1718 - Noen leiermål 

 

 

21. Juli 1718 på Østby tingstue i Ås:

 

Til dette ting har Slodsfogden Hans Bang i andledning

af det Kongl. Rente Cammer opsente antegnelser paa

hans aller underdanigste aflagde fogderegnskaber

for anno 1715 indledet endeel qvindemennisker

som siig med lejermaaler i fornefnte 2de aaringer har

forseet, og iche har noget at betale deres böder med, hvor-

for han paastaar at de samtlige efter Cammer Collegio ordre

af den 4 decemb: 1717 blifver tilfundne at straffes nemlig

Marthe Salomonsdaatter, Maren Olsdaatter, Marthe

Poulsdaatter, Johanne Tommesdaatter, Kirsten Hans-

daatter, Kirsten Andersdaatter, Anne Nielsdaatter, Karen

Simensdaatter, Kirsten Jonsdaatter, Helge Andersdaatter, og hendes barnefader

en ung person Hans Hansen Oppegaard, samt fra Næsod-

den Gunild Toresdaatter, og Inger Nielsdaatter.

Af disse indkaldede personer mötte ingen.

Almuen berettede, at Marthe Salomonsdaatter er

ved döden afgaaen og intet efterlat sig. Gunild Tores-

daatters barnefader, sagde almuen, at hun self til-

stoed, det hun iche vidste hvem han var, viidere en det

var en bondekarl ofven fra landet. Lensman-

den Jörgen Mickelsen berettede, at han har ta-

get fra Helge Andersdaatter og Hans Hansen

saa meget som nesten kand oplöbe til bödernes

betaling, men har endnu iche faaet stunder

at giöre det i penge, som dog med snareste skee skal.

                   Dömt.

Forinförte og indkaldede qvindespersoner, undtagen Marthe

Salamonsdaatter, som ved döden er blefven fri for straffe

og Helge Andersdaatter tillige med hendes barnefader Hans

Hansen som har rettet for sig, tilfundet at udstaa

den straf som det höiloflige Cammer Collegio ordre

befaler, nemlig fengsel at sidde paa vand og bröd

i 14 dager.

 

Ligeledes straffes og forfölges Lisbet Johannesdaatter

for begaaede lejermaal med soldat Halfvor Tommesen,

Anne Mathisdaatter med Hendrick Sundbye land drag:

Helge Svenddaatter med soldat Olle Rasmusen, Ber-

the Hansdaatter med Svend Olsen, Sidsel Jensdaatter

med rytter Niels Rasmusen, Lisbet Andersdaatter

med soldat Jörgen Hanssen, saafremt de iche kand

bringe deres lejermaals böder til veje.

 

 

Kilde: Follo sorenskriveri, Tingbok A 32, f. 12

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net