1725 - Noen debitorer 

 

 

20. Juli 1725 på Østby tingstue i Ås prestegjeld:

 

Petter Frantsen paa Tomas Bruns vegne i Christiania har til dette

ting skriftlig indstefnt Dorte Alfveren for gield 9 rd. 3 ort 15s.,

Gulbrand Larsens enche i Kaholmen 11 rd. 16 s., Jon Skomager

paa Næsodden 8 rd.

 

Dorthe Alfverens mand Amund Olsen var tilstæde, og sagde

at hand ej kunde sige meget mod krafvet, saa som hand ej

har giort noget regnskab derom, siden hand kom hiem af deres

May: tieneste, alligevel vil hand betale den fulde summa

naar hand faar [dog] til hösten. Jon Skomager var tilstæde

og vedgick gielden, Gulbrand Larsens enche i Kaholmen mötte iche,

men har for stefnevidnerne Lars Hald og Gjöde Rasmusen tilstoed

krafvet, endskiönt hun af creditor, intet har oppebaaret, men

caveret for en anden.

Dömt.

Saafrem disse debitorer ej i mindelighed vil see citanten betalt

maa hand execution udi en hvers boe söge sin betaling for hvad

de ere indstafnte, saavelsom og for 12 s. af hver rixdaler i omkosting.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 34, f. 14b

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net