1717 - Lillerud og Grisebu, bygsel og åseterett til Svend Sørensen 

 

 

21. juli 1717 på Østby tingstue i Ås:

 

Svend Söfrensen loed publicere et skiöde dat: d. 13 aprilis

1717 udsted af Berent Pedersen, hvorved han transpor-

terer og ofverdrager til bemelte sin svoger Svend Söf-

rensen den ham tilfaldende oddels og aasæderet

saavel til gaarden Lillerud, som huusene paa

stranden, Griseboe kaldet, iligemaade solt og

afhendt hans arfvepart og  tilfaldende arfvelod efter

salige Maren Brynild Joensens i det fornefnte Lille-

rud skyldende med böxel ½ skp. salt, huusene

paa stranden og de auctionerede midler for 266 rd.

2 ort.

 

I ligemaade loed Svend Söfrensen tinglyse et skiöde

dat. dem 13 aprilis 1717, hvormed Christian Nielsen

har solt og afhændet for 300 rd. sin tilfaldende arfvelod

efter hans værmoder Maren Brynild Joensens

ej allene i gaarden Lillerud og huusene paa stran-

den men og udi boets lösöre og de auctionerede

midler.

 

 

Kilde:Follo sorenskriveri, Tingbok A 31, f. 113a

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net