1716 - Da Ole Skoklefaldstrand ble slått blå  

 

Tingbok for Follo: A 31, folie 73b,

 

Denne saken kan se ut som et tilfelle hvor gårdsfolket gikk litt langt

når det gjaldt å tukte husmannen, for Ole Sivertsen var husmann på

Skoklefaldstrand og hadde vært det i mange år når denne hendelsen

fant sted.  Imidlertid ser det også ut til å være en strid innen familien

da Ole Skoklefald trolig er identisk med Ole Aslaksen Krange, og hans

søster Johanne ble noen år tidligere i 1711 trolovet med nettopp

Ole Sivertsen Skoklefaldstrand, i så fall var det Marthe Torgersdatter

Skoklefald i egenskap av svigermor, og hennes sønn Ole Aslaksen i

egenskap av svoger som tuktet sin svoger og svigersønn fra

Skoklefaldstrand.

 

 

Bogholder Griflou (1*) ved skriftlig stefning dat d. 3 july 1716 in-

stefnt Olle Skochlefald og Marte Skochlefald fordi hun

med hug og slag ilde har tracteret Hans Sifversen. Til prof

indstefnt Peder Løes, Lars Soelberg, Olle Toug og Erick Fla-

debye deres sandhed at udsige.

Stefnevidnerne Christen Røer og Peder Sørbye afhiemlede

med æed stefnemaalets louglige forkyndelse.

Besigtelsesmændene Peder Løes, Lars Soelberg, Olle Toug og

Erick Fladebye efter aflagd æed tilstoed at de besigtet

Hans Sifversen og fant ham blaae ofver det ene øje og paa

axlerne, men saa iche at han blef slaget, men sagde self

af Olle og Marthe Skochlefald.

Marthe Skocklefald var tilstæde og sagde at ingen skal beviise

hende denne sag paa, alligevel kan hun iche aldeles fragaae

det, at hun jo slog ham med en qvist, som hun siden sagde

var et træe. Det samme brugte og hendes søn, som ej er til-

stæde.

Marthe Skochlefald tilstaaer self for retten, at hun og

hendes søn der boer paa dragon qvarteret Skocklefald har

med et træe eller qvist slaget Hans Sifversen, blaa ved

det eene øje og paa axlerne efter besigtelsesmænde-

nes ædelige forklaring, saa bør hun efter loug: [1 cap],

930. art. 8 bøde og betale til dragon cassen 3de sex

lod sølf, som efter lougens maade udsøges.

(slutt)

 

 

 (1*), Griflow, Cornelius, ammunitions- og proviantforvalter i Trondhjem;

 bokholder ved de i Norge staaende 2 nat. reg. av kavaleri og dragoner 27 jan. 1700.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net