1720 - Noen leiermål 

 

 

25. Juni 1720 på Østby tingstue i Ås:

 

Slotsfogden Hans Bang har til dette ting ved muntl.

varsel indkaldet SigneNielsdaatter for begaaede lejer-

maal med Efven Hansen som var en tiener hos Leutenant

Hartmand ved de Tyske ryttere, og Lispet Andersdaatter

blefvet af en tysk rytter ved Castaniers compagnie, og Olloug

Hansdaatter af soldat Christen Ifversen. /: Han er

forseet af Olloug Hansd: er besofvet af Efven Hansen og Signe

Nielsdaatter af Christen Ifversen.

Almuen berettede, at disse 2de mandspersoner qvitterede

landet forleden aar lenge för at det blef oppdaget det de

lejermaal har begaaet.

                 Dömt

Disse 3de qvindespersoner som sig med lejermaal hafve

forseet, tilfindes at betale denne sigt hver med 12 lod sölf

eller og fengsel at sidde paa vand og bröd i 14 dage.

 

Slotsfogden bad at almuen vilde forklare, hvad tid den

rytter ved Ritmester Castaniers compagnie, og Efven Hans-

sen som var en tiener hos Leutenant Hartmand begge ved

de tyske folk, som var her i landet, reiste her fra og om

det iche var förend den tid, at de besofvede qvindfolck da

i kircken offentl. udlagde.

Hvortil almuen svarede, at de tyske ryttere iche har

väret her i sognet siden de marcherede ned til Viigsi-

den, og siden derfra transporteret til Dannemark, som

var lenge för den tid, at de besofvede qvindfolck udstod

kirckens disciplin.

 

 

Kilde: Follo sorenskriveri, Tingbok A 32, folie 120b, 121b

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net