1716 - Noen leiermål 

 

 

22. Juli 1716 på Østby tingstue i Ås:

 

Slodsfogden ved muntl. varsel indstefnt Kirsten Hans-

datter for begaaede lejermaal med gift mand Reier Hoxmark,

som ej var tilstede, og sagde at hun intet ejer til sigtens betaling,

meere end de klæder hun har paa kroppen. Kirsten Jons-

daatter besofvet af soldat Jon Digra, er siug og ingen kiender

hende. Kirsten Andersdaatter besofvet af soldat Anders

Skredder, Inger Biörnsdaatter besofvet af en ledig karl Hans

Hansen, og som disse iche ere tilstede, enskiönt de ere

lougl. stefnte, saa opsættes sagen neste ting, og inden

den tid forfarer lensmanden hos en hver, om de noget

af klæder eller andet er ejende til sigtens betaling.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 31, f. 73a

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net