevningens videre indhold av dato 21 junij

1745. Stevningsvidnerne Lauritz Hald og Povel Pedersen avhiemlede stevningens

lovlige forkyndelse efter deris paaskrift. Efter paaraabelse mødte ingen av de

indstevnte, hvorfore Aslack Kay begiærede lovdag for dennem undtagen Hr: Slotz-

foget Tobiesen og Capitain Rummelhoff. Forelagt. Louglig indstevnte og ude-

blevne vidner, Peder Lobes, Corporal Thosten Hoff, Helgie Joensdatter Schoug, Povel

Nielsen Schoug, Ole Schutterud, Peder Nielsen Gullerud, Johannes Olsen, Rang-

nild og Thore tjenende hos Hr. Capitain Rummelhoff, forelægges under faldsmaals

brøde at møde til provmaals avlæggelse i denne sag, paa førstholdendes almind-

lige høste sageting for Aas og Næsoddens præstegield; Til samme tiid laugdag

gives vederparten Jørgen Nielsen Schoug, om hand finder fornøden

med vidnernes provmaal at comparere.

[slutt]

 

*saken finnes ikke i tingbøkene etter dette, den har derfor trolig som mange andre

saker blitt ordnet opp i minnelighet utenfor rettsapparatet.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net